KURUMSAL Tanıtıcı Katalog. Güvenlik ve Savunma Çalışmaları

Tam metin

(1)

Güvenlik ve Savunma

Çalışmaları

(2)
(3)

KURUMSAL – Hakkımızda

K

imlik MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren akademik bir danışmanlık, yayıncılık ve düşünce kuruluşudur.

A

maç MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

(4)

KURUMSAL – Hakkımızda

İ

lkeler MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.

Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Yetkinlik Bilimsel Etik

Özgünlük Çok Boyutluluk Farklılık

(5)

KURUMSAL – Danışma Kurulu

Prof.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE

(Kadir Has Üniversitesi)

(E) Tuğg.Doç.Dr. Oktay BİNGÖL

(Başkan)

Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA

(Kadir Has Üniversitesi)

Rektör, Prof.Dr. Çağrı ERHAN

(İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)

(E) Büyükelçi Dr. Ercan ÖZER

(Bahçeşehir Üniversitesi)

Yrd.Rektör, Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU

(Başkent Üniversitesi) Enstitü Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Ali Bilgin VARLIK

(İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

(6)

KURUMSAL – Bilim Kurulu (1)

Prof.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Bahar AŞCI

Prof.Dr. Funda KESKİN ATA (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Sertaç BAŞEREN (Ankara Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Savaş BİÇER (İstanbul Esenyurt Üniversitesi) (E)Tuğg.Doç.Dr. Oktay BİNGÖL (Merkez Strateji Enstitüsü) Müh. Nuri BOYACI (Siber Güvenlik Uzmanı)

Prof.Dr. Haydar ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has Üniversitesi) Doç.Dr. Sertif DEMİR

Prof.Dr. Yelda DEMİRAĞ (Başkent Üniversitesi) Dr. Jerzy DEREN (DSW Lower Silesia University) Yrd.Doç.Dr. Suat DÖNMEZ (Ayvansaray Üniversitesi) Doç.Dr. Kürşad DURAN (Gazi Üniversitesi)

Stratejist Serdar EKİZOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) Prof.Dr. Çağrı ERHAN (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) Stratejist Kudret ERKAN

Prof.Dr. Mehmet Seyfettin EROL (Gazi Üniversitesi) Psikolog Sevda GÜNER (US Danışmanlık)

Dr. Poyraz GÜRSOY (Atılım Üniversitesi)

Prof.Dr. Serhat GÜVENÇ (Kadir Has Üniversitesi) Doç.Dr. Ahmet Kasım HAN (Kadir Has Üniversitesi)

(7)

KURUMSAL – Bilim Kurulu (2)

Psikiatrist Dr. Rifat Serav İLHAN (MSE-Politik Psikoloji Uzmanı) Doç.Dr. Bilal KARABULUT (Gazi Üniversitesi)

Doç.Dr. Cem KARADELİ (Çankaya Üniversitesi) Analist İrem KELEŞ

Dr. Özkan LEBLEBİCİ

Stratejist Vahit LEBLEBİCİ

Müh. Yüksel MART (Siber Güvenlik Uzmanı) Dr. Oğuz MAYDA

(E)Tuğa.Dr. Ergun MENGİ

Yrd.Doç.Dr. Sezgin MERCAN (Başkent Üniversitesi) Av. Orhan ÖNDER (Uluslararası Hukuk Uzmanı) Analist Esin ÖZARSLAN

Prof.Dr. Çınar ÖZEN (Ankara Üniversitesi) Dr. Ercan Özer (Bahçeşehir Üniversitesi) Dr. Eryada PROGNOTİ (Hitit Üniversitesi) Dr. Mustafa ULUÇAKAR

Doç.Dr. Can ÜNVER (Başkent Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Ali Bilgin VARLIK (Merkez Strateji Enstitüsü) Prof.Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi) Dr. Necati YALÇIN (Gezateci Yazar)

Prof.Dr. Türel YILMAZ (Gazi Üniversitesi) Analist Ayşe YÜKSEL

(8)

İŞLEVLER – Ana Faaliyetler EĞİTİM

Sertifika Programları Staj Programları

Kurslar

ANALİZ

STRATEJİ

Seminerler Konferanslar

Sempozyum ve Kongreler

Cari Değerlendirmeler Bilgi Notları

Raporlar

Kurumsal Kapasite Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme

Strateji Geliştirme

(9)
(10)

EĞİTİM – Sertifika Programları

Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik,

Askerî,

Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik

konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır.

Bu dosyada belirtilenler genel hususları kapsar her bir sertifika programı için hazırlanan program kitapçığı esastır.

(11)

EĞİTİM – Sertifika Programları

I. Safha: Uzaktan eğitim II. Safha: Örgün eğitim

III. Safha: Proje ödevi (uzaktan eğitim)

P r o g r a m ı n İ c r a s ı

Katılımcı Yeter Sayısı: 20

Süresi: 1-2 Gün örgün eğitim

(12)

EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi

1. Millî Güvenlik Sertifika Programı 2. Stratejik Planlama Sertifika Programı 3. Kriz Yönetimi Sertifika Programı

4. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı 5. Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı

6. Küreselleşme Sertifika Programı

7. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı 8. Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı

9. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı 10. NATO Sertifika Programı

11. Avrupa Birliği Sertifika Programı

12. Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı

13. Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek)

Sertifika Programı

(13)

EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi

14. Başarısız Devletler Sertifika Programı

15. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı 16. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı

17. Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı

18. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı 19. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı

20. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri )

21. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları)

22. Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi )

23. Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele)

24. Siber Güvenlik Sertifika Programı

(14)

EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi

25. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi )

26. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi)

27. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) 28. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere,

Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma)

29. Orta Doğu Sertifika Programı 30. Balkanlar Sertifika Programı 31. Kafkaslar Sertifika Programı

32. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı 33. Afrika Sertifika Programı

34. Liderlik Sertifika Programı

35. I. Dünya Savaşı Sertifika Programı

36. Güvenlik Riskli Ortamlarda Basın Yayın ve İletişim

Sertifika Programı

(15)
(16)

Maksat

BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir.

Hedef

Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması.

Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak.

Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek.

BDH (SrP 01) – Maksat ve Hedef

Bu program için ön şart: YDS 60 ve eşiti (İngilizce)

(17)

Kuramsal Çerçeve

BDH’nın tanımı, çeşitleri, konsepti, ilkeleri, yöntemleri, tarihsel gelişimi, uluslar arası ve iç hukuktaki yeri, BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları, TSK’nın BDH’lere katkıları.

Bildiriler:

BDH Hakkında Kavramsal Bilgi BDH’nın Tarihsel Gelişimi

BDH’nın Hukuktaki Yeri

BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM’nin BDH Operasyonları

NATO ve AB’nin BDH Operasyonları TSK’nın BDH’lere Katkıları

BDH (SrP 01) – Kapsam

Durum Çalışması

Seçilen bir BDH’ye ilişkin olarak verilen bir durumun/

değerlendirmenin analizinin yapılması, sonuç ve tekliflerin

üretilmesi.

(18)

BDH (SrP 01) – Program (1. Gün)

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş:

- BDH’nın tanımı ve çeşitleri - Konsepti ve ilkeleri

- Yöntemleri

- Tarihsel gelişimi

- Uluslar arası ve iç hukuktaki yeri

- BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları - TSK’nın BDH’lere katkıları.

2 D/S

BDH’nın Tarihsel Gelişimi 1 D/S

BDH’nın İç Hukuktaki Yeri 1D/S

BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları 1 D/S

BM’nin BDH Operasyonları 1 D/S

AB’nin BDH Operasyonları 1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

(19)

BDH (SrP 01) – Program (2. Gün)

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

NATO’nun BDH Operasyonları 2 D/S

TSK’nın BDH’lere Katkıları 2D/S

BDH’lerin Geleceği 1D/S

Durum Çalışması: ISAF Harekâtı 2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

(20)
(21)
(22)

EĞİTİM – Staj Programları

(15 Günlük)

Siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin ana alt bölümleri,

Küresel ve bölgesel güvenlik ve Uluslararası kuruluşlar

konularında ders ve araştırma faaliyetlerini içeren ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır.

Bu dosyada belirtilenler genel hususları kapsar her bir staj konusu için hazırlanan program kitapçığı esastır.

(23)

EĞİTİM – Staj Programları

(15 Günlük)

I. Safha: Dersler

II. Safha: Bilimsel inceleme ve araştırmaların yapılması III. Safha: Çalışmaların sunumu ve tartışılması

P r o g r a m ı n İ c r a s ı

Katılımcı Yeter Sayısı: 8-10

Süresi: 15 Gün

(24)

EĞİTİM – Staj Programları

1. Siyasi Tarih Staj Programı

2. Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Staj Programı 3. Millî Güvenlik Staj Programı

4. Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümlemesi Staj Programı

5. Küresel Güvenlik Sorunları Staj Programı 6. Küreselleşme Staj Programı

7. Jeopolitik Staj Programı

8. Siyasal İletişim – Siyasal Kampanya Staj Programı 9. Politik ve Askerî Strateji Staj Programı

10. Barışı Destekleme Harekâtı Staj Programı 11. NATO Staj Programı

12. Türk Dış Politikası Staj Programı

13. Uluslararası İlişkiler Kuramı Staj Programı 14. Askeri Tarih Staj Programı

(25)
(26)

Maksat

Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi altyapısının oluşturulması,

Stajyerlerin millî güvenlik ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları.

Hedef

Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması.

Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması.

Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi.

Millî Güvenlik (StP 01) – Maksat ve Hedef

(27)

Dersler

Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme, millî politika ve strateji, millî güvenlik kapasitesi.

Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi

Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi

Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Millî Güvenlik Politikasının Araçları

Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması

Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar

Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme

Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi

Millî Güvenlik (StP 01) – Kapsam

(28)

Millî Güvenlik (StP 01) – Program (1-2. Gün)

Konu / Faaliyet Zaman Açıklama

Kuramsal Çerçeve

 Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme

 Millî Politika ve Strateji

 Millî Güvenlik Kapasitesi

1. Gün - Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma

Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi

 II. Dünya Savaşı’na Kadar Olan Dönem

 II. Dünya Savaşı’ndan Sonraki Dönem

2. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

Millî Güvenliğin Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar

 Liberalist Kuram

 Realist (Siyasal Gerçekçi) Kuram

 Marksist Kuram

 Davranışçı Kuram (Şikago Okulu)

 Neo-Realist Kuram

 Çoğulcu (Pluralist) Kuram

 Neo-Liberalist Kuram

 Eleştirel Kuram

 Ara Kuramlar

2. Gün

(Devamı) -İzlemeTesti - Tartışma

(29)

Millî Güvenlik (StP 01) – Program (3-6. Gün)

Konu / Faaliyet Zaman Açıklama

Millî Güvenlik Kavramının Analizi

 Kavramsal Analiz

 Yapısal Analiz

3. Gün

Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi

 Devlet ve Millet

 Egemenlik Erkleri

 Millî Güvenlik Kurulu

 Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri

 Sivil Toplum

 Uluslararası Kuruluşlar

3. Gün (Devamı)

- İzlemeTesti - Tartışma

Millî Güvenlik Politikasının Araçları

 Politik

 Askerî

 Ekonomik

 Bilgi Altyapılı

 Kültürel

 Karma

 Güç ve Siyaset

 Güvenlik ve Savunma

4-6. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

(30)

Millî Güvenlik (StP 01) – Program (7-15. Gün)

Konu / Faaliyet Zaman Açıklama

Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması

 Güç ve Siyaset

 Güvenlik ve Savunma

 Kuvvet Kullanma

 Politika Geliştirme

 Kapasite Geliştirme

7-8. Gün - İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma

İnceleme ve Araştırma

 Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme

 Millî Güvenlik Politikası Geliştirme

 Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi

9-14. Gün - İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma

Sunum ve Değerlendirme 15. Gün -

(31)
(32)

EĞİTİM – Kurs Programları

Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak ,

Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe

Türkiye’de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce dillerinde

alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır.

Bu dosyada belirtilenler genel hususları kapsar her bir kurs için hazırlanan program kitapçığı esastır.

(33)

EĞİTİM – Kurs Programları

(15 – 30 Günlük)

I. Safha: Dersler (Konferans, Seminer ve Uygulama)

II. Safha: Sınav

P r o g r a m ı n İ c r a s ı

Katılımcı Yeter Sayısı: 20-25

Süresi: 15-30 Gün

(34)

1. NATO Oryantasyon Kursu 2. Ataşelik Oryantasyon Kursu

3. Ulusal ve Uluslararası Ortamlarda Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Danışmanlık Kursu 4. NATO, AB, BM Barışı Destekleme Harekâtı

Oryantasyon Kursu

5. NATO, BM, AGİT, AB ve diğer Uluslararası Kuruluşlar Gözlemci Oryantasyon Kursu 6. Askerî Tarih Kursu

7. Askerî Bilimlere Giriş Kursu

Not:

- Uluslararası görevlere yönelik olarak ihtiyaca bağlı olarak kurs planlanabilmektedir.

- Kurs kapsamında yer alan uygulamalı konular İngilizce olarak verilecektir.

Türkçe

EĞİTİM – Kurs Programları Listesi

(35)

İngilizce

EĞİTİM – Kurs Programları Listesi

1. Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Ortamı Kursu (4Hf.)

(International Politics and Security Environment Course)

2. Millî Güvenlik Kursu (4Hf.)

(National Security Course)

3. Kuvvet Kullanma ve Askerî Terminoloji Kursu (1Hf.)

(Use of Force and Military Terminology Course) 4. Askerî Bilimlere Giriş Kursu (4Hf.)

(Introduction to Military Sciences Course) 5. Askerî Strateji Kursu (2Hf.)

(Military Strategy Course) 6. Askeri Liderlik Kursu (1Hf.)

(Military Leadership Course) 7. Askerî Tarih Kursu (4Hf.)

(Military History Course)

(36)

İngilizce

EĞİTİM – Kurs Programları Listesi

8. Terörizm Kursu (1Hf.)

(Terrorism Course)

9. Terörizmle Mücadele Kursu (1Hf.)

(Combat Against Terrorism Course) 10. Terör Örgütleri Kursu (1Hf.)

(Terrorist Organizations Course)

11. Kalkışmalara Karşı Harekât Kursu (3Hf.)

(Counter Insurgency Operations Course)

12. Çatışma Çözümlemesi ve Barış Yapma Kursu (4Hf.)

(Conflict Resolution and Peace Making Course) 13. Sivil-Asker İşbirliği Kursu (1Hf.)

(Civil-Military Cooperation Course)

14. BDH’lerden Çıkarılan Dersler Kursu (1Hf.)

(Lessons Learned from PSOs Course) 15. BDH Karargah Subayı Kursu (2Hf.)

(PSO Staff Officer Course)

(37)
(38)

Maksat

Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO)’nun tarihsel gelişimi, kurumları, çalışması, işlevleri, güvenlik mimarisi, sivil ve askerî faaliyetleri hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve

Stajyerlerin NATO ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları.

Hedef

Bilgi düzeyinde, NATO ile ilgili her konuda yeterli bilgi altyapısının oluşturulması.

Kavram düzeyinde, NATO konularında araştırma, analiz, değerlendirmeler yapmak.

Uygulama düzeyinde, NATO’ya bağlı veya ilgili kuruluşlarda planlama ve icraya yönelik faaliyetler icra etme ve bilimsel eser üretebilme yeterliliğine ulaşmak.

NATO (KrP 01) – Maksat ve Hedef

(39)

Dersler

NATO’nun Tarihsel Gelişimi NATO’nun Yapısı

NATO’nun Güvenlik Mimarisi NATO Harekât ve Görevleri

NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri Tecrübe Aktarımı

Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar

NATO Faaliyetleri ile İlgili Durum Çalışmaları Staj Projesinin Hazırlanması ve Sunumu

NATO (KrP 01) – Kapsam

(40)

NATO (KrP 01) – Program (1-4. Gün)

Konu / Faaliyet Zaman Açıklama

NATO’nun Tarihsel Gelişimi

 NATO’nun Kurulmasını Hazırlayan Gelişmeler

 Soğuk Savaş Dönemi

 Soğuk Savaş Sonrası

1. Gün - Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma

NATO’nun Yapısı

 Kurumsal Kültür ve Kuruluş Antlaşması

 NATO’nun Politik ve Askerî Yapılanması

2. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

NATO’nun Temel Belgeleri

 Stratejik Konseptler

 Doktrinler

 Dokümanlar

3. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

NATO’nun Güvenlik Mimarisi

 NATO’nun Genişlemesi

 Avrupa-Atlantik Ortaklığı

 NATO-AB İlişkileri

4. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

(41)

NATO (KrP 01) – Program (5-8. Gün)

Konu / Faaliyet Zaman Açıklama

NATO’nun Güvenlik Mimarisi (Devam)

 NATO-Rusya ve Ukrayna İlişkileri

 NATO’nun Bölgesel İşbirliği Girişimleri

 NATO’nun Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri

5. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

NATO Harekât ve Görevleri

 NATO Harekâtları

 NATO Görevleri

6. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri

 Uluslararası Kurallar

 Türkiye’nin Tezleri

7. Gün - İzlemeTesti - Tartışma

NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri

 NATO Görevlerine Başvuru

 Diplomasi ve Protokol Kuralları

 Karargah Çalışma Usulleri

8. Gün

- İzlemeTesti - Tartışma

(42)

NATO (KrP 01) – Program (9-20. Gün)

Konu / Faaliyet Zaman Açıklama

Tecrübe Aktarımı 9. Gün -

Durum Çalışmaları*

 Görüşme ve Koordinasyon Faaliyetleri

 Toplantı Düzenleme ve Yönetme

 Bilgi, Konuşma Notu, Rapor, Sunu Hazırlama

 Değerlendirme Yapma

 Karar Teklifi, D/M ve Emir Hazırlama

 Proje Hazırlama

(*) Türkçe ve İngilizce

10-15. Gün H/T’lerin Tartışılması

Staj Bitirme Projesi Hazırlıkları ve Sunumu*

(*) İngilizce

16-20 Günler

Değerlendirme

(43)
(44)

alanlarında uzman konuşmacıların görüş bildirdikleri, tartıştıkları toplantılardır.

EĞİTİM – Seminer, Sempozyum, Kongre

Belirlenen kuramsal veya güncel konularda

hakkında, alanlarında uzman farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların görüşlerini paylaştıkları, tartıştıkları toplantılardır. Panel veya foruma dönüştürülebilir.

Belirlenen bir konunun farklı boyutları

esasları oluşturmak üzere, alanlarında uzman konuşma- cıların bildirilerini sundukları toplantılardır.

Akademik veya siyasi ana konularda temel

(45)

Cari Değerlendirmeler

Bölgesel Öngörüler Ülke Öngörüleri

Kriz Bölgeleri Öngörüleri Güncel Makaleler

Bilgi Notları, Raporlar ve Kitaplar Araştırmalar

Akademik Makaleler Kamuoyu Araştırmaları Veri Tabanları

Araştırma Merkezleri

Kitaplar Dergiler Mülakatlar

ANALİZ

Kriz ve Çatışma İzleme Terörizmle Mücadele Barış Çalışmaları

Siber Güvenlik Savaş Çalışmaları Güvenlik/Savunma

Teknolojileri

(46)

STRATEJİ

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME

Kurum İçi Eğitim Yeniden Yapılanma

Problem Çözme

Deneme ve Tatbikat Performans Ölçümü

Modelleme – Simülasyon

Karar Teklifi Oluşturma Konsept Geliştirme

Eylem Planı Ar-Ge

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

STRATEJİ GELİŞTİRME

(47)

NOTLAR

(48)

NOTLAR

(49)

İLETİŞİM

www. merkezstrateji.com Cep: + 90 533 230 30 18 Tel: + 90 (312) 236 21 99

bilgi@ merkezstrateji.com merkezstrateji@gmail.com Egitim@merkezstrateji.com

(50)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :