Faaliyet Raporu 2012 YILI

Tam metin

(1)

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

Disiplin Kurulu Danışma Meclisi

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu

Yayın Kurulu

(2)

108

(3)

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

urulu

(4)

110

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU FAALİYET RAPORU

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan Genel Kurulu’nda Disiplin Kuruluna seçilerek, göreve başladığımız; 25.05.2010 tarihinden bu yana kurul olarak, 3568 Sayılı Yasanın Disiplin Yönetmeliğinin verdiği yetkiler çerçevesinde, sağduyulu ve objektif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye devam etmekteyiz.

Her hafta periyodik bir şekilde toplantılarımızı mutlaka yaparak, ayrıca gerekli görülen hallerde ilave toplantılar yaparak, tarafımıza gönderilen disiplin dosyaları üzerinde titizlikle çalışarak ilgili disiplin yönetmeliğimizin hükümleri çerçevesinde daha adil karar verebilmek için azami gayret göstermekteyiz.

Çok yoğun meslek kitlesinin olduğu İstanbul ilinde, meslek mensuplarının; 3568 Sayılı Yasanın Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğe göre arzulanan mesleki faaliyeti yürütmesi için; Disiplin Yönetmeliğinin, Haksız Reka- bet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Etik İlkeler Yönetmeliğinin tek başına çözüm olmadığı bir gerçektir. Meslek men- suplarınca bu yönetmeliklere sahip çıkılması, yönetmelik hükümlerine uyulması ve yönetmelik hükümlerine muhalefet eden meslek mensuplarının şikayet edilmesiyle; arzulanan mesleki kaliteye ulaşılabilecektir.

Meslek mensuplarının ve kanunun menfaatlerini korumanın temel amaç olduğu, disiplin uygulamalarında;, mes- lek ahlak ve disiplinini bozacak davranışların cezasız kalmaması ve meslek yasasına aykırı davranışlarda hak edilen cezaları tereddütsüz uygulamak, Disiplin Kurulu çalışmalarının esasını oluşturmaktadır.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının; sürekli eğitimleri, periyodik yayın organları ve meslek men- suplarının bürolarında ziyareti ve disiplin uygulamaları neticesinde; meslek mensuplarımızın, mesleki kalitesi yüksel- miş, 3568 Sayılı Yasanın Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre; müşterilerle iş sözleşmesi yapılmış, meslek mensupları arasında yaşanmakta olan, gerek ücret yönünden ve gerekse müşteri devirleri yönündeki haksız rekabet, her geçen yıla oranla azalmaya devam etmektedir.

Disiplin Kurulumuz, 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar 40 adet toplantı yapmıştır. 2012 yılında top- lam 447 Disiplin dosyası işleme alınmış olup, 248 Adet dosyanın disiplin kovuşturması devam etmektedir. 199 adet dosya hakkında karar verilmiştir. Aşağıdaki çizelgede verilen ceza dağılımı dikkate alındığında, Odamızın disiplin konu- sunda çok hassas olduğu ve kesinlikle taviz vermediği görülmektedir.

(5)

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

Disiplin K urulu Raporu

VERİLEN CEZA KİŞİ SAYISI

Uyarma Cezası 50

Kınama Cezası 57

12 Ay Men 0

6 Ay Men 15

7 Ay Men 0

8 Ay Men 0

9 Ay Men 0

Tedbiren Geçici Men 1

Meslekten Men 4

Disiplin Cezası Verilmeyen 55

Kovuşturması Devam Eden 248

Dava Sonucu Beklenen 17

TÜRMOB’a Gönderilen 0

Toplam 447

VERİLEN CEZA TOPLAM

Uyarma Cezası 50

Kınama Cezası 57

12 Ay Men 0

6 Ay Men 15

7 Ay Men 0

8 Ay Men 0

9 Ay Men 0

Tedbiren Geçici Men 1

(6)

112

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

İlçe

Uyarma Cezası

Kınama Cezası Geçici Men Meslekten Men Ceza Verilmeyen Kovuşturması Devam Eden Dava Sonucu Beklenen TÜRMOB’a Gönderilen Toplam

Adalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arnavutköy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ataşehir 0 0 0 0 0 4 0 0 5

Avcılar 2 1 0 0 0 8 0 0 12

Başakşehir 1 1 0 0 1 3 0 0 6

B.Çekmece 0 0 0 0 1 7 0 0 9

Bayrampaşa 1 0 0 0 1 4 0 0 8

Bağcılar 7 1 0 0 1 11 0 0 22

Bahçelievler 3 1 0 0 2 15 0 0 22

Bakırköy 2 0 0 0 0 11 0 0 14

Beşiktaş 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Beykoz 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Beylikdüzü 0 0 0 0 3 1 0 0 5

Beyoğlu 0 0 0 0 2 6 2 0 11

Çatalca 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Çekmeköy 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Eminönü 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esenler 1 1 0 0 1 9 0 0 16

Esenyurt 0 0 0 1 0 2 0 0 3

Eyüp 1 0 0 0 0 6 0 0 7

Fatih 7 1 0 0 5 22 2 0 39

G.O.Paşa 0 0 0 0 2 5 0 0 10

Güngören 1 0 0 1 3 1 0 0 7

K.Çekmece 2 1 0 0 0 7 0 0 13

Kadıköy 3 3 0 0 5 21 3 0 42

Kağıthane 1 0 0 0 3 8 0 0 12

Kartal 2 1 0 0 1 10 3 0 17

Maltepe 2 0 0 0 2 9 1 0 19

Pendik 3 0 0 0 2 9 1 0 17

Sancaktepe 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Sarıyer 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Silivri 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Sultanbeyli 0 1 0 0 0 4 0 0 5

Sultangazi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Şişli 9 1 0 0 1 26 1 0 42

Şile 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Tuzla 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ümraniye 4 1 0 0 2 12 0 0 24

Üsküdar 2 1 0 1 8 20 4 0 38

Zeytinburnu 0 0 0 1 3 0 0 0 4

Diğ er 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 16 0 4 52 244 17 0 447

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :