Tanıtım Belgesi 80784N Revizyon 0 Kasım 2012

Tam metin

(1)

Tanıtım Belgesi

80784N – Revizyon 0 – Kasım 2012

Hareketli Delme Tekniği

HPR400XD™ ve HPR800XD™ Plazma

Kesim Sistemleri

(2)

603-643-3441 Tel (Main Office) 603-643-5352 Fax (All Departments) info@hypertherm.com (Main Office Email) 800-643-9878 Tel (Technical Service)

technical.service@hypertherm.com (Technical Service Email) 800-737-2978 Tel (Customer Service)

customer.service@hypertherm.com (Customer Service Email) 866-643-7711 Tel (Return Materials Authorization)

877-371-2876 Fax (Return Materials Authorization) return.materials@hypertherm.com (RMA email)

Hypertherm Plasmatechnik GmbH Technologiepark Hanau Rodenbacher Chaussee 6

D-63457 Hanau-Wolfgang, Deutschland 49 6181 58 2100 Tel

49 6181 58 2134 Fax

49 6181 58 2123 (Technical Service)

Hypertherm (S) Pte Ltd.

82 Genting Lane Media Centre

Annexe Block #A01-01

Singapore 349567, Republic of Singapore 65 6841 2489 Tel

65 6841 2490 Fax

65 6841 2489 (Technical Service)

Hypertherm (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Unit 301, South Building 495 ShangZhong Road Shanghai, 200231 PR China

86-21-60740003 Tel 86-21-60740393 Fax

Roosendaal, Nederland 31 165 596907 Tel 31 165 596901 Fax

31 165 596908 Tel (Marketing) 31 165 596900 Tel (Technical Service) 00 800 4973 7843 Tel (Technical Service)

Hypertherm Japan Ltd.

Level 9, Edobori Center Building 2-1-1 Edobori, Nishi-ku

Osaka 550-0002 Japan 81 6 6225 1183 Tel 81 6 6225 1184 Fax

Hypertherm Brasil Ltda.

Rua Bras Cubas, 231 – Jardim Maia Guarulhos, SP - Brasil

CEP 07115-030 55 11 2409 2636 Tel 55 11 2408 0462 Fax

Hypertherm México, S.A. de C.V.

Avenida Toluca No. 444, Anexo 1, Colonia Olivar de los Padres Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P. 01780 52 55 5681 8109 Tel 52 55 5683 2127 Fax

Hypertherm Korea Branch

#3904 Centum Leaders Mark B/D, 1514 Woo-dong, Haeundae-gu, Busan Korea, 612-889

82 51 747 0358 Tel 82 51 701 0358 Fax

© 2012 Hypertherm, Inc. Tüm hakları saklıdır.

HPR400XD, HPR800XD, PowerPierce, EDGE Pro, Phoenix, Sensor THC, ArcGlide THC, ProNest ve Hypertherm, Hypertherm Inc.’nin ticari

(3)

Tanıtım Belgesi 80784N Revizyon 0 1

Hareketli Delme Tekniği

Hareketli delme tekniği (4 inç paslanmaz çeliğe kadar)

Delme kapasitesi “hareketli delme” olarak bilinen bir tekniğin kullanılmasıyla artırılabilir. PowerPierce® teknolojisiyle birleştirilen bu teknik, paslanmaz çelik delme kapasitesini HPR800XD’de 100 mm’ye ve HPR400XD’de 75 mm’ye çıkardı.

Torç lifterinin transfer yüksekliği, delme yüksekliği ve kesim yüksekliği ayarlarını kesim yüksekliği ve otomatik gerilim kontrolü (AVC) gecikmeleri ile birlikte kullanabilme özelliğine sahip olması gerekir. Kesim sehpası ve kontrol cihazı, transfer üzerine harekete izin verebilmelidir. Hypertherm’in EDGE® Pro kontrol cihazı (Phoenix® 9.72 veya daha üst sürümde çalışır), Sensor™ THC veya ArcGlide® lifteri, ve ProNest® yerleştirme yazılımının tamamı, verilen parametrelerle bu tekniği destekler.

Not: Bu tanıtım belgesi geliştirilirken kullanılan malzemelerde, ABD’de kullanılan ölçü birimleri (inç) esas alınmıştır.

Metrik dönüştürmeler başvuru amaçlı sağlanmıştır.

Temel açıklama

Hareketli delme (“yürüterek delme” ya da “seri delme” olarak da bilinir), plazma operatörlerinin delme gibi başka işlemlere başvurmak zorunda kalmadan, plazma sistemleriyle kalın plakaya girmek amacıyla yıllardan beri kullandıkları bir tekniktir.

Burada tanımlanan hareketli delme yönteminde, torç lifterinin konumu, sehpa hareketi ve kontrollü plazma akımı artışının senkronizasyonu kullanılır ve böylece erimiş malzemeyi kenara ve torçtan uzağa yönlendiren, nispeten kısa parça girişi gerçekleştirilir. Aynı zamanda bu, torcu erimiş malzemeden mümkün olduğunca uzakta tutarken HPRXD güç kaynağının dayanabileceği bir ark gerilimini sürdürür.

Temel işlem, delme sırasında hareketi birleştirerek plakada bir oluk oluşturmaktır. Bu oluk daha sonra erimiş malzemenin derinleşen delme “yuvasından” dışarı yönlendirilebileceği bir boşaltım kanalı olarak kullanılır. Büyük çoğunluğu plaka yüzeyinin üzerinde biriken erimiş metaller, sehpa hareketinin tersi yönde, torcun yan tarafına doğru yönlendirilir. Ark plakaya girdiğinde, kesim için standart ayarlar kullanılabilir.

Not: Farklı malzeme kimyaları, sistemin delme kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Bu belgede detayları verilen hareketli delme ayarları 304L paslanmaz çelik kullanılarak geliştirilmiştir.

Sınırlandırmalar ve ekipman ve güvenlik tehlikeleri

Bu tekniğin kullanılması sonucu ortaya çıkan erimiş metallerin “püskürtülen atıkları” ve sıcak gazlar, uygun önlemler alınmadığı takdirde kişisel yaralanmalara, ekipman hasarına ve yangına neden olabilir. Operatörleri korumak ve erimiş metallerin herhangi bir yanıcı maddeye ulaşmasını engellemek için koruyucu kullanılması gerekebilir (yanıcı malzemeler, plazma kesme işlemlerinin yapıldığı yerden uzaklaştırılmalıdır). Hareketli delmenin yönü öyle planlanmalıdır ki erimiş metaller lifter, köprü, bitişik torçlar, kontrol cihazı veya diğer hassas ekipmana yönelmemelidir.

Not: Bu belgedeki hareketli delme parametreleri sadece doğrusal hareket kullanılarak geliştirilmiştir.

Plakadan biriken erimiş malzeme, müteakip kesme yollarını etkileyebilir. Bu nedenle, kesme yollarını cüruf birikmesini engelleyecek şekilde dikkatlice planlamanız ya da plakadan cüruf birikimini kazımak için (ark plakaya girdikten sonra) kesme işlemini durdurmanız gerekebilir.

Lifter ve sehpa hareketi sıralaması

Hareketli delme sırasında, hem torç yüksekliği hem de sehpa hareketi kalın plaka delme kapasitesini optimize etmek için eşzamanlı olarak kontrol edilir. Tipik bir delmenin detayları aşağıdaki “Lifter sıralaması” ve “Sehpa hareketi sıralaması”

bölümlerinde listelenmiştir.

(4)

Lifter sıralaması

Sıralama takibinin örneklemesi için Şekil 1 bölümüne bakın.

1. İlk yükseklik duyumu (IHS) gerçekleştirilir ve torç transfer yüksekliğinde konumlandırılır.

2. Torç başlatılır ve çalışma parçasına aktarılır; kontrollü ark oluşumu başlar.

3. Transfer sonrasında torç hızlı bir şekilde delme yüksekliğine gider ve sehpa hareketi, bir yerleşik “F” kodunu kullanarak programlanmış olan ilk hızda başlar. (Bkz. “Sehpa hareketi sıralaması” 4. sayfada )

4. Torç, delme gecikmesi sona erene kadar (toplam delme gecikme yüzdesi) delme yüksekliğinde tutulur.

5. Hareket gecikmesi sona erdiğinde, torç, delme bitiş yüksekliğine gider. Bu hareket, delme gecikmesi sona erdiğinde bitiş yüksekliğine ulaşacak şekilde zamanlanmıştır.

6. Torç, kesme yüksekliği gecikmesi boyunca delme bitiş yüksekliğinde kalacaktır. Kesim yüksekliği gecikmesi sona erdiğinde, torç kesme yüksekliğine gidecek ve hareketli delme (MP) AVC gecikmesi sona erene kadar bu yükseklikte kalacaktır.

7. Hareketli delme (MP) AVC gecikmesi sona erdiğinde, ark gerilimi kontrolü başlayacaktır.

8. Parçanın kontür kesimi tamamlanır.

(5)

Tanıtım Belgesi 80784N Revizyon 0 3

Hareketli Delme Tekniği

Şekil 1 - Hareketli delme torç yüksekliği zamanlama şeması

Delme yüksekliği Kesmeye başlamadan önce, hareketli delme (MP) AVC

gecikmesi sona erdiğinde AVC başlar

Delme bitiş yüksekliği Transfer yüksekliğine geç

Transfer yüksekliği Delme gecikmesi

Kesim yüksekliği Hareketli gecikme

İlk yükseklik duyumu Delme yüksekliğine geç

Ark transferi yapılır, hareket başlar, muhafaza akışı (ön akış kesme gazı akışından daha düşükse) ön akıştan kesme gazı akışına geçer

Kesim yüksekliği gecikmesi

Torç, delme bitiş yüksekliğine doğru alçalmaya başlar Ark bu bölgede plakaya girer Delme gecikmesi sona erdiğinde torç delme bitiş

yüksekliğine ulaşır.

Hareketli delme (MP) AVC gecikmesi

Kesim yüksekliği gecikmesi sona erdiğinde torç kesme yüksekliğine iner

Kesim yüksekliğine geç Süre

Torç yüksekliği

13

14

15 16

17

18

13 14 15

16 17 18

(6)

Sehpa hareketi sıralaması

Sıralama takibinin örneklemesi için Şekil 2 bölümüne bakın.

1. Transfer sonrasında, gerekli segment uzunluğunun boşaltım (ya da oluk) kanalını oluşturması amacıyla gerekli olan ilk segment için hızlı oluk hızında (ilk “F” kodu) sehpa hareketi başlar.

2. İkinci segment sehpa hareketi, plakaya girişte gerekli olan segment uzunluğu için orta hızda (ikinci “F” kodu) başlar.

3. Sehpa hareketinin üçüncü segmenti programlanmış olan kesim hızında başlar. Kesimin geri kalanı bu hızda tamamlanır (üçüncü “F” kodu).

4. Son olarak, parçanın kontür kesimi tamamlanır.

Şekil 2 - Hareketli delme sehpa hareketi zamanlama şeması

Oluk açma hızı Kesim yüksekliği gecikmesi sona erdiğinde torç kesme

yüksekliğine iner

Kesim hızı Kesmeye başlamadan önce, hareketli delme (MP) AVC

gecikmesi sona erdiğinde AVC başlar

Sürünme veya orta hız Boşaltım oluğunu oluşturur

İlk yükseklik duyumu Erimiş malzeme oluk aracılığıyla boşaltılırken plakanın girişi ilerler

Ark transferi yapılır, hareket başlar, muhafaza akışı (ön akış kesme gazı akışından daha düşükse) ön akıştan kesme gazı akışına geçer

Ark bu bölgede plakaya girer

Torç, delme bitiş yüksekliğine doğru alçalmaya başlar Ark plakaya girerken kesim hızına geçiş Delme gecikmesi sona erdiğinde torç delme bitiş

yüksekliğine ulaşır.

13 Besleme oranı

Süre

13

(7)

Tanıtım Belgesi 80784N Revizyon 0 5

Hareketli Delme Tekniği

Yerleşik parça programı parametreleri

EDGE Pro kontrol cihazı kullanıyorsanız, hareketli delme (MP) sıralamasını kontrol etmek için aşağıdaki parametre listesini kullanın.

Kalın paslanmaz çelik hareketli delme parametreleri

Aşağıdaki tablolarda 100 mm kalınlığa kadar paslanmaz çeliği delmek üzere geliştirilmiş hareketli delme parametreleri (hem İngiliz hem de metrik) yer alır.

Tablo 1: Hareketli delme (MP) yerleşik parça programı parametreleri

Parametre adı Yerleşik program kodu Açıklama

Hareketli delme (MP) beslemesi

#1 - hızlı oluk açma

F45 G01 X0 Y1

Hız = 1143 mm/dk.

Hareket ettir 25 mm Y ekseni Hareketli delme (MP) beslemesi

#2 - orta

F20

G01 X0 Y0.5

Hız = 508 mm/dk.

Hareket ettir 13 mm Y ekseni Hareketli delme (MP) beslemesi

#3 - kesim hızı

F10

G01 X0 Y2.5

Hız = 254 mm/dk.

Hareket ettir 65 mm Y ekseni

Transfer yükseklik faktörü G59 V604 F300 Transfer yüksekliği = Kesim yüksekliğinin %300’ü

Delme gecikmesi G59 V601 F8.0 Toplam delme gecikmesi = 8,0 saniye

Hareketli gecikme (lifter) G59 V610 F50 Yüzde hareketli gecikme = Delme gecikmesinin %50’si Delme yüksekliği faktörü G59 V602 F500 Delme yüksekliği = Kesim yüksekliğinin %500’ü Delme bitiş yüksekliği faktörü G59 V611 F250 Delme bitiş yüksekliği = Kesim yüksekliğinin %250’si Kesim yüksekliği gecikmesi G59 V605 F3.0 Kesim yüksekliği gecikmesi = 3,0 saniye

Kesim yüksekliği G59 V603 F0.25 Kesme yüksekliği = 6 mm

Hareketli delme (MP) AVC gecikmesi

M51T15 Hareketli delme (MP) AVC gecikmesi = 4 saniye

(M51T değeri MP AVC gecikmesi, kesim yüksekliği gecikmesi ve delme gecikmesinin toplamıdır)

(8)

Tanıtım Belgesi 80784N Revizyon

Tablo 2: Kalın paslanmaz çelik hareketli delme (MP) parametreleri - İngiliz

İşlem Kalınlık (inç) Hız 1 (inç/dk.) Hız 2 (inç/dk.) Hız 3 (inç/dk.) Bölüm 1 (inç) Bölüm 2 (inç) Bölüm 3 (inç) Transfer Yükseklik Faktörü (Kesim Yüksekliği %’si) Delme Gecikmesi (Saniye) Hareketli Gecikme Yüzdesi (Delme Gecikmesi %’si) Delme Yüksekliği Faktörü (Kesim Yüksekliği %’si) Delme Bitişi Yükseklik Faktörü (Kesim Yüksekliği %’si) Kesme Yüksekliği Gecikmesi (Saniye) Kesme Yüksekliği (inç) Hareketli Delme (MP) AVC Gecikmesi (Saniye)

800 A H35/N2

4 40 6 11 2 1 1.5 150 6 50 475 275 8 0.5 2

400 A H35-N2/N2

3 45 20 10 0.998 0.417 2.5 300 8 50 500 250 3 0.25 4

400 A H35-N2/N2

2 45 15 20 0.75 0.417 1.5 300 4.8 50 500 250 0.5 0.25 5.7

Tablo 3: Kalın paslanmaz çelik hareketli delme (MP) parametreleri - metrik

İşlem Kalınlık (mm) Hız 1 (mm/dk.) Hız 2 (mm/dk.) Hız 3 (mm/dk.) Bölüm 1 (mm) Bölüm 2 (mm) Bölüm 3 (mm) Transfer Yükseklik Faktörü (Kesim Yüksekliği %’si) Delme Gecikmesi (Saniye) Hareketli Gecikme Yüzdesi (Delme Gecikmesi %’si) Delme Yüksekliği Faktörü (Kesim Yüksekliği %’si) Delme Bitişi Yükseklik Faktörü (Kesim Yüksekliği %’si) Kesme Yüksekliği Gecikmesi (Saniye) Kesme Yüksekliği (mm) Hareketli Delme (MP) AVC Gecikmesi (Saniye)

800 A H35/N2

100 1016 152 279 50,8 25,4 38,1 150 6 50 475 275 8 12,7 2

400 A H35-N2/N2

75 1143 508 254 25,3 10,6 63,5 300 8 50 500 250 3 6,4 4

(9)

Tanıtım Belgesi 80784N Revizyon 0 7

Hareketli Delme Tekniği

400 A için örnek EDGE Pro kodu - 75 mm paslanmaz çelik

Bir Hypertherm EDGE Pro CNC’den alınan aşağıdaki örnek kodda, ABD ölçü birimlerinin (inç) kullanıldığı varsayılır ve 400 A’de 75 mm paslanmaz çelik plaka üzerinde bir hareketli delme gerçekleştirecek kod örneklerini sunmak amaçlanır.

G99 X1 Y180 I0 J0

G20 (İngiliz ölçüm birimlerini [inç] seçin)

G91 (artırımlı programlama modu)

G43X0,265 (kerf değeri = 0,265 inç) G41 (sol kerf telafisini etkinleştir) G59 V502 F35 (plazma torcu/sarf malzemesi türü) G59 V503 F2 (malzeme tipi)

G59 V504 F400 (akım ayarı)

G59 V505 F23 plazma/muhafaza gazı tipi G59 V507 F58 (malzeme kalınlığı) G59 V600 F202 (ark gerilimi) G59 V601 F8 (delme gecikmesi) G59 V602 F500 (delme yüksekliği faktörü) G59 V603 F0,25 (kesim yüksekliği) G59 V604 F300 (transfer yükseklik faktörü) G59 V605 F3 (kesim yüksekliği gecikmesi) G59 V610 F50 (hareketli gecikme = %50) G59 V611 F250 (delme bitiş yüksekliği = %250)

M07 (plazma başlangıcı)

M51T15 (Hareketli Delme (MP) AVC gecikmesi = 4)

(Delme gecikmesi, kesim yüksekliği gecikmesi ve AVC gecikmesi ekle)

F45 (oluk açma hızı)

G01 X0 Y0,9975 (doğrusal hareket)

F20 (sürünme hızı)

G01 X0 Y0,4166 (doğrusal hareket)

F10 (kesim hızı)

G01 X0 Y2,5 (doğrusal hareket)

M08 (plazma durdur)

G40 (kerf telafisini devre dışı bırak)

M02 (program bitişi)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :