GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

22  Download (0)

Full text

(1)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2022

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2022 - 2023

(2)

2

İÇİNDEKİLER

I. YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

VE KONTENJANLARI………3

II. SINAV TAKVİMİ: (ÖN KAYIT, YETENEK SINAVLARI, KAYIT)……….4

III. YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU KOŞULLARI, ÖN KAYIT………..5

IV. ÖZEL YETENEK SINAVLARI……….7

V. YETENEK SI NAVL ARI NA GİRE CEK ADAYL ARI N YANI NDA BUL UNDURMASI G E RE K E N B E L G E , ARAÇ VE GEREÇLER………9

VI. YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR……….10

VII. KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI………..12

VIII. YABANCI UYRUKLU/YURT DIŞINDAN ADAYLARIN SINAV TAKVİMİ…………14

IX. YABANCI UYRUKLU/YURT DIŞINDAN ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT………15

X. YABANCI UYRUKLU/YURT DIŞINDAN ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ, YERLEŞTİRME SINAVLARI VE KESİN KAYITLARI………..18

XI. YABANCI UYRUKLU/YURT DIŞINDAN ADAYLARIN SINAVLARINDA UYGULANACAK GENELKURALLAR…..……….19

Bu kılavuz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar

Fakültesi’ne bağlı bölümler için yapılacak Özel Yetenek Sınavları ile bu

programlara seçme ve yerleştirme işlemleri hakkında adaylara bilgi vermek

amacıyla hazırlanmıştır.

(3)

3

I. YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜMLERİ VE KONTENJANLARI

Bölüm

Kodu Bölüm Adı T.C. Y.U.

01 Resim 40 -

02 Heykel 15 1

03 Seramik ve Cam 15 -

04 Grafik Tasarımı 40 -

05 Tekstil ve Moda Tasarımı 20 1

06 Geleneksel Türk Sanatları 40 -

07 Sahne Dekoru ve Kostümü 15 -

10 Fotoğraf 25 1

11 Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu 15 -

Kısaltmalar:

GSF : Güzel Sanatlar Fakültesi

TC : Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrenci YU : Yabancı Uyruklu Öğrenci

(4)

4

II. SINAV TAKVİMİ: (TÜM ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT, YETENEK SINAVLARI,

KAYIT)

ÖN KAYIT

Başvuru ve Ön Kayıt 01, 02, 03, 04, 05 Ağustos 2022

Mazeretli Kayıt 08 Ağustos 2022

BARAJ SINAVLARI

Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekoru ve Kostümü

31 Ağustos 2022

Baraj Sınav Saati/ Saatleri internet sayfasında duyurulacaktır.

BARAJ SINAVI SONUÇLARININ İLANI 05 Eylül 2022

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Baraj Sınavı 2 Eylül 2022, Saat 10.00

Fotoğraf Bölümü Baraj Sınavı 5 Eylül 2022, Saat 14.00

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ BARAJ SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI 8 Eylül 2022 YERLEŞTİRME SINAVLARI

Grafik Tasarımı Bölümü 6 Eylül 2022 10.00

14.00

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 7 Eylül 2022 14.00

Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü 8 Eylül 2022 14.00

Seramik ve Cam Bölümü 9 Eylül 2022 14.00

Heykel Bölümü 12 Eylül 2022 14.00

Resim Bölümü 13 Eylül 2022 14.00

Fotoğraf Bölümü 14 Eylül 2022 14.00

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 15 Eylül 2022 14.00

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü (Dosya-Mülakat) 16 Eylül 2022 10.00 YERLEŞTİRME SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19

Eylül 2022 ASİL LİSTE ÖĞRENCİ KAYITLARI

ASİL LİSTEDEN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR

ASİL LİSTEDEN KESİN KAYIT 20, 21, 22, 23, 26 Eylül 2022

BOŞ KALAN KONTENJANLARA YEDEK LİSTELERDEN ÖĞRENCİ KAYITLARI

1.YEDEK LİSTELERİN İLANI VE 1. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT 27, 28, 29 Eylül 2022 2.YEDEK LİSTELERİN İLANI VE 2. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT 30 Eylül, 03, 04 Ekim 2022

3.YEDEK LİSTELERİN İLANI VE 3. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT 05, 06, 07 Ekim 2022

KAYITLAR BELİRTİLEN TARİHLERDE 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

(5)

III. YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU KOŞULLARI, ÖN KAYIT

BAŞVURU KOŞULLARI VE BÖLÜM TERCİHLERİ

Giriş Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları ve ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir. TYT puanı 2 yıl süre ile geçerli olduğundan 2021 yılı için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puan (2021-TYT Nihai Sınav Puanı) kullanılabilecektir.

Bölümler TYT Taban Puanı

Resim 150

Geleneksel Türk Sanatları 170

Fotoğraf, Heykel, Seramik ve Cam 185

Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekoru ve Kostümü,

Grafik Tasarımı, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu 200

TYT’de yeterli puanı almış olan adaylar, en fazla 3 (üç) bölüm tercihi yaparak sınavlara başvurabilirler.

ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE BÖLÜM TERCİHLERİ

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile "yaygın gelişimsel bozukluklar" (Otizm Spektrum bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programların tamamının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan görme engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler.

Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından yapılan TYT'den en az 100 ve üzeri puan almış olmaları gereklidir. Adaylar, en fazla 3 (üç) bölüm tercihi yaparak sınavlara başvurabilirler.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-13.htm

ÖN KAYIT

Ön kayıtlar, MSGSÜ internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr) “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Giriş Yetenek Sınavı” Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır.

Kayıt esnasında adaylardan TC Kimlik No ve diğer nüfus kayıt bilgileri, iletişim bilgileri ve dijital ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir. Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte, dijital ortama jpg formatında aktarılmış ICAO standartlarında biyometrik bir fotoğraf olmalıdır. ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx adresinden öğrenebilirsiniz. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvurunuzun doğrudan iptal edileceğini veya sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çekildiği takdirde salon başkanının sizi sınava almayabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

5

(6)

6 Ön kayıtlar için internet sayfası 01, 02, 03, 04, 05 Ağustos 2022 tarihlerinde açık kalacaktır. Kayıtlar 05 Ağustos 2022 günü, saat 16.00’da kapanacaktır.

05 Ağustos 2022 günü, saat 16.00’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar, internet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, başvurunuzu son gün ve saati beklemeden yapınız. Yukarıdaki mazeretler veya benzerleri ileri sürülerek süre uzatımı istenemez. İnternetten başvuru yapmayan adaylar ön kayıt hakkını kaybederler.

ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI

Engelli adayların ön kayıtları MSGSÜ internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr) “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Giriş Yetenek Sınavı” Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır.

Engelli adayların ön kayıt başvuruları, 01, 02, 03, 04, 05 Ağustos 2022tarihlerinde yapılacaktır. Kayıtlar 05 Ağustos 2022 günü, saat 16.00’da kapanacaktır. Posta veya diğer kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Online kayıt esnasında engelli adaylardan, 2021 veya 2022 TYT sonuç belgesi, fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca süresi dolmamış Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir), ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf ve bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu online başvuru linkine yükleyerek bildirmeleri gerekmektedir.

Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş ve net olmalıdır. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx adresinden öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Ön kaydını Üniversitemizin internet sayfasından yapan adayların, SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN, (T.C.

Kimlik No, Aday No, Ad, Soyad, Tercih Bilgileri ve TYT ile OBP bilgilerini içeren ve ön kayıt koşullarında tarif edilen vesikalık fotoğraf özelliklerinde) fotoğraflı SINAV GİRİŞ BELGESİ çıktılarını almaları gerekmektedir.

Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar, sınavlara alınmayacaktır.

(7)

7

IV. ÖZEL YETENEK SINAVLARI

Özel yetenek sınavları BARAJ ve BÖLÜM YERLEŞTİRME sınavları olmak üzere iki aşamalı yapılır. Engelli adaylar ve yabancı uyruklu adaylar için baraj ve bölüm yerleştirme sınavları da bu sınavlar ile aynı gün ve saatte yapılacaktır.

Engelli adayların, engellilik durumuna göre belirlenecek sınav salonları, doğrudan ilgili adaylara bildirilecektir.

BARAJ SINAVLARI

Adaylar başvurdukları bölüm ile ilgili baraj sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Baraj sınavlar ı, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Baraj sına vlarında 40 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır, sonuçlar aday numaraları ile ilan edilir ve adaylar yerleştirme sınavlarına girmeye hak kazanır. Baraj sınavlarında 40 puanın altında alan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.

Grafik Tasarımı Bölümü’nün Baraj sınavı yoktur. Yapılan tek sınav yerleştirme sınavı olacaktır.

Genel Baraj Sınavı:

Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümlerinden birini veya birkaçını seçen bütün adaylar çizime dayalı Genel Baraj Sınavı’na girerler. Bu sınavın başarı notuna katıkısı; Resim Bölümü için % 10, Heykel, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümleri için % 30 olacaktır.

Fotoğraf Bölümü:

Adaylar, “Genel Kültür ve Bilgi” Baraj sınavına girerler. Bu sınavın başarı notuna katıkısı % 40 olacaktır.

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü:

Bölüm Baraj Sınavı tek oturumda iki aşamalı olarak gerçekleşecektir. Adaylar kendilerine verilen süre içinde

“Ustalardan Karakalem Kopya” ve “Renk Uygulama” olmak üzere 2 ayrı sınav sorusundan sorumlu olacaktır.

Bölüm Baraj Sınavı’nda adaylardan yanlarında getirmeleri istenen malzeme listesi ve sınavda sorulması olası 5 eser, sınav tarihinden 1 ay önce belirlenerek üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

Bölüm Baraj Sınavı’nın başarı notuna katkısı %80 olacaktır. Adaylar verilen her iki sınav sorusunu yapmakla yükümlüdür. Sorulardan herhangi birini hiç yapmayan adaylar bir sorudan tam puan alsa dahi sınavda başarısız sayılır.

BÖLÜM YERLEŞTİRME SINAVLARI

Grafik Tasarımı Bölümü’ne başvuran adaylar hariç, Genel Baraj Sınavı veya Bölüm Baraj Sınavı’ndan 40 puan ve üzeri alan adaylar aşağıda yer alan bölümlerin yerleştirme sınavına girmeye hak kazanırlar.

Adayların bölüm yerleştirme sınavında başarılı sayılmaları için en az 60 ve üzeri puan almaları gerekir. Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 puanın altında alan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.

Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekoru ve Kostümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri:

Bu bölümlerin yerleştirme sınavları çizime dayalıdır. Tek aşama, tek oturumda gerçekleştirilir ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yerleştirme sınavlarının başarı notuna katkısı; Resim Bölümü %90, Heykel, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümleri için % 70 olacaktır.

(8)

8 Grafik Tasarımı Bölümü:

Grafik Tasarımı Bölümü Yerleştirme Sınavı tek aşamadan oluşacaktır. Sınav “Yaratıcılık”, “Kavram Görselleştirme” ve “Geometrik Nesnelerin Açık, Kapalı ya da Kesit Hallerinin Görselleştirilmesi” konularını kapsayacaktır. Sınavda adaylar, verilen sınav kâğıdını kendi çizecekleri çizgilerle 3 (üç) eşit parçaya bölecektir.

Fotoğraf Bölümü:

Fotoğraf Bölümü Yerleştirme Sınavı, “Algılama ve Görsel Hafıza” ve “Çizim” olmak üzere tek oturumda, iki aşamalı olarak yapılır. Bölüm yerleştirme sınavı puanı, “Algılama ve Görsel Hafıza”

sınavının %80’i ve “Çizim” sınavının %20’si toplanarak, 100 puan üzerinden değerlendirilir. 2 aşamadan herhangi birini hiç yapmayan adaylar bir aşamadan tam puan alsa dahi sınavda başarısız sayılır.

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü:

Bölüm Yerleştirme Sınavı’nın (Dosya Mülakat Sınavı) Genel Not Ortalaması’na etkisi %20’dir.

(9)

9

V. YETENEK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA

BULUNDURMASI GEREKEN BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER

BELGELER

a) Sınav Giriş Belgesi (basılı olarak bulundurulmalıdır)

b) Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve (Süresi dolmamış) Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).

Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

SINAVDA GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

Adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalemler, tükenmez kalem ya da dolmakalem, silgi, kalemtıraş, 2 adet klips getirmeleri gerekmektedir.

50 x 70 cm. boyutlarında sert bir altlık Üniversite tarafından sağlanacaktır.

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü sınavları için adayların ayrıca cetvel, gönye, ince uçlu, samur ya da sentetik suluboya fırçası ve boya getirmeleri gerekmektedir. Kullanılması önerilen fırça, boya türü ve renkler Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanacaktır.

(10)

10

VI. YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR

1) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemez ve talepte bulunamaz.

2) Adayların sınava girecekleri salonların “Sınav Salon Numaraları” sınavın yapılacağı günün en az bir gün öncesinde, Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısına asılarak ve internet sayfasında ilan edilir.

Adaylar; SINAV GİRİŞ BELGESİ’nde yazılı aday numarasına göre hangi salonda sınava gireceklerini bu ilan yardımıyla öğrenirler.

3) Sınavlar; Bölüm 2’de gösterilen gün ve saatlerde, tek oturumda yapılır. Ancak aday sayısının çok olması durumunda adayların bir bölümü, aynı günün farklı saatinde sınava alınabilir. Adayların bu sınavlardan hangisine katılacağı, sınavlardan bir gün öncesinde Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısına asılarak ve internet sayfasında duyurulur.

4) Yüzü açık olmayan ya da kılık kıyafeti yürürlükteki mevzuata uygun olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden bir saat önce, Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısında bulunmaları gerekmektedir.

6) Sınav kâğıtları, adaylara Üniversite tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav kâğıdı verilmez.

7) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.

8) Sınavın başlamasından 30 (otuz) dakika sonra gelen adaylar sınav salonlarına kesinlikle alınmayacaktır.

9) Sınav sorularının salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki 60 (altmış) dakika içerisinde hiçbir aday sınav salonunu terk edemez.

10) Adaylar, ad ve soyad ile MSGSÜ Yetenek Sınavları aday numaralarını sınavın başlangıcında tükenmez ya da mürekkepli kalemle, sınav kâğıdının “kimlik kısmına” yazıp, imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır. Kimlik köşesi kurşun kalemle doldurulmuş olan sınav kâğıtları geçersiz sayılacaktır.

11) Sınav kâğıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretler ya da çizimler sınav kâğıdını geçersiz kılar.

12) Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete alınmayacağından, adayların;

cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

• cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

• silah ve benzeri teçhizatla,

sınav salonlarına girmeleri kesinlikle yasaktır.

Bu araç ve gereçlerle sınav salonuna girildiğinin belirlenmesi durumunda adayın sınavına son verilip salondan çıkartılır. Adayın girdiği sınava ilişkin hakları iptal edilir.

13) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirleriyle kalem, silgi, alışverişinde bulunmaları, Madde 6’da belirtilen araç ve gereçler dışında yardımcı araç ve gereç kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb.

içmeleri ve sınav düzenini bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

(11)

11 14) Covid-19 pandemisinden korunma tedbirleri kapsamında, sınava girecek adayların sınav süresince yumuşak elastik kulaklı cerrahi bir maskeyi ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmaları gerekmektedir.

15) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

16) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları uygulamakla yetkili ve yükümlüdür.

17) Sınav Giriş Belgesi, yalnızca adayın Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için verilmiştir; bu amaç dışında kullanılamaz.

18) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü saat 16.00'ya kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler.

(12)

12

VII. KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI

YERLEŞTİRME PUANI (KESİN KAYIT PUANI – YP)

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)

• Ortaöğretim Başarı Puanı

• 2022-TYT Puanı (TYT-P)

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır):

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece

“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır

Bölüm kontenjanlarına göre kesin kayıt listeleri aday numaraları ile ilan edilirken adayların yerleştirme puan listelerine Üniversitemizin internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr) ulaşılabilir.

KESİN KAYIT, YEDEK LİSTELERİ VE BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, Yerleştirme Puanlarına göre bir veya birden fazla bölümün kesin kayıt listesinde yer alabilir. Bu durumda adaylar, kayıt hakkı kazandıkları bölümlerden sadece bir tanesine kesin kayıt yaptırırlar.

Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda TYT puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. TYT puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

(13)

13 Adayın ismi, kesin kayıt hakkı kazandığı bölümün listesinde yer alırken, diğer bölümlerin yedek listelerinde de bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt yaptırmayarak ve riski göze alarak yedek listesinde bulunduğu bölümlerin kayıt sırasını bekleme şansını kullanabilir. Ancak bu riski göze alan adaylar, kesin kayıtlarını kendilerine ayrılan tarihlerde yaptırmadıklarında kayıt haklarını kaybedeceklerini unutmamalıdırlar.

Yerleştirme Puanları hesaplanmış ancak hiçbir bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış olan adayların listesi yedek listeler halinde, Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilir. Bu yedek listelerde yer alan adaylar, başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanabilirler. Kesin kayıt yaptıran adaylar yedek listelerinden çıkartılır.

Yedek listelerde yer alan adayların başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı verilir. Yedek kayıt listelerinin ilanından sonra bölümlerin boş kontenjanlarının kalıp kalmadığına bakılmaksızın kayıt süreci sona erer. Adaylar, yer aldıkları bölüm listesinin ilan edildiği gün, saat 16.00’ya kadar kesin kayıt yaptırabilirler.

Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(14)

14

VIII. YABANCI UYRUKLU / YURT DIŞINDAN ADAYLARIN SINAV TAKVİMİ

ÖN KAYIT

Başvuru ve Ön Kayıt 01, 02, 03, 04, 05 Ağustos 2022

Mazeretli Kayıt 08 Ağustos 2022

BARAJ SINAVLARI

Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekoru ve Kostümü

31 Ağustos 2022

Baraj Sınav Saati/ Saatleri internet sayfasında duyurulacaktır.

BARAJ SINAVI SONUÇLARININ İLANI 05 Eylül 2022

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Baraj Sınavı 2 Eylül 2022, Saat 10.00

Fotoğraf Bölümü Baraj Sınavı 5 Eylül 2022, Saat 14.00

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ BARAJ SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI 8 Eylül 2022 YERLEŞTİRME SINAVLARI

Grafik Tasarımı Bölümü 6 Eylül 2022 10.00

14.00

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 7 Eylül 2022 14.00

Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü 8 Eylül 2022 14.00

Seramik ve Cam Bölümü 9 Eylül 2022 14.00

Heykel Bölümü 12 Eylül 2022 14.00

Resim Bölümü 13 Eylül 2022 14.00

Fotoğraf Bölümü 14 Eylül 2022 14.00

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 15 Eylül 2022 14.00

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü (Dosya-Mülakat) 16 Eylül 2022 10.00 YERLEŞTİRME SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19

Eylül 2022 ASİL LİSTE ÖĞRENCİ KAYITLARI

ASİL LİSTEDEN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR

ASİL LİSTEDEN KESİN KAYIT 20, 21, 22, 23, 26 Eylül 2022

BOŞ KALAN KONTENJANLARA YEDEK LİSTELERDEN ÖĞRENCİ KAYITLARI

1.YEDEK LİSTELERİN İLANI VE 1. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT 27, 28, 29 Eylül 2022 2.YEDEK LİSTELERİN İLANI VE 2. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT 30 Eylül, 03, 04 Ekim 2022

3.YEDEK LİSTELERİN İLANI VE 3. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT 05, 06, 07 Ekim 2022

KAYITLAR BELİRTİLEN TARİHLERDE 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

*Sınav saati/ saaatleri internet sayfasında duyurulacaktır.

(15)

15

IX. YABANCI UYRUKLU / YURT DIŞINDAN ADAYLARIN BAŞVURU

KOŞULLARI VE ÖN KAYIT

Yabancı uyruklu adayların,

- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

- MSGSÜ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen Uluslararası sınav / diplomalardan herhangi birinden istenilen puanı almış/başarmış olmaları gerekmektedir.

Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk Vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenler ile Türk Vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk Vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.”

hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yurt dışında tamamlamış olan ve yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki (Türkiye hariç) kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

e) MSGSÜ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi ekinde listelenen sınavlar/diplomalarda belirtilen asgari puanları alanların, başvuruları kabul edilir.

Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar:

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki (Türkiye hariç) kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Ortaöğretiminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlamayan ve doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki (Türkiye hariç) kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu veya çift uyrukluların,

e) Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların, başvuruları kabul edilmez.

f) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerde MSGSÜ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesine bağlı ek koşullar talep hakkı Kurum tarafından saklı tutulur.

(16)

16 ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön kayıtlar, MSGSÜ Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na (Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Fındıklı-İstanbul) takvimde belirtlilen tarih aralığında şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda aşağıdaki belgeler eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntem ile sunulur:

a) Lise diplomasını almış adayların diplomasının aslı, fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca denkliği onaylanmış onaylı örneği,

b) Lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

c) Lise mezuniyet not ortalamasını gösteren belge,

ç) Başvuru için kabul edilen sınav/diploma belgelerinin aslı ve fotokopisi,

d) Başvuru duyurusunda belirtilen, başvurulan programa özel olarak istenen ek belgeler,

e) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi, (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.11.2020 tarih, 71226 sayılı yazısı gereği diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışları kontrol edilir. İlgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla yapıldığını desteklememesi halinde bu diplomalar ile de yurtdışından ve/veya yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları çerçevesindeki başvurulara işlem yapılmaz.) f) Adayın son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 2 adet ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf,

g) Adaylara, ön kayıt sırasında Üniversitemizce verilecek Başvuru Tercih Formunun tercih kısmında yazılı olan bölümlerden en fazla tercih edecekleri 3 (üç) bölümü bir sıralama ile (birinci, ikinci gibi) yaptıklarını gösterir Başvuru Tercih Formu.

(2) Yabancı dilde sunulan tüm belgelerin asıllarının yanı sıra yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe çevirisinin başvuruya eklenmesi gereklidir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerde MSGSÜ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesine bağlı olarak ek belgeler talep etme hakkı Kurum tarafından saklı tutulur.

ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikler https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx adresinden öğrenilebilecektir.

Kabul edilen sınavlar, geçerlilik süreleri ve puanlar

Sınavların geçerlilik süreleri için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin internet sayfasında yer alan MSGSÜ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi https://msgsu.edu.tr/wp-

content/uploads/2022/04/2021_msgsu_on_lisans_ve_lisans_programlarina_yurt_disindan_ogrenci_kabul_yon ergesi.pdf linki üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

(17)

17 UYARI

Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi ifade eder. Anılan kanunun 5., 6. ve 7. maddelerinde ise;

a) Türk Vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.

b) Doğumla kazanılan Türk Vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır.

Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

c) Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;

1) Türkiye içinde veya dışında Türk Vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.

2) Türk Vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.

3) Türk Vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk Vatandaşlığını kazanır hükmü amirdir.

Adaylar, hem T.C. uyruklu, hem de yabancı uyruklu ise yapılan sınavların ikisine birden başvuramazlar.

Bu kuralı ihlal ederek sınava girenlerin sınavları iptal edilecektir.

(18)

18

X. YABANCI UYRUKLU / YURT DIŞINDAN ADAYLARIN BÖLÜM

TERCİHLERİ, YERLEŞTİRME SINAVLARI VE KESİN KAYITLARI

BÖLÜM TERCİHLERİ

Adaylar, ön kayıt sırasında dolduracakları Ön Kayıt ve Tercih Forumu’nun bölüm tercih kısmında yazılı olan bölümlerden en fazla 3 (üç) bölümü seçme hakkına sahiptir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YERLEŞTİRME SINAVLARI

Yabancı uyruklu adaylar, T.C. uyruklu adaylar gibi yukarıda IV. Kısımda açıklanan, aynı baraj ve bölüm yerleştirme sınavlarına girerler. VII. Kısımın başında açıklanan usulle hesaplanan Özel Yetenek Sınavı Puanlarına (ÖYSP) göre, öngörülen kontenjan sayısında adaya kayıt hakkı sağlanır ve kayıt hakkı kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilir.

Yerleştirme Sınavı Puanlarının eşitliği durumunda Uluslararası sınavlardan veya diplomalardan başarı puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

KESİN KAYIT

Herhangi bir programa kesin kayıt hakkı kazanan aday, Bölüm VIII’de belirtilen günlerde kesin kayıt yaptırır.

(1) Kayıt hakkı kazanan adayın, kesin kayıt yaptırabilmesi için Türkçe dil seviyesini gösteren, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), Yunus Emre Enstitüsü veya Üniversite başarı sıralamasında ilk %25’in içinde yer alan Üniversiteler tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavlarından C1 (en az) seviyesinde bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Türkçe Yeterlik Sınavı kabul edilecek olan Üniversitelerin listesi her yıl internet sayfasında ilan edilir.

(2) Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adayların, kayıtları yapılarak bir (1) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılırlar. Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirmemeleri durumunda bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da C1 seviyesinde Türkçe belge ibraz edememeleri durumunda ise kesin kayıtları yapılmaz ve kayıtları silinir.

Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME

Kesin kayıt sonrasında kontenjanı dolmamış bölümlerin boş kontenjanları, Bölüm VIII’de belirtilen tarihte Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilir. Bunlara talebin kontenjandan çok fazla olması durumunda, Sınav puanı 60 ve üstünde olan, ancak tercih ettikleri halde bir bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış adaylara ait liste, Bölüm VIII’de belirtilen günlerde ilan edilir. Adaylar, yerleştirme puanları ve yapmış oldukları tercihler çerçevesinde açık kalan kontenjanlara doğrudan yerleştirilirler. Bölüm VIII’de belirtilen günlerde kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kesin kayıt yaptırmış ya da kayıt hakkını kullanmamış adaylara yedek yerleştirme işlemi uygulanmaz.

Kesin kayıt ve yedek listesinin ilan günü ve kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt günleri Bölüm VIII’de belirtilmektedir.

Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(19)

19

XI. YABANCI UYRUKLU/ YURT DIŞINDAN ADAYLARIN SINAVLARINDA

UYGULANACAK GENEL KURALLAR

Sınavların dili Türkçe’dir.

Özel Yetenek Sınavları’na gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

Sonuçlara itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler.

Bölüm VI’da yazılı 4 - 17. maddeler bu sınavlar için de geçerlidir.

Sınava girecek olan yabancı uyruklu adaylar, yanlarında Bölüm V’de yazılı olan belge, araç ve gereçleri bulundururlar.

(20)

20

ÖNEMLİ:

Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge ile başvuranların tüm sınavları iptal edilecektir.

Sınava girecek adaylar, SINAV GİRİŞ BELGESİ dışında, kimliklerini belgelemek üzere yüzü açık fotoğraflı nüfus cüzdanını, sürücü belgesini ya da pasaportunu yanında bulundurmak zorundadır. Bu üç belgeden birini göstermeyen aday sınavın yapılacağı binalara ve sınavlara alınmayacaktır. Söz konusu üç belge dışında kalan (öğrenci kimlik kartı, kurum kimlik kartı ve benzeri) belgeler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ bilgi amaçlı olup, üniversite sisteminde kayıtlı bilgiler esastır.

Sınav sonuçları adayların sadece kayıt esnasında verilen aday numaraları ile açıklanacaktır, adayların ad-soyad bilgilerine binalarda veya internet sayfasında ilan edilen listelerde yer verilmeyecektir.

Üniversite internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Üniversite tarafından yetenek sınavları ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler (sınav şartları ve/veya sınav tarih ve saatleri gibi), Üniversitenin internet sayfasında duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin MSGSÜ Yetenek Sınavları internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete alınmayacağından, adayların;

Cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazların; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçların, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazların, kapalı halde çantada tutulması ve hiçbir şekilde sınav salonunda kullanılmamalıdır.

Adayların, silah ve benzeri teçhizatla, sınav salonlarına gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya detektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binaları/salonları Üniversite tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

(21)

21

MSGSÜ BOMONTİ YERLEŞKESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları, aşağıda adresi bulunan Bomonti yerleşkemizde yapılacaktır.

Adres:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör Caddesi No:71, 34380 Bomonti - Şişli, İstanbul

Tel: (0212) 246 00 11

Google Harita: https://goo.gl/maps/Tntn5gG9eDPry5Sr6

(22)

22

Sınavlarda başarılar dileriz…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

www.msgsu.edu.tr 2022

Figure

Updating...

References

Related subjects :