Orman Mühendisliğine Giriş Dersin İçeriği

Tam metin

(1)
(2)

Orman Mühendisliğine Giriş Dersin İçeriği

1. Orman Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

2. Orman Mühendislerinin Faaliyet Konuları

3. Ormancılık ve Ormanlarla İlgili Genel Bilgiler 4. Asli Ağaç Türlerimiz

5. Erozyon Hakkında Genel Bilgiler

6. Orman Genel Müdürlüğünün Faaliyet Konuları (Video) 7. Flora Bölgeleri

8. Orman Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat Yapısı 9. Türkiye ve Dünyada Orman Varlığı

10.5531 Sayılı Yetki Yasası

11.Tohumdan Fidana Belgesel (Video)

(3)

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünün Kuruluşu ve Gelişimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 1955 yılında 6594

sayılı yasa ile Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak

kurulmuştur.

(4)

KTÜ bünyesinde bir orman fakültesinin yer alması 19.09.1963 tarih ve 336

sayılı yasa ile gerçekleşmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı fakültenin kuruluşu

1971 yılında gerçekleşmiştir. Bu konuda KTÜ Rektörlüğü ile İÜ Orman Fakültesi

arasında bir protokol düzenlenmiş ve bu protokol 25.02.1971 tarihinde dönemin

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan OĞUZ, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem GÖKSU ve

İÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri BAYRAKTAROĞLU tarafından

imzalanarak kesinlik kazanmıştır. Bu protokol, çeşitli konuların yanı sıra, KTÜ

Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü kurulması konusunu

da içermektedir.

(5)

25.02.1971 tarihinde kurulan Orman Mühendisliği Bölümü 1971-1972

eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile imzalanan bir

protokole bağlı olarak aynı fakültenin desteği ile eğitim-öğretime başlamış ve bu

protokol 1977-1978 eğitim-öğretim yılına kadar devam etmiştir. 1978-1979

eğitim-öğretim yılından günümüze kadar da kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini

ormancılık alanında eğitmektedir.

(6)

Bölümümüz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık

eğitimine başlamıştır.

(7)
(8)

Başlangıçta kürsü esasına göre kurulmuş olan bölümümüz

bünyesinde bugün 8 anabilim dalı mevcuttur.

(9)

KTÜ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

FİZİKİ YAPISI

(10)

AKADEMİK KADRO

Profesör Doçent Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman Araştırma Görevlisi

Toplam

19 4 10 2 1 14 50

(11)

Öğrenci Bilgileri (2013)

Sınıf

I.Öğretim II. Öğretim Toplam Genel

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam

Hazırlık 1 1 1 1

1.Sınıf 31 89 120 31 89 120

2.Sınıf 34 100 134 10 34 44 44 134 178

3.Sınıf 46 86 132 31 88 119 77 174 251

4.Sınıf 59 156 215 26 96 122 85 252 337

Diğer 31 114 145 33 86 119 64 200 264

(12)

1.Orman Botaniği Anabilim Dalı

2.Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

3.Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı 4.Silvikültür Anabilim Dalı

5.Orman İnşaatı - Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı 6.Havza Amenajmanı Anabilim Dalı

7.Orman Amenajmanı Anabilim Dalı 8.Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

ANABİLİM DALLARI

(13)

1. Orman Botaniği Anabilim Dalı

Rhododendron ponticum (Mor Çicekli Orman Gülü)

(14)

Anabilim dalı akademik personeli 4 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma görevlisi ve 1 Okutman ‘dan oluşmaktadır.

Colchicum speciosum

(15)

Orman Botaniği Anabilim Dalı Laboratuarları

1.Örnek Hazırlama Laboratuarı: Araziden toplanan bitki örnekleri teşhislerinin yapılması ve odun örnekleri de kesitlerinin alınması için bu laboratuarda hazırlanmaktadır. Alanı 15 m², aynı anda 3 öğrenci çalışabilmektedir.

(16)

2.Bitki Kurutma Laboratuarı: Toplanan bitki örnekleri bu laboratuarda

kurutma dolabında kurutulmaktadır. Alanı 15 m², aynı anda 3 öğrenci

çalışabilmektedir.

(17)

3.Bitki Teşhis Laboratuarı: Kurutulan ve teşhise hazırlanan örnekler burada

teşhis edilmektedir. Laboratuarda 6 adet stereomikroskop bulunmaktadır.

(18)

4.KATO Herbaryumu: Teşhisi yapılan kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı

laboratuarlardır. Uluslar arası bir herbaryumdur.

(19)

Bugün yaklasik 12 000 adet bitki taksonu içeren KATO, 1973 yilinda Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahim ANSIN tarafindan kurulmus olup Dogu Karadeniz Bölgesi basta olmak üzere yurdun birçok bölgesinden getirilmiş bitkileri bulundurmaktadır

Türkiye Herbaryumlari Veritabani Türkherb Programi ile Türkiye Herbaryumlari birligine baglanacak olan KATO'ya ait bitki taksonlarinin bu programa kaydina devam edilmektedir.

(20)

5.Anatomi Laboratuarları I ve II : Odun ve yaprak kesitlerinin alındığı, boyama ve preparasyon tekniklerinin uygulandığı, maserasyon işlemlerinin yapıldığı, hazırlanan preparat ve lif örnekleri üzerinde ölçüm ve sayımların yapıldığı laboratuarlardır. İki laboratuarın toplam alanı 30 m², aynı anda 6 öğrenci çalışabilmektedir.

(21)

6.İki Adet Öğrenci Laboratuarı: Genel Botanik, Ağaç Fizyolojisi, Odun

Anatomisi ve Palinoloji dersi uygulamaları öğrenciler ile bu laboratuarlarda

gerçekleştirilmektedir. Her bir öğrenci laboratuarının büyüklüğü 25 m²’dir ve

aynı anda 20 öğrenci çalışabilir.

(22)

2.Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

(23)

Anabilim dalı akademik personeli 1 Profesör, 1 Doçent , 1 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Anabilim dalı bünyesinde 1 adet öğrenci laboratuarı ve 1 adet analizlerin yapıldığı laboratuar olmak üzere 2 adet laboratuar mevcuttur.

(24)

3.Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

(25)

Anabilim dalı akademik personeli 2 Profesör ve 3 Araştırma görevlisi oluşturmaktadır.

Anabilim dalı bünyesinde çeşitli proje, araştırma ve

incelemeler sonucunda elde edilen böcek türlerinin teşhis

edilerek muhafaza edildiği 1 entomoloji laboratuvarı ve

ülkemizde yaşayan bazı yaban hayvanlarının tahnitlerinin yer

aldığı yaban hayvanları müzesi bulunmaktadır.

(26)

1.Entomoloji Laboratuarı: Zararlı böcek türlerini tanıma ve teşhis etme

amacıyla kullanılmaktadır. Alanı 60 m² dir ve aynı anda 20 öğrenci

çalışabilmektedir.

(27)

2.Yaban Hayvanları ve Zooloji Müzesi : Doldurulmuş yaban hayvanlarının

saklanmaktadır. Alanı 15 m²’dir.

(28)

4.Silvikültür Anabilim Dalı

Silvikültür Anabilim Dalında halen 2 profesör, 2 yardımcı doçent , 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

Anabilim Dalı bünyesinde, doku kültürü çalışmalarına hazırlık yapılabilen ve bitki fizyolojisi ile ilgili araştırmaların yapılabildiği Doku Kültürü Hazırlık ve Fizyoloji Laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca birçok orman ağacı ve çalı türü ile ilgili tohum örneklerinin bulunduğu, tohumlarla ilgili çimlenme öncesi ön işlem, çimlendirme deneyleri, tohum canlılık testi ve doku kültürü ile üretim vb. gibi pek çok çalışmanın yapılabildiği Tohum ve Doku Kültürü Laboratuarı bulunaktadır. Söz konusu bu laboratuarlarda bilimsel amaçlı birçok deney ve araştırma yapıldığı gibi Anabilim Dalı bünyesindeki derslerle ilgili olarak uygulamalı dersler verilmektedir.

(29)

Silvikültür Anabilim Dalı Laboratuarları

1.Tohum ve Fizyoloji Laboratuarı:

Tohum tanıma, çimlenme, su potansiyeli vb. işlemler yapılmaktadır. Alanı 40 m², aynı anda 30 öğrenci çalışabilmektedir.

(30)

2. Doku Kültürü Laboratuarı:

Doku kültürü ile üretim çalışmaları (Klonlama ve topraksız fidan üretimi) yapılmaktadır.

Alanı 20 m², aynı anda 3 öğrenci çalışabilir

(31)

3. Hazırlık Laboratuarı: Genetik, izoenzim ve doku kültürü çalışmalarına hazırlık (hormonların hazırlanması). Alanı 30 m², aynı anda 5 öğrenci çalışabilmektedir.

(32)

5.Orman İnşaatı - Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Anabilim Dalında halen 1 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

(33)

Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Laboratuarları

1.Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Laboratuarı

(34)

2.Ormancılık İş Bilgisi Laboratuarı : Ormancılık işlerinin

yapılması sırasında kullanılan bazı alet ve malzemelerin

korunduğu ve gerektiğinde öğrencilere gösterildiği yerdir. Alanı

15 m²’dir.

(35)

6.Havza Amenajmanı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı akademik personeli: 1 profesör, 1 doçent , 1 yardımcı

doçent ve 2 araştırma görevlisi

hizmet vermektedir.

(36)

Havza Amenajmanı Laboratuarı

Tekstür tayini, pH tayini, yüzey agregatlaşma oranı tayini, iskelet tayini, kireç tayini (total ve aktif), organik madde tayini, kül tayini gibi işlemler burada gerçekleştirilmektedir. Alanı 60 m² ve aynı anda 5 öğrenci çalışabilir.

(37)

7.Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı akademik personelini halen 5 profesör, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

(38)

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Laboratuarları

1.Orman Amenajmanı Laboratuarları

(39)

2.Uzaktan Algılama Laboratuarı

Uzaktan algılama dersi uygulamaları ve lisansüstü dersleri yapılmaktadır. Alanı 50 m², aynı anda 20 öğrenci çalışabilmektedir.

(40)

3.Harita odası: Memleket haritaları ve hava fotoğrafları

saklanmaktadır. Alanı 15 m²’dir

(41)

8.Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

Anabilim dalı akademik personeli 3 profesör, 2

yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma

görevlisinden oluşmaktadır.

(42)

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü; günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun orman ürünlerine olan gereksinimlerini karşılamak, sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bunları sürekli kılabilecek tüm koşulları yaratmak için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek ve bunların yanında ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak

"Orman Mühendisleri" yetiştirmektedir

(43)

Ayrıca, öğrenciler mesleki bilgilerini İngilizce ve bilgisayarla destekleyerek, yurt dışında özellikle Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ileri ormancılık düzeyine ulaşmış ülkelerde de yüksek lisans ve doktora yapma olanakları bulabilmektedirler.

(44)

Bölümümüzde ayrıca KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır. Yüksek lisans aşamasında 4 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması ile Orman Yüksek Mühendisi ünvanı verilmektedir.

(45)

Doktora aşamasında ise yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilerden branşında akademik anlamda daha da uzmanlaşmak isteyenler eğitilmektedir. Bu şekilde bir yandan bölümümüz kendi alt yapısına yeni öğretim elemanları yetiştirirken, bunun yanında yakın geçmişte kurulmuş olan 7 Orman Fakültesinin (Artvin, Kahramanmaraş, Çankırı, Isparta, Bartın, Kastamonu, Düzce) Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile 35. madde kapsamında öğretim elemanlarını da yetiştirmektedir.

(46)
(47)

Bölümümüz konusunda uzman ve dünya çapında ismini duyurmuş akademisyenlere sahiptir.

Ormancılık alanında dünyada geliştirilen yeni yöntem ve teknolojilerle uyumlu, dünya standartlarına uygun eğitim ve öğretim gerçekleştirilmektedir.

(48)
(49)
(50)

Öğrenciler, derslerde teorik olarak aldıkları bilgileri derslerden sonra akademisyenler nezaretinde pratiğe dökebilmektedirler.

(51)

Bu konuda adeta bir arboretum olan Kanuni Kampüsü, barındırdığı birçok doğal ve egzotik türlerle orman mühendisliği öğrencilerinin bitki türlerini tanımasında en büyük yardımcısı konumundadır.

(52)
(53)

Merkez Kanuni Kampüsü otobüs terminaline 2 km mesafede olup, otobüs firmaları, öğrencileri doğrudan kampüse getirmektedir.

Şehir merkezinden kampüse dolmuş minibüs ve belediye

otobüsleri düzenli olarak çalışmaktadır.

(54)

Ayrıca Uluslararası Trabzon Havalimanından yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve KKTC'ye, yurt dışında ise Avrupa ve Asya'nın bir çok şehrine direkt uçuşlar vardır. Merkez Kanuni Kampüsü Trabzon-Rize yolu ile havaalanı kenarındadır.

(55)

Bölümümüzde, yüksek standartlarda 4 amfi ve 7 sınıf bulunmaktadır.

Tüm amfi ve sınıflarda projeksiyon cihazı mevcuttur.

(56)

Bölümümüzde 2 adet bilgisayar salonu sabah 8:00 ve akşam 23:00 saatleri arasında tüm öğrencilerin serbest kullanımına sunulmuştur

Bilgisayar salonları aynı anda 51 öğrenciye hizmet verebilmektedir.

(57)

Derslerinde başarılı olan öğrenciler, gerekli şartları yerine getirerek çift diploma alma şansına sahiptirler.

Bu konuda Orman Mühendisliği öğrencileri birçok bölümde yandal , Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Harita Mühendisliği alanında anadal şansına sahiptirler.

(58)

Öğrenciler fakülte serasında part time çalışabilmekte ve böylece hem teorik bilgilerini uygulama şansı, hemde ek bir maddi kaynak elde edebilmektedir.

(59)
(60)
(61)
(62)

Erasmus programı ile öğrenciler ,1 yıl çeşitli ülkelerde bulunan orman fakültelerinde öğrenim görme imkanı elde edebilmektedir.

Farabi programı ile de yurt içinde bulunan orman fakültelerinde 1 yıl öğrenim görme imkanına sahiptirler. Avrupa Birliği ve Erasmus + kapsamındaki ülkeler hariç tüm dünya ülkelerini içeren Mevlana Değişim Programı

(63)

Karadeniz Teknik Üniversitesi, tüm Avrupa genelinde 31 farklı ülkeden bu yıl yapılan AKTS etiket başvuru çalışmalarında başarılı bulunarak etiket ile ödüllendirilen beş Avrupa üniversitesinden biri olmuştur. Üniversitemiz, Sakarya Üniversitesi ile birlikte bu ödülü kazanan ilk TÜRK ÜNİVERSİTESİDİR.

Erasmus programı kapsamında desteklenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

(64)

Bölümümüz öğrencileri, başta çeşitli öğrenci kulüpleri olmak üzere üniversitemizin gerçekleştirmiş olduğu sayısız sosyal aktiviteden yararlanma imkanına sahiptir.

(65)

Hamsi Şöleni

Nevruz Mezuniyet Törenleri

Sportif Etkinlikler

(66)
(67)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :