Öğretmenim canım benim

Tam metin

(1)

Öğretmenim canım benim

ELA DEMİRCİLER

Öğretmenim,

Canım benim canım benim, Seni ben pek çok, Pek çok severim.

Sen bir ana, Sen bir baba, Her şey oldun, Artık bana.

Okut, öğret ve nihayet, Yurda yararlı bir insan et.

Bu öğretmen şarkısını bilmeyen yoktur. Okula başlayan çocuklara ilk öğretilenler arasındadır. Öğret- menin kutsallığını ve anne baba kadar önemli olduğunu vurgular. Yeni nesillerin yetişmesinde önemli katkıları olan öğretmenlerimiz pek çok sorunla uğraşıyor. 2016 rakamlarına göre sayıları 921 bine ulaşmış durumda.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl bir kere

de olsa hatırlanırlar. Peki, Türkiye’de öğretmen olmak nasıl bir şey? Bu kutsal mesleği yapan öğretmenlerin sorunlarına mercek tuttuk.

Türkiye’de öğretmenlerin sorunları saymakla bitmiyor. Atama problemleri, düşük maaşları, çalışma saatleri, kötü çalışma ortamları en büyük sıkıntıları.

Ülke gündemine bağlı olarak en önemli sorunlarından biri işsizlik olarak görülüyor. Çünkü, Türkiye’de atana- mayan öğretmen sayısı 455 bin 119’a ulaştı... Ağustos ayında ataması yapılmayan ücretli öğretmenlik yapan İsa öğretmen intihar eden 45’inci öğretmen adayı olurken, yine ataması yapılmadığı için inşaatta çalışmak zorunda kalan ve düşerek ağır yaralanan Ömer öğret- men de umutsuz öğretmen adaylarından sadece biri....

Türkiye’de öğretmenliğin her dönem zor olduğuna dikkat çeken Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “2012 yılında 4+4+4 yasasının çıkmasıyla birlikte öğretmen olmak bu memlekette her zamankinden çok daha zor. Öğretmenler için sözleşmeli, ücretli çalışma koşulları devam ediyor. Güvencesizlik öğretmenler için hak ihlali. Öğrenciler açısından ise

Öğretmenler gelecek nesilleri yetiştiren en önemli mesleğin mensupları... Ata- namamaktan düşük maaşa ve çalışma ko- şullarının kötülüğüne kadar pek çok sorun- ları bulunuyor. Bu yıl yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi de mesleği yeniden şe- killendirmeyi içeriyor.

24 Kasım Öğretmen- ler Günü nedeniyle onların sorunlarına mercek tuttuk....

38 l İSMMMO YAŞAM

EĞİTİM

(2)

EĞİTİM

İSMMMO YAŞAM l 39 Türk Eğitim-Sen’in 2016 yılında yaptığı anket çalışması,

öğretmenlerin çok büyük bir bölümünün bankalara yüksek oranda borcu olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 83’ünün bankalara borcu varken, yüzde 91.6’sı öğretmenle- rin, eğitim çalışanlarının ve tüm memurların iş güvencesinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 25.7’si ek iş yaptığını belirtmiş. Yüzde 25.1’i özel ders verdiğini, yüzde 14’ü etüt/kurs merkezlerinde çalıştığını, 8.2’si pazarlama/satış yaptığını, yüzde 3.3’ü pazarcılık yaptığını söyledi. Araştırma, öğretmenlerin ta- til bütçesi olmadığını da ortaya koydu. Öğretmenlerin yüzde 46.2’si tatilini memlekette, yüzde 10.3’ü otelde/tatil köyünde, yüzde 3.6’sı akrabalarının yazlığında, yüzde 1.6’sı kendi yazlığında, yüzde 0.6’sı kurum kampında geçirirken, yüzde 37.7’si tatile gitmediğini belirtti.

eğitimde sürekliliğin ortadan kaldırılması, nitelikli eğitim hakkı ihlali olarak görülüyor” diyor.

2023 VİZYONU BELİRLENDİ

Eğitim sistemi birkaç yılda bir değişirken Millî Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan ve öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde yol haritası olması hedeflenen 2017-2023 yıllarındaki eylemleri kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi, Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin, öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmen adaylarının seçimi, istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim olmak üzere 6 temel bileşen belirlendi.

Yüksek nitelikli, mesleğe uygun bireylerin öğretmen olmaları için öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek, üniver- site mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek hedefler arasında yer aldı. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak amacıyla öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit edecek bir performans değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi de hedeflendi.

Eğitim çalışanlarının, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar üretmeleri, etkinliklere katılımları teşvik edilerek, bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği geliştirilecek ve benzeri nitelikte fırsatlar oluşturulacak. Ulusal Ajans, YTB, TİKA, Maarif Vakfı, TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliğiyle, öğretmenlerin eğitimde uluslararası gelişmelerle ilgili bilgi ve farkındalığı artırılacak.

STATÜSÜ GÜÇLENDİRİLECEK

Strateji belgesine göre, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek için öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirilecek. Kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre iyileş- tirici tedbirler alınacak, kariyer ve ödüllendirme sistemi de geliştirilecek. Bu hedef kapsamında 35 eylem maddesi belirlendi.

Bütün öğretmenler için zorunlu bir performans değerlendirme sistemi geliştirilecek. Tüm öğretmenler her 4 yılda bir öğretmen yeterlikleri çerçevesinde yapılacak sınava tabi tutulacak. Sınav sonuçları, öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanının hesaplanmasında bir kriter olacak.q Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faali- yetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla ‘öğretmen akademileri’ kurulacak.

2016’da başlatılan aday öğretmen yetiştirme süreci içerik ve yöntemleri zenginleştirilip uygulanmaya devam edecek.

Aydoğan, yeni öğretim programlarının ‘değer temelli’ hazırlanmış olduğu dikkate alındığında, Strateji Belgesi’nin bir amacının da öğretmeni müfredatla uyumlu hale getirmek olduğunu söylüyor. Dört yılda bir sınava tabi tutulmalarının öğretmenlerin disiplinle yola getirileceği tezine dayan-

dırıldığına dikkat çeken Aydoğan, şu bilgileri veriyor: “Belgede performans konusunun başlığı öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının tespiti olmasına rağmen performans değerlendirme sisteminin ödüllendirme ve cezalandırma- da kullanılacağı belirtiliyor. Ardından öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünün güçlendirmekten bahsediliyor. Strateji Belgesi’nde öğretmenin ekonomik, özlük ve sosyal haklarına ilişkin bir tümce yok. Aksine öğretmenliğin statüsünü zayıflatan, çalışma koşullarını ağırlaştı- ran uygulamalardan birincisi olan sözleşmeli öğretmenliğin yaygınlaştırılarak devam edeceği beyan ediliyor.”

Mesleğe girişte adayların, psikomotor ve duyuşsal becerilerini de göz önüne alan öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, mülakat ve benzeri çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi esas alan bir istihdam sistemi oluşturulacak.

EKONOMİK SORUN YAŞIYORLAR

ÖZEL OKULLARDA HAK İHLALİ VAR

Türkiye Kamu-Ben ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye’deki özel okulların büyük bir kısmında öğretmenle- rin haklarının ihlal edilip sömürüldüklerine dair kendilerine şikayetler geldiğini vurguluyor. Giderek artan özel okul sayısının bu okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma şartlarının denetlenmesi zorunluluğunu doğurduğunu belirten Koncuk, MEB’in özel okul öğretmenlerini ko- ruma görevini yerine getirip sağlıklı bir sistem oluşturarak öğretmen istismarını önlemesi gerektiğini de hatırlatıyor.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :