5.SINIF PARALELKENAR, EŞKENARDÖRTGEN, YAMUK, KARE VE DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ YAPRAK TESTİ

Tam metin

(1)

1

-I. Dörtgendir.

II. Karşılıklı kenarları paraleldir. III. Yalnızca karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir.

IV. Açıları diktir.

Yukarıda özellikleri verilen dörtgen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kare B) Eşkenar dörtgen C) Dikdörtgen D) Paralelkenar

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kare özel bir dikdörtgendir.

B) Kare özel bir eşkenar dörtgendir.

C) Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinin ikisi de paraleldir.

D) Dikdörtgenin bütün açılarının ölçüleri eşittir.

Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir? A) Dikdörtgen B) Eşkenar dörtgen C) Yamuk D) Paralelkenar

Yukarıda verilen dörtgenlerden kaç tanesi dikdörtgendir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Aşağıdaki dörtgenlerden hangisi özellikleri bakımından diğerlerinin özelliklerini de kapsamaktadır? A) Kare B) Eşkenar dörtgen C) Paralelkenar D) Yamuk

En az bir çift paralel kenarı olan dörtgenlere ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yamuk B) Kare

C) Dikdörtgen D) Paralelkenar

KAZANIM ODAKLI YAPRAK TEST

- Paralelkenar, Eşkenar dörtgen, Kare, Dikdörtgen, Yamuk

ADI SOYADI : SINIFI : 5/ NUMARASI:

1

2

3

4

5

6

(2)

2

-Yukarıdaki hangi iki nokta arasına bir doğru

parçası çizilerek [KL] ile bir paralelkenar oluşturabiliriz?

A) A – B B) A – C C) A – D D) B – D

Aşağıdakilerden hangisi yamuk değildir?

A) B)

C) D)

Yukarıdaki köşegenlerden hangileri doğru çizilmiştir?

A) I ve II B) I ve III C) I – II – III D) Hepsi

Bütün kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan dörtgene ne ad verilir? A) Eşkenar dörtgen B) Kare

C) Dikdörtgen D) Paralelkenar

12 cm uzunluğunda bir doğru parçası 4 eş parçaya bölünerek elde edilen doğru parçalarıyla aşağıdaki hangi dörtgeni oluşturabiliriz?

A) Eşkenar dörtgen B) Yamuk C) Dikdörtgen D) Paralelkenar

Aşağıdaki dörtgenlerden hangisi verilen özelliklerin hepsine sahiptir?

I. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. II. Karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir. III. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. IV. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. A) Yamuk B) Paralelkenar C) Dikdörtgen D) Eşkenar dörtgen

7

A B C D K L

8

9

I II III IV

10

11

12

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :