gelisimedu igugelisim

Tam metin

(1)
(2)

ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ

Protez 2

Öğr. Gör. Şabo KESLER

e-posta: skesler@gelisim.edu.tr

(3)

2021 CUMA 4 Kredi

C Blok SHMYO Kat: 1 103 Numara DERS BİLGİLERİ

Dersin Günü ve Saati

Dersin Kredisi GBS linki

Görüşme Gün ve Saati

Dersin Öğretim Elemanının Konumu

(4)

HAFTALIK AKIŞ

1. Üst Ekstremite Ampütasyon Seviyeleri

2. Parsiyel El Ampütasyonları Ve Protez Uygulamaları 3. El Bilek Dezartikülasyonu Ampütasyonu Ve Protez

Uygulamaları

4. El Bilek Dezartikülasyonu Ölçü Alma, Model İşleme, Döküm

5. Dirsek Altı Ampütasyonu Ve Protez Uygulamaları

6. Dirsek Altı Seviyesi İçin Ölçü Alma, Model İşleme, Döküm 7. Genel Tekrar

8. VİZE HAFTASI

(5)

9. Dirsek Dezartikülasyon Seviyesi İçin Ölçü Alma, Model İşleme, Döküm,

10.Dirsek Üstü Ampütasyonu Ve Protez Uygulamaları, 11.Dirsek Üstü Ampütasyonu Ve Protez Uygulamaları, 12.Omuz Dezartikülasyon Ampütasyonu Ve Protez

Uygulamaları,

13.Omuz Dezartikülasyon Seviyesi İçin Öölçü Alma, Model İşleme, Döküm

14.Ampüte Rehabilitasyonu

HAFTALIK AKIŞ

(6)

EL BİLEK

DEZARTİKÜLASYONU

(7)

EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU

• Distal radio – ulnar eklem korunumu önkol rotasyonu,

• Estetik,

• Terminal uç bağlantısı yapılırken, bilek üniti konulursa protezli taraf uzun olmaktadır.

(8)
(9)

El – El Bileği

Biyomekaniği

(10)

Distal Radioulnar Eklem

• Trokoid eklem,

• Bilekte supinasyon – pronasyon,

• Fibröz kapsül,

(11)
(12)

Ulnakarpal Eklem

• Ulna’nın alt ucu, os triquetrum ile os lunatumdan bir diskus artikularis ile ayrılır.

• Şok absorde edici,

• Abduksiyon – adduksiyon,

• Fleksiyon – ekstansiyon,

• Sirkumdiksiyon,

(13)

Radiokarpal Eklem

• Radius dital ucu ile birinci proksimal karpal dizinin proksimal yüzü arasında meydana gelir.

• Dorsovolar yön 67⁰,

• Radioulnar yön 75⁰,

• Konveks proksimal dorsovolar 113⁰,

• Radioulnar yön 109⁰,

(14)
(15)

2 Düzlemli Hareket

1. Radio – ulnar eksen etrafında fleksiyon – ekstansiyon,

sagital düzlemde dorso – volar hareket meydana gelir.

2. Dorso – volar eksen etrafında radial ve ulnar abduksiyon hareketi meydana gelir.

(16)

• İskelette 170⁰ dorso – volar,

radio – ulnar abduksiyon 125⁰,

• Canlıda fleksiyon – ekstansiyon 148⁰ (64⁰ ekstansiyon ve 84⁰ fleksiyon),

radio – ulnar abduksiyon 80⁰ (30 - 50⁰ ulnar

deviasyon, 30⁰ radial deviasyon).

(17)

El Bileği Ekleminin GYA için Gerekli Fonksiyonel Hareket Açıklıkları

• Fleksiyon: 10⁰,

• Ekstansiyon: 25⁰ - 30⁰,

• Radial deviasyon: 10⁰,

(18)

GYA El Bileği

• Dorsifleksiyon: 50 - 80⁰

• Volarfleksiyon: 60 - 85⁰

• Ulnar Deviasyon:30 - 45⁰

• Radial Deviasyon:15 - 30⁰

(19)

El Bileği

Dezartikülasyonu

Soketi

(20)

• Güdük çap ve çevre ölçüsü,

• Kumpas ile kemik çıkıntıları ölçüsü,

• Anteroposterior – mediolateral,

(21)

Kopya Kalemi ile İşaretleme

• Radial – ulnar styloid çıkıntılar,

• Soket üst sınır bölgeleri,

• Yara,

• Hassas bölge,

(22)
(23)

• Kemik çıkıntılara dolgu,

• Hassas bölgelere dolgu,

• Basınç alacak bölgelere boşaltma,

(24)
(25)

El Bileği Dezartikülasyon Protezlerinde

Süspansiyon

(26)

PROTEZ UYGULAMALARI

Kozmetik Protezler

Güdük soketi, güdük soketinin üzerinde geçirilen dış soket, el bilek üniti, kozmetik el ve el ile soket üzerine geçirilen kozmetik eldivenden oluşur.

Mekanik Protezler

Myoelekrik Protezler

(27)

PROTEZ UYGULAMALARI

Mekanik Protezler

Güdük soketi, dış soket, el bilek üniti, terminal uç ve terminal uç ile soket üzerine geçirilen kozmetik eldivenden oluşur.

Terminal ucun açma kapama hareketlerini kontrol eden bir güç çekme bandajı vardır

(28)

PROTEZ UYGULAMALARI

Mekanik Protezler

• Güdük boyunun uzun olması hareket kontrolü ve süspansiyonunun iyi olmasını sağlar.

• Bilek üniti için çok fazla alan olmamasından dolayı sistemin bağlantısında vidalı ünit uygun olmamaktadır.

• Terminal ucun nesneleri kavraması için sağlam taraf kuvveti

(29)

PROTEZ UYGULAMALARI

Mekanik Protezler

(30)

PROTEZ UYGULAMALARI

Mekanik Protezler

Güdük soketi, dış soket, el bilek üniti, myoelektrik el ve el ile soket üzerine geçirilen kozmetik eldivenden oluşmaktadır. Terminal ucun açma/kapama ve

(31)

PROTEZ UYGULAMALARI

Myoelektrik Protezler

• Myoelektrik protez kullanımı için amputenin kas kuvveti ve kognitif düzeyi önemlidir. Bu nedenle anamnez ve

değerlendirme sırasında bu durumların tespiti uygulamanın başarısı için önem kazanmaktadır.

• Kas kuvvetinin en iyi alındığı bölge çeşitli cihazlar ile tespit edilmektedir.

• «myoboy, myotester vb.»

(32)

PROTEZ UYGULAMALARI

Genel Değerlendirme Ayrıntılı Ananmez

Güdüğün Fiziksel Değerlendirilmesi

oKas Gücü

oEklem Hareket Açıklığı oDuyu Kontrolü

(33)

PROTEZ UYGULAMALARI

• Sağlıklı taraftan antropometrik ölçüler alınır.

• Cilt rengi tespit edilir.

• Cilt dokusu ve tipi tespit edilir.

(34)

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

Güdük Ölçümleri

(35)

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

Sağlam Taraf Ölçüleri

(36)

DEĞERLENDİRME FORMU

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

HAFTANIN ÖZETİ

Yüzeyel anatomi, el bileği dezartikülasyon

protez yapımı ve el el bileği biyomekaniği

detaylı olarak işlendi.

(42)

SORU VE ÖNERİLER

(43)

Uygun görseller veya videolar üzerinde tekrarının yapılması konunun pekişmesi açısından yararınıza olacaktır.

ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

(44)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :