(1)BYN 416- YÖNETİCİLİK UYGULAMASI 2 BAHAR DÖNEMİ DERS PLANI 1

Tam metin

(1)

BYN 416- YÖNETİCİLİK UYGULAMASI 2 BAHAR DÖNEMİ DERS PLANI

1. İşe alım mülakatları sanal uygulamalar.

2. İşe alım mülakatları sanal uygulamalar.

3. Kişisel gelişim çalışmalarına örnekler.

4. Örgütsel davranış modelleri

5. İletişim kuramları ve işyerinde gerekli iletişim yöntem ve araçları 6. Zaman kullanımı konusunda konu anlatımı

7. İşyeri motivasyonu konusunda örnekler.

8. Başarılı/başarısız girişimcilik örnekleri, spor için güncel ve geleneksel girişimler. Spor alanı için inovasyon örnekleri.

9. Başarılı bir spor yöneticisini nitelikleri ve beklenenler.

10. Bir spor merkezi veya bir spor kulübü için bütçeleme ve çalışan programlama örnekleri: gelirler, giderler, çalışma tabloları Ödevlerinin ve raporların Sunulması ve bireysel değerlendirme 11. 10. Madde uygulamasına devam edilmesi.

12. Bir spor merkezi veya spor kulübü için pazarlama ve halkla ilişkiler örnekleri ödevlerinin sunulması

13. 12. Maddeye devam edilmesi.

14. Ödevler

14.1. Bir spor merkezi veya bir spor kulübü için bütçeleme ve çalışan programlama örnekleri:

gelirler, giderler, çalışma tabloları. (Vize-50 puan)

14.2. Bir spor merkezi veya spor kulübü için pazarlama ve halkla ilişkiler örnekleri. (Vize-50 puan)

14.3. Başarılı bir spor yöneticisi örneği biyografisi (20-puan final notuna katkısı var) Asgari Koşullar:

-En az 5 kez derse gelmeyen devamsızlıktan kalır.

-Mülakat çalışmalarından en az bir tanesine katılmak zorunludur.(-10 puan Final notundan) Bilgilendirme:

8.1 Ödevinin teslim tarihi 13 Nisan 2017 dır. Sunuş yapmak zorunludur. Ödev tesliminde gecikilen her hafta için ödev notundan -10 puan düşülür. Sunuş yapmayandan -15 puan düşülür.

8.2 Ödevinin teslim tarihi 11 Mayıs 2017 dir. Sunuş yapmak zorunludur. Ödev tesliminde gecikilen her hafta için ödev notundan -10 puan düşülür. Sunuş yapmayandan -15 puan düşülür.

8.3 Ödevinin teslim tarihi 8 Haziran 2017 ‘dir. Bu ödevde geç teslim seçeneği yoktur.

Ödevler basılı olarak teslim edilir.

(2)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :