• Sonuç bulunamadı

Kayısının mekanik hasadında genlik frekans hız ve ivme ile sarsma süresi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Kayısının mekanik hasadında genlik frekans hız ve ivme ile sarsma süresi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Öz:Bir meyve tanesinin titreşimle saptan ayrılması esnasında sarsma süresinin ve dolayısıyla yük tekerrürü sayısının büyük önemi vardır. Çünkü bu faktörler tanenin kopması için gerekli olan frekans sayısını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, silkeleme makinaları ile hasatta meyveye uygulanacak frekans, genlik, ivme ve hız ile sarsma süresi arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaçla imal edrilen bir laboratuvar sarsma düzeni yardımıyla çeşitli frekans ve genliklerde tek kayısı tanesinin daldan ayrılması için geçen süreler saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, genlik sabit iken frekans arttıkça veya frekans sabit iken genlik arttıkça sarsma süresi azalmıştır. Aynı genlik değerinde ivme arttıkça sarsma süresi azalmıştır. Ayrıca her üç genlik değerinde de sarsma hızının artmasıyla sarsma süresi azalmıştır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kur’ân’da bütün renkler değil özellikle siyah, beyaz, mavi, kırmızı, sarı ve yeşil gibi temel renkler zikredilmekte ve onlara dikkat çekilmektedir..

Bu makalede, güç sistemlerindeki yük frekans kontrol problemine bir bulanık mantık kontrolör uygulanmıştır.. Bu amaçla bir PI kontrolörün bulanık mantıkla

Within the scope of this research, validity and reliability tests of CCQ have been done in order to determine the cognitive coaching approach used by the teachers at the schools

131 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Prague, Czech Republic 132 State Research Center Institute for High Energy Physics (Protvino), NRC KI, Russia 133

eprüvasyon: Üçüncü aşılamadan 20 gün sonra (hayvanlar ı 40 günlük iken) yapılan bu testte 50 adet aşılı ve 9 adet aşısız hayvan kul- lanılmış ve aynı tarzda

Sistemde sürekli yük akışı yapıldığında sistemin maksimum çalışma noktaları olan kritik gerilim ve kritik aktif güç noktaları bulunur.. Sistemde FKT’nin

Senaryo 1: Servis sisteminin birinci aşamasında müşteri gelişleri sabit kalacak ve müşteri gelişlerinin (λ) saatte 19 müşteri olduğu dikkate alındığında sistemde

Fas, Mısır, Filistin, Lübnan, Tunus baş- ta olmak üzere Arap dünyasında nitelikli yüksek eğitim veren üniversiteler bulunmakla birlikte üniversite eğitimi ve araştırma

Devreye omik yük bağanırsa; Devrenin güç katsayısı 1 olur bu durumda , akım bobininden geçen akım ile gerilim arasındaki faz farkı 0° ‘ye denk gelerek fazları aynı

• Toplanan verilerin fazla ve ranjının geniş olması durumunda ham puana dayalı bir frekans tablosu hazırlaması zordur.. Bu durumda frekans tablosunda veriler

Bu çalışmada, sarsma tablasından uygun ivme değerlerinin elde edilmesini sağlamak için motor sürücü frekanslarının ayarlanması bulanık kontrol ile

TV, uydu haberleşmesi, radyo dalgalarıyla görüntüleme merkezine meteorolojık data iletme, gözetleme radarı, denizcilik yardımı, mikrodalga fırınlar, mikrodalga

 Elektronik kontrol birimi yük, deplasman ve deformasyon sensörleri gibi bağlı olan tüm sensörler üzerinden kontrollü olarak rampa, adımsal, sinüs, trapez, kare,

1972 Stone Canyon depremi ile 1967 Koyna (India) depremlerinin kayıtlarındaki PHA değerleri yaklaşık aynı olduğu halde, yakından bakıldığında devamlı maksimum

Yukarıda sayılan avantajlar dikkate alınarak, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarında CUSHAKE olarak isimlendirilen orta ölçekli,

Kare kutu profiller, kaynak kalitesine etki eden kaynak akımı, kaynak gerilimi, kaynak hızı ve empeder konumu, empeder çapı, indüksiyon bobin konumu, indüksiyon

Sap2000 sonlu eleman programı yardımıyla, farklı kesit türlerine sahip çelik çaprazların bulunduğu yapı modellerine uygulanan deprem kayıtları sonrasında oluşan

Eğitim ve öğretim alanındaki uluslararası dönüşümleri dikkate alan yenilikçi yaklaşımlarla, öğrenciyi merkeze alan, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilen,

ġekil 8’da USM’un sürme frekansı ile iki fazlı yüksek frekanslı sürme gerilimleri arasındaki faz farkı verilmektedir..

BMD giriş değişkenleri bu model için rotor mekanik hız hatası e(t) ve bu hatanın zamana göre değişimi ce(t) olarak belirlenir.. Giriş değişkenleri e(t) ve ce(t)

Örneklerin Na içerikleri 517-983 mg/kg aralığında bulunmuş, en yüksek Na miktarı % 20 normal peyniraltı suyu konsantresi içeren örnekte, en düşük Na içeriği ise

Örnek 4.1.3 : (3.7.) denklemi kullanılarak hamming pencere fonksiyonu ile pencerelenmiş sinyalin frekansının kestiriminin farklı SNR değerleri için RMS hata

Büyük Türk nâşi- ri Süleyman Nazif’i, Türk dilinin sadeleştirilmesi ha­ reketinin ünlü simalarından Ahmet Hikmet’i yazar­ lık hüviyetinin muhtelif