25 milyon çalışan için 30 maddelik çözüm önerisi

Tam metin

(1)

Tarih: 21.04.2013 Sayı: 2013/06

İSMMMO’dan iş yaşamındaki, yasa ve uygulama sorunlarına çözüm önerisi:

25 milyon çalışan için 30 maddelik çözüm önerisi

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren yasa ve uygulamadaki hayati sorunlara dikkat çekti.

“Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporuna göre 30 maddelik değişikliğin hayata geçmesiyle, sosyal barış ve iş yaşamındaki huzuru daha da artırmak mümkün.

Türkiye’de resmi verilere göre 24 milyon 433 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, çözüm önerilerini içeren raporu yasa koyucu ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarına sunduklarını belirterek,

“Kayıt dışı ekonomi ve işsizliği en aza indirecek bir mücadele için herkes sosyal sorumluluğunu sahiplenmeli” dedi.

İSMMMO BASIN -

Türkiye’de çalışan sayısı 25 milyona yaklaşırken, “Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı bir rapor hazırlayan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili değişiklik önerilerini açıkladı.

İSMMMO Raporu’nda Türkiye’de çalışma hayatını düzenleyen dört temel yasaya dikkat çekildi. 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda önerilen değişiklik önerileriyle sosyal barış ve tarafların çalışma yaşamlarındaki huzurunun sağlanması yolunda önemli bir adım atılacağı vurgulandı.

(2)

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan getirilen çözüm önerileriyle, özellikle kayıt dışı ekonominin en aza indirilmesi ve işsizlikle mücadelede daha olumlu sonuçlar alınabileceğini dile getirdi. Arıkan Türkiye’de işgücüne katılımın resmi verilere göre yüzde 49.5 olduğunu anımsatarak, çözüm önerilerinin hayata geçmesiyle bu oranın da daha yukarılara taşınabileceğini belirtti. Arıkan, çözüm önerilerini içeren raporu yasa koyucu ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarına sunduklarını da belirterek,

“Kayıt dışı ekonomi ve işsizliği en aza indirecek bir mücadele için herkes sosyal sorumluluğunu sahiplenmeli” dedi.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ NELER?

İSMMMO’nun “Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı raporunda sorunlar iki başlık altında toplandı. “Yasal düzenlemelerden ve

uygulamadan kaynaklanan sorunlar” ve “SGK bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar” başlığı altında dikkat çekilen sorunlara çözüm önerileri de madde madde açıklandı.

YASA VE UYGULAMALARDA 12 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 1. İdari para cezaları yeniden düzenlenmeli.

2. Maktu ücretten kaynaklanan sorunlar giderilmeli.

3. Sosyal güvenlik usul yasası çıkarılmalı.

4. İş kazası bildirimleri yeniden düzenlenmeli.

5. Sigorta prim teşvik sisteminin sadeleştirilmesi ve hesaplama kriterleri tekrar düzenlenmeli.

6. 5510 sayılı yasanın 4/b maddesi kapsamına giren sigortalılarda prim matrahı yeniden belirlenmeli.

7. Süresinde yerine getirilmeyen yükümlülüklerle ilgili olarak kolaylık sağlayan düzenlemeler yapılmalı.

8. Belge türü ve kanun türü aynı aylık prim ve hizmet belgesi içinde düzenlenmeli.

9. İşyeri dosya kapanışı e-bildirge şifresi ile yapılabilmeli.

10. Part-time çalışan işçilerden Genel Sağlık Sigortası primi istenmemeli.

11. Aylık prim ve hizmet belgelerinden ve muhtasar beyannameden damga vergisi alınmamalı.

12. Fazla çalışma onayının her yıl alınması uygulaması sona erdirilmeli.

SİGORTA SORUNLARINA DÖRT BAŞLIKTA ÇÖZÜM

“Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunda mali

müşavirler, mükellefler ve mali idare arasında önemli bir mesai isteyen bildirimler ve süreleri konusunda da dört maddede çözüm önerisi getirildi.

Raporda; “Sigortalı bildirimi ve tescilindeki yaşanan sorunlar ile geçici iş göremezlik ödeneğinde sorunlar giderilmeli. Eksik gün bildirimi ile Türkiye İş Kurumu'na verilen bildirimler kaldırılmalı” denildi.

(3)

İSMMMO’nun “Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporunda bilgi işlem ve altyapı alanında yaşanan sorunlara da dikkat çekilerek çözüm önerileri 14 başlıkta sunuldu.

BİLGİ İŞLEM VE ALT YAPI KAYNAKLI SORUNLARI ÇÖZECEK 14 ÖNERİ 1. Kurumlar arası işbirliği sağlanmalı.

2. SGK internet sayfası daha işlevsel hale getirilmeli.

3. Vadeyi aşan tahsilatları yapan yetkili banka sayısı artırılmalı.

4. İşyeri bildirgesi elektronik ortamda verilmeli.

5. Borç sorgulama ve borç döküm yazıları ile ilgili sorunlar çözülmeli.

6. Şifre alımı ile ilgili sorunlar çözülmeli.

7. Elektronik ortamda yapılan işlemler çoğaltılmalı.

8. E-tedbir uygulamaları dikkatli uygulanmalı.

9. Mevcut uygulama yazılımları geliştirilmeli.

10. 4/a sigortalı işe giriş bildirgesi verilince 4/b sigortalılığı sonlanmalı.

11. 4/a Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sigortalı işe giriş bildirgesi ile 4/b SGDP kesintisi sonlanmalı.

12. Basın çalışanları için 2008/10 ile 2013/1 dönemleri için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri e-bildirge şifresi verilmeli.

13. Asıl işveren alt işveren işçilerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini görebilmeli.

14. SGK e-bildirge sisteminde toplu işe giriş ve toplu işten çıkış yapılabilmeli.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :