• Sonuç bulunamadı

ÜNAK ’09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul 01-02 Ekim 2009: Bildiriler görünümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÜNAK ’09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul 01-02 Ekim 2009: Bildiriler görünümü"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

358

BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 357-360 Tanıtım - Eleştiri / Reviews

Kitap Tanıtımı / Book Review

ÜNAK ’09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve

Tehditler Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi,

İstanbul 01-02 Ekim 2009: Bildiriler

ÜNAK’09 Yearly Meeting on Existence in Information Age:

Opportunities and Threats Symposium, Yeditepe University,

October 01 - 02, 2009, Istanbul, Turkey: Proceedings

Aytaç YILDIZELİ, Aykut ARIKAN ve Tolga ÇAKMAK

(Editörler / Editors) İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, 2010, 245 s. ISBN: 978-975-307-059-1

Includes papers and proceedings of October 2009 Yearly Meeting of the Turkish Association of University and Research Librarians. Conference papers were mainly about the “information technologies” and its effects on library services in Turkey

Bu eser, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından 01-02 Ekim 2009 yılında Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “ÜNAK ’09 Bilgi Çağında Varoluş “Fırsatlar ve Tehditler” adlı sempozyumda sunulan bildiri metinlerini içermektedir.

Eserde, açılış konuşmalarının (Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil, Yeditepe Üniversitesi Kurumsal İlerlemeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Nilüfer Eğrican, Yeditepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Filiz Çermen, ve ÜNAK Başkanı Aytaç Yıldızeli) yer aldığı bölümden sonra panel konuşmaları, bildiri metinleri ve firma sunumları verilmektedir.

Sempozyumda düzenlenen panelde şu konular ele alınmıştır: Disiplinlerarası alanda yeni bir oluşum: Bilgi ve inovasyon yönetimi, Bilgi tasarımı, Yaratıcı yıkım: İnovasyon ve bilgi politikaları.

Bildiriler ise şu başlıkları içermektedir: ÜNAK grupları ve başarıları, Dijital çağda kütüphanelerin yeni yüzü: Bilgi erişim merkezleri, Mobil öğrenmeden mobil kütüphaneye, Bilgi merkezleri ve hizmetleri: Türkiye’deki yerel yönetimlerde son durum, Ürün katalogu oluşturmada yeni bir yaklaşım: Bilgi haritalaması tekniği ve bir firma örneği, İş süreçlerinin değişiminde bilgi yönetiminin sihirli gücü, Toplam kalite yönetimi bilgi yönetimini nasıl tamamlar ve destekler, Türkiye’nin bilimsel yayın performansının dünya ile karşılaştırılmalı değerlendirilmesi, Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 kurumda gerçekleştirilen analiz

(2)

359 Tanıtım - Eleştiri / Reviews BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 357-360

sonuçları, Web teknolojisinde yeni bir bilgi fırtınası: Web 3.0, Organizasyonlarda bilgi yönetimi sürecinde veri madenciliği yaklaşımı, Kullanıcı hakları ve sorumlulukları, Bilgi profesyonelleri için Avrupa fırsatı: Erasmus, Ulusal bellek ve elektronik derleme, Federe arama motorları: federe arama motorlarının söyledikleri ve gerçekleri, Suna Kıraç Kütüphanesi danışma hizmetlerinde bir web 2.0 uygulaması Libguides, Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanmasında steganografi biliminin kullanılması, Üniversite kütüphaneleri web sayfalarının gösterge bilimsel açıdan görsel-içerik çözümlemeleri.

Eserin sonunda bildirilere kolay erişimi sağlayan yazar ve konu dizini bulunmaktadır. Çok çeşitli konularda 17 bildirimin toplandığı kitap, bildirilerin kalıcılığı, paylaşılması ve kütüphaneciliğin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

Canan Ergün

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi caergun@ku.edu.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

İİngilizce için konu bașlı ngilizce için konu bașlığğı alanı ı alanı.. CAT –

Yazıyı tüm insanlığın çok önemli bir buluşu olarak ele aldığımızda Kaligrafi sanatı da her toplumda daima ilgi çeken bir sanat dalı olmuştur. İnsan

Dijital stresin temelinde çalışma yaşamında dijitalleşmenin zaman ve mekân esnekliğini artırması, mobil teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak iş temposunu

Gazzâlî’nin içinde yer aldığı Eşarî düşünce geleneğine göre ise, illet ile malul arasında diğer bir deyişle sebep ile sonuç arasında zorunlu bir ilişki ve

3 ncü Nesil ve 4 ncü Nesil sistemlerin kullanıma başlaması ile birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişband abone sayısı 62.407.717

Dinler hakkındaki bilgilerin dini kurumlarca sunulduğu ve sağlandığı ortamları ifade eden religion online yukarıdan aşağıya doğru bir iletişim sürecinin hakim

Bilgili vatandaş kitlesi yaratmak ise ancak bilgi edinme özgürlüğü ile mümkündür.. Bilgiye özgürce ve hakça erişim yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline

örtük ve açık bilgiyi barındırmasının yanı sıra uygulama ve plan arasındaki boşlukların tespit edilmesinde de önemli bir araç işlevi görmektedir. Bilgi yönetiminin

1434’te Bursa’da doğan ve 1488’de aynı şehrin müftüsü iken vefat eden Hocazâde Muslihuddîn Efendi, Osmanlı toplumunda yetişen ilim ve fikir adamlarından

Bayram, 2006 Yazarlar, model elmas telli kesme makinesinin geliştirilmesi ve elmas telle blok doğaltaş üretiminde işletme ekonomisini en fazla etkileyen elmas boncuk

Bu araştırmada ölçeğin geçerliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan faktör analizi sonrasında; ölçeğin dört faktörlü olup madde yüklerinin .38 ve .86

B plus le climat devient sec C il n’y en aura plus un seul dans 15 ans D la forêt amazonienne est très précieuse E plus les chercheurs sont d’accord.. Le titre de ce texte

Bu çalışmanın amacı bilgi okuryazarlığının öğretmen adaylarının eğitimindeki önemini ortaya koymak, mevcut uygulamalar hakkında bilgi vermek, üniversitelerimize bağlı

User’s “Biological objects Application” software for comparator technique of INAA some biological objects for automation process of INAA by using Canberra Genie 2000

Sıkıştırılmış hareketli video dosyası içersinden, video görüntüsünü oluşturan resim çerçeveleri elde edildikten sonra, bu çerçeveler içersinde yer alan

Çalışmamız, Ortaçağ’da Ahlat’ta Türk kültür ve medeniyetinin incelenmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde şehrin

Dini standartlarını sosyal bilimler içerisine yerleştiren ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletlerinde tarihle ilgili standartlarda bile dine atıf mutlaka

Keman: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalarla pekiştirme, yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, detaşe,

5-HT molekülü için -300/+800 mV potansiyel aralığında PBS tamponu pH 7.20 de hazırlanan farklı konsantrasyondaki çözeltiler ile SWV tekniği kullanılarak PGE ile

Belîğ Mehmed Emîn Dîvânı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük] isimli çalışmamızda “Belîğ Mehmed Emîn” adlı birinci bölümde şairin

Müellifin hayatı hakkında bilgi verilen kaynakların çoğunda, kendisine ait olan bir tefsir kitabının bulunduğu bilgisine rastlanmıştır. Ayrıca böyle bir eser yüzeysel

Bu bileşik Florimetri kullanılarak bazı alkali, toprak alkali ve ağır geçiş metal iyonları arasından Zn 2+ ve Cd 2+ iyonlarının tayini için sensör olarak

1) Kategorik olarak öğretmen yetiĢtirme sürecinde lisans programları ve sertifika programları kategorize edilerek ĢekillendirilmiĢtir. Öğretmenler zihin engellilerin