• Sonuç bulunamadı

4.Sınıf Karışık Eğlenceli Çalışmalar 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Sınıf Karışık Eğlenceli Çalışmalar 6"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

= ……

= ……

.

          

.

.

          

.

.

.

          

1

9

5

2

9

.

      Q    

.

          

.

          

          

          

 Q         

          

E

E

Y

D

-

+

-

7

7

6

0

2

7

8

4

7

1

9

1

İ

H

0

6

8

4

5

5

9

6

1

3

9

6

S

E

+

+

+

1

4 4

2

7

4

6

6

1

0

8

4

K

İ

6

9

0

8

4 4

2

6

0

9

6

7

-

+

+

3 0 2 6

2 4 8 3

5 4 2 9

3 9 6 1

1 8 3 0

3 3 9 4

5 7 7 2

yüz elli altı bin üç yüz yetmiş iki yedi yüz yetmiş beş bin iki yüz yetmiş

dokuz yüz elli altı bin altı yüz yetmiş bir beş yüz kırk bin beş yüz on beş

dokuz yüz elli iki bin altı yüz otuz iki yüz dokuz bin yedi yüz yirmi beş

sekiz yüz on yedi bin dokuz yüz elli iki seksen beş bin yedi yüz on sekiz

241737 952630 817952 956671 540515 789981 775270 85718 156372 209725

İki Basamaklılar:

75, 46, 95, 87,

Üç Basamaklılar:

416,

Dört Basamaklılar:

8846, 2941,

Beş Basamaklılar:

19529,

Altı Basamaklılar:

839416, 344589, 884939,

381544, 946241, 652495,

1 9 1 1

8 2 0 7

Aşağıdaki işlemlerin cevaplarını tablodan işaretleyin.

Aşağıdaki şekillerin kaçar tane olduğunu noktalı yere yazın.

TOPLA ÇIKAR BUL

4 6 9 9

6 7 6 5

iki yüz kırk bir bin yedi yüz otuz yedi yedi yüz seksen dokuz bin dokuz yüz seksen bir

SAYI AVI

ŞEKİLLERİ SAYALIM

ŞİFRELİ SAYI OKUMA

Sayıları okunuşları ile eşleştirerek şifreyi oluşturun.

30 - 9

1 5 1 4

7 7 6 5

1 6 2 6

6 9 5 7

2 1 7 1

9 0 7 9

4 4 5 2

Referanslar

Benzer Belgeler

Teorik anlamda finansal piyasaları ihmal eden ve krizi yoğun bir şekilde politika yapıcılarının kişisel hatalarıyla birlikte Post-Keynesyenlerin de krizin bir nedeni

VOLUME • CİLT: 38 • ISSUE • SAYI: 2 DECEMBER • ARALIK 2016 ISSN: 2149-1844. cover

Bu yöntemde kitle boyutunun üst sınırı henüz tartışmalı bir konu olsa da son yıllarda 10 cm’den büyük kitlelerin ba- şarı ile laparoskopik olarak

roid gland is among the many organs that could be in- filtrated in systemic amyloidosis, diffuse amyloid deposition in the thyroid gland secondary to systemic amyloidosis

yiyecek ile dolduğu zaman değil, yiyecekler ileuma ulaş- tığı zaman ortaya çıkan ilkel bir içgüdüdür. Çünkü pilor kasının kasılmasını sağlayan nörohümöral

uygulanan kuvvetler ile zemin arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği aşağıdaki gibi çiziyor. Hava molekülleri ile yüzeyin temas etmesi sonucu cisimlerin hareketini

Öğrenc ler n farklı gruplara ayrılarak özdeş kap ve ısıtıcı kullanarak yaptıkları deney ve sonuçları aşağıda ver lm şt r. grup: Kütleler eş t farklı katıları

Sekonder HPT nedeniyle total paratiroidektomi yapılan hastalarda paratiroid doku ototransplantasyonu, kalıcı hipoparatiroididen korunmak için etkili bir yöntemdir 8.. Bu yöntem ilk