Kurumlar vergisi Kesin Mizan bildiriminin verilme süresinin günü sonuna kadar uzatılması halinde meslek mensuplarımızın mağduriyeti önlenecektir

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İstanbul, 13 /05/ 2016 Sayı : 12984

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

Meslek mensuplarımızın gelen yoğun talep de Nisan ayındaki iş yoğunluğu nedeni ile 02/05/2016 günü sonuna kadar vermeleri gerek Kurumlar Vergisi Kesin Mizan bildirimini veremediklerinden dolayı özel usulsüzlük cezası karşı karşıya kalacakları belirtilmektedir.

Kurumlar vergisi Kesin Mizan bildiriminin verilme süresinin 31/05/2016 günü sonuna kadar uzatılması halinde meslek mensuplarımızın mağduriyeti önlenecektir.

Süre uzatımı konusunun Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini talep ediyoruz.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla, Dr. Yahya ARIKAN Başkan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :