İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Tam metin

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lojistik veya İşletme bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK

YÜKSEKOKULU BÖLÜM: YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

PROGRAM: LOJİSTİK

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 1 YOK843024

Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Belgesi Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekkülü Devlet Hastanesinden ya da Tıp Fakültesi Hastanelerinden) Hizmet Cetveli (Daha önce herhangi bir resmi kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar 6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmalıdır.) İrtibat Telefonu : Personel Daire Başkanlığı 444 1 428

Dilekçe

Lisans Diplomasının Aslı

Yüksek Lisans Diplomasının Aslı ALES Sınav Sonuç Belgesi

ÜDS veya KPDS Sınav Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Noterden Tasdikli)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Üniversitemiz öğretim elemanı alımına ilişkin 23.08.2021 Pazartesi günü SAAT 10:00'da yapılmış olan giriş sınavlarının sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Sınavı kazanan adayların aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Başkanlığımıza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İstenilen belgeler eksik olduğu takdirde atama işlemi yapılmayacaktır. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan asil adayların son başvuru tarihine kadar gelmemesi veya atanmaktan vazgeçmeleri halinde yedek adayların atama işlemlerine başlanılacaktır. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

DUYURULUR

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

(2)

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 NE*** KA****** GE*** 74,29309 26 96,5 29 85 30 85 BAŞARILI

2 E*** A**** 77,5876 27 91,36 27 70 25 79 YEDEK

3 F**** K**** 78,19375 27 82,5 25 55 19 71

KAZANAMADI

4 SE**** BU**** 78,96039 28 76,94 23 50 18 68

KAZANAMADI

5 NU****** T** 73,38736 26 90,66 27 30 11 63

KAZANAMADI

6 U*** KA********** 75,17371 26 86,7 26 25 9 61

KAZANAMADI

7 S**** B**** 76,83989 27 76,9 23 30 11 60

KAZANAMADI

8 Ö*** B******* 74,81889 26 89,03 27 0 0 53

GİRMEDİ

9 İ*** ÇE******* 79,42599 28 75,96 23 0 0 51

GİRMEDİ

10 O*** C** Ş***** 80,07410 28 73,86 22 0 0 50

GİRMEDİ

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 M***** F***** Ö**** 87,43043 31 62,9 19 80,00 28 77 BAŞARILI

2 M****** E*** Y***** 79,24433 28 84,13 25 65,00 23 76 YEDEK

3 Z***** D***** 80,9908 28 80,86 24 65,00 23 75 YEDEK

4 G***** A**** 70,85319 25 85,53 26 65,00 23 73

KAZANAMADI

5 V**** E*** K**** 82,53077 29 63,83 19 33,00 12 60

KAZANAMADI

6 A**** E***** 86,13128 30 65,93 20 30,00 11 60

KAZANAMADI

7 A******* S***** 82,79527 29 66,86 20 15,00 5 54

KAZANAMADI

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK

YÜKSEKOKULU BÖLÜM: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ PROGRAM: MAKİNE

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 1 YOK843024

(3)

8 D****** A***** 90,09859 32 66,63 20 0,00 0 52

KAZANAMADI

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 M***** Ü*** A* 87,82367 31 57,76 17 85,00 30 78 BAŞARILI

2 T***** K*** 82,46751 29 62,9 19 65,00 23 70 BAŞARILI

3 F***** Ş** 80,48592 28 82,96 25

GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ

GİRMEDİ

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 F**** T**** 82,69465 29 73,63 22 65,00 23 74 BAŞARILI

2 S*** N** İ*** 76,75016 27 69,43 21 70,00 25 72 BAŞARILI

3 A** T***** 76,12485 27 67,1 20 50,00 18 64

KAZANAMADI

4 N****** K****** 74,78201 26 66,16 20 50,00 18 64

KAZANAMADI

YOK843024

Elektronik, Elektrik, Elektrik - Elektronik, Elektronik Haberleşme lisans bölümlerinden birinden mezun olmak, Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

BÖLÜMÜ PROGRAM: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 2 YOK843024

Elektronik, Elektrik, Elektrik - Elektronik, Elektronik Haberleşme lisans bölümlerinden birinden mezun olmak, Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

BÖLÜMÜ PROGRAM: ELEKTRİK

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 2

(4)

5 E*** Ö***** 81,25899 28 80,4 24 0,00 0 53

KAZANAMADI

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%30'u (A)

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notunun %10'u

( B)

Yabancı Dil Puanı En Az 80

Yabancı Dil Puanı

%30'u (C)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%30'u (D)

Toplam Puan (A+B+C+D)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 S **** S ***** 77,2171 23 84,36 8 92,50 28 70 21 80 BAŞARILI

2 E *** T******* 85,17073 26 70,13 7 98,75 30 50 15 77

KAZANAMADI

3 H ***** Y**** 80,86222 24 78,76 8 86,25 26 GİRMEDİ GİRMEDİ

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 D**** T***** 81,90939 29 72,46 22 80,00 28 78 BAŞARILI

2 M***** S**** B***** 70 25 65 20 40,00 14 58

KAZANAMADI

İşletme lisans mezunu olmak, İşletme veya İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'ınca kabul gören dil sınavından 85 ve üzeri dil puanına sahip olmak.

ANADOLU BİL MESLEK

YÜKSEKOKULU BÖLÜM: YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ PROGRAM: İŞLETME YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 1 YOK843024

Uçak Gövde Motor veya Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK

YÜKSEKOKULU BÖLÜM: HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ PROGRAM: SİVİL HAVA ULAŞTIRMA

İŞLETMECİLİĞİ

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 1 YOK843024

(5)

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 N******* E****** 88,68118 31 81,33 24 90,00 32 87 BAŞARILI

2 Ş***** U*** 87,65697 31 73,63 22 75,00 26 79 YEDEK

3 H***** S**** 85,93901 30 86,23 26 65,00 23 79 YEDEK

4 E*** B******** K****** 88,04821 31 74,8 22 70,00 25 78

KAZANAMADI

5 T**** D**** 83,68042 29 71,3 21 65,00 23 73

KAZANAMADI

6 S***** N** A*** Y**** 77,66074 27 80,63 24 65,00 23 74

KAZANAMADI

7 I*** E*** 84,02215 29 77,36 23 55,00 19 72

KAZANAMADI

8 R***** D**** 79,66751 28 86,46 26 50,00 18 71

KAZANAMADI

9 R****** B**** A*** 85,80309 30 68,26 20 40,00 14 65

KAZANAMADI

10 M***** Ş**** Ö***** 79,39242 28 81,33 24 0,00 0 52

KAZANAMADI

PROGRAM: ÇOCUK GELİŞİMİ

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 2

YOK843024

Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak, Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM: MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA

BÖLÜMÜ PROGRAM: MİMARİ RESTORASYON

Kadro Ünvanı : Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 1

YOK843024

Mimarlık bölümü mezunu olmak ve Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ANADOLU BİL MESLEK

YÜKSEKOKULU BÖLÜM: HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ

(6)

S.No Başvuranın Adı-Soyadı

ALES Puanı En Az 70

ALES

%35'i (A)

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ortalamasının

%30'u (B)

Giriş Sınav Notu

Giriş Sınav Notunun

%35'i (C)

Toplam Puan (A+B+C)

Sınav Sonuç Sıralaması

1 B**** D********* 71,68706 25 79,23 24 66,00 23 72 BAŞARILI

2 F**** T**** 70 25 69 21 65,00 23 68 BAŞARILI

3 N******* K***** 82,28429 29 85,06 26 40,00 14 68

KAZANAMADI

4 N*** G** N** T********* 76,7884 27 88,8 27 36,00 13 66

KAZANAMADI

5 M**** A* Y******** 76,08206 27 92,76 28 31,00 11 65

KAZANAMADI

6 S**** D******* 73,54118 26 79,7 24 35,00 12 62

KAZANAMADI

7 N** B**** K******** 76,99163 27 75,5 23 25,00 9 58

KAZANAMADI

8 H**** H****** Y******* 80,43458 28 70,83 21 20,00 7 56

KAZANAMADI

9 M***** Ş** 78,13253 27 77,36 23

GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :