Test-07 Rasyonel Sayılar-I

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 14 YGS

MATEMATİK RASYONEL SAYILAR – I TEST – 07

YGS – 2012 / TEST – 07 6. xx yy 187 1 1 y x + = + + olduğuna göre ⋅ x y x + y kaçtır? A)6 7 B) 1 C) 8 7 D) 9 7 E) 10 7 7. 2x a 1 3x a 4 − + + −

kesri sabit kesir ise a kaçtır? A) 2 B)11 5 C) 12 5 D) 13 5 E) 14 5

8. İki basit kesrin toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) – 1 B) 1 2

− C) 0 D) 1 E) 2

9. x bileşik kesir ise x1 aşağıdakilerden han-gisi olamaz? A) 1 2 − B) 1 3 − C)0 D)2 3 E) 1 2 10. 68 1 4 a 3 = + − olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 1. x x − − = 3 5 0 ise

x’in alabileceği değer ile y 3y 5 kesrinde y’nin alamayacağı değerin çarpımı kaçtır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 2. I. 1 II. 1 2 III. 1 3 IV. 1 4 V. 61

Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir. Buna göre yukarıda verilen birim kesirler-den hangilerinin toplamı 2’dir?

A) I – II – IV B) II – III – V C) I – II – III D) I – II –III – V

E) I – II – III – IV

3. Çarpmaya göre tersi ile toplamaya göre ter-sinin toplamı çarpmaya göre yutan eleman olan rasyonel sayılardan biri aşağıdakiler-den hangisidir? A) –2 B) –1 C) 0 D) 3 E) 4 4. 2x y 0 y 4 − = − ise x kaç olamaz? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. 7 11 173 4 12+ −    − 10 77 11 17− +5

işleminin sonucu kaçtır?

(2)

YGS / MATEMATİK RASYONEL SAYILAR – I TEST – 07

15

1.C 2.D 3.B 4.C 5.E 6.D 7.B 8.E 9.C 10.E 11.A 12.B 13.D 14.B 15.A 16.E 17.C 18.D 19.B 20.B

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 11. a b 1 3 ⋅ = olduğuna göre − 4 6b +a 3

12b a işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 12. 51 61 71 ... 111 1 1 1 1 4 5 6 10 + + + + + + + +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 48 B) 49 C) 50 D) 51 E) 52

13. Aşağıdakilerden hangisi 2’ye en yakındır? A)7

4 B)116 C)158 D)1225 E)3916

14. 2 2 4 6 8 10

3 6 9 12 15

− + + + +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 15. x 33 8 x 3 x + = + +  ise x kaçtır? A)61 8 B)638 C)658 D)678 E)698

16. a ve b sayılar aşağıdaki değerleri alabilmekte-dir.

a : –5, –4, –3, 1, 2, 3 b : –4, –3, –2, –1, 2, 3, 4

Buna göre ab nin en büyük değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. 4 37 a

13− 9 = − ise

22 10

13+ 9 işleminin a cinsinden eşiti nedir?

A) a – 3 B) a – 2 C) a – 1 D) a E) a + 1

18. Tamsayılar kümesinde tanımlı a < b < c < d < e olmak üzere

1 1 1 1 1 1

a b c d e x+ + + + = eşitliği veriliyor.

Buna göre d nin pozitif x sayısı cinsinden eşiti en küçük kaçtır?

A) 5x – 2 B) 5x – 1 C) 5x D) 5x + 1 E) 5x + 2

19. a, b ve c tamsayı olmak üzere

1 40 a 1 13 b c + = + eşitliği veriliyor. Buna göre a + c toplamı en az kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. a ve b birer tamsayı olmak üzere

1 2 1

a b a b− + + = eşitliği veriliyor.

Buna göre a ⋅ b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :