l Yönetim Kurulu l Denetleme Kurulu l Disiplin Kurulu l TESMER İstanbul Şubesi l Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu l Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu l Yayın Kurulu l Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurulu l Oda Temsilcileri

Tam metin

(1)

Oda Kurulları

l Yönetim Kurulu l Denetleme Kurulu l Disiplin Kurulu

l TESMER İstanbul Şubesi

l Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu l Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu l Yayın Kurulu

l Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurulu

l Oda Temsilcileri

(2)
(3)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Oda Kurulları

Y Ö N E T İ M K U R U L U

Yücel AKDEMİR Başkan

Erol Demirel Başkan Yrd.

Gülgün ÖZTÜRK Üye

Orhan Sarıgene Oda Sekreteri

Adem ÇALIŞKAN Üye

Cemile KUZU Oda Saymanı

İbrahim BALCIOĞLU Üye

Ali Haydar TUNÇ Üye

Turgay Kanarya Üye

(4)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

D E N E T L E M E K U R U L U

Nadir Hikmet GÜNEŞ Başkan

Aysel TÜMER

Üye Halil İbrahim AVCI

Üye

(5)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Oda Kurulları

D İ S İ P L İ N K U R U L U

Ayhan ÇORAPÇI Başkan

Çiçek YAĞMUR Üye

Alim KARATAŞ Üye

Mithat ERDOĞAN Üye

Taner YÜCEUR Üye

(6)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

T E S M E R İ S T A N B U L Ş U B E S İ

Yücel AKDEMİR Başkan

Nevzat PAMUKÇU Başkan Yrd.

Halim BURSALI Üye

Yıldız İRGİN Sayman

Murat DÜZGÜN Üye Dr. Murat CEYHAN

Sekreter

Süheyla Öztürk SELÇUK Üye

(7)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Oda Kurulları

Ali Haydar TUNÇ Başkan

Sebahaddin KUNAÇAF Başkan Yrd.

Fahrettin Ravanoğlu Üye

Nilgün SARACER Üye

İbrahim ŞENNUR Üye

Hayrettin ÖZBAKIR Üye

Ahmet KARAKILINÇ Üye

Bilal KARAYAZI Üye

Nihat SAVAŞ Üye

H A K S I Z R E K A B E T L E M Ü C A D E L E K U R U L U

(8)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Ahmet Turan KARABULUT Başkan

Filiz BÜLBÜL Başkan Yrd.

Mahmut ŞAHIN Üye

Mustafa İrfan YALÇIN Sekreter

Alper KARAKAŞ Üye Hüseyin TURNA

Üye

İskender DEMIRCI Üye

M E S L E K İ G E L İ Ş M E L E R İ İ Z L E M E K U R U L U

(9)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Oda Kurulları

Y A Y I N K U R U L U

Sorumlu Yazı İşleri Mdr.

Sabri Karakaşlıoğlu Üye Oğuzhan BAHADIR

Üye

Hafize ÖZTÜRK Üye

Gülgün Öztürk Genel Yayın Yön.

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU

(10)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Yılmaz BOLGÜN Başkan

Emel Duman YÜCETÜRK Sekreter

Ali Ekber ÖZKAN Üye

Hüsniye SEZGİN Üye

Sevda RIZVANOĞLU Üye Kazım MERMER

Üye

Metin GÖKDAĞ Üye

M E S L E K İ U Y G U L A M A L A R I D E N E T L E M E K U R U L U

(11)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

Oda Kurulları

O D A T E M S İ L C İ L E R İ M İ Z

• ATAŞEHİR ALİ DUMAN

• AVCILAR ÖZDEN İNAN

• BAĞCILAR SAVAŞ ÇAKIR

• BAHÇELİEVLER ÖZLEM GÜL ER

• BAKIRKÖY ALİ ÇELİK

• BAŞAKŞEHİR ASIM SES

• BAYRAMPAŞA FERHAT ÖZDEMİR

• BEŞİKTAŞ YILMAZ BOLGÜN

• BEYKOZ ALİ ÖZCAN

• BEYLİKDÜZÜ ENGİN MUTLU

• BEYOĞLU SONER ÇELİK

• BÜYÜKÇEKMECE BEKTAŞ DENİZ TEKİN

• ÇATALCA SERDAR MURAT AKIN

• ÇEKMEKÖY ÖZCAN GÜNDÜZ

• EMİNÖNÜ KEVORK ERKAN

• ESENLER BERNA ÖZKAN

• ESENYURT VOLKAN KARAKOÇ

• EYÜP SELMA ÖZTÜRK

• FATİH HALİM BURSALI

• G.O.PAŞA LEVENT SATILMIŞ

• GÜNGÖREN TUNCAY ÖZEN

• KADIKÖY MUSTAFA GÜN

• KAĞITHANE MUHARREM KÜÇÜKELÇİ

• KARTAL ASUMAN OYMAK ÇAM

• KÜÇÜKÇEKMECE METİN GÖKDAĞ

• MALTEPE İBRAHİM SERHAT ÖZDEMİR

• PENDİK MURAT DOĞAN

• SANCAKTEPE SERAP GÜLTEKİN TAKA

• SARIYER AHMET ÇAKIR

• SİLİVRİ SAADET GENCOĞLU

• SULTANBEYLİ HÜSEYİN BİZ

• SULTANGAZİ HÜSEYİN ARSLAN

(12)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :