22.HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ2008 YILIUYGULANACAK

Tam metin

(1)

Adres Yönetim Şefliği

Coğrafi Bilgi Sistem Şefliği

40.00 7.00 40.00 150.00 200.00 200.00 50.00 2.00 6.00 1.50 15.00 35.00 8.00 40.00 5.00 15.00 0.50 4.00 7.00

400.00 400.00 400.00 40.00 400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 175.00 40.00 40.00 60.00 40.00 1,500.00 400.00 400.00 İlçe Veya İlk Kademe Belediyesi Bazında Adres Bilgi Paftası (Ao Kağıt /renkli)

Mahalle Veya Köy Bazında Adres Bilgi Paftası (Ao Kağıt/siyah-Beyaz) Mahalle Veya Köy Bazında Adres Bilgi Paftası (Ao Kağıt /renkli) İlçe Bazında Sayısal Ortamda Adres Bilgi Sistemi (Yol Aksı Verileri) İlçe Bazında Sayısal Ortamda Adres Bilgi Sistemi (Bina Verileri)

İlçe Bazında Sayısal Ortamda Adres Bilgi Sistemi (Kapı Numarası Verileri) İlçe Bazında Sayısal Ortamda Adres Bilgi Sistemi (Yapı Adası Verileri) Sokak Folyosu (A3 Kağıt /siyah-Beyaz)

Sokak Folyosu (A3 Kağıt /renkli)

Mahalle-Köy-Cadde-Sokak İsimleri Ve Kapı Numaraları Listesi (Sayfa Adedi) Adres Ve Sınır Tespidi (Büroda)

Adres Ve Sınır Tespiti (Zeminde İnceleme)

1/100.000 Ölçekli İstanbul İli İdari Sınırları Paftası (Siyah-Beyaz Çizim) 1/100.000 Ölçekli İstanbul İli İdari Sınırları Paftası (Renkli Çizim) 1/200.000 Ölçekli İstanbul İli İdari Sınırları Paftası (Siyah-Beyaz Çizim) 1/200.000 Ölçekli İstanbul İli İdari Sınırları Paftası (Renkli Çizim)

Mahalle Ve Köy Sınırlarının Mahalle Bazında Sayısal Ortamda Verilmesi İşi İlçe Sınırının İlçe Bazında Sayısal Ortamda Verilmesi İşi

İlçe Veya İlk Kademe Belediyesi Bazında Adres Bilgi Paftası (Ao Kağıt / Siyah-Beyaz)

Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Eğim (%10aralıklı) Grid Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Düzey Akış Grid Avrupa Yakası (3030sınırına Kadar) Yüzey Akış Poliline Adalar Bakı (Yöneliş) Poligon (Arcgis-Mapinfo)

Anadolu Yakası (50.M.3030 Sınırına Kadar Aralıklı Dtm(Ascıı) Adalar Eğitim (%10 Aralıklı) Poligon

Adalar Eğitim (%10 Aralıklı) Grid Adalar Yüzey Akış Grid

Adalar Yüzey Akış Poliline

İlçe 1/1000 Halihazır Harita Dtm (Ascıı) İlçe 10 M. Yükseklik Poligon

İlçe 5 M. Yükseklik Kontur İlçe 2 M. Yükseklik Kontur

İlçe Bakı (Yöneliş) Grid (Arcgis-Mapinfo)

Anadolu Yakası (1/1000 3030 Sınırına Halihazır Dtm (Ascıı)

Anadolu Yakası (3030 Sınırına Kadar) Bakı (Yöneliş) Grid(Arecgis-Mapinfo) Anadolu Yakası (3030 Sınırına Kadar) (Yöneliş)Poligon (Arcgis-Mapinfon) 1-

2- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19-

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17-

(2)

Harita Uygulamaları Şefliği

400.00 400.00 400.00 1,750.00 750.00 400.00 1,750.00 750.00 750.00 600.00 400.00 750.00 400.00 400.00 400.00 40.00 175.00 40.00 40.00 1,750.00 500.00 2,250.00 1,750.00 1,750.00 4.00 75.00 75.00 1,500.00 175.00 175.00 75.00 750.00 600.00 400.00 750.00

975.00 Anadolu Yakası (3030 Sınırına Kadar) (%10 Aralık) Poligon

Anadolu Yakası (3030 Sınırına Kadar) Eğim (10 Aralık) Poligon Anadolu Yakası (3030 Sınırına Kadar) Yüzey Akış Grid

Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) 1/1000 Halihazır Dtm Ascıı Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar ) 10m.Aralıklı Dtm(Ascıı) Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) 50m.Aralıklı Dtm (Ascıı) Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) 1/1000 Dtm Tin (Arcgis)

Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Yükseklik Kontur 2m.Aralıklı (Shp) Anadolu Yakası (10m.3030 Sınırına Kadar) Aralıklı Dtm (Ascıı)

Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Yükseklik Kontur 5m.Aralıklı (Shp) Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Yükseklik Kontur 10m.Aralıklı (Shp) Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Yükseklik Kontur 5m. Aralıklı Grid (Arcgis- Mapinfo)

Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Bakı (Yöneliş) Grid (Arcgis-Mopinfo) Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Bakı (Yöneliş) Poligon (Arcgis-Mapinfo) Avrupa Yakası (3030 Sınırına Kadar) Eğim (%10 Aralıklı) Poligon

İlçe Bakı (Yöneliş) Poligon (Arcgis-Mapinfo)

Anadolu Yakası (100 M.3030sınırına Kadar) Aralıklı Dtm (Ascıı) İlçe Eğim (%10 Aralıklı ) Poligon

İlçe Eğim 10 M.Aralıklı Grid

İstanbul 3030 Sınırına Kadar Yapı Adası (Shp) İstanbul 3030 Sınırına Yol Orta Çizgisi (Shp) İstanbul (3030 Sınırına Kadar Yapı) Shp İstanbul (3030 Sınırına Kadarkapı) Shp İstanbul (3030 Sınırına Kadar Sembol) Shp İlçe Sınırı (Shp)

İlçe Yapı Adası (Shp) İlçe Yol Orta Çizgisi

Anadolu Yakası (1/1000 3030 Sınırına Kadar) Aralıklı Dtm Tin (Arcgis) İlçe Yapı (Shp)

İlçe Kapı (Shp) İlçe Semboller(Shp)

Anadolu Yakası (3030sınırına Kadar)Yükseklik Kontur 2 M. Aralıklı (Shp) Anadolu Yakası (3030 Sınırına Kadar Yükseklik Kontur 5 M. Aralıklı (Shp) Anadolu Yakası 3030 Sınırına Kadar) Yükseklik Kontur 10 M. Aralıklı (Shp) Anadolu Yakası (5 M. 3030 Sınırına Kadar) Aralıklı Grid (Arcgis-Mapinfo)

İmar Planı İçerisinde Yapılan İfrazlarda En Çok Üç Parsel Oluşmuş İmar Adaları Veya Parsellerin İfrazı (0-3000m2 Ye Kadar)

3- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52-

1-

(3)

62.50 875.00 12.00 15.00 65.00 75.00 150.00 65.00 40.00 40.00 240.00 500.00 150.00 95.00 0.07 0.03 20.00 27.00 40.00 17.00 32.00 0.50 175.00 185.00 315.00 125.00 440.00 52.50 50.00 2.00 200.00 30.00 50.00 2.00 300.00 20.00 10 Ha Büyük Alanlar İçin Her Ha İçin

İmar Alanı Dışında Yapılan İfrazlarda0-2 Ha Konut Parselleri İçin A) (100 M2 Ye Kadar) Konut Parselleri İçin B) (101-200 M2 Ye Kadar) Konut Parselleri İçin C) ( 1000 M2 Den Büyük)

Ticaret ,hizmet, Sanayi Parseller İçin A) 500 M2 Ye Kadar Ticaret, Hizmet, Sanayi Parseller İçin B) (500-1000)M2 Dilekçe İle Talep Edilen Yol Genişlikleri Tespiti

Teşekkül İstikamet Tesbiti Maliki Tarafından Dilekçe İle Mahallinden Mevcut Bineların İstikamet Tesbiti

Emsal Ve Sokak Cephelerinde Kontrol Tesbit Malikin İsteği İle Mahallinde Görülmesi Gereken Mesafe Ve Emsal Ytl

Elektoro Opotik Mesafe Ölçü Aletlerinin Kiralama Üçreti ( Günlük) Üç Alıcıdan Oluşan Gps Setinin Kiralama Üçreti (Günlük)

Bir Nirenginin Üç Alıcıdan Oluşan Gos Alet İle Ölçüm Hesabı Hadan Büyük Alanlar İçin 10 Hektara Kadar Her Her Hektar İçin 100-1.500 M2 Arasında Her Birim İçin

1.500 M2 Her Birim M2 İçin 0.03 Ytl Eklenir Ancak Bu Üçret 625.00 Ytl Az Olamaz Bir Parsel İçin 500 M2 Ye Kadar

(500-1000)M2 Arası 1000 M2 Den Buyük İçin

Parselde Birden Fazla Bina Yapılacak İse 1,2,3, Şıklardaki Fiatlara Bina Sayısı X3.00ytl Eklenir.

Temel Üstü Ruhsatı İçin Ruoleve Alımı Blok Başına İlave Her M2 İçin

3000 M2 Den 5000 M2 Ye Kadar Her 1000 M2 İçin

İfrazsonucu Oluşan Parsel Sayısı İkiden Fazla İse Her Parsel İçin 1 Hektar Her Hektara Kadar Her Ha İçin

10 Hektardan Büyük Alanlarda Her Ha İçin İmar Planı Dışında Birleştirme (2 Parsel) Her Fazla Parsel İçin ( 25.50 Ytl Eklenir)

Haritalara Parsel Köşe Koordinatlarının İşlenmesi (6.Noktaya Kadar) 6 Noktadan Sonra Her Bir Nokta İçin

Parsel Ablikasyonu Ve Konturlarınbelirlenmesi

Gabari Ölçülmesi Ve Bina Kesitlerinin Çıkarılması (Su Basman Seviyesinden Sonra Oluşacak Her Bağımsız Bölüm İçin)

Temel Üstü Ruhsatı İçin Röleve Alımı (Bina Başına) Transformasyon Ve Koordinat Dönüşümü (Nokta Fiyatı) (0-1 Ha)

(1 Ha Sonra İlave 100m2 İçin) 2-

3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37-

(4)

Harita Ve Plan Arşiv Şefliği

80.00 200.00 80.00 5.00 120.00 2.00 52.50 1.50 0.03

0.03 0.23 12.00 0.03 975.00 175.00 160.00 315.00 125.00 875.00 185.00 95.00 62.50 500.00 85.00 37.50 0.20 0.20 35.00

20.00 4.00 15.00 4.00 7.00 Harita Revizyonu (1 Parsel İçin)

Harita Ada Revizyonu 10 Adet Ağaca Kadar

10 Ağaçtan Sonra İlave Her Ağaç İçin 0-100m2 Alan İçin

100 M2 Den Fazla Her M2 İçin

Malikin İsteği İle Mahallinde Görülmesi Gereken Emsal Ve Mesafelerin Tsbiti İçin Maktuen

Bir Parsel Max. 10 Nokta İçin (500m2) Parselde 10 Noktadan Sonra Her Nokta Kotu İçin

İmar Planı İçerisinde Olup Da Kadasro Parseli Bazında Yapılan Uygulamalarda Çarpan 1'dir.( Açıklama:0-500.000 M2 Arasındaki Alanlar İçin )(2.50-M2) /2.50)*((M2x0.31)+0.72)

Uygulama Alanı Dışında Kalan Artık Kadastro Parselinin Birim M2 İçin

Arazi Ve Arsa Düzenlemelerinde Çarpan 1.25'tir. 500.000-750.000 M2 Arasında Her Birim M2 İçin

Oluşmuş Omar Adaları Veya Parsellerindeki Değişiklilklerin Uygulanması Halinde Çarpan 0.60' Dır.750.000-1.000.000 M2 Arasında Her Birim M2 İçin 0.12 Ytl.

İmar Planı Uygulamalarında Oluşacak Parselin Büyüklüğü (2001-5000)M2 İçin Çarpan 0.75,5001 M2ve Yukarısı İçin İse Çarpan 0.50' Dir.

İmar Planı İçerisinde Yapılan İfrazlarda-En Çok Üç Parsel (Oluşmuş İmar Adaları Veya Parsellerin İfrazı) (0-3000 M2 Ye Kadar)

3000 M2 Den 5000 M2 Ye Kadar Her Bin M2 İçin 500 M2 Den 1 Ha.Kadar 1000 M2 İçin

1 Hektardan 10 Hektara Kadar Her Ha İçin

10 Hektardan Büyük Alanlarda Her Ha İçin (125. Ytl Eklenir) İmar Alanı Dışında Yapılan İfrazlarda 0-2 Ha.

İfraz Sonucu Oluşan Parsel Sayısı İkiden Fazla İse Her Parsel İçin (185. Ytl Eklenir) 2 Ha.Dan Büyük Alanlar İçin 10 Hektara Kadar Her Hektar İçin

10 Ha. Büyük Alanlar İçin Her Ha. İçin

İmar Planı İçinde (Oluşmuş İmar Adaları Veya Parsellerin) Birleştirilmesi (2 Parsel) Her Fazla Parsel İçin

Mesken Ve İşyerlerinden Binanın Her Giriş İçin Ticaret Alanlarında Beher M2 Si

Konut Alanlarda Beher M2 Si

Maliki Tarafında Mahallinde Mevcut Binaların İstikamet Tespiti İçin (1 Parsel)

Harita Çekimi (1/5000' Lik) Polyester Poligon Değeri 1 Adet

Ortofoto 1/1000 Renkli Çizim 1/1000 Plan Kağıt Kopya (Adedi) 1/1000 Plan Kağıt Şeffaf (Adedi) 4-

38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46-

47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65-

1- 2- 3- 4- 5-

m2 m2

m2

(5)

10.00 4.00 4.00 10.00 15.00 6.00 17.00 17.00 0.50 4.00 100.00 4.00 8.00 5.00 50.00 10.00 8.00 15.00 3.00 5.00 4.00 4.00 10.00 10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 30.00 7.00 13.00 20.00 11.00 4.00 4.00 48.00 5.00 25.00 1/1000 Plan Kağıt Polyester Kopya (Adedi)

1/5000 Plan Kağıt Kopya (Adedi) Harita Çekimi (1/5000 Lik) Kağıt 1/5000 Plan Kağıt Şeffaf (Adet)

1/5000 Plan Kağıt Polyester Kop. (Adet) 1/25000 -1/50000 Plan Kağıt Kopya (Adedi) 1/25000-1/50000 Plan Şeffaf Kopya (Adedi) 1/25000-1/50000 Plan Polyester Kopya (Adedi) Plan Raporu Fotokopisi (1 Sayfa)

Harita Çekimi (1/1000'lik ) Kağıt

Orjinal Pafta Verildiğinde Emanete Alınacak Ücret 1 Adedi

1/1000 Ölçekli Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilme İşi (Bir Pafta Yeni Üretim) 1/5000 Ölçekli Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilme İşi (Bir Pafta Yeni Üretim) 1/1000-1/5000 Ölçekli Haritaların Jpeg,tiff Verilmesi

Ortofoto Harita Rehber Kitabı (İki Cilt) Sayısal Ortofoto 1/5000 (Geotif) Harita Çekimi (1/1000'lik Aydınger) Ortofoto 1/5000 Renkli Çizim

Hava Fotoğrafı Diası Baskısı (24x24) (Siyah-Beyaz) Hava Fotoğrafı Diası Baskısı (24x24) (Renkli)

Boğaz Ve Tarihi Yarım Ada Siluet Res. (Tek.Res.) Kağıt Boğaz Ve Tarihi Yarım Ada Siluet Res.(Tek.Res.) Jpeg-Tiff Boğaz Ve Tarihi Yarım Ada Siluet Çizgisel Harita Kağıt Boğaz Ve Tarihi Yarım Adas Siluet Çizgisel Harita Sayısal Harita Çekim (1/1000'lik) Polyester

1/5000 Ölçekli Jeoljik Ve Yerleşime Uygunluk Harita (Sayısal) 1/5000 Ölçekli Jeoljik Ve Yerleşime Uygunluk Harita (Kağıt) Sayısal Ortofoto 1/1000 Geotif

1/50000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alt Bölge Nazım Plan Raporu Bilgisayar Ortamında 1/5000 Ölçekli Plan Pafta Adedi

Bilgisayar Ortamında 1/25000 Ölçekli Plan Pafta Adedi Bilgisayar Ortamında 1/50000 Ölçekli Plan Pafta Adedi Harita Çekimi (1/5000 'lik)Aydınger

Pafta Anahtarı Kağıt Anahtar Pafta Sayısal

1/100.000 Ölçekli Ç.D.P. (2 Adet Kağıt) Nirengi Değeri 1 Adet

Özel İşlerde Cilt Teslimi 6-

7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43-

(6)

Kopyala Sistemleri Şefliği

Halihazır Harita Şefliği

Yersel Fotogometri Ve Uydu Görüntüleri

37.00 1.05

4.00 10.00 4.00 8.00 4.00 7.00 0.50 30.00 7.00 40.00 8.00 35.00 4.00 20.00 15.00 50.00 10.00 10.00 15.00 150.00 3.00

0.25 1.60 1.60 0.20

17.50 17.50 40.00 40.00 7.00 14.00 20.00 40.00 Mücaviralan Dışında 0,5 Hektar İçin

Mücavir Alan İçinde Müstakil Parselin M2 Si

Yer Mühendislik Haritaları 1/2000 Ölçekli (Kağıt) Yer Mühendislik Haritaları 1/2000 Ölçekli (Sayısal) Yer Mühendislik Haritaları 1/5000 Ölçekli (Kağıt) Yer Mühendislik Haritaları 1/5000 Ölçekli (Sayısal) Sondaj Lokları ( Kağıt)

Sondaj Lokları (Sayısal)

Yer Mühendislik Raporları -A4 Boyutu (Her Bir Sayfa) Topolji Haritalar (Renkli) Ao

Topoloji Haritalar (Siyah-Beyaz) İlçe Rehber Haritası Ao Renkli Çizim

İlçe Rehber Haritası Ao (Siyah-Beyaz Çizim) Tarihi Yarımada Rehberharita (1050x1050) Çizim Scanner Ao (Siyah-Beyaz)

Scanner Ao (Renkli) Scanner A1 (Renkli)

İstanbul Şehir Rehberi Kitabı (2 Cilt+cd) İlçe Şehir Rehberi Basılı

İstanbul Pano Rehberi 1/200.000 Basılı İstanbul Pano Rehberi 1/110.000 Basılı İstanbul Pano Rehberi Basılı

Scanner A1 (Siyah-Beyaz)

Gıs Verisi Hektar (Mahalle-İlçe Bazında)

1/500 Ölçekli Halihazır Pafta Onama Üçreti Pafta Başına (Hektar Başına) 1/1000 Ölçekli Halihazır Pafta Onama Üçreti Pafta Başına (Hektar Başına) 1/5000 Ölçekli Halihazır Pafta Onama Üçreti Pafta Başına (Hektar Başına)

1/5000 Ölçekli Uydu Görüntüsü (Img)

1/5000 Ölçekli Uydu Görüntüsü Çıkıntı (Kağıt) Renkli Uydu Görüntüsü İlçe (Img)

Uydu Görüntüsü İlçe Çıktısı Renkli Uydu Görüntüsü İlçe Çıkıntısı A3 Renkli Uydu Görüntüsü İlçe Çıktısı A2 Renkli Uydu Görüntüsü İlçe Çıktısı A1 Renkli Uydu Görüntüsü İlçe Çıktısı Ao Renkli 5-

6-

7- 44- 45-

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21-

1- 2- 3- 4-

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

(7)

Dataların verilmesinden önce talep sahibi ile satış sözleşmesi yapılır. Satış sözleşmesi yapılmadan verileri ticari amaçla kullananlar ürün değerinin 50 katı ceza ödemekle yükümlüdür. Bu şekilde kullanımlar için ayrıca hukuki işlem yapılacaktır.

Satış sözleşmesi yapılan tarafın ; aynı verilerin güncel ve yeni versiyonlarını talep etmesi durumunda yeni veriye ait satış fiyatının %50 si tahsil edilir. Müdürlüğümüzden alınan veriler tüm çalışmalarda kaynak olarak gösterilmek zorundadır. Oluşturulacak broşür yada bu tür çıkışlarda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü" ibaresi bulunacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılan haritaların üretim yılı ve onay tarihi mutlaka belirtilecektir. Diğer teknik şartlarda Müdürlüğümüz ile yapılan satış sözleşmesinde belirtilecektir.

Ticari amaçla kullanılacak olan datalardan; sayısal dataların kullanımı halinde ilgili datanın satış bedelinin haricinde aynı miktarın 2 katı telif hakkı ödenir. Alınan datanın basımı halinde ise basım miktarının ayrıca %1' i İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline dağıtılmak üzere müdürlüğümüze verilir.

Gerek Müdürlüğümüz bünyesinde üretilen haritalar gerekse diğer müdürlükler tarafından üretilen verilerin kullanımını artırmak ve yapılan uygulamalarda sayısal verilerin kullanımını artırmak amacıyla bazı sayısal ürünlerin satış fiyatlarında indirime gidilmiş yada fiyatları artırılmamıştır. Eski ürünlerin satışında %50 indirim uygulanır.

Bu tarife hükümleri 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanır. Bu ücret tarife hükümlerini Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yürütür ve bu tarife hükümleri 32 ilçe 41 İlk kademe Belediye Başkanlığınca uygulanır.

Fiyatlar YTL cinsindendir. Halihazır pafta onama bedeli paftanın doluluk oranına göre hesaplanır Ücretlere KDVdahildir.

Satışlar cd,disket,external harddisk ve usb flash diske kayıt edilerek yapılacak ve verilerin kaydedileceği medyayı talep sahibi temin edecektir. Talep sahibi aldığı verileri gerek ücretlendirip gerekse ücretlendirmeden hiçbir şekilde çoğaltıp bir başkasına veremez.

1-

2-

3-

4-

5- 6- 7- 8-

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :