Türkiye vazgeçer mi?

Tam metin

(1)

6 2 . G Ü N

MAYIS - HAZİRAN 2010 6  İSMMMO YAŞAM

Filistin’e yardım götüren ve sivil gönüllerin bulunduğu gemilere İs- rail saldırısı, Türkiye’yi sarstı. İSMMMO da yaptığı açıklama ile İsrail’in sal- dırısını kınadı. Günlerce protestolara sahne olan bu gelişmenin Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkileyeceği de merak ediliyor.

Uluslar arası sularda Türk gemisine yapılan bu saldırı nedeniyle yalnızca Türkiye değil pek çok ülke de şok oldu. Saldırıda yaşamını kaybedenler ile yaralıların getirilmesinin ardından başlayan tartışmada Türkiye’nin as- keri anlaşmaları da askıya alabileceği konuşuluyor.

Uzmanların yorumlarına göre şu an için en önemli proje, insansız hava uçakları. Kamuoyuna açık olan bilgilere bakıldığında askeri proje- ler iki ülke ilişkilerinde belirleyici. Bundan sonraki aşamada ise, bir iha- le söz konusu olduğunda İsrail’in katılımı zorlaştırılabilir. Kamuoyunun çok bilmediği projeler istihbarat amaçlı elektronik sistemler. F-4 ve F-5’lerin modernize edildiğini biliyoruz. F-4’lerin, yerin fotoğrafını çeken kamera sistemleri İsrail tarafından yapıldı. Bu ilişkilerin mali boyutuna gelince…

Bunlar çok da net değil ama 2007’de Türkiye ile İsrail’in ticaret hacmi 2.6 milyar dolar civarındaydı. Bunun 1.8 milyar doları, Türkiye’nin silahlar için ödediği miktar. Yani ticaretin yüzde 60’ına yakınını silah ticareti oluştu- ruyor. Bu bilenen rakam ama iki ülke arasındaki ticaretin boyutunun daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, “Devletten devlete proje yok”

diyor ama, çok tartışılan M 60 tanklarının modernizasyonu projesi, İsra- il devletinin sağladığı kredilerle yapılıyor. Bunun da 700 milyon dolarlık bir proje olduğu biliniyor.

Peki Türkiye için İsrail dışında alternatif var mı? Bu soruya verilen yanıt ise şöyle: “Tabi ki var. Ancak anahtar bir soru var. İsrail’in 2008’deki Gazze saldırısından bu yana anlaşmaların iptali gündeme ge- liyor ama ‘Askıya aldık’ denemiyor. ‘İsrail’in tavrına göre hareket edece- ğiz’ sözlemlerinin arkasına da bakmak lazım. Tartışmamız gereken konu şu: Türk savunma sanayii 2004’e kadar yüzde 80 dışa bağımlıydı.

Hükümet kaynak aktarımına karar verdi ve bağımlılığın 2011’de yüzde 50’ye indirilmesi kararlaştırıldı. Bütçede yapılan kısıtlamalara karşın, milli eği- timden sonra en fazla askeri harcamalara para harcanıyor. Bir yandan as- keri harcamalar yüksek deniyor, diğer yandan da askeri teknolojilerde dışa bağımlılık var. Durum böyle olunca İsrail’e de bağımlı hale geliniyor.”

İki ülke arasındaki ilişkilerin özü; askeri ve savunma sanayii işbirliği.

Tatbikatlar yapılmıyor, ancak görünmeyen tatbikatlar var. Bu yıl içinde Ür- dün, İsrail ve Türkiye jet kullanmadan arama kurtarma tatbikatı yaptılar.

Bu gelişmeler, Türkiye’de bu konuda samimiyetsizlik olduğu yorumlarına neden oluyor. Daha kararlı bir tavır izlenebileceği belirtilirken savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının askıya alınmasının İsrail’in canını çok acıt- mayacağı da kaydediliyor.

Türkiye vazgeçer mi?

(2)

MAYIS - HAZİRAN 2010 İSMMMO YAŞAM  7

6 2 . G Ü N

Hükümetin son biçimini verdiği 657 sayılı Dev- let Memurları Yasası, memurların meslekten atılması kolaylaştırırken verilen cezaları da arttırıyor. Tasarı uzun süre Türkiye gündemini meşgul edecek bir ça- lışma olarak değerlendiriliyor.

Özel sektörden kamuya üst düzey yönetici trans- ferinin önünü açan hükümet, mevcut sicil sistemini de yürürlükten kaldırıyor. Tasarı ile bir yıl içinde top- lam iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması ce- zası alanlar memurluktan atılacak. Tasarıda mevcut sicil sistemi yürürlükten kaldırılırken kamu kurumlarına hizmetlerin ve istihdam ettikleri personelin özelliklerine göre somut, ölçülebilir, veriye dayalı, hizmet üretim kalitesi, etkinlik, verimlilik, kendini geliştirme, hedef odaklı çalışma kriterleriyle personel başarı ölçüm ve değerlendirme sistemi getiriliyor.

Tasarı daha önceki KPSS sonuçlarını da geçersiz kılıyor. Hükümet yetkilileri, “Bu sınavlar yapıldıktan sonra sene sonunda, kamuda istihdam edilecek kamu görevlerinin bu sınav sonuçlarına göre yerleş- tirmeleri yapılacak. Daha önceki KPSS sınav sonuç- ları hükümsüz hale gelecek” uyarısında bulundu.

Kamuda

devri NASA’dan kötü senaryo

GPS devre dışı kalacak, cep telefon- ları, TV’ler ve radyolar çalışmayacak, ener- ji kesintileri yaşanacak ve dünya genelinde tedarik zincirleri çökecek. Kredi kartları, ATM'ler işe yaramayacak. Hiçbir şey çalış- mayacak, sessizlik, karanlık ve kaos hakim olacak… Bunlar bi-

limkurgu filmine ait kabus senaryo- suna benziyor. An- cak bu senaryo bir filme ait değil. Al- man Bild gazete- sinde yayınlanan bir haberin satır başları… NASA’nın yeni uyarı raporuna

göre dev bir güneş fırtınasının potansiyel so- nuçları bütün bunlara neden olacak. Güneşin çok sıcak iç kesiminde harekete geçen plaz- ma dış katmandaki manyetik alanlarda sü- rekli bir değişime yol açacak. Bu da güneş fırtınaları olarak bilinen, radyasyon yayan ve uzaya yüklü partiküller saçan şiddetli pat-

lamalara yol açacak. Bunun sonucunda uzay istasyonları ve uydular ciddi anlamda etkilenecek.

Güneşte yaşanan büyük bir patlama 1-2 Eylül 1859’da devasa bir fırtınaya yol aç- mış, bu fırtına dünyayı da etkilemişti. Bir- kaç saat içinde hem ABD’de hem de Av- rupa’da telgraflar çalışmamış, sayısız yangın çıkmıştı. Ku- zey kutbu yakınla- rında güneşle bağ- lantılı bir olay ola- rak doğal fenomen olarak görülen ku- zey ışıkları; Roma, Havana, Hawaii gibi güney bölgelerde bile görülmüştü. Bir sonraki solar faaliyetin 2013’te başlayacağı belirtiliyor.

NASA’nın Heliofizik Bölümü’nün baş- kanı Richard Fischer, “Güneş derin bir uy- kudan uyanıyor ve birkaç yıl içinde daha faz- la solar aktivite bekliyoruz” diyor.

İstanbul’u sel aldı!

Haziran ayında yağan yağmurlar, uzmanla- ra ‘işte küresel ısınma’ yorumlarını yaptırırken İs- tanbul’da bir kişinin hayatını kaybetmesi altyapı ye- tersizliğini yine gündeme getirdi. İstanbul’da aralıksız süren etkili yağışlar, hayatı durdurdu. Birçok ev ve işyerini su basarken, patlayan logar kapakları tra- fiği felç etti. Kadıköy’de Kurbağalı Dere’nin taşma- sı sonucu Ataşehir Belediyesi’nin temizlik işçisi ha- yatını kaybetti. Okullar tatil edilirken, trafik felç oldu.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :