• Sonuç bulunamadı

YASAMAN SINAİ MÜLKİYET KANUNU ŞERHİ. Cilt II. (Madde 6-9)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "YASAMAN SINAİ MÜLKİYET KANUNU ŞERHİ. Cilt II. (Madde 6-9)"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YASAMAN

SINAİ MÜLKİYET KANUNU

ŞERHİ

Cilt II

(Madde 6 - 9)

Prof. Dr. Hamdi Yasaman Prof. Dr. Tolga Ayoğlu Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin

Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal Dr. Sinan H. Yüksel

Marka ve Patent Vekili Dr. Zeynep Yasaman

SEÇKİN | Hukuk

Ankara 2021

(2)

İçindekiler

Madde 6 – MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RET NEDENLERİ ... 915

I. GENEL OLARAK ... 923

II. NİSPİ RET SEBEPLERİ ... 923

1. Önceki Marka ile Aynı veya Benzer İşaretin Aynı veya Benzer Mal/Hizmetlerde Tescil Başvurusu ... 923

a. Başvuruya Konu İşaretin Önceki Marka ile Aynı Olması ve Aynı Mal/Hizmetleri Kapsaması ... 924

i. İşaretler Arasında Ayniyet ... 925

ii. Mal/Hizmetler Arasında Ayniyet ... 926

b. Başvuruya Konu İşaretin Önceki Marka ile Aynı veya Benzer Olması ve Aynı veya Benzer Mal/Hizmetleri Kapsaması ... 928

i. İşaretler Arasında Benzerlik... 929

ii. Mal/Hizmetler Arasında Benzerlik ... 955

iii. Karıştırma İhtimali ... 962

2. Vekil veya Temsilci Tarafından İzin Almadan ve Haklı Sebep Olmadan Yapılan Marka Tescil Başvurusu ... 990

3. Marka Başvurusundan veya Rüçhan Hakkından Önce Bu İşaret İçin Bir Hak Elde Edilmiş Olması ... 1002

4. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetlerde Tescil Başvurusu ... 1013

5. Türkiye’de Tanınmışlık Seviyesine Ulaşan Markaların Aynı, Benzer ve Farklı Mal veya Hizmetlerde Tescil Başvurusu ... 1036

a. Tanınmış Marka ... 1036

i. Genel Olarak ... 1036

ii. Türk Hukuk Sisteminde Tanınmış Marka ... 1037

iii. Türk Doktrinine Göre Tanınmış Marka ... 1038

iv. Yargıtay Kararlarına Göre Tanınmış Marka ... 1043

v. Yabancı Doktrin ve Mahkeme Kararlarına Göre Tanınmış Marka ... 1048

b. Tanınmış Markanın Fonksiyonları ... 1055

i. Köken/Kaynak Gösterme Fonksiyonu ... 1055

ii. Garanti Fonksiyonu ... 1057

iii. Reklam Fonksiyonu ... 1057

iv. Yatırım Fonksiyonu ... 1059

c. Tanınmış Markanın Korunması ... 1061

d. Tanınmış Markadan Haksız Yararlanma ve Markanın Sulandırılması ... 1071

i. ABD Hukukunda Markanın Sulandırılması ... 1071

ii. Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Markanın Sulandırılması ... 1081

1. Sulandırma Kavramı ... 1081

2. Sulandırma Halleri ve Haksız Yarar ... 1084

a. Haksız Bir Şekilde Yarar Sağlanması (Free-Riding) ... 1085

b. Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi (Blurring) ... 1087

c. Markanın İtibarına (Ününe) Zarar Verilmesi (Tarnishment) ... 1090

(3)

910 Sınai Mülkiyet Hukuku Şerhi

3. Yargıtay Kararlarında Markanın Sulandırılması ... 1092

a. Spinning/Spinner – Urban Spinner Markaları ... 1093

b. Richmond – RichHand Markaları ... 1095

c. Lacoste – Timsah Şekli Markaları ... 1096

d. Derby – Derbytech Markaları ... 1098

e. Derby + Çift At Nalı İçinde At Başı Şekli ... 1098

f. Gizia Markası ... 1100

4. ABAD Kararlarında Markanın Sulandırılması ... 1100

a. 2 ve 3 Paralel Şerit Markaları ... 1100

b. Intel – Intelmark Markaları ... 1104

c. Prada- The Rich Prada Markaları ... 1108

d. Royal Shakespeare Markası ... 1111

e. Camelo + Deve Şekli – Camel + Deve Şekli ... 1114

f. VIPS Markası ... 1116

g. Viagra – Viaguara Markaları ... 1118

h. PEAR (armut) Şekli – APPLE (elma) Şekli Markaları ... 1119

6. Markanın Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Ticaret Unvanı, Telif Hakkı veya Herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını Kapsaması ... 1122

a. Başkasına Ait İsim, Fotoğraf ... 1122

b. Ticaret Unvanı ... 1126

c. Fikri Mülkiyet Hakkı ... 1130

7. Yenilenmemiş Ortak Markanın veya Garanti Markasının Aynısı veya Benzerinin Tescilinin İstenmesi ... 1134

8. Yenilenmemiş Markanın Aynısı veya Benzerinin Tescilinin İstenmesi ... 1135

9. Kötüniyetli Tescil ... 1138

III. MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ... 1170

IV. MADDE İLE İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ KARARLARI ... 1459

Madde 7 – MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI VE İSTİSNALARI ... 1588

I. MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ ... 1597

1. Marka Üzerindeki Hakkın Özelliği ... 1597

2. Marka Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği ... 1601

3. Marka Üzerindeki Hakkın Doğumu ile İlgili Sistemler ... 1607

a. Genel Olarak... 1607

b. Marka Hakkının Kullanıma Bağlı Olarak Doğmasını Öngören Hukuk Sistemi: Amerika Birleşik Devletler Örneği ... 1609

c. Marka Hakkının Kullanıma ve Tescile Bağlı Olarak Doğmasını Öngören Hukuk Sistemi: Avrupa Birliği Örneği ... 1611

4. Türk Hukuku ... 1615

a. Tescil Sistemi ... 1615

b. İstisnaları ... 1616

II. MARKANIN SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR ... 1622

1. Tescilli Marka ile Aynı olan Herhangi bir İşaretin Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak Üçüncü Kişiler Tarafından Kullanılmasını Engelleme Hakkı .. 1624

a. İşaretler Arasında Ayniyet ... 1626

(4)

b. Mal ve Hizmetler Arasında Ayniyet ... 1628

2. Tescilli Marka ile Aynı veya Benzer Olan Bir İşaretin Tescil Kapsamındaki Mal veya Hizmetlerin Aynısı veya Benzerleriyle İlgili Olarak Üçüncü Kişiler Tarafından Kullanımını Engelleme Hakkı ... 1629

a. Mal ve Hizmetler Arasında Benzerlik ... 1630

b. İşaretler Arasında Benzerlik ... 1634

c. Karıştırma İhtimali ... 1637

3. Tanınmış Markanın Aynısının veya Benzerinin Tescil Kapsamındaki Mal veya Hizmetlere Bakılmaksızın Üçüncü Kişiler Tarafından Kullanılmasını Engelleme Hakkı ... 1648

a. Tanınmış Marka Kavramı ... 1649

b. Aynı, Benzer veya Farklı Mal ve Hizmetler ... 1654

c. Aynı veya Benzer İşaretler ... 1655

d. Tanınmış Markanın Kullanılması Sonucunda Oluşması Gereken Zarar ... 1661

i. Markanın İtibarından Haksız Yarar Elde Etmek ... 1662

ii. Markanın İtibarına Zarar Vermek ... 1663

iii. Markanın Ayırt Edici Karakterini Zedelemek ... 1664

e. Haklı Neden ... 1666

III. MARKA SAHİBİNİN YASAKLAYABİLECEĞİ FAALİYETLER ... 1669

1. Ticaret Alanında Kullanım ... 1672

2. İşaretin, Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması ... 1681

3. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Tesliminin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi ... 1687

4. İşareti Taşıyan Malın İthal veya İhraç Edilmesi ... 1692

5. İşaretin İş Evraklarında ve Reklamlarda Kullanılması ... 1696

6. İşaretin İnternet Üzerinde Kullanılması ... 1699

a. Markanın Alan Adında Kullanılması ... 1700

i. Alan Adı ... 1700

ii. Alan Adı ile Marka Arasında Ayniyet ve Benzerlik ... 1703

iii. Mal veya Hizmetler Arasında Ayniyet ve Benzerlik ... 1706

iv. Alan Adı Kullanımı Suretiyle Markanın İhlali ... 1710

b. Markanın Anahtar Kelime Olarak Kullanılması ... 1714

i. Anahtar Kelime Reklamcılığı ... 1714

ii. Arama Motoru ve Reklam Verenin Anahtar Kelime Kullanımı ... 1715

iii. Anahtar Kelime Kullanımı Suretiyle Markanın İhlali ... 1718

c. Markanın Yönlendirici Kod/Metatag Olarak Kullanılması ... 1731

i. Yönlendirici Kod / Metatag... 1732

ii. Yönlendirici Kod Kullanımı Suretiyle Markanın İhlali ... 1733

d. Markanın Benzeri Şekillerde Kullanılması ... 1736

e. Ticari Etki Yaratan Kullanım ... 1738

f. Meşru Menfaat ... 1745

7. İşaretin Ticaret Unvanı veya İşletme Adı Olarak Kullanılması ... 1750

8. İşaretin Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması ... 1760

(5)

912 Sınai Mülkiyet Hukuku Şerhi

IV. MARKA HAKKININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HÜKÜM İFADE ETMESİ ... 1770

V. MARKA KORUMA KAPSAMININ İSTİSNALARI ... 1773

1. İşaretin Gerçek Kişi Ad ve Adresini Belirtmek İçin Kullanılması ... 1774

2. İşaretin Mal veya Hizmetlere İlişkin Açıklamalarda Kullanılması ... 1777

3. İşaretin Mal veya Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesi İçin Kullanılması ... 1783

4. Kullanımın Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Gerçekleşmesi ... 1791

VI. MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ... 1794

VII. MADDE İLE İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ KARARLARI ... 1945

Madde 8 – MARKANIN BAŞVURU ESERLERİNDE YER ALMASI ... 1999

I. GENEL OLARAK ... 2000

II. MARKANIN BAŞVURU ESERLERİNDE YER ALMASI ... 2002

1. Tescilli Markanın Basılı veya Elektronik Ortamda Sunulan Sözlük, Ansiklopedi veya Diğer Başvuru Eserlerinde Yer Alması ... 2002

2. Jenerik Ad İzlenimi Verilecek Şekilde Yayımlanma ... 2003

3. Yayımcının Yükümlülükleri ... 2004

III. MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ... 2007

Madde 9 – MARKANIN KULLANILMASI ... 2012

I. GENEL OLARAK ... 2015

II. MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMI ... 2017

1. Kullanmanın Niteliği: Ciddi Kullanım... 2017

a. Genel Olarak Ciddi Kullanım Kavramı ... 2017

b. Markanın Temel İşlevine Uygun Kullanımı ... 2021

c. Markanın Sicilde Kayıtlı Mal veya Hizmetler İçin Kullanılması ... 2025

2. Kullanma Sayılan Haller ... 2026

a. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması ... 2027

b. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda Kullanılması ... 2029

c. Markanın, Marka Sahibinin İzni İle Kullanılması ... 2032

3. Tescil Edilme Amaçları Yönünden Farklılaşan Markalar Bakımından Kullanma Zorunluluğu: Koruyucu Markalar, İhtiyat Markaları, Merchandising Markaları ... 2035

a. Koruyucu Markalar ... 2035

b. İhtiyat Markaları... 2037

c. Merchandising Markaları ... 2038

III. MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞUNDA SÜRE ... 2041

IV. HAKLI SEBEP KAVRAMI ... 2043

V. TESCİLLİ MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ SONUCU .... 2046

1. Markanın İptali ... 2046

a. AYM’nin 2016 Tarihli İptal Kararından Önce Açılan Davaların Durumu ... 2048

b. 5 Yıllık Sürenin Başlangıcı ... 2050

(6)

2. Kullanmama Def’i ... 2052

a. Genel Olarak ... 2052

b. Hükümsüzlük Davalarında Kullanmama Def’i ... 2053

c. Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i ... 2054

VI. MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ... 2059

VII. MADDE İLE İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ KARARLARI ... 2099

Madde Endeksi ... 2127

Kavram Endeksi ... 2131

Referanslar

Benzer Belgeler

Sıklıkla, ileri yaş, multiparite, obezite, normal vaginal doğum, postpartum inkontinans, geçirilmiş cerrahi (histerektomi) Üİ için genel risk faktörleridir.. Ancak

Ankara-Malıboğazı Üst Kretase sedimanter biriminde genelde tipik olarak Y şeklinde izlenen Thalassinoides isp., iz fosilinin, olası iz yapıcı hayvan olarak Glyphaea

 Esas yayladan daha alçakta, köy yerleĢmelerine daha yakın, genellikle sonbahar mevsiminde daha uzun süre ile kalınan ikinci bir yayladır..  Yayla mevsiminde

7/2 (a)’ya ve 29/1 (b)’ye göre markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin

Bugün dünyanın bir çok yerinde büyük hava limanları, köprüler, yol şebekeleri, limanlar, stadyum, hastahane, fabrika, sinema ve tiyatro gibi tesisler, çoğunlukla

mış olmakla birlikte Magovern ailesi ve arkadaşları (2), Jatene ve arkadaşları da (J) aynı konuda önemli seriler bildirmektedirler. Magovern ve arkadaşları sol

şu bekJenmeyen bulgu da çıkmıştır: İlaçla tedavi hem gref konan, hem de grefsiz doğal koroner arter- lerdeki yeni lezyon oluşumunu azaltınaktaydı. Daha önceki

´ Eğer ekonomik büyümeyi kişi başına GSMH’daki artış olarak tanımlarsak, ekonomik büyümeden söz edebilmek için ülkedeki üretim artışının nüfus artışından