• Sonuç bulunamadı

Kümeler. Daha fazla test ve konu anlatımı için D B D B B E. A) a B B) a B C) b B. D) b, c B E) a,b, a B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kümeler. Daha fazla test ve konu anlatımı için D B D B B E. A) a B B) a B C) b B. D) b, c B E) a,b, a B"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

1

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net D B D B B E

matematikchi.net A kümesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

* S(A) 7 * 2 A * 1 A

* Kümenin elamanları doğal sayıdır.

Buna göre bu küme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1.

=

   

   

 

A) 1,3,4,5,6,7 B) 0,1,3,4,5,6,k C) 2,1,3,4,5,8,9, D) 1,3,5,7,9,11,13

E) 1,2,3,4,5,6,7

   

     

A) a B B) a B C) b B D) b,c B E) a,b, a B

  

 

A) II B) I,II C) I,III D) II,III E) Hepsi Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) A ve B kümesinin eleman sayıları eşit ise A ve B kümeleri denk kümelerdir.

II) A ve B kümesinin elemanları aynı ise A ve B kü- meleri eşi

2.

t kümelerdir.

III) Hiçbir elemanı olmayan kümeye basit küme de- nir.

   

 

B a,b, a , a,c kümesi için aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır?

3. =

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I) 5 elemanlı bir kümenin 32 tane alt kümesi vardır.

II) 7 elemanlı bir kümenin 123 tane özalt kümesi vardır.

III) 63 tane öza 4.

lt kümesi olan bir küme 6 elemanlıdır.

A) I,II B)I,III C)II,III D)Hiçbiri E)Hepsi

A kümesinin eleman sayısı, B kümesinin eleman sa- yısından 2 fazladır. A kümesinin alt küme sayısı ile B kümesinin alt küme sayısı toplamı 80 ise A kümesinin özalt küme sayısı kaçtır?

6.

A) 7 B) 15 C) 24 D) 31 E) 63 Bir kümenin,

Alt küme sayısı 6a 2 iken, Özalt küme sayısı 4a+3 dır.

Buna göre bu küme kaç elemanlıdır?

5.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

(2)

2

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net E A B D C E

matematikchi.net matematikchi.net

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

n elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 2 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit ise bu kümenin 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır?

10.

A) 1 B) 7 C) 21 D) 35 E) 42 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin

sayısı, 10 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme- lerinin sayısından kaç fazladır?

7.

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

6 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır?

8.

8 elemanlı bir kümenin en az 7 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır?

9. 7 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı kaç alt

kümesi vardır?

12.

A) 88 B) 95 C) 100 D) 111 E) 120 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı olmayan kaç tane alt kümesi vardır?

11.

A) 88 B) 99 C) 107 D) 112 E) 120

(3)

3

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net B A C C A B

matematikchi.net matematikchi.net

 

 

A a,b,c C a,b,c,1,2,3,4

A B C şartını sağlayan 5 elamanlı kaç farklı B kümesi vardır?

17. =

=

 

A) 6 B) 12 C) 15 D) 20 E) 21

 

A 1,2,a,b,c,d kümesinin alt kümelerinin kaçın- da 1 veya 2 vardır?

18. =

A) 44 B) 48 C) 54 D) 60 E) 64

 

A 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaçında 0 ve 1 varken 8 ve 9 yok- tur?

16. =

A) 10 B) 15 C) 20 D) 35 E) 56

 

A a,b,c,d,e kümesinin e harfi bulunan 3 ele- manlı alt kümelerinin sayısı, e harfi bulunmayan 3 elamanlı alt kümelerinin sayısından kaç fazladır?

14. =

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

 

A a,b,c,d,1,2,x kümesinin alt kümelerinin ka- çında 1 ve 2 varken x yoktur?

15. =

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

 

A 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin sadece tek ra- kamlardan oluşan alt kümelerinin saysısı, sadece çift rakamalardan oluşan alt kümelerinin sayısın- dan kaç fazladır?

13. =

A) 8 B) 16 C) 20 D) 32 E) 48

(4)

4

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net B D E E B C

matematikchi.net matematikchi.net

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin birer alt kümesi olmak üzere,

S(A)=5 S(B)=8

ise S(A B) kümesinin eleman saysının alabile- ceği en büyük değer x, en küçük de

22.

ğer y ise x+y toplamı kaçtır?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

( ) ( )

( )

ı ı

A) A B B) A C B C) A B C D) B A E) A C B

  

 

A) B) B C) A B D) AØ  ıB E) E A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 19. Yan taraftaki taralı

bölgeyi aşağıdaki aşağıdaki şıklardan hangisi ifade eder?

( )

( )

( )

( )

ı

A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin birer alt kümesi olmak üzere,

S E 13 S A 8 S B 4 S A B 1

ise A B kümesi kaç elemanlıdır?

20.

=

=

=

 =

( )

ı

A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin birer alt kümesi olmak üzere,

A B A işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

24.

ı ı ı

A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin birer alt kümesi olmak üzere,

Bilgi : S(A)+S(A ) S(E) 1. S(A)+S(B )=8 2. S(A )+S(B)=10 Buna göre yukarıdaki iki e 23.

=

şitliği tarafa tarafa top- larsak evrensel kümenin eleman sayısını kaç bulu- ruz?

21.

A) I B) II C) III D) I,II E) I,III

A B

x y z

t

E Yandaki ven şemasında x, y, z, t içinde bulun- dukları bölgelerin ele- man sayılarıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) A B E ise x=0 olur.

II) B A E ise y=0 olur.

III) A ve B eşit kümeler ise x z olur.

 

 

=

(5)

5

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net C B D A C C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A) 7 B) 11 C) 15 D) 19 E) 22

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

24 öğrencinin olduğu bir sınıfta yabancı dil olarak İngilizceyi seçen erkek sayısı, Fransızcayı seçen kız sayısından 3 fazladır. 7 kızın İngilizceyi seçtiği bu sınıfta İngiliz

29.

ce seçen 15 kişi varsa kaç erkek Fran- sızcayı seçmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

26 bayanın olduğu bir toplulukta,

* 11 bayan küpe, 12 bayan kolye, 13 bayan yüzük takmıştır.

* 5 bayan küpe ve kolye, 5 bayan kolye ve yüzük 6 bayan küpe ve yüzük ta

30.

kmıştır.

* 3 bayan ise küpe, kolye ve yüzüğü aynı anda takmıştır.

Buna göre kaç bayan bu üç takının hiçbirini tak- mamıştır?

Bir sokaktaki çocukların * % 60 ının bisikleti vardır.

* %40 ının kaykayı vardır.

* %10 unda ikiside yoktur.

Bu sokaktaki çocukların 1 tanesinin hem bisikleti

28.

hem kaykayı varsa bu sokakta kaç çocuk vardır?

Simit yiyen herkesin çay da içtiği bir kahvede 35 kişi oturmaktadır. Sadece çay içenlerin sayısı hem çay içip, hem simit yiyenlerin sayısından 8 fazladır.

5 kişi ise ne simit y 27.

iyip ne de çay içmiştir. Buna gö- re kaç kişi sadece çay içmiştir?

Bir köydeki evlerin 9 tanesinde sadece kümes veya sadece ağıl vardır. 14 evde kümes ve ağıldan en az bir tanesi vardır. Bu köy 17 evden oluşuyorsa hem kümes hem ağıl olan evler

26.

in sayısı ikiside olmayan evlerin sayısından kaç fazladır?

Bir ofiste herkezin masasında bilgisayar veya yazı- cı vardır. Bilgisayarı olanların sayısı ile yazıcısı olan- ların sayısı toplamı 14 dür. Bilgisayar ve yazıcıdan sedece biris

25.

i olanların sayısı 8 ise kaç kişinin masa- sında ikiside vardır?

Referanslar

Benzer Belgeler

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

İki yüz kırk milyon sekiz yüz elli bin altı yüz elli dokuz 2.. Üç yüz altı milyon yüz seksen yedi bin iki yüz

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

(Her soru

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. ---, romanlarında klasik

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon