ÖZGEÇMİŞ Arkun TATAR Temmuz 2017

Download (3)

Full text

(1)

ÖZGEÇMİŞ Arkun TATAR

Temmuz 2017

Öğrenim Yaşamı

2000-2005 Doktora; Psikometri ABD, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1994-1998 Yüksek Lisans; Deneysel Psikoloj ABD, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1990-1994 Lisans; Psikoloji Bölümü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Çalışma Yaşamı

2011-… Yrd. Doç. Dr.; FSM Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul.

2015-2016 Misafir Araştırmacı; The University of Texas at Austin, Department of Psychology, Austin, TX.

2014 Misafir Araştırmacı; Stony Brook University, Department of Psychology, New York, NY.

2010-2011 Yrd. Doç. Dr.; Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul.

2007-2010 Yrd. Doç. Dr.; Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul.

1997-2006 Arş. Gör.; Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir.

Yayınlar

SSCI (Social Science Citation Index) ve SCI-Expanded (Science Citation Index) Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Tatar, A., Özmen, H. E., & Aksu, F. (2017). Genç Kadınlarda Eldeki 2/4 Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi. Nobel Medicus, 13(1), 39-47.

Tatar, A., Tok, S., Bender, M. T. & Saltukoğlu, G. (2017). Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Testinin Türkçeye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(2):139-146.

Saltukoğlu, G., & Tatar, A. (2017). Comparison of The Classification Ratios of Depression Scales Used in Turkey. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27(1): 76-83.

Tatar, A. (2017). Büyük Beş-50 Kişilik Testinin Türkçeye Çevirisi ve Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu ile Karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(1): 51-61.

Tatar, A., Bildik, T., Özmen, H. E., Saltukoğlu, G., & Astar, M. (2016). Çocuklar için Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi Depresyon Ölçeği'nin (CES-DÇ-Tr) Türkçe'ye Çevirisi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Nobel Medicus, 12(3): 57-66.

Tatar, A., Bildik, T., Yektaş, Ç., Hamidi, F. & Özmen, H. E. (2016). Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Klinik Başvurusu Olmayan Ergen Öğrencilerde Duygusal Özerkliğin İncelenmesi.

Nobel Medicus, 12(1): 39-48.

Tatar, A. (2016). Beş Faktör Kişilik Envanterinin Kısa Formunun Geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek.1): 14-23.

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Tok, S. & Bender, M. T. (2016). IPIP Duygusal Zeka Testinin (IPIP-DZT) Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek.1): 5-13.

Yılmaz, E. D., Ünal, Ö., Palancı, M., Gençer, A. G., Örek, A., Tatar, A., Selçuk, A., & Aydemir, Ö. (2016). The Relation between the Nine Types Temperament Model and the Five Factor Personality Model in a Turkish Sample Group. British Journal of Medicine and Medical Research, 11(4): 1-11.

Tatar, A., Şahintürk, H., Saltukoğlu, G., & Telvi, S. (2013). Tiyatro Oyuncularının Beş Faktör Modeli Çerçevesinden Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profillerinin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 28 (72): 1-16.

Tatar, A., Kayıran, S. M., Saltukoğlu, G., Emel Şebnem Zeybek Özkut, E. Ş. Z., & Emeksiz, M. (2013).

Analysis of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in Children and Adolescents From The Perspective of The Item Response Theory. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 23 (3): 242-253.

Hamidi, F., Bildik, T., & Tatar, A. (2013). Ergenlerde Depresyon İle İlişkili Koruyucu ve Risk Etkenleri:

Karşılaştırmalı Bir Çalışma. [The Risk and Protective Factors Associated With Depressive Symptoms in Adolescents: A Comparative Study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (2): 145-151.

Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe’ye

(2)

Tatar, A., Kayıran, S. M., Saltukoğlu, G., Türkmenoğlu, N., & Aydın, S. (2011). Examination of depression levels in mothers of handicapped children. HealthMED, 5 (1): 95-100.

Tatar, A., & Saltukoğlu, G. (2010). CES-Depresyon Ölçeği'nin Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Madde Cevap Kuramı Kullanımı ile Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20 (3): 213-227.

Tok, S., Tatar, A., & Morali, S. L. (2010). Relationship Between Dimensions of The Five Factor Personality Model, Body Image Satisfaction and Social Physique Anxiety In College Students. Studia Psychologica, 52 (1): 59-67.

Tamar, M., Bildik, T., Kösem, F. Ş., Kesikçi, H., Tatar, A., Yaman, B., Erermiş, S., & Özbaran, B. (2006). The Characteristics of Separation-Individuation in Turkish High School Students. Adolescence, 41 (161):

177-84.

Somer, O., Korkmaz, M.& Tatar, A. (2002). Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49): 21-37.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Balyan, K.Y., Tok, S., Tatar, A., Binboga, E., & Balyan, M. (2016). The Relationship Among Personality, Cognitive Anxiety, Somatic Anxiety, Physiological Arousal, and Performance in Male Athletes. The Journal of Clinical Sport Psychology, 10 (1): 48-58.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Zekioğlu, A., Tatar, A., Bahadır, E., & Afacan, E. (2017). Zihinsel Hazıroluşun Ölçülmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması. Spormetre, 15(2), 57-64.

Atsızelti, Ş., Çavuşoğlu, F., Dindar, F., & Tatar, A. (2017). Karar verme stillerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyinin belirlenmesine etkisinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(48), 191-205.

Tatar, A., Saltukoğlu, G., & Teoman, D. D. (2017). Çalışan Genç Kadınların Kişilik Profilleri ve Bireycilik- Toplulukçuluk Özellikler. İş'te Davranış Dergisi, 2(1), 34-45.

Ataş, A. T., Efeçınar, H. İ., & Tatar, A. (2016). Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46): 71-85.

Zekioğlu, A., Tatar, A., & Türkmen, M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet Grupları Açısından Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB), 4 (11): 42-46.

Tatar, A., Bildik, T., Saltukoğlu, G., & Dinçel, G. (2014). Klinik Olmayan Örneklemde Beş Fakör Kişilik Envanteri (5FKE) Belirti Tarama Amaçlı Kullanılabilir mi?: Ön Çalışma. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 4: 181-199.

Yorulmaz, H., Keçeci, N., & Tatar, A. (2014). Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hastalık Algısının Yaşam Kalitesine Olan Etkisi. Literatür Sempozyum, 1: 40-45.

Zekioğlu, A., Türkmen, M., Tatar, A., & Göral, M. (2014). Spor Yapan Kişilerin Aleksitimi ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri (SSTB) Dergisi, 12 (4): 121-128.

Yorulmaz, H., Tatar, A., Saltukoğlu, G., & Soylu, G. (2013). Diyabetli Hastalarda Hastalık Algısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2, 367-387.

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Dal, G., & Atay, B. (2013). Eczacıların Beş Faktör Modeli Çerçevesinden Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profillerinin Oluşturulması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2: 323-341.

Çolakoğlu, Ş., Zekioğlu, A., & Tatar, A., (2012). Voleybolda Kaygı ve Kan Şekeri Düzeylerinin İlk Set Başarısı Üzerine Etkileri. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (02): 363-369.

Zekioğlu, A., Tatar, A., Çolakoğlu, Ş., & Görgül, C. (2011). Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapanlar Arasında Sosyo-Demografik Özellikler ve Aleksitimi. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 3 (3): 25-33.

Zekioğlu, A., Tatar, A., & Mir, E. (2010). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Beden İmgesi Algısının Karşılaştırılması. Performans, 16 (1-2): 1-6.

Aksu, F., Tatar, A., Türkmen, S., Çelikli, S., Çelik, A., & Tetik, S. (2010). Paramediklerde Psikolojik Değerlendirme ve Eldeki 2/4 Parmak Oranının Kişilik Yapısı İle İlişkisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (1): 11-18.

Tatar, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Modeline Dayalı Olarak Sporcu Kadın ve Erkeklerin Kişilik Profillerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (2): 70-79.

Tok, S., Tatar, A., & Moralı, S. (2007). Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türkçe Konuşan Sporcu Örnekleme Uyarlanması. Performans, 13 (1-2): 49-57.

(3)

Zekioğlu, A., Tatar, A., & Tok, S. (2007). Spor Yapan ve Spor Yapmayanların Sosyal Fizik Kaygı ve Saldırganlık Düzeylerinin Sosyo Demografik Özelliklerle Karşılaştırılması. Performans, 13 (1-2): 41- 48.

Tok, S., Moralı, S., & Tatar, A. (2007). Elit Sporcu Olan Ve Sporcu Olmayan Üniversite Öğrecilerinde Sosyal Fizik Kaygı ve Beden İmgesinden Hoşnut Olma Düzeylerinin İncelenmesi. Performans, 13 (1-2): 7-11.

Zekioğlu, A., & Tatar, A. (2006). Üniversitede Eğitim Gören Futbolcuların Empatik Becerilerinin Kişilik Özellikleriyle Karşılaştırılması. Spormetre, 4 (4): 135-148.

Tatar, A., & Zekioğlu, A. (2006). Sporcular İçin Beden Algısını Değerlendirme Ölçeği: Ölçek ve Alt Boyutların Oluşturulması. Performans, 12 (2): 25-34.

Tatar, A., Zekioğlu, A., & Vurgun, N. (2006). Sporcuların Spor Branşlarına Göre Kişilik Özellikleri Profillerinin İncelenmesi-I. Performans, 12 (1): 7-15.

Engür, M., Tok, S., & Tatar, A. (2005). Durumluluk ve Sürekli Sportif Güven Envanterlerinin Tükçeye Uyarlanması. Performans, 11 (3): 7-12.

Büyükyazı, G., & Tatar, A. (2004). Düzenli Egzersiz Yapan Erkeklerin Mental Reaksiyon Zamanı Düzeylerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (4): 41-50.

Dorak F., Vurgun N., & Tatar, A. (2004). Takım Sporuyla Uğraşan Sporcuların Farklı Değişkenler Açısından Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. Performans, 10 (2): 9-17.

Sözel Bildiriler (Uluslararası)

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Alioğlu, S., Çimen, S., Güven, H., & Ay, Ç. E. (2017). Özellik Yaklaşımıyla Aleksitimiyi Ölçme-I: A Aleksitimi Ölçeği Madde Seçimi ve Faktör Yapısının Oluşturulması.

International Psychological Applications Conference and Trends, 29 Nisan-1 Mayıs, Budapeşte, Macaristan.

Saltukoğlu, G., Astar, M., & Tatar, A. (2017). Çalışan Kadınlarda Duygusal Denge, Kişilik ve Erteleme Eğilimleri Arası İlişkilerin İncelenmesi. International Psychological Applications Conference and Trends, 29 Nisan-1 Mayıs, Budapeşte, Macaristan.

Saltukoğlu, G., & Tatar, A. (2015). Türkiye'de Kullanılan Depresyon Ölçeklerinin Sınıflama Oranlarının Karşılaştırılması. International Psychological Applications Conference and Trends, 2-4 Mayıs 2015, Lubiyana, Slovenya.

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Dal, G., & Atay, B. (2014). Eczacıların Beş Faktör Modeli Çerçevesinden Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profillerinin Oluşturulması. International Psychological Applications Conference and Trends, 4-6 Nisan 2014, Porto, Portekiz.

Saltukoğlu, G., & Tatar, A. (2014). Madde Cevap Kuramı ile Erteleme Davranışını Ölçmeye Yönelik Türkçe Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. International Psychological Applications Conference and Trends, 4-6 Nisan 2014, Porto, Portekiz.

Balyan, K., Binboğa, E., Tatar, A., Güven, Ş., Balyan, M., & Tok, S. (2012). Kişilik Özelliklerinin Bilişsel Kaygı, Fizyolojik Uyarılmışlık ve Performans İlişkisindeki Rolü. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, Türkiye.

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Yılmaz, C., Öztuna, E., Mutlu, G., Sökmen, H. K., & İrgali, D. (2012). Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yönelik Öğrenci Memnuniyet Ölçeği Geliştirme Çalışması. 2nd New Trends on Global Education Conference, 24-26 Eylül 2012, Girne, KKTC.

Kılıç, N., Yılmaz, C., Tatar, A., Saltukoğlu, G., Yıldız, E. E., Koyuncu, G. Ş., & Bekçi, S. B. (2012). Madde Cevap Kuramı ile “Akademik Personel İş Doyum Ölçeği” Geliştirme Çalışması. 2nd New Trends on Global Education Conference, 24-26 Eylül 2012, Girne, KKTC.

Saltukoğlu, G., Tatar, A., Karacalar, İ. H., Palaz, E., Akyüz, Ö., Aydoğan, D., & Akgün, B.P. (2012).

Öğretmenlerin Beş Faktör Modeli Çerçevesinde Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profilinin Çıkarılması. 2nd New Trends on Global Education Conference, 24-26 Eylül 2012, Girne, KKTC.

Tatar, A., Şahintürk, H., Saltukoğlu, G., & Telvi, S. (2011). The Examination of the Personality Characteristics of Theater Players in the Framework of Five Factor Model and Construction of Their Professional Profiles. The 12th European Congress of Psychology 4-8 Temmuz 2011, İstanbul, Türkiye.

Tatar, A., & Saltukoğlu, G. (2011). The Adaptation of the CES-Depression Scale into Turkish through the usage of Confirmatory Factor Analysis and Item Response Theory and the Examination of Psychometric Characteristics. The 12th European Congress of Psychology 4-8 Temmuz 2011, İstanbul, Türkiye.

Tatar, A., Tok, S. (2007). Bir Duygusal Zeka Envanteri Geliştirme Çalışması: Alt Ölçeklerin Oluşturulması.

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2007, İzmir, Türkiye.

Tok, S., Moralı, S., & Tatar, A. (2007). Schutte Duygusal Zeka Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 7-9

(4)

Tatar, A., Tok, S., Moralı, S., & Engür, M. (2006). The Study For Developing “A Stress Scale” For Sportspeople. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Muğla, Türkiye.

Tok, S., Onursal, M., Moralı, S., & Tatar, A. (2005). The Relationship Between Social Physique Anxiety, Self Esteem and Body Fat Ratio in Different Age Female Exercisers and Non-Exercisers. The 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress, 9-13 November 2005, İstanbul, Türkiye.

Tatar, A., & Zekioğlu, A. (2005). Sporcular için Beden Algısını Değerlendirme Ölçeği: Ölçek ve Alt Boyutların Oluşturulması. Uluslararası FISU Conference, 12-15 Ağustos, İzmir, Türkiye.

Sözel Bildiriler (Ulusal)

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Binici, B., Şentürk, S., Türkmenoğlu, N. Şentürk, G., & Üzer, N. (2012). Beş Faktör Kişilik Ölçeği Perspektifinden Eşler Birbirlerini Nasıl Görüyor? Kadınların Gözüyle Erkekler, Erkeklerin Gözüyle Kadınlar. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye.

Kayıran, S. M., Tatar, A., Saltukoğlu, G., Türkmenoğlu, N., & Aydın, S. (2010). Özürlü Çocuğa Sahip Olan Annelerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, 27-30 Nisan 2010, İstanbul.

Aksu, F., Tatar, A., Türkmen, S., Çelikli, S., Çelik, A., & Tetik, S. (2010). Paramediklerde Psikolojik Değerlendirme ve Eldeki Parmak Oranının Kişilik Yapısı İle İlişkisi. V. Paramedik Sempozyumu, 24- 25 Nisan 2010, Ankara.

Tatar, A. (2009). Doğrulayıcı Faktör Analiziyle İş Ortamına Yönelik Stresi Ölçmek Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İş Ortamı Stres Ölçeği’nin (İOSÖ) Güvenirlik ve Geçerliliği. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir, Türkiye.

Büküşoğlu, N., Korkmaz, M., Tatar, A., & Somer, O., (2004). WISC Benzerlikler Alt Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Madde Cevap Kuramı İle İncelenmesi. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül, İstanbul, Türkiye.

Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2004). Madde Yanlılığının Dikotomik ve Çoklu Kategorili Maddelerde Madde Cevap Kuramı ile İncelenmesi. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül, İstanbul, Türkiye.

Tatar, A., Vurgun, N., & Zekioğlu, A. (2003). C. B. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Branşlarına Göre Kişilik Özellikleri Profillerinin Oluşturulması. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim, Ankara, Türkiye.

Somer, O., Tatar, A., & Korkmaz, M. (2002). Beş Faktör Kişilik Envanterinin Revizyon ve Norm Çalışması. 12.

Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül, Ankara, Türkiye.

Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2000). Beş Faktör Kişilik Modeli: Bir Kişilik Ölçeği Geliştirme Çalışması. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, 19-21 Eylül, İzmir.

Poster Bildiriler (Uluslararası)

Zekioğlu, A., Dal, N., Tatar, A., Balıkçı, İ., & Tok, S. (2016). Rekreatif Dartçılarda Atış Performansı Göstergesi Olarak Kalp Atım Hızı Değişkenliği: Duygusal Tutarsızlığın Rolü. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01-04 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.

Zekioğlu, A., Tatar, A., & Türkmen, M. (2012). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Cinsiyetler Açısından Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, Türkiye.

Zekioğlu, A., Türkmen, M., & Tatar, A. (2012). Spor Yapan Kişilerin Aleksitimi ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, Türkiye.

Saltukoğlu, G., Aksu, F., Tatar, A., Kılıç, N., Çankırı, K., Güler, H., & Alpyürek, N. (2012). Development of Two Dimensional Body Image Scale, Investigation of Psychometric Properties by means of Item Response Theory and Comparison of Gender Differences. 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), 28 Haziran-1 Temmuz 2012, Ankara, Türkiye.

Aksu, F., Saltukoğlu, G., Tatar, A., Şensoy, D. P., Akkaya, S., & Eskihoran, S. (2012). Personality Characteristics Related to Finger Ratios. 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), 28 Haziran-1 Temmuz 2012, Ankara, Türkiye.

Zekioğlu, A., Tatar, A., Çolakoğlu, Ş., & Görgül, C. (2010). Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapanlar Arasında Sosyo-Demografik Özellikler ve Aleksitimi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

Saltukoğlu, G., & Tatar, A. (2009). Personality or Emotional Intelligence? To what extend does Emotional Intelligence Overlap with The Five Factor Personality Inventory? 11th European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo, Norway.

Kılıç, N., & Tatar, A. (2009). Development of A Job-Stress Measurement Scale by Using Confirmatory Factor Analysis - A Validation Study. 11th European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo, Norway.

(5)

Engür, M., Tok, S., & Tatar, A., (2006). Durumluluk Ve Sürekli Sportif Güven Envanterlerinin Türkçe’ye Uyarlanması. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Muğla, Türkiye.

Zekioğlu, A., Mir, E., & Tatar, A. (2006). Spor Yapan ve Sedanter Yaşayanlarda Çok Yönlü Beden-Self İlişkisi.

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Muğla, Türkiye.

Tok, S., Tatar, A., Moralı, S., & Onursal, M. (2006). Emotional Stability Dimension Of Five Factor Personality Model Is Highly Associated With Body Image and Social Physique Anxiety In College Student Athletes and Non-Athletes. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Muğla, Türkiye.

Çolakoğlu, Ş., Zekioğlu, A., & Tatar, A., (2006). Voleybolda Kaygı ve Kan Şekeri Düzeylerinin İlk Set Üzerine Etkileri. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Muğla, Türkiye.

Tatar, A., Somer, O., Korkmaz, M., & Pozan, S. (2006). The Relationship Between The Personality Characteristics and Job Performance Of The Salesmen. 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece.

Soydan, C. F., Alper, C., Tatar, A., & Çeşmeci, M. (2006). A Study To Evaluate The Level Of Dependence and Depression, Mental Status Of The Elderly People Living In The Special Care Center. In 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, 18-22 June 2006, Athens, Greece.

Soydan, C. F., Alper, C., Tatar, A., Çeşmeci, M., & Yeşildağ, M. (2006). Evaluation Of The Dependence and Depression Level and Mental Status In Elderly Living In The Nursing Home. In 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, 18-22 June 2006, Athens, Greece.

Poster Bildiriler (Ulusal)

Tatar, A., Bildik, T., Yektaş, Ç., & Hamidi, F. (2014). Duygusal Özerklik Ölçeği’nin (DÖÖ) Madde Cevap Kuramı Kullanımı ile Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Konya, Türkiye.

Zekioğlu, A., Tatar, A., & Vurgun, N. (2005). Spor Yapan ve Spor Yapmayanların Sosyal Fizik Kaygı ve Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu, 8-9 Nisan, Manisa, Türkiye.

Büyükyazı, G., & Tatar, A. (2003). Düzenli Egzersiz Yapan Erkeklerin Mental Reaksiyon Zamanı Düzeylerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması. 9. Türk Spor Hekimliği Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Kapadokya, Türkiye.

Zekioğlu, A., Tatar, A., Vurgun, N., & Vurgun, H. (2003). Üniversite de Eğitim Gören Futbolcuların Empatik Becerilerinin Kişilik Özellikleriyle Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim, Ankara, Türkiye.

Vurgun, N., Zekioğlu, A., Tatar, A., & Işık, T. (2003). C. B. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Branşlarına Göre Empatik Becerilerinin Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim, Ankara, Türkiye.

Kitap (Ulusal)

Özutku, H., Hazman, G. G., Çalışkan, A., Başat, H. T., & Tatar, A. (2014). Belediyeler İçin Bir Performans Ölçüm Modeli Olarak Performans Prizması. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara.

Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2004). Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Verilen Dersler

Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri (Yüksek Lisans) İleri Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

İleri İstatistik Teknikleri-I (Yüksek Lisans) İleri İstatistik Teknikleri-II (Yüksek Lisans) Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri-I Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri-II Psikolojide Araştırma Yöntemleri-I Psikolojide Araştırma Yöntemleri-II Psikometride Çağdaş Gelişmeler Psikometri-I

Psikometri-II

Deneysel Modelle Veri Toplama Deneysel Psikoloji-I

Deneysel Psikoloji-II

(6)

Psikolojik Uygulamalar-II

Psikolojide Nicel ve Nitel Araştırmalar Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme-I Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme-II

Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-I Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-II Davranış Bilimleri İçin İstatistik-I

Davranış Bilimleri İçin İstatistik-II İstatistik-I

İstatistik-II Bioistatistik

İleri Bioistatistik (Yüksek Lisans)

Bioistatistik ve Karar Verme (Yüksek Lisans)

Figure

Updating...

References

Related subjects :