• Sonuç bulunamadı

Öğr. Gör. Gökhan MANAV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Öğr. Gör. Gökhan MANAV"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Çoklayıcılar-Veri Seçiciler (Multiplexers) Çoklayıcı uygulamaları

Azaltıcılar – Veri Dağıtıcılar

(Demultiplexers)

(3)

Çok sayıdaki giriş bilgisinin zaman

paylaşımlı olarak sırayla çıkışa aktarılması olayıdır.

(4)

İki girişten birisini seçerek çıkışa aktaran bu devre 2x1 MUX olarak isimlendirilir.

(5)
(6)

 74157 entegresinde dört adet iki girişli

çoklayıcı bulunur. Bu çoklayıcılar iki adet 4 girişli çoklayıcı olarak kullanılabilirler.

Entegrenin 4 girişli çoklayıcı olarak kullanılması durumunda, çoklayıcının

tamamındaki iki hattan birisini seçmek için bir adet ‘S’ seçme hattı yeterli olur.

(7)
(8)

Çoklayıcı devreleri, çeşitli dijital

sistemlerde farklı uygulama alanlarında kullanılırlar. Örnek uygulama alanları;

veri yönlendirme, işlem sıralama, paralel seri veri donuşumu, lojik bir fonksiyon

(9)

F(A,B,C)=Σ(1,3,5,6) fonksiyonunun 4x1

çoklayıcı ile gerçekleştirilmesine yardım edecek uygulama tablosunu çıkaralım:

A B C F(A,B,C) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 A A’

(10)

F(ABC) = Σ(1,3,5,6) fonksiyonunu 4x1

MUX ile gerçekleştireceğimizi ve S1ve S0 seçme girişleri için A ve B değişkenlerini, çoklayıcı girişleri için C değişkenini

(11)

A B C F(A,B,C) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 C C C C’

(12)

Sayısal sistemlerde bulunan birimler

arasında veri iletimi genelde paralel

olarak yapılır. Verilerin uzak mesafelerde iletiminde ise, paralel iletimin pahalı

olması nedeni ile seri veri iletimi

kullanılmaktadır. Bu durum, paralelden seriye veri donuşumu ihtiyacını

(13)
(14)
(15)
(16)

 Tek bir girişten aldığı bilgileri, her bir çeşit

giriş bilgisi farklı çıkışta olacak şekilde dağıtım yapan devrelerdir.

(17)
(18)
(19)

Referanslar

Benzer Belgeler

Eğer sonuçta taşma olmasaydı, elde edilen sonuç istenilen sonucun r tümleyeni olduğunu gösterir (yani negatiftir) ve gerçek sonuca ulaşmak için elde edilen toplamın tekrar

✓ Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı Giderleri (10.000 TL’ye kadar).. ✓

Gizli anahtar şifreleme yöntemleri hem şifreleme hem de şifre çözme için tek bir anahtar kullanır. Şekil 5A'da gösterildiği gibi, gönderici, düz metni şifrelemek

Dersin İçeriği Hukuk kavramı, Hukuk kurallarının özelliği, Kamu hukuku dalları, Özel hukuk dalları, Hukukun kaynakları, Hak tanımı ve türleri, Hakkın kazanılması ve

Dehidratasyon Durumunda Kullanılan Sıvılar %0,9’luk NaCl solüsyonu: İzotonik dehidratasyonun tedavisinde, tuz ve su kaybını yerine koymak için IV yolla infüzyon

İmipenem gibi antibakteriyel ilaçlar bakteri hücre duvarı sentezini

Örneğin sarı renkli boya maddesi olan Rivanolün % 0.01- 0.2‟lik solüsyonları ve merhem formları cilt antiseptiği olarak kullanılır. Akriflavin koyu sarı renkte boya

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (Birinci Öğretim) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi. “Okul Deneyimi” A Şubesi