Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Tam metin

(1)

A) ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı – Soyadı: Rahşan Vargün Yıldız Doğum tarihi: 8 Haziran 1977 Doğum yeri: Ankara

Yabancı Dil: İngilizce (Çok iyi)

e-mail: rahsanvargun@gmail.com

EĞİTİM

Orta öğrenim: Ankara Ayrancı Lisesi 1987-1994

Yüksek öğrenim: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-2000

Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 2000-2005

ÇALIŞMA YERİ

2000 -2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)

2005- 2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (Uzman Doktor- Kasım 2006 Ulusal Board Sınavı, Şubat 2006 Avrupa Board Sınavı ilk basamak)

2008- 2009 Özel Medicana International Ankara 2009-2021 Özel Güven Hastanesi Ankara

ÜYELİKLER

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Ankara Çocuk Cerrahisi Derneği

IPEG ( International Pediatric Endosurgery Group) Uçanbalık Dalış ve Doğa Sporları Klubü

Çocuk Cerrahisinde Özel İlgi Alanları: Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopi, Endoskopi, Torakoskopi)

Yenidoğan Cerrahisi

(2)

İnmemiş Testis, Kasık Fıtığı, Sünnet, Ürodinami, GİS manometrik çalışmalar

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Gastroşizisde İntrauterin Tedavi Barsak Hasarlanması Üzerinde Ne Ölçüde Etkili?

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tanju Aktuğ GÖREV ALDIĞI PROJELER

1-Tek taraflı veya çift taraflı testiküler hasarlanmaya yol açan deneysel modellerde IGF-1, GH ve FGF gibi büyüme faktörlerinin uygulanmasının fertilite ve fekundite üzerine etkileri (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Müdürlüğü tarafından destekli olup

tamamlandı 2003.08.09.137 )

2- Gastroşizisde İntrauterin Tedavi Barsak Hasarlanması Üzerinde Ne Ölçüde Etkili? (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Müdürlüğü tarafından destekli olup tamamlandı

2002.08.09.082)

3-Yara örtüsü olarak kullanılacak biyopolimerlerin ve biyopolimer nano-kompozitlerin sıçan yara modelinde yara iyileşmesine etkisi (DPT tarafından destekli olup halen devam

etmektedir 2003K120/630)

ÖDÜL

1-XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2004

En Başarılı Video Sunumu Ödülü: “Perkütan endoskopik gastrostomi: Açık cerrahiye minimal invaziv bir alternatif.”

2-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 yılı Araştırma Teşvik Ödülleri:

Cerrahi Bilimler Dalında İkincilik Ödülü “Effects of intrauterine treatment on interstitial cells of Cajal in gastroschisis”

KATILDIĞI KURSLAR

1-NRP kursu 21-23 Mart 2018 Özel Ankara Güven Hastanesi, Ankara

2-Obezite Tedavisinde Cerrahi Yaklaşım (Konuşmacı) Güven Pediatri günleri 8-9 Nisan 2014-Ankara

3-Interactive workshop on pediatric urology ‘‘Hydronephrosis Pre- and Postnatal Management’’ 4th World Congress of Pediatric Surgery Germany October 13 2013 4- Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı 30 Mart-1 Nisan 2011 Diyarbakır

(3)

5-Acil Hekim Sertifika Programı-ÇİLYAD Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (Eğitimci olarak) 26-28 Ocak 2011 Ankara (Özel Güven Hastanesi)

11-13 Eylül 2012 Ankara

09-11 Ekim 2012 Ankara (Özel Güven Hastanesi) 11-13 Aralık 2012 Ankara

05-07 Şubat 2013 Ankara (Özel Güven Hastanesi) 05-07 Mart 2013 Ankara

16-18 Nisan 2013 Ankara 21-13 Mayıs 2013 Ankara 18-20 Haziran 2013 Ankara 24-26 Eylül 2013 Ankara

6-Çocuklarda Üriner Taş Kursu (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği İleri Eğitim Etkinlikleri) 21 Eylül 2010 Antalya

7-İleri Laparoskopi Kursu GATA Hayvan Araştırma Merkezi (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği İleri Eğitim Etkinlikleri) 10-11 Mayıs 2010

8-Acil Hekim Sertifika Programı-ÇİLYAD Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (Eğitimci olarak)

08-10 Şubat 2010 Zonguldak

05-07 Nisan 2010 Ankara (Sami Ulus Çocuk Hastanesi ) 20-22 Nisan 2010 Ankara (Özel Akay Hastanesi)

05-07 Mayıs 2010 Ankara (Özel Güven Hastanesi) 23-25 Haziran 2010 Ankara (Özel Güven Hastanesi) 28-30 Temmuz 2010 Ankara (Özel Güven Hastanesi) 15-17 Eylül 2010 Ankara (Sami Ulus Çocuk Hastanesi ) 06-08 Ekim 2010 Ankara (İl Sağlık Müdürlüğü)

23-26 Kasım 2010 Ankara (Özel Güven Hastanesi) 06-08 Aralık 2010 Ankara (İl Sağlık Müdürlüğü)

9-Çocuklarda Parenteral ve Enteral Beslenme Sempozyumu 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Eylül 2009, Malatya

10-Acil Hekim Sertifika Programı-ÇİLYAD Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (Eğitimci olarak)

18-20 Kasım 2009, Ankara (Dışkapı Çocuk Hastanesi) 11-13 Kasım 2009, Ankara (Dışkapı Çocuk Hastanesi) 21-23 Ekim 2009, Ankara (Sami Ulus Çocuk Hastanesi) 14-16 Ekim 2009, Ankara (Sami Ulus Çocuk Hastanesi) 24-26 Haziran 2009, Ankara (Sami Ulus Çocuk Hastanesi) 27-29 Mayıs 2009, Ankara (Yüksek İhtisas Hastanesi)

28-30 Nisan 2009, Ankara (Sami Ulus Çocuk Hastanesi) 18-20 Mart 2009, Ankara (MESA)

18-20 Şubat 2009, Ankara 21-24 Ekim 2008, Ankara 07-10 Ekim 2008, Ankara 02-05 Eylül 2008, Ankara

11-Anne Sütü Emzirme Danışmanlığı Kursu 04-06 Mart 2009, Ankara (Bebek Dostu Hastane Programı Kapsamında)

(4)

12- Vesicoureteral Reflux Course 9th EUPSA June 18-21, 2008 İstanbul

13-Management of undescended testis in 2008 EUPSA trainees course 9th EUPSA June 18- 21, 2008 İstanbul

14- Acil Hekim Sertifika Programı-ÇİLYAD Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (Eğitimci olarak)

03-06 Haziran 2008, Ankara 27-30 Mayıs 2008, Ankara 29 Nisan-02 Mayıs 2008, Ankara 11-14 Mart 2008, Ankara

22- 25 Ocak 2008, Ankara 29 Ocak- 01 Şubat 2008, Ankara 25-28 Aralık 2007, Ankara 13-16 Kasım 2007, Ankara 12-15 Haziran 2007, Ankara 08-11 Mayıs 2007, Ankara 13-16 Mart 2007, Ankara 26-29 Aralık 2006, Ankara

15-Anorectal Malformations-Update 2006 A Three-Day Intensive Workshop and Teaching Course Ekim 2006 Ankara, Türkiye

16-IPEG/SAGES Pediatric Fellows Course: Advanced Techniques Nisan 2006, Dallas Texas USA

17-ÇİLYAD Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı-Eğitimci Kursu Haziran 2005, Ankara

18-Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kasım 2003, Ankara (Eğitimci)

19-Congress and Workshop of Current Concept in Hematology-Oncology and Experimental Tumorigenesis Mayıs 2001, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri

20-Pediatrik Laparoskopi Kursu Haziran 2001, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa A.Uluslararası Yayınlar

1-Telli O, Ateş U, Ergun E, Vargun-Yıldız R, Yağmurlu B, Yalçın B, Bilezikçi B, Göllü G, Yağmöurlu A: Primary intrarenal neuroblastoma in a13-month-old girl presenting as a Wilms’ tumor with pulmonary metastasis. The Turkish Journal of Pediatrics 2016;58:532- 534.

2-Bingol-Kologlu M, Bahadır B, Vargun R, İlkay H, Bagrıaçık U, Yolbakan S, Guven C, Erdogan T, Hasırcı N, Dindar H: The effects of local and sustained release of fibroblast growth factor, insulin like growth factor and growth hormone on germ cell population in an experimental rat model of unilateral undescended testis. Urology 2010; 75(1): 223-228.

(5)

3-Temeltas E, Vargun R, Fitoz S, Bingöl-Kologlu M:An unusual journey of a retained fecalith. J Laparoendosc Adv S 2009;19:165-166.

4-Kuloglu Z, Ustundag G, Kırsaclıoglu C, Kansu A, Bingol Kologlu M, Vargun R,

Haznedaroglu S, Karayalcın S, Girgin N: Successfull living-related liver transplantation in a child with familial yellow nail syndrome and fulminant hepatic failure: Report of a case JIPTA 2008;12(8):906-909

5-Fedakar-Şenyücel M, Bingöl-Kologlu M, Vargün R, Akbay C, Saraç FN, Renda N, Hasırcı N, Göllü G, Dindar H: The effects of local and sustained release of Fibroblast Growth Factor on wound healing in esophageal anastomosis. J Pediatr Surg 2008;43:290-295

6-Bingol Kologlu M, Vargün Yıldız R, Alper B, Yagmurlu A, Ciftci E, Gokcora IH, Ince E, Emiroglu M, Dindar H: Necrotizing fasciitis in children, diagnostic and therapeutic aspects. J Pediatr Surg 2007;42:1892-1897

7-Alper B, Vargün R, Bingöl Kologlu M, Fitöz S, Suskan E, Dindar H: Late presentation of traumatic rupture of diaphragm with gastric volvulus in a child: Report of a case Surgery Today 2007; 37: 874-877

8- Vargün R, Göllü G, Fitöz S, Yagmurlu A: En Bloc Stapling of Hilum in Laparoscopic Splenectomy MITAT 2007;16(6):360-362

9- Göllü G, Vargün Yıldız R, Senyücel Fedakar M, Yagmurlu A, Bingöl Kologlu M, Aktug T, Gökcora IH, Dindar H: Ambiguous genitalia: An overview of 17 years experience. J Pediatr Surg 2007;42(5): 840-844

10- Vargün R, Aktug T, Heper A, Bingöl Kologlu M: Effects of intrauterine treatment on interstitial cells of Cajal in gastroschisis. J Pediatr Surg 2007;42(5):783-787

11- Vargün R, Fitöz S, Yagmurlu A: Comment on evaluation of neonates with esophageal atresia using chest CT scan. Pediatr Surg Int 2005;9:1-2

12- Yağmurlu A, Vargün R, Göllü G, Gökçora İH: Penile agenesis and congenital hypertrophic pyloric stenosis: An association or a random coexistence? Int Urol Nephrol.

2004;36:213-216

B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-Fedakar-Şenyücel M, Vargün Yıldız R, Bilezikçi B: A rare complication of circumcision:

Acquired penile epidermal inclusion cysts. 4th World Congress of Pediatric Surgery Germany October 13-16 2013

2-Vargün Yıldız R, Tolunay O, Eroglu F, Akman H, Teziç HT: Meatal stenosis after circumcision and uroflowmetric findings. 3rd WOFAPS İndia October 21-24 2010 3-Vargün Yıldız R, Şahin M, Çobanoğlu M: Fracture of the sternum in children: An uncommon injury. 3rd WOFAPS İndia October 21-24 2010

(6)

4- Göllü G, Bingöl-Koloğlu M, Bahadır B, Vargun R, Dindar H, Yagmurlu A: Is there a need of open surgical experience for laparoscopic appendectomy training? 9th EUPSA June 18-21, 2008 İstanbul

5-Göllü G, Bingöl-Koloğlu M, Bahadır B, Vargun R, Dindar H, Yagmurlu A: Is there a need of open surgical experience for laparoscopic appendectomy training? 17th IPEG France June 12-15 2008

6-Bahadır B, Ateş U, Vargun R, Aktuğ T: Interval laparoscopic appendectomy in a child with G6PD deficiency. 17th IPEG France June 12-15 2008

7-Temeltaş E, Vargun R, Fitoz S, Bingöl-Koloğlu M: An unusual journey of a retained fecalith. 17th IPEG France June 12-15 2008

8-Vargün-Yıldız R, Temeltas E, Alper B, Bahadır B, Göllü G, Yagmurlu A: Laparoscopic total colectomy in children. 16th IPEG Argentina September 6-9 2007

9- Vargün-Yıldız R, Temeltas E, Alper B, Bahadır B, Göllü G, Yagmurlu A: A less invasive alternative to open biopsies:Laparoscopic biopsies. 16th IPEG Argentina September 6-9 2007

10-Vargün R, Bingöl-Koloğlu M, Bahadır B, İlkay H et al: The effects of local and sustained release of fibroblast growth factor, insulin like growth factor and growth hormone on germ cell population in an experimental unilateral undescended testis model. II WOFAPS Argentina September 9-12, 2007

11-Temeltaş E, Vargün R, Bingöl-Kologlu M, et al: Laparoscopic management of adnexal pathology in children: A gold standart 16th IPEG Argentina September 6-9 2007

12-Vargün-Yıldız R, Temeltas E, Alper B, Bahadır B, Göllü G, Yagmurlu A: Laparoscopic sigmoid vaginoplasty. 16th IPEG Argentina September 6-9 2007

13-Vargün-Yıldız R, Temeltas E, Alper B, Bahadır B, Göllü G, Yagmurlu A: Laparoscopic sigmoid vaginoplasty. II WOFAPS Argentina September 9-12 2007

14-Vargün R, Gökcora H, Yagmurlu A: Laparoscopic Heller myotomy with Toupet fundoplication for achalasia. II WOFAPS Argentina September 9-12 2007

15- Göllü G, Vargün Yıldız R, Senyücel Fedakar M, Yagmurlu A, Bingöl Kologlu M, Aktug T, Gökcora IH, Dindar H: Ambiguous genitalia: An overview of 17 years experience. CAPS Calgary, Canada September 7-10, 2006

16- Vargün R, Aktuğ T, Heper A, Bingöl Koloğlu M: Effects of intrauterine treatment on interstitial cells of Cajal in gastroschisis. CAPS Calgary, Canada September 7-10, 2006

17-Vargün R, Bahadır B, Göllü G, Yağmurlu A: Is U-stitch technique appropriate for gastrostomy in a patient with isolated esophageal atresia? IPEG’s 15th Annual Congress For Endosurgery In Children. Dallas, Texas USA April 24-30, 2006

(7)

18-Vargün R, Göllü G, Bahadır B, Yağmurlu A: Challange of a laparoscopic surgeon:

Massive splenomegaly in laparoscopic splenectomy. IPEG’s 15th Annual Congress For Endosurgery In Children. Dallas, Texas USA April 24-30, 2006

19-Göllü G, Vargün R, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Aktuğ T, Gökçora H, Dindar H:

Ambiguous genitalia: An overview of 27 years experience. First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders. İstanbul, Türkiye November 17-19, 2005

20-Bahadır B, Vargün R, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Gökçora H, Dindar H:

Tubularization or mobilization? First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders. İstanbul, Türkiye November 17-19, 2005

21-Göllü G, Ozkan-Ulu H, Vargün R, Fitöz S, Gökcora İH, Yagmurlu A:Is en bloc stapling of splenic hilum in laparoscopic splenectomy safe? IPEG’s 14th Annual Congress For Endosurgery In Children. Venice Lido, Italy June 1-4, 2005

22-Vargün R, Ozkan-Ulu H, Bingöl-Kologlu M, Barlas M, Gökcora IH, Dindar H: Anti- reflux procedures under three months age babies. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children. Cesme Izmir, Turkey April 15-16, 2005

23-Vargün R, Bingöl-Kologlu M, Yagmurlu A, Gökcora IH, Dindar H:Traumatic

diaphragmatic rupture: A diagnosis of suspicion. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children. Cesme Izmir, Turkey April 15-16, 2005

24-Göllü G, Vargün R, Yagmurlu A, Dindar H: Anti-reflux procedures in corrosive esophageal stricture. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children. Cesme Izmir, Turkey April 15-16, 2005

25-Vargün R, Bingöl-Kologlu M, Yagmurlu A, Ciftci E, Gökcora IH, Ince E, Emiroglu M, Dindar H: Necrotising fasciitis in children. 34th International Meeting Of Pediatric Surgery Obergurgl March 20-23, 2005

26-Yagmurlu A, Vargün R, Bingöl-Kologlu M, Aktug T, Ekim M, Dindar H: Extraperitoneal laparoscopic renal biopsy in children. IPEG’s 13th Annual Congress For Endosurgery In Children. Maui, Hawaii May 5-8, 2004

27-Yagmurlu A, Aktug T, Bingöl-Kologlu M, Vargün R, Özkan H: Diagnostic laparoscopy for the evaluation of contralateral patent processus vaginalis. IPEG’s 13th Annual Congress For Endosurgery In Children. Maui, Hawaii May 5-8, 2004

28-Vargün R, Fedakar M, Bahadır B, Talia Ileri, Dindar H, Yagmurlu A: Initial experience with pediatric laparoscopic splenectomy. 5th Congress Mediterranean Association of Pediatric Surgeons. Marseille, France October 15-16, 2004

29-Yagmurlu A, Bingöl-Kologlu M, Vargün R, Özkan H, Barlas M, Gökcora IH, Aktuğ T, Dindar H: Management of childhood appendicitis:Laparoscopic versus open approach.BAPS Estoril, Portugal 15-18, 2003

(8)

30-Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Vargün R, Dindar H, Gökçora IH, Emiroğlu M, İnce E, Taner G: Necrotizing faciitis in children: Diagnostic and therapeutic aspects. MAPS İzmir, Türkiye 5-8 June 2002

C. Ulusal Yayınlar

1-Vargün R: Çocukluk Çağı Vasküler ve Lenfatik Lezyonları Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı 2011;4(1):155-160.

2-Vargün R, Alper B, Yüksel S, Fitöz S, Bingöl-Koloğlu M: Association of rectal and

bladder “Ears” : Is it a transient variant of normal, or pathological entity? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008;61(3):168-170

3- Vargün R, Dindar H, Aktuğ T: Çocuk Cerrahisi İle İlgili Hastalıklarda Fetal Girişimler.

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler –Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları Özel Sayısı 2008;1(2):1-7

4- Vargün R, Aktuğ T: Karın Duvarı Anomalileri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları Özel Sayısı 2008;1(2):37-41.

5-Vargün R: Gastrointestinal ve Respiratuar Yabancı Cisim Yutulmaları. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Çocuklarda Travma Özel Sayısı 2008:1(1);55-59

6-Vargün R: Donma ve Zehirlenmeler Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Çocuklarda Travma Özel Sayısı 2008:1(1);51-54

7- Vargün R, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Özkan H, Gökçora H, Aktuğ T, Dindar H:

Management of childhood appendicitis: laparoscopic versus open approach. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006: 59;32-36

8- Vargün R, Göllü G, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Gökçora IH, Dindar H:

Transanal endorektal pull through ameliyatı sonrası geç dönem bulgularının ve anal manometri sonuçlarının değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006:59;37-40

9-Vargün R, Fedakar M, Yağmurlu A: Perkütan endoskopik gastrostomi: Açık cerrahiye minimal invaziv bir alternatif Çocuk Cerrahisi Dergisi 2006;20(2):95-97

10- Vargün R, Alper B, Dindar H, Fitöz S, Yağmurlu A: Büyük dalağı olan çocuklarda laparoskopik splenektomi kontrendike mi? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005: 58;201-203

11-Vargün R, Yüksel S, Aktuğ T: Değişik bir pelviüreterik darlık prezentasyonu:

Posttravmatik renal laserasyon. Klinik Bilimler ve Doktor 2005:6;617-619

12-Vargün R, Özkan-Ulu H, Duman R, Yağmurlu A: Serebral palsili çocuklarda beslenme problemleri ve tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2004;57:257-265 13-Gülez G, Vargün R: Akut apendisit sağaltımında laparoskopi ve laparotomi sonrası ağrı

(9)

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Vargün Yıldız R, Fedakar Şenyücel M, Bilezikçi B, Alp H. Pilor stenozunda postoperatif kusma yetersiz miyotomi veya gastroözofageal reflü nedeniyle olmayabilir. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28-31 Ekim 2015 Antalya

2- Türedi B, Ateş U, Vargün Yıldız R, Göllü G, Yagmurlu A: Başarısız ekstrofi vezika onarımı yapılan çocuklarda ikincil cerrahi. Pediatrik Üroloji Kongresi 6-9 Mayıs 2015, Diyarbakır

3- Telli O, Ateş U, Vargün Yıldız R, Yağmurlu B, Yalçın B, Bilezikçi B, Göllü G, Yağmurlu A. Wilms tümörünü taklit eden akciğer metastazlı primer intrarenal nöroblastom. Pediatrik Üroloji Kongresi 6-9 Mayıs 2015 Diyarbakır

4-Akman AÖ, Eroğlu F, Emre T, Çebioğlu E, Demir PS, Alp H, Vargün Yıldız R, Yapakçı E: Olgu Sunumu: Ağır SGA’lı Preterm bebekte tam hidrolize formüla ile iyileşen beslenme intoleransı. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2013 Antalya

5-Özcan HS, Vargün Yıldız R: Üriner retansiyon ve hematokolposla başvuran 20 yaşında labiyal füzyon olgusu. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2011 İstanbul

6- Vargün Yıldız R, Tolunay O, Eroğlu F, Akman H, Teziç HT: Sünnet sonrası gelişmiş meatal stenoz olguları ve üroflowmetri bulguları. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül 2010 Antalya

7- Vargün Yıldız R, Şahin M, Çobanoğlu M: Çocuklarda sternal fraktür: Nadir bir travma bulgusu. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül 2010 Antalya

8-Vargün Yıldız R, Tolunay O, Celasun B:Göbek Granülomu mu? Tekrar Düşünün 53. Milli Pediatri Kongresi 21-25 Ekim 2009, Marmaris

9-Tolunay O, Tolunay İ, Vargün Yıldız R, Tanık A: Genel pediatri pratiğinde unutulan muayene ''genital muayene'': Meatal darlık, labial yapışıklık 45. Türk Pediatri Kongresi 16-21 Haziran 2009, Kapadokya

10-Cansız C, Kankaya D, Karabulut YY, Heper AO, Erden E, Vargün Yıldız R:

Nazofarengeal teratom zemininde gelişmiş oligodendroglioma: Olgu sunumu

11-Bahadır GB, Topçu HN, Vargün R, Yağmurlu A, Dindar H: Epidermolizis büllozalı çocuklarda özofagus darlığına yaklaşım. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-18 Haziran 2008, İstanbul

12-Vargün Yıldız R, Bahadır B, Bingöl-Koloğlu M, Bağrıaçık EÜ, İlkay H, Yolbakan S, Güven C, Hasırcı N, Endoğan T, Dindar H: Deneysel tek taraflı inmemiş testis modelinde, lokal ve kontrollü salınan fibroblast büyüme faktörü, insülin benzeri büyüme faktörü ve büyüme hormonunun, germ hücre populasyonuna etkileri 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 29-31 Mayıs 2008 ODTÜ Ankara

13-Şenyücel MF, Bingöl-Koloğlu M, Vargün Yıldız R, Akbay C, Saraç FN, Renda N,

Hasırcı N, Göllü G, Dindar H: Özofagus anastomoz modelinde anastomoz iyileşmesinde lokal

(10)

ve kontrollü salınan fibroblast büyüme faktörü uygulamasının etkileri 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 29-31 Mayıs 2008 ODTÜ Ankara

14-Ödek Ç, Tekin D, Suskan E, Göllü G, Vargün R, Yağmurlu A, Heper AO: Hirschsprung hastalığına ikincil spontan çekum perforasyonu. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Mart 2008

15-Vargün Yıldız R, Bahadır B, Bingöl-Koloğlu M, Bağrıaçık EÜ, İlkay H, Yolbakan S, Güven C, Hasırcı N, Dindar H: Deneysel tek taraflı inmemiş testis modelinde, lokal ve kontrollü salınan fibroblast büyüme faktörü, insülin benzeri büyüme faktörü ve büyüme hormonunun, germ hücre populasyonuna etkileri 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-27 Ekim 2007, İzmir

16-Temeltaş E, Bahadır B, Vargün Yıldız R, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H:

Çocukluk çağı adneksiyal patolojilerde laparoskopik yaklaşım: Altın standart 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-27 Ekim 2007, İzmir

17-Temeltaş E, Vargün Yıldız R, Bingöl-Koloğlu M, Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu C, Şıklar Z, Haznedaroğlu S, Ersöz S: Eşlik eden diyabetes insipidusu bulunan ve komplike seyreden canlıdan karaciğer nakli yapılan olgu ile ilgili deneyimimiz: Olgu sunumu 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-27 Ekim 2007, İzmir

18-Tekin D, Kologlu M, Temeltaş E, Vargün Yıldız R, Suskan E: Skleredema tanısı alan olguda zorlu entübasyon 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bursa, 18-21 Şubat 2007

19-Vargün R, Yağmurlu A, Baskan S: Akademik atama ve yükseltmelerde ulusal süreli yayınlarımız 12. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir, 1-3 Aralık 2006

20-Vargün R, Bahadır B, Koloğlu M, Dindar H, Yağmurlu A: Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarında laparoskopik splenektomi. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Adana, 5-8 Kasım 2006

21-Vargün R, Göllü G, Yağmurlu A: Bebeklik ve çocukluk çağında laparoskopik Nissen fundoplikasyonu. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Adana, 5-8 Kasım 2006

22-Alper B, Vargün R, Yağmurlu A: Torakoskopik diyafragma hernisi onarımı. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Adana, 5-8 Kasım 2006

23-Göllü G, Vargün R, Yağmurlu A: Laparoskopik total kolektomi: Familyal polipozis kolili bir çocuk olgu. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Adana, 5-8 Kasım 2006

24-Fedakar Şenyücel M, Vargün R, Göllü G, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Aktuğ T, Gökçora H, Dindar H: Kuşkulu genitalya: 17 yıllık deneyim. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 24-28 Mayıs 2006

25-Göllü G, Vargün R, Yağmurlu A, Dindar H: Koledok kisti cerrahisinde asendan kolanjiti engellemede yeni bir yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 24-28 Mayıs 2006

26-Vargün R, Aktuğ T, Heper A, Bingöl-Koloğlu M: Gastroşizisde intrauterin tedavi intertisiyel Cajal hücre yoğunluğunu etkiler mi? 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

(11)

27-Vargün R, Göllü G, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Gökçora H, Dindar H:

Transanal endorektal pull through ameliyatı sonrası geç dönem bulguların ve anal manometri sonuçlarının değerlendirilmesi. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Gaziantep 21-24 Eylül 2005

28-Göllü G, Vargün R, Yağmurlu A, Dindar H: Koledok kisti cerrahisine farklı bir yaklaşım 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi Adana 5-8 Mayıs 2005

29-Alper B, Vargün R, Gökçora İH, Yağmurlu A: Nörojenik tümörü taklit eden inflamatuar psödotümör olgusu. 2. Multidisipliner Kanser Araştırmaları Proje Günleri. Manavgat, Antalya 1-3 Nisan, 2005

30-Vargün R, Fedakar M, Yağmurlu A: Perkütan endoskopik gastrostomi: Açık cerrahiye minimal invaziv bir alternatif (Video sunumu). 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

31-Göllü G, Vargün R, Barlas M: Tekrarlayan kolon perforasyonu ve abdominal fermuar uygulaması. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

32-Fedakar M, Vargün R, Fitöz S, Yağmurlu A, Aktuğ T: İnvajinasyonu taklit eden gastrointestinal yabancı cisim. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

33-Vargün R, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Çiftçi E, Gökçora İH, İnce E, Emiroğlu M, Dindar H: Çocuklarda nekrotizan fasiyit. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

34-Vargün R, Fedakar M, Göllü G, Yağmurlu A, Atasay B, Barlas M: Özofagus atrezisini taklit eden piriform sinüs perforasyonu. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

35-Eryıldız Z, Vargün R, Fedakar M, Bahadır B, Yağmurlu A: Fleksible endoskopi deneyimimiz. 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

36-Vargün R, Yağmurlu A: Kısa barsak sendromunda karaciğer hasarlanması: İntestinal kaynaklı endotoksinin yeri. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

37-Aktuğ T, Vargün R, Özkan H: Bir yaşında ultrasonografi ile tarama karın içi tümör tedavisi maliyetini düşürebilir mi? 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bursa, Türkiye 8-11 Eylül, 2004

38-Eryıldız Z, Vargün R, Özkan-Ulu H, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H:

Laparoskopik cerrahi deneyimimiz. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Şanlıurfa, Türkiye 8-10 Ekim, 2003

39-Alper B, Vargün R, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Büyük dalaklarda laparoskopik splenektomi kontrendike mi? 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Şanlıurfa, Türkiye 8-10 Ekim, 2003

(12)

40-Yağmurlu A, Aktuğ T, Bingöl-Koloğlu M, Vargün R, Özkan H: Tek taraflı inguinal hernili çocuklarda karşı taraftaki prosessus vaginalisin değerlendirilmesinde tanısal laparoskopi. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Şanlıurfa, Türkiye 8-10 Ekim, 2003

41-Vargün R, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Aktuğ T, Ekim M, Dindar H: Çocuklarda ekstraperitoneal laparoskopik böbrek biyopsisi: Renal patoloji tanısında minimal invaziv bir alternatif. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Şanlıurfa, Türkiye 8-10 Ekim, 2003

42-Fedakar M, Vargün R, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Kuşkulu genital yapıda laparoskopik cerrahi. 21. Gevher Nesibe Tıp Günleri , 4. Deneysel Ve Klinik Araştırma Kongresi Kayseri, Türkiye 16-18 Mayıs, 2003

43-Özkan-Ulu H, Vargün R, Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H: Peutz-Jeghers sendromlu bir hastada laparoskopik invajinasyon redüksiyonu ve laparoskopi yardımlı intestinal polip eksizyonu. 21. Gevher Nesibe Tıp Günleri , 4. Deneysel Ve Klinik Araştırma Kongresi Kayseri, Türkiye 16-18 Mayıs, 2003

44-Yağmurlu A, Bingöl-Koloğlu M, Vargün R, Özkan H, Barlas M, Gökçora IH, Aktuğ T, Dindar H: Çocuklarda açık ve laparoskopik apendektomi sonuçlarımızın karşılaştırılması 20.

Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Mersin 2002

45-Aktuğ T, Bingöl-Koloğlu M, Vargün R, Demirel-Yılmaz E, Gökçora İH: Bir palavra:

Çamaşır suları için zorunlu Türk standartı TS 5682, 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Antalya 2001

E. Kitap Bölüm Yazarlığı

1- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı Uygulayıcı Kitabı 2010 6. Baskı TC.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2-Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları 1. Baskı Nobel Kitabevi 2011

F.Danışmanlık Yaptığı Dergiler

1-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

G. Kitap Çeviri

1-Çocuk Cerrahisi Bölümü Schwartz’s Principles of Surgery-Cerrahinin Temel İlkeleri sekizinci baskı.

Hobiler:

Amatör Fotoğrafçılık Scuba Diving

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :