• Sonuç bulunamadı

Sacroiliac seperasyon ve kırıkları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sacroiliac seperasyon ve kırıkları"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sacroiliac seperasyon ve kırıkları

Dr. Ümit KAYA

Ankara Üniversitesi Veteriner

Fakültesi Ortopedi ve

Travmatoloji Bilim Dalı

(2)

Sacroiliac

seperasyonlar/kırıklar unilateral ve bilateral olur.

Unilateral lezyonlar daha sık gözlenmekte ve ipsilateral veya

kontralateral ilium, ischii veya pubisin kırığı ile birlikte

oluşmaktadır.

(3)

Yoğun ağrı sacroiliac seperasyonlar/kırıkların özelliğidir ve genellike lumbosacral fleksustan sinir kökü yaralanması ile sonuçlanır.

Olguların çoğu konservatif tedavi ile iyi

sonuçlar alınmaktadır.

(4)

Şiddetli ve sürekli bir ağrı

Belirgin bir deplasman

Diğer bacakta veya pelviste bir lezyon (bu vakalarda cerrahi stabilizasyon erken başışı sağlar ve diğer taraftaki onarımı korur)

Durumlarında operatif tedavi düşünülmelidir.

(5)

Tedavi

Lag vidası veya pin ve vida ile fikzasyon.

Transilial pin uygulaması ile fikzasyon.

(6)
(7)
(8)

Olgunun postoperatif V/D,L/L radyografik

görüntüsü

(9)

Sacroiliac luksasyonda konservatif

sağaltım uygulanan iki olgu

(10)

Teşekkürler…

Teşekkürler…

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu çalışmada; sabit GPS istasyonları zaman serileri analizi ile hesaplanan periyodik etkilerin kampanya tipi ölçülerle elde edilen hızlara düzeltme olarak getirilerek daha

Buzdolabı için yapılan sayısal ve deneysel modal analiz sonuçlarından, buzdolabı için yukarıda frekans tepki fonksiyonlarının karşılaştırılmasından 120

Figure.5 Percentage of students' perceptions regarding evaluation of e-learning implementation This is related to the students 'reaction to the questionnaire, that is, 41% of

McNamara JA, Jr, Brudon WL: Orthodontic and Orthopedic Treatment In The Mixed Dentition, Ann Arbor, Mich, 1993, Needham Press Patti A, D'arc GP: Erken Ortodontik Tedavi, Ankara,

Thirdly, the main focus of our study was that, although Turkish population was regarded as a population with characteristically low HDL-C in relatively old studies (2, 3), we

Anevrizma tamirine ek olarak tüm olgularda koroner revaskülarizasyon gerçekleþtirilmesinin postoperatif mortalite ve morbiditeyi azaltacaðýný düþünmekteyiz.. Kaay yn

H er iki olguda da, periferik vasküler yetmezliğe neden olan vasküler obsirüksiyönun uzağında, g erçekleştirilen uç-uca m ik ro v a sk ü le r anastomozlarla,

Is early limited surgery associated with a more benign disease course in Crohn’s disease. World