• Sonuç bulunamadı

DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI ……………………., 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI ……………………., 2019"

Copied!
158
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI

………., 2019

(2)

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

0ø//Ì(öø7ø0%$.$1/,ö,<$<,1/$5, 873 DERS .ø7$3/$5I'ø=ø6ø.... 1811

ISBN 978-975-11-4682-3

ii

Millî E÷itim BakanlÕ÷Õ, Talim ve Terbiye Kurulunun 28058 gün ve 78 sayÕlÕ kararı

ile ders kitabı olarak kabul edilmiú, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü÷ünün 2859 gün ve 10444088sayÕlÕ yazÕsÕ ile ikLQFL defa 263.507 adet basÕlmÕútÕr.

(3)

Mehmet Âkif Ersoy

(4)

ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım.

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

sevmektir.

özümden çok

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

Karışık verilmiş kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler yazalım.

sırtındadır evi kaplumbağanın

yaşar kaplumbağa karada

bayılır uykusuna kış kaplumbağa

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)

Referanslar

Benzer Belgeler

Ekip, deney- lerini, özel virüsün felcin hasara uğrattı- ğı beyin bölgesine girip NMDA almaç- larını bulacak ve bunların öldürücü bir biçimde uyarılmalarını

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim!. Varlığım Türk varlığına

SONUÇ: Karahanlı Türk Devleti’nin devlet ve fikir adamı Yusuf Has Hacib’in kaleme almış olduğu ve kendi ifadesiyle “dileğim benden sonra geleceklere kalacak bir

• Bölgeye, birime yönelik ya da hastanenin bölümleri arasında dönüşümlü olarak yapılabilir.. • Bölgeye

Şimdiyse “ant içme” töreninin Türk destanlarındaki zenginliğini ortaya koymak açısından yukarıda ifade edilen destan metinlerine göz atmakta ve bunları işlevleri

A) Bana mavi balon istediğini söyledi. B) Karşılarına zayıf bir ayı çıkıverdi. C) Baran okula gelirken harçlık almayı unutmuş. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir

Açtı ğın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlı ğım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!. sevmektir.. Ses

Bana Hacivat derler, Davulumu hep dinlerler, Bahşiş vermezsen efendim, Çocuklar ne bulup yerler.. Dan dan dan da, dan dan