Skarpt läge för nya lösningar

Tam metin

(1)

Skarpt läge för nya lösningar

En grönbok om demografiska

utmaningar i Norrbotten

(2)

Regional utveckling

Varför en grönbok? Vad är det?

”Utveckling av nya politiska arbetssätt: temafullmäktige,

allmänpolitiska debatter, rapportörskap, grön- och vitböcker med mera” (Landstingsplanen)

Grön och vitböcker är en utvecklingsmetod som används inom EU för att brett och öppet diskutera och utveckla ett område.

 Beställare: Avdelningen för regional utveckling, projekt regional

kompetensförsörjning och generationsväxling.

(3)

Definition

Demografi är den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av

förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.

Study of both quantitative and qualitative aspects of human population.

Quantitative aspects include composition, density, distribution, growth,

movement, size, and structure of the population. Qualitative aspects are

the sociological factors such as education quality, crime, development,

diet and nutrition, race, social class, wealth, well being.

(4)

Regional utveckling

Bakgrund

Norrbottens län har lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

(5)

Några kommuner har det tufft…

(6)

Regional utveckling

Fakta befolkning

Totalt 248 637 invånare december 2012 (248 545 december 2011)

det är en ökning med 92 personer från december 2011

2011 minskning med 64 personer mot föregående år. Utan invandring hade befolkningen minskat med 1400 personer 2011.

Kiruna (5), Luleå (479), Pajala (9), Piteå (136) ökar.

Födelsenetto 2012: -532

Endast Kiruna och Luleå har ett födelseöverskott.

Födelsenetto 2011: -374

Flyttningsnetto 2012: +605

Flyttningsnetto 2011: +312

(7)

2011 och 1981-2011

 Unga flyr landsbygden

 Flyttning uppåt i ortshierarkin

 Allt fler kategorier av unga flyttar - allt färre stannar

 De flyttar inte tillbaka

(8)

Regional utveckling

Vad är det som händer?

Försörjningsbördan ökar

Arbetskrafts- och kompetensbrist hotar länets tillväxt. Av

drygt 100 000 yrkesverksamma i länet pensioneras nästan 50 000 de kommande 10 åren. Tillträdande unga uppskattas till 30 000

38 % av länets företagare är 55+

1,6 miljoner människor i pension till år 2025

Yta på 98 249 km² (25 % av Sverige) – 2,5 inv/km²

Var är brudarna?

(9)

Planera – hur?

(10)

Regional utveckling

Vad gör vi? Hur vänder vi utmaningarna till

möjligheter?

(11)

Informationsinsamling

(12)

Regional utveckling

Tanketrådar och diskussionsfrågor

(13)

Vi behöver dina synpunkter!

Lämna kommentarer på:

http://gronbokenomdemografi.blogg.se

Eller skicka dina tankar till:

ida.karkiainen@nll.se

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :