ÜRETiM MERKEZi OLACAK

Download (0)

Full text

(1)

AK Parti’yi bekleyen AK Partililer!

BAY ÇAMLIK

Bizim köyden havadisle başlayalım mı? Hani AK Parti’ye en büyük gücü veren o kırsaldan.

He gardaşım he…

Yağ, un, tüp gaz, tohum, gübre, mazot, traktör fiyatları aldı başını yürüdü.

Bizim köyde ocağın sütü taştı taşacak.

Buna rağmen ister inanın ister inanmayın bizim köyün ahalisi hala AK Parti’nin yerine kimi koysam diye düşünüyor. Ocak taşsa da, süt etrafı batırsa da, cep delik cepten delik olsa da milletin efendisi köylü karar- sız.AK Parti’ye kızıyor, kızarken de canı acıyor. Bizim köyde AK Parti’nin meselesi nedir biliyor musunuz? Açın kulağınızı din- leyin o halde.

Bizim köyde insanların canı zamlarla yansa da en çok da AK Parti’yi musalla taşına koyup, cenazesi kalkmadan baş- ka limanlarda istikbal arayanlar acıtıyor.

Kusura bakmayın siz bindiğiniz gemi batsa da gördüğünüzü söylemezsiniz, biz de işler öyle yürümüyor net konuşuruz.

Çünkü o gemide bizim köyde var, tıpkı sizin köy gibi.

YOZGAT’TAKİ KİTAP-KIRTASİYE MARKETİNİZ ÖĞRETMEN KIRTASİYE

(0354) 212 29 99 - (0505) 254 72 59

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

Büyük Ankete Siz de Katılın!

ÜRÜNLERDEKi FiYAT ARTIŞININ SEBEBi SiZCE NEDiR?

www.yozgatcamlik.com

28 EKİM 2021 PERŞEMBE SAYI:2805 FİYATI: 1.00 TL www.yozgatcamlik.com

ÜRETİM VE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

KADINLAR YARARLANACAK

MURAT ESERTÜRK

BAŞKANLARDAN

CUMHURiYET'E ÖZEL

Yozgat Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenmeleri ve eğlenmeleri amacıyla çocuklara özel bir sokak inşa ediyor. 5'DE

Başer duyurdu

SÖZLEŞME İMZALANDI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bahçecik Barajı ikmal inşaatında sözleşmelerin imzalandığını söyledi. Başer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“ Yozgat Akdağmadeni Bahçecik Barajı İkmali İnşaatı Yapım İşinin

sözleşmesi imzalandı. 2'DE

Bahadın’da Kadın Sosyal Destek Merkezi açılışı gerçekleştirildi

“ÜRETiM MERKEZi OLACAK”

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Kasabası önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. Japonya Büyükelçiliği’nin sosyal konularda kabul etmiş olduğu projeler içerisinde Bahadın Belediyesi Kadın Sosyal Destek Merkezi projesi de yer aldı.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, merkezin bir üretim merkezi olacağını ve hem istihdam sağlayıp hem de ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Bahadın’da kazın istihdamına önem verdiklerini söyledi. Kadınların ekonomik hayata kazandırılması için çalıştıklarını ve bu anlamda çeşitli projelerin hayata geçtiğini kaydeden Bozdemir, “Burada Japonya hükümetinin Yozgat Sorgun Bahadın Kasabasına kadın istihdamını desteklemesi amacıyla yapmış olduğu hibe yardımıyla onların mimarı tarzında bir bina yapıldı. Bizden önceki dönemde arkadaşımız Dilaver Özcan’a Büyük elçiliğe bu projeyi sunduğu için teşekkür ediyorum.

Proje paydaşlarımız kadın eli derneğimiz ve Bahadın’da 4 tane mahallemizdeki kadınların istihdamı, ürettiği ürünleri dış pazarlama ve büyük şehirlere pazarlamak belediye başkanı olarak bizlerin görevi. Sizler üreteceksiniz bizler tanıtacağız.

Çayıralan Çekaş dernek başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Sorgun belediyesinin yaptığı güzel örneklerden var. Kadın derneklerinin ürünleri, halk eğitimin kurslarımız devam ediyor.

Burası bir üretim merkezi olacak ve her zaman buradan siz kadınlarımız yararlanacaksınız”

şeklinde konuştu. >>> 3. SAYFADA

jAPON DİPLOMAT

HALAY ÇEKTİ

Japon Diplomat Akifumi Doma, programın açılışın sonrasında Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ile birlikte halay çekti. İlk kez halay çeken Japon Diplomat Akifumu Doma, halay çekerken hiç zorluk yaşamadı. Diplomat Duma, iki Ülke arasında dostluk ilişkilerini derinleştirmesi temennisinde bulundu. 3'TE

“BiRLiKTE

ENGELLERiZ”

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, suç gerçekleşmeden önlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, birlikte çalışarak dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi. >>> 5'TE

(2)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

GÜNCEL

AHMET SARGIN

Dünya gündemini en çok meşgul eden konuların başında enerji fiyatlarındaki artışlar geliyor.

Petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtların fiyatlarındaki artışlar başta Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ya- yılan bir enerji krizine neden oldu, olmaya devam ediyor.

Avrupa’da doğalgaz maliyetlerinin artması sonucu İtalya enerji

fiyatlarının sınırlandı- rılması gibi acil önlem- ler alırken, Çin’in sa- nayi bölgeleri de dahil olmak üzere bir çok şehrinde son haftalar- da elektrik kesintileri uyguluyor.

Hindistan’da ise enerji santrallerinin yaklaşık onda birinin deposunda kömür kal- madığı belirtiliyor.

Petrol fiyatları 2014’ten bu yana en yüksek seviyeleri gö- rürken, doğalgaz fiyat- ları da 2021’in başın- dan bu yana iki katına çıktı.

Kömür fiyatlarında- ki artış ise yılbaşından bu yana yüzde 240 seviyesine geldi.

Enerji fiyatlarındaki bu artışın arkasında küresel ekonominin 1950’lerden bu yana en hızlı büyümeyi

göstereceği bir yılda olmasının büyük etkisi var.“Pandemiye bağlı olarak evlerde artan imalat sanayi ürün talebi, çok ciddi bir enerji ihtiyacı doğur- du. Stoklama eğilimleri, tedarik sorunları bu eğilimi destekledi.

Bu yıl yaz ayların- dan itibaren açılan hizmet sektörleri de eklenince talep çok daha yüksek seviyele- re ulaştı.

İklim kriziyle mü- cadelenin bir parçası olarak yenilenebilir enerjiye talep artı- yor ancak rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından bekle- nenden daha az enerji elde edilmesi fosil yakıtlara yönelmeyi mecbur bırakıyor. Ör-

neğin, İngiltere 2024 sonuna kadar bütün kömür madenlerini kapatma kararı aldı ve şu anda toplam elekt- rik enerjisinin yüzde 25’ini rüzgardan elde ediyor.

Eylül ayında kuzey denizindeki rüzgarlar azalınca enerji üretimi de azaldı ve açığı ka- patmak için doğalgaz ve kömür talebi yük- selince fiyatlar arttı.

Talep artışının ya- nında, doğalgaz ve petrol üreticilerinin son yıllarda yatırımla- rını azaltması da enerji fiyatlarının artmasına neden oldu.

Paris İklim Anlaş- ması ve 2030 Bir- leşmiş Milletler Sür- dürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi uluslara- rası anlaşma ve stra- tejiler, fosil yakıtlara

yeni yatırımlar yapıl- masını azaltarak arz kapasitesinin düşmesi- ne neden oluyor.

Yeşil enerjiye ya- tırım yapmamanın enerji fiyatlarında giderek daha çok tür- bülans göreceğimiz anlamına geldiği ifade ediliyor.

Temiz enerji ve alt- yapının yılda 4 trilyon dolarlık bir yatırıma ihtiyacı var. “Temiz enerjiyi, güneş enerji- sini, güneş enerjisiyle çalışan arabaları ve diğer çözümleri zor- larsanız fosil yakıt kullanmanıza gerek kalmaz.

Enerji arzındaki açığı kapatmak için hükümetlerin bu yatı- rımları teşvik etmesi gerekiyor.

Sorun yükselen ve gelişmekte olan

ülkeler, çünkü emis- yon artışının büyük bir kısmı Asya’dan ve diğer gelişmekte olan ülkelerden geliyor.

COP26’da dünya- nın dört bir yanındaki hükümet liderlerinin bir araya gelerek ya- tırımcılara temiz ener- jiye dayalı bir gelecek inşa etmek istedikleri mesajını vermeleri önemli.

Vesselam Covid-19 salgını dünya eko- nomisini sallamaya başladı. Fiyatlardaki büyük çıkışlar, eko- nomilerde yaşanılan sallantılar bu salgının neticeleridir. Dünya bu krizi nasıl atlatacak nasıl bir sonuç çıkacak bekleyip göreceğiz.

Türkiye ekonomisini yerden yere vuranlar dünyadaki bu geliş- melerden habersizmiş

gibi konuşan siyası cambazlar bunları görmek istemiyor.

Türkiye bu krizden en düşük hasarla çıkmaya çalışan bir ülkedir ki dünya Türkiye’yi izli- yor ve takdir ediyor.

Türkiye de siyasi bir kriz yaşatmak iste- yen dış güçler sürekli ülkemizin içişlerine müdahale etmenin peşindeler.

Siyasi ayak oyunla- rı, ekonomik baskılar, büyükelçi krizi hep bunların eseri!..

Çünkü Türkiye’nin büyümesinden geliş- mesinden ve lider bir ülke olmasından ra- hatsızdırlar!..

Bize düşen devleti- mize, kardeşliğimize, birlik ve beraberliği- mize sahip çıkmaktır.

Siyasi ayak oyunlarını tınmamaktır...

Dünya Enerji Kriziyle Uğraşıyor Biz Siyasi Krizle?

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

Zafer ÖZIŞIK Tarık YILMAZ Kadir GÖRGÜLÜ Murat KARATEKİN

(İnternet Editörü)

A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829

www.yozgatcamlik.com camlikgazetesi@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.

Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.

No: 33 Pursaklar/ANKARA 0312 419 20 03

Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.

SAHiBi

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

SAYFA SEKRETERİ

YÖNETİM BASIM YERİ

MUHABİRLER

BAŞKAN YILMAZ,

STRAZBURG’A GiTTi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 41.

Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Strazburg’a gitti. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Yılmaz,

“Yerel Yönetimler alanında uluslararası çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin, Strazburg'ta düzenlenen 41. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi olarak, İzmir (Büyükşehir), Ordu (Büyükşehir), Karabük, Uşak, İstanbul (Büyük Çekmece), Kayseri (Melikgazi), Ordu (Fatsa) ve Mersin (Toroslar) Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu

yerel yönetimlerde görev alan Türk Heyeti ile birlikte katıldık” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ Yılmaz, temsil yetkisini kendisine veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür ederek,

“ Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yaparak bizleri misafir eden YBYK yöneticilerine, Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilcisi Kaan Esener'e, T.C. Avrupa Birliği Başkanlığına,

Türkiye Belediyeler Birliği yöneticilerine ve temsil yetkisini bizlere layık gören genel başkanımız sayın Meral Akşener ve genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Eda DEMİREL

Başer duyurdu

SÖZLEŞME İMZALANDI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bahçecik Barajı ikmal inşaatında sözleşmelerin imzalandığını söyledi.

Başer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“ Yozgat Akdağmadeni Bahçecik Barajı İkmali İnşaatı Yapım İşinin sözleşmesi imzalandı.

Barajımız tamamlandığında

temelden 70 m yüksekliğe sahip olacak, depolayacağı 33,24 hm3 su ile 80.080 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

HAYIRLI OLSUN

Baraj hakkında bilgi veren Başer,

“Barajımız, Akdağmadeni Sağıroğlu Köyüne 1,5 km mesafede bulunmaktadır.

Barajımızın temelden yüksekliği 70 metre, sulama sahası 8000 ha, depolama hacmi 33,24 milyon metreküptür. Akdağmadeni, Kadışehri ve Saraykent

ilçelerimizin topraklarını bereketlendirecek, tarımsal üretime büyük katkı sunacak Barajımız tamamlandığında Akdağmadeni Sağıroğlu,

Tarhana, Kadışehri İlçesi Derbent, Buzluk, Çepni, Yakacık, Yanık, Kemalli, Vasfibey, Üçağaç, Gümüşdiğin, Kıyılı, Yangı, Kabalı, Örencik Köyleri ile Saraykent İlçesinin Çiçeklihöyüğü, Kesikköprü, Çiçekli ve İzibüyük köyleri

sulanacaktır.

Barajımız Akdağmadeni,

Kadışehri, Saraykent ilçelerimiz ile Yozgat’ımıza hayırlı olsun”

ifadelerini kullandı. Eda

DEMİREL

(3)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE 28 EKİM 2021 PERŞEMBE

DAMLA ECZANESİ

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

DOLAR EURO Çeyrek Altın

NÖBETÇİ ECZANE NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 05:31 06:55 12:30 15:27 17:55 17:55

Alış: 9.72 Satış: 9.75 Alış: 11.28

Satış: 11.34

Alış: 886.77 Satış: 940.00

SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

9/-4 13/-2 14/-2 15/1

8/-4

MEYDAN YERİ İŞBANKASI

YANI No:10 212 44 18 SOLMAZ ECZANESi

Ben olsam o partiye oy vermem….

TARIK YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Çok konuşuyoruz…

Giderek artan bir siyasi ivme var halkın gündeminde. Sanki bir yerlerde bir şekil- de birileri düğmeye bastı ve seçim halkın

gündemine düştü.

Asıl olan şudur ki, millet olarak siyaseti ve seçimi gündemin- den eksik etmeyiz.

Sohbetlerimiz ekse- riyetle seçimle başlar seçimle biter.

Pek çok zaman hararetli tartışmalar yaşar, bazı zamanlar kalp kırarız bir hiç uğruna.

Evet, siyaset kalp kırmaya değmeye- cek kadar bir hiçliktir aslında.

Gelelim şuan ki mevzua.

Halkın gündeminde ciddi ciddi yer bulan

seçimin kaynağı ne ola ki.

İktidar partisi AK Parti’nin 20 yıllık iktidar serüvenin- de yaptıkları kadar özellikle son dönemde yapamadıkları da oldu elbette.

Fakat özellikle içinde bulunduğumuz süreçte mutfaklar- da yaşanan yangın insanların nefesini kesmiş durumda.

Birkaç gün önce yine konuştuk, haya- tımız pahalılaştıkça vatandaş iktidarı daha çok zorluyor. İnsanlar AK Parti’nin güç kay-

bettiğine inanıp inan- mama arasında gidip gelirken bir yandan döviz ve altındaki akıl almaz artış, diğer ta- raftan başta akaryakıt olmak üzere mutfağı yakacak kadar gıda- larda zamların yaşanı- yor olması siyasi gücü biraz daha çaresiz bıraktı.

Vatandaş artık öyle bir hale geldi ki, artan fiyatlar karşısında tek başına iradeyi elinde bulunduran iktidarın müdahale etmediğini ya da müdahale kapa- sitesini kullanmadığını düşünüyor.

Ya da birileri bir şe- kilde bu yönde düşün- meye sevk ediyor.

Neredeyse saat, dakika, saniye saniye fiyatlar artıyor, yaşa- nan artışlar karşısında devleti yönetenlerin gerçek tasarruf ted- birlerini uygulamıyor olması insanları sor- gulamaya yöneltiyor.

Kısa bir süre açık- lanan komik ötesi tasarruf tedbirlerini biliyorsunuz.

Fıstığın yeşili misali kamuoyu ile payla- şılan sözde tedbirleri insanlar gündemine dahi almadı. Ted-

birden öte laf olsun torba dolsun türün- den ortaya atılmış bir genelge olarak ortaya çıktı.

Genelgeye bakıyor- sunuz kamuda yaşa- nan israfa bakıyor- sunuz bir de üstüne zamları ekleyince vatandaş otomatik olarak seçimlere kilit- leniyor.

Siyasetin daha çok eleştirildiği özellik- le de siyasi iktidarın eleştirilerin ana mer- kezinde olduğu bir Türkiye’de her an bir seçim olacakmış gibi insanlar.

Beklentiler de o eksende artıyor!

Siz ne kadar da küresel bir ekonomik kriz deseniz de vatan- daş cebinden çıkanla- rı, mutfağından çıkanı biliyor.

5 litrelik yap nere- deyse 100 TL, büyük tüp 190 TL olmuş iken vatandaşa fıstığın yeşilinden bahsedin- ce ister istemez ters tepiyor.

Şimdiden ben o partiye oy veririm diğerine vermem atış- maları başlamış.

Bakalım yarın orta- ya nasıl bir şey çık.

Bahadın’da Kadın Sosyal Destek Merkezi açılışı gerçekleştirildi

“ÜRETiM MERKEZi OLACAK”

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Kasabası önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. Japonya Büyükelçiliği’nin sosyal konularda kabul etmiş olduğu projeler içerisinde Bahadın Belediyesi Kadın Sosyal Destek Merkezi projesi de yer aldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen merkez Bahadın Belediyesi ile Kadın Eli Derneği’nin ortaklaşa geliştireceği kadın istihdamına ve eğitimine yönelik projelere atölye olarak hizmet verecek.

ÜRETİM VE

İSTİHDAM SAĞLAYACAK Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, merkezin bir üretim merkezi olacağını ve hem istihdam sağlayıp hem de ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Bahadın’da kazın istihdamına önem

verdiklerini söyledi. Kadınların ekonomik hayata kazandırılması için çalıştıklarını ve bu anlamda çeşitli projelerin hayata geçtiğini kaydeden Bozdemir, “Burada Japonya hükümetinin Yozgat Sorgun Bahadın Kasabasına kadın istihdamını desteklemesi amacıyla yapmış olduğu hibe yardımıyla onların mimarı tarzında bir bina yapıldı. Bizden önceki dönemde arkadaşımız Dilaver Özcan’a Büyük elçiliğe bu projeyi sunduğu için teşekkür ediyorum.

Proje paydaşlarımız kadın eli derneğimiz ve Bahadın’da 4 tane mahallemizdeki kadınların istihdamı, ürettiği ürünleri dış pazarlama ve büyük şehirlere pazarlamak belediye başkanı olarak bizlerin görevi.

Sizler üreteceksiniz bizler tanıtacağız. Çayıralan Çekaş dernek başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Sorgun belediyesinin yaptığı güzel örneklerden var.

Kadın derneklerinin ürünleri, halk eğitimin kurslarımız devam ediyor. Burası bir üretim merkezi olacak ve her zaman buradan siz kadınlarımız yararlanacaksınız” şeklinde konuştu.

75 PROJEYE 6 MİLYON’A

YAKIN DESTEK Japon Diplomat Akifumi Doma, projenin Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini derinleştirmesin temenni ederek, “Bu günlere gelebilmek adına çaba sarf eden proje sahibi kuruluş olan Bahadın Belediyesi başta olmak üzere tüm ilgililere derinden saygılarımı sunarım.

Bu proje yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap verebilmeyi hedefleyen Japonya büyükelçiliği

tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde yürütülmüştür. Türkiye’de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlara yönelik 75 projeye toplamda 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlanmıştır.

Bahadın Belediyesi’nden de hükümetimize bölgede yaşayan kadınların çalışma hayatına atılabilmeleri için gerekli olan eğitim ortamının sağlanabilmesini hedefleyen bir proje başvuru yapılmıştır.

Biz de bu amacı kabul ederek kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezinin inşa edilmesi ve kursların uygulanması için gerekli olan ekipmanların temini konusunda destek sağladık.

Kurulan eğitim merkezinde eğitim gören kadınların geleneksel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin üretimi ile ilgili becerileri kazanmaları ve bölgede bağımsızlık yolunda bir adım atmaları oldukça mutluluk vericidir. Sizlerin iş birliği ile bundan sonra da birçok kadının bu merkezi kullanmaya devam etmesini ümit etmekteyim.

Son olarak bu projenin Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini daha da derinleştirmesini temenni eder,

selamlarımı sunarım” diye konuştu.

KADININ ÖNEMİ ARTIYOR

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, kadının iş yaşantısında ve ekonomik hayattaki yerinin arttığını anlatarak, şunları kaydetti;

“Toplumumuzda 2021 yılında zaman ilerledikçe kadının toplumdaki yeri ve önemi gittikçe arttığı için hem ekonomide hem sosyal hayatta önemleri çok artığı için gittikçe ekonomide paydaş alması için başta böyle bir katkıda bulunan Doma’san‘a ve Japonya hükümetine, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadın denilince akla bir evlat olarak anam gelir.

Kadın ilk başta anadır. Daha sonra eştir, hayat arkadaşıdır.

Ekmeği beraber paylaştığı gibi ekmeği de beraber almaz gerekiyor. Tekrar tüm bayanlara hepsi birer annemiz ve eşimiz. Hepsine saygılarımızı sunuyorum. İnşallah burada kadın istihdamının toplumdaki önemini daha iyi anlayarak teşvik ederek bu merkezin hem Sorgun’a ve diğer ilçelere hayırlar getirmesini diliyorum.”

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Bu proje inşaat aşamasında iken buraya uğramıştım. O zamandan beri bu anı büyük bir ümitle bekliyordum. İçerisine yerleştirilen ürünlerle beraber aslında projenin ne kadar önemli ve kıymetli, değerli ve amacına uygun hizmet edebilecek kapasiteyi bütün ilçe ve beldelerinde kendi içerisinde barındığını gördüm.

Bundan sonra hepimize düşen bir görev var. Hepimize düşen görev buranın amacına uygun bir şekilde hizmet etmesi için taşın altına elimizi koyup gerekli çalışmaları hep birlikte yürütmek olacaktır.

Bunun içinde hem Bahadın Belediye başkanımıza, önceki belediye başkanımıza ve bu konuda emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MARKALAŞMAK GEREKİYOR

Kadın Eli Derneği Başkanı Serpil Çıtak ise kadınlar için bir yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu; “

Yine kadın istihdam merkezindeyiz. Kadınlar için bir yolculuktayız. Bu projenin

Bahadınlılar ve özellikle kadınlar için ne kadar kıymetli olduğunu söylemek isterim.

Burası kadınlar için yeni ufukların açıldığı, bilgilerin olduğu, geleneksel yapının başka yeni metotlarla yeni yollara çıkıldığı bir yer olacak.

Burada her odanın çok farklı amaçları var. Bunların her biri yöresel anlamda geleneksel tatlarımızı öncelikle standart bir üretim haline getirip bunları çok daha özel profesyonel işletmecilik yöntemiyle önce yerelde daha sonra uluslararası düzeyde satışa çıkarmak gerekiyor. Bunun için markalaşmak gerekiyor. Burada yöresel anlamda ürünlerimizi gençliğimize, aktarma çabası gerekiyor.

Bu projenin başlangıç tarihi 2018 yıllarını bulur. Bu projenin mimarı geçmiş dönem belediye başkanımız Dilaver Özcan’dır. Kadın eli derneği bu projenin ortak paydaşıdır.

Bu proje ile birlikte de

kadınlar öncelikle bilinçlerinin yükseltilmesi, eğitim düzeyi ne olursa olsun kendilerini geliştirecek ve bununla birlikte de yeni yollara imkan açacak kadınlar olmalıydılar. Bu yüzden de Japon Büyükelçiliğinin katkılarını inanılmaz buluyorum.

Hayallerimizi umuda çeviren bir şeydir. Akifumu Doma’ya teşekkür ediyorum.”

BAHADIN’I ÖRNEK ALDIK

Bahadın’ın önemli bir projeye imza attığını dile getiren Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, “Çok sevgili Bahadın halkı kadın istihdamında örnek teşkil ediyorsunuz. Biz de sizlerden esinlenerek Çayıralan’da bunu gerçekleştirdik. ÇEKAŞ adı altında bir kuruluşumuz var.

Kuruluşumuzun içeriğini çok

kısaca anlatmak istiyorum.

Çayıralan’da ve köylerinde yöresel olarak ne kadar ürün varsa vatandaşımıza diyoruz ki toplayın getirin bize satın. Siz bundan bir gelir elde edebilirsiniz. Biz de bu ürünleri ambalajlıyoruz, paketliyoruz. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz.

İsmimizi tescil ettirdik. Ulusal fuarlara katılım sağlıyoruz.

Biz burada Çayıralan, Sorgun, Oluközü diye ayrılıyoruz ama Yozgat’tan çıktığımız zaman hepimiz Yozgatlıyız.

Biz belediye başkanlarımızla, ağabeylerimizle,

kardeşlerimizle bir bütün içerisinde siyasetten uzak, Yozgat siyaseti yapma yeteneğine sahip insanlarız.

Bu gücü de sizlerden alıyoruz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Yurtseven başkanımın ve bir önceki Dilaver başkanımın da bu konu hakkındaki çaba ve gayretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

Programa Sorgun

Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı M.

Erkut Ekinci, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, Şoförler Odası Başkanı İsmail Kaman, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Sorgun Karakol Komutanı Alper Ekmekcioğlu, Belde Belediye Başkanları, Pancar Ekicileri Kooperatifi adına Faik Oğuzhan, TKDK temsilcisi, banka müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadir GÖRGÜLÜ- Eda DEMİREL

(4)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

GÜNCEL

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI

VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ VE İMALATI YAPILIR.

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58

Ruh hamurkârları tarafından gönülleri imar edilmiş yiğit- lerin “gün akşama yaslanmadan” dile gelen sevdaları, “ka- hır götürmez yaralı yüreklere” tercüman olarak Sürmeli’de tebellür etmiştir. Bu mânâda, Bozok’ta tevatür bir hikâyenin adıdır Sürmeli Bey ve Senem hikâyesi.

Şurası bir hakikattir, aşk hikâyelerinin en güzellerindendir Sür- meli Bey ve Senem hikâyesi. Sevdalar, Bozok ellerinde onun

adında destanlaşır, ervah-ı ezeldeki tak- dir hükmünce. Tıpkı, Leylâ ile Mecnun, Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha, Ferhat ile Şirin gibi!..

Hikâye olunur ki:

Sürmeli Bey genç, yakışıklı ve yağız bir delikanlıdır. Bir bey oğludur ve töre hük- münce beyin oğlu da beydir. Sürmeli Bey, kaderin bir cilvesi olarak küçük yaşta babadan yetim kalır.

Gözleri de kudretten sürmelidir. Bu ilahî armağanla Sürmeli Bey diye şöhreti ya- yılmış bir Türkmen yiğididir. Sürmeli Bey, civar halkı tara- fından çok sevilir ve yaylalarda sürüsünün peşinde günlerini ge- çirir “Hak’tan yozuna yoz katması” niyazı

ile. Sürmeli Bey pîr elinden bâde içmiş bir âşıktır aynı za- manda. Sazından ve sözünden, yüreğin- den kopup gelen içli nağmeler dökülür. An gelir, bir gönül yan- gınına düşer Sürmeli Bey. Rüyasında, Bozok yaylalarında kısmet gözleyen bir Türkmen güzeli olan Senem gösterilmiştir. Ezeldeki yazgı tecelli etmiştir.

Senem’de rüyasında Sürmeli Bey’i görmüş- tür. Nerede karşılaşır- lar bilinmez, karşılaş- tıklarında Sürmeli Bey ve Senem birbirlerini tanırlar. Bu karşılaşma ile yaman bir sevdanın ateşi tutuşur. Dönül- mez bir yolda olan bu iki sevdalı kavilleşir, can pahasına dönme- mesine. Sürmeli Bey, Allah emri ve Peygam-

ber kavlince Senem’i babasından istetir ve firakın visale dönmesi için niyaza başlar… Gel gör ki, Senem’in baba- sı, ceberrut ve mağrur bir Türkmen beyi olan Mestan Bey’dir! Mes- tan Bey, hanesinde misafir olan dünürcü- lerin lafı ağızlarında bırakır, gerçi yok de- menin de bir yakışığı var, ama o, dünürcü- leri tersleyip, geldikleri gibi gönderir. Koca Mestan, ısrarların art- ması üzerine: “O çocu- ğun umur-ı hâriciyesi zayıftır.

Edebi, erkânı, töre- yi ve misafir ağırlama- yı bilmez. Ata olacak ki, umur-ı hariciye görsün de bellesin.

Ben baba yetimine kız vermem. Daha söyletmen beni! Öyle her gelene verilecek

kızım yok benim.” diye celâllenir ve kestirir atar. Mesele onun için açılmadan kapanmıştır artık.

Sürmeli Bey, Hak Erenleri’ne müracaat eder; ağaları, beyleri, gün görmüş, umur görmüş ak sakallı ko- caları Mestan Bey’e salar. Fakat nafile!

Bir türlü olmaz hayır işi... Çok uğraşılsa da Mestan Bey’in gönlünü kimse yapamaz ve rı- zası alınamaz. İş, uza- dıkça uzar... Sürmeli Bey dert sahibi olur ve sürüsünü bırakır.

İçindeki yangın gün be gün artar, hicran ateşinde kavrulur!..

Yaylaların yüksekle- rinde gezerken, yolu Bozok’un en güzel yerlerinden Çamlık’a düşer ve Çamlık’ta Beş Çamlar’ı kendine

mekân tutar. Burası bambaşka bir yerdir.

Çamlar dahi ona sev- dasını fısıldamakta- dır. Sevdası, sazında söze gelen Sürmeli Bey, muhabbet oca- ğında yanar ve küle döner… Bir zaman böylece devam eder.

Sürmeli Bey’in gönül yangını daha da artar.

Çamlık’taki geyikler, kurtlar, kuşlar sırdaşı olur. Sürmeli Bey’in sevdası gönülden gö- nüle, kulaktan kulağa yayılmakta, söylediği nağmeler unutulma- maktadır.

Ve bir garip tecellî olur… Sürmeli Bey, Çamlık’ın tepesinde Horasan Erenleri’nden Sarı Baba’nın sırlan- dığı Yatır’ın yakının- da bir yerde derdini söylerken bir zuhûrat olur; bu zuhûrattan

sonra ise sır olur. Bir daha da gören olmaz Sürmeli Bey’i… O gün bugündür Sürmeli Bey görülmemiştir…

Senem’de gün be gün erir, için için yanar, dert, onu da tüketir.

Ve nihayet nefesten kesilir. Mestan Bey’e de kızının acısı ve kah- rı kalır... Gün görmüş, umur görmüş ak sa- kallı kocalar, ak pür- çekli analar, böylece anlatırlar Sürmeli Bey ve Senem’in destanla- şan sevdasını!... Nesil- den nesile…

Yozgat Sürmeli Çe- şitlemeleri

Ortak bir şuurun eseri olan Sürmeliler, dinmeyen bir yürek yangınını, Sürmeli gözlerden çağıldayıp gelen göz yaşlarını ifade eder.

DEVAMI YARIN

SÜRMELİ GELENEĞİMİZ ve SÜRMELİ ÇEŞİTLEMELERİMİZ Sürmeli Bey ve Senem Hikâyesi -1

BURHANETTİN KAPUSUZOĞLU

camlikgazetesi@gmail.com

ÜRETEN KADINLARA DESTEK

Oran Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Proje Başvuru Sonuçları açıklandı.

Açıklanan listede, Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Ajansa sunmuş olduğu “Sürmeli Kadınlar Üretiyor”

projesi destek almaya hak kazandı.

Proje Koordinatörü Merve Türker açıklamasında;

“Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey’in yerelden kalkınma hamlesi, kooperatifleşme ve kadın kooperatifleşme hedefleri bizleri çok etkiledi ve buna uygun olarak Yozgat Merkez ilçesinin ilk kadın kooperatifini, kadınlar olarak kurduk.

Kadın Kooperatifimizde 6 kadın üye ve Yozgat Belediyemiz bulunmaktadır.

Yozgat Belediyemiz bir kamu

kurumu olarak kooperatifimizin ortağı olarak yer almaktadır. Kooperatifimizin kuruluş aşamasında ve Oran Kalkınama ajansına proje hazırlama aşamasında Sayın Yozgat Belediye Başkanımız Celal KÖSE hep yanımızda oldu ve destek verdi.

Dün itibariyle projemizin destek almaya hak kazandığını öğrendik. Şuan hepimiz çok heyecanlıyız. Bu proje sadece bir kooperatif kurup üretim yapmak amacıyla değil Yozgat ilinde yaşayan kadınlara bir örnek oluşturması için yapılmıştır. Aslında Yozgatlı kadınlar güçlüdür ve iyi birer girişimcidir. Onlar için sadece biraz teşvik ve örnek gerekmektedir. Projemiz ile kadınların çalışma sürecine dâhil olması ile kadının konumu ve sosyo-ekonomik rolünde de değişim gerçekleştirmek istemekteyiz. Projemizde kadınların güç birliği yaparak oluşmuş bir yapıya sahiptir ve yılda 165 ton istiridye mantar üretimi gerçekleştirecektir. Üretim Yozgat Merkez ilçesinde kurulacak olan tesiste gerçekleştirilecektir. Oran 2017 sosyal durum analizinde de belirtilen Projemiz, Yozgat Merkez ilçesinde zayıf kalmış ve gelişmemiş olan kadın girişimciliğini, örgütlenmesini, istihdamını, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak destekleyecektir.

Projemizde 8 adet 112 m2 çift ısı yalıtımlı olmaz üzere teknolojik çadır yer alacaktır.

Projemizde yıllık 2.500.000-TL ciro öngörülmektedir. Tesiste 4 sürekli kadın istihdamı ve 20 dezavantajlı gruplardan kadın hasat dönemlerinde çalıştırılacak ve kendilerine farklı alanlarda eğitimler verilecektir. Projede çalışacak kişilerin kadınlardan oluşması ve dezavantajlı kadınlardan oluşması bizim için önemlidir.

Bundan dolayı 100’ün üzerinde kadına da çeşitli konularda eğitimler verilecektir.

Tesisimiz sıfır atık prensibine uygun olarak üretimini gerçekleştirecek olup atıklar Belediyemizin enerji geri dönüşüm tesisinde değerlendirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırlamış olduğu

11. Kalkınma Planında (2019-2023) Kırsal Kalkınma, Kadın, Kooperatfiler,

Kadının işgücü, Çevre, Pazar gibi birçok konuda hedefler ve

amaçlar bulunmaktadır. Kalkınma Planında projemiz ile ilişkili olan başlıklarda birden çok hedef ve amaç maddesi bulunmaktadır.

Projemiz 11. Kalkınma planına tam uyum sağlamaktadır.

Örgütlenme, Kırsal Kalınma, Çevre, Kadın, Kadın İstihdamı, Kadının Statüsü, İyi tarım uygulamaları, Verimlilik vb.

bütün başlıkları projemiz içermektedir. Projemizde ilerleyen dönemlerde fide-fidan üretimi, belediyeler için peyzaj

bitkileri üretimi ve tıbbi aromatik bitki üretimi de Yozgatlı kadınlar

ve Yozgat Belediyemiz ile birlikte yapılacaktır ve diğer

belediyelere pazarlanacaktır.

Buna yönelik olarak plan ve projelerimiz hazırdır. Projemiz ile birlikte; Yozgat’ta aile işletmelerine, ildeki çiftçilere ve diğer kurulacak olan kadın kooperatiflerine örnek olunacaktır. Yapılacak olan modern tesis ile gıda güvenliğine dayalı bir üretim gerçekleştirilecek, ürünler tamamen sağlığa uygun ortamda üretilecektir.

Üretici gelirinin artması sonucu hak ettiği parayı alan üretici daha çok üretmek isteyecektir. Bölge genelinde bir farkındalık oluşturulacak ve katma değerli ürünlerin üretiminin artmasına neden olacaktır. Çiftçinin gelirinin artması bölgede yasayan halka örnek teşkil edecektir. Yozgat ilinde yaşayan kadınlar soyo-kültürel ve ekonomik olarak gelişme gösterecektir. Kooperatif tarafından kadınlara gerçekleştirilecek eğitimler buna katkı sağlayacaktır. Kadın girişimciliğin ve örgütlenmemin önü açılacaktır. Yaşam standartları ve gelir düzeyi artan üretici kadılar kırsaldan kente göç etmek yerine kırsalda üretime devam edecek olup, kırsaldan kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlanacaktır. Katma değerli ürünlerin çiftçiler tarafından görülmesi sonucunda üretim tesisleri ile ilgili yapılabilecek yeni projeler tetiklenmiş olacaktır. Birim alanda alınan verimin artması ile birlikte çiftçiler alternatif türlerin yetiştirilmesi konusunda daha istekli olacaklardır.

Yozgat iline gıda işleme konusunda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin fizibilite raporlarında bu tesis yer alacaktır. Kırsal alan sosyolojisinde, kırsal alanda yaşayan çiftçiler yapılan bir işi kendi gözleri ile görmek istemektedirler. Eğer kendi gözleri ile görülerse ikna olmaları o kadar kolaylaşacaktır. Projenin başarı olması durumda Yozgat'ta yaşayan çiftçiler veya girişimciler projelere daha fazla başvuru yapacak ve potansiyeli arttıracaklar.

Projemiz için bize destek veren ve cesaretlendiren Devlet büyüklerimize teşekkür ederim” dedi. Murat KARATEKİN

Sürmeli Kadın Kooperatifinin

projesine ORAN destek

verecek

(5)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE 28 EKİM 2021 PERŞEMBE GÜNCEL 5

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesile- siyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz toprak- larını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit

ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

KAYMAKAM YAĞAN:

“VATANDAŞIN İŞİNİ HIZLI ÇÖZÜN”

İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı, Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlığında, Kurum amirlerinin katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Kaymakam Yağan; “Bu tür toplantılarda asıl amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır” dedi.

Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli talimatları

veren Kaymakam Yağan, “Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir.

Onun için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Kaymakam Yağan, tespit ve değerlendirmelerde bulunarak birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, projelerin, yatırımların ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin söz almalarıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. Murat KARATEKİN

BAŞKANLARDAN

CUMHURİYET'E ÖZEL

Yozgat Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenmeleri ve eğlenmeleri amacıyla

çocuklara özel bir sokak inşa ediyor.

Yozgat Belediyesinin Alman Ajansı-GIZ hibesiyle yürüttüğü 'Quadra-2 Çocuk Sokağı' projesinde sona gelindi.

Çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını gözeten ve onları geleceğe hazırlayan çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “ Tekke Mahallesi Can Sokakta düzenlediğimiz Çocuk Sokağı’nın açılışı Cuma Günü saat 13:30’da gerçekleşecektir.

Ayrıca Cuma- Cumartesi-Pazar

Günleri sokağımızda Çocuk Festivali düzenlenecektir” dedi.

ÇAYIRALAN’DA

CUMHURİYET COŞKUSU Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Codar, konuya

ilişkin yaptığı açıklamada; “29 Ekim Cuma günü akşam saat :19.00’da Cumhuriyet Bayramı

etkinlikleri çerçevesinde ilçemizde Cumhuriyet Şöleni düzenlenecektir. Pazar yerinde katılım sağlandıktan sonra program

akışı; Saat: 19.00’da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal marşı okunacak.

Oluşturulacak kortej Türk Bayrakları ve ışıklı fenerler eşliğinde Cumhuriyet caddesi, şehit Yusuf Turgut caddesi, Atatürk caddesi ve Şehit Astsubay Nuh Köşker caddesi devamı Pazar yerinde yürüyüş sonlandırılacak.

Pazar yerinde kurulacak ses düzeneği ve müzik sistemi eşliğinde Çayıralan sevdalısı ses sanatçımız Mustafa Tatlıtürk konser verilecektir. Müzik ve eğlence akabinde havai fişek gösterimleri ile sonlandırılacaktır.

Düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Şöleni tüm Çayıralan Halkı adına düzenlenmektedir. Katılımcılarımızı bay, bayan çocuk yaşlı ve

genç olarak her kesimden ve her düşünceden Cumhuriyet Sevdalıları herkesi bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

Eda DEMİREL

“BİRLİKTE ENGELLERİZ”

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta bulunan banka müdürleri ve yetkilileri ile dolandırıcılık, KADES, haydi, uyuma ve en iyi narkotik polisi anne projeleri ile ilgili uzman personel tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, suç gerçekleşmeden önlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, birlikte çalışarak dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi.

ÇEŞİTLERİ ARTTI Dolandırıcıların çeşitli yöntemlerle insanları mağdur ettiğini anlatan Esertürk,

“Dolandırıcılık ciddi manada Yozgatlı hemşerilerimizi üzüyor, rahatsız ediyor, maddi ve manevi sıkıntılara sebebiyet veriyor.

Bunun önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

Her şeyden önce yetkili arkadaşlarımız Üniversitelerde, Milli Eğitimde veliler

ve öğretmenlere, Cuma

namazlarında dahil hem hutbede ve de ezandan öncesinde

muhakkak hemşerilerimizin bir dolandırıcılık mağduru olamaması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ama maalesef art niyetli insanlar gerçekten Allah korkusu olmadan insan sevgisi olmadan Türkiye’de bir sürü vatandaşımızı ve hemşehrilerimizi

akrabalarımızı çevremizdeki insanları telefonda sosyal medya üzerinden dolandırıyor. Bu gerçekten insanlık suçu ciddi manada özellikle pandemiden sonraki süreçte bunun sayıları arttı” dedi.

UYARILAR YAPTIK

“Bunu önlemek aza indirmek

hatta hiç olmaması için sosyal medyada kullanılacak arkadaşlarımız görüntülerde yayınladılar” diyen Esertürk,

“Alışveriş sitelerine aslına uygunmuş gibi malzeme ürünlerin satış bilgileri ile sosyal medyadan hesaplar açtık.

Gerçek ama sahte hesaplar ve altındaki açıklama kısmına da lütfen güvenilir olmayan siteden güvenilir olmayan kişilerden alışveriş yapmayın.

Polis olarak uyarılar yaptık.

Ürünlerin fiyatlarını çok aşağıda vermiştik. Ama şunu gördük.

Israrla bıraktığımız numaraları arayıp bizden ürünü almak için kaparo göndermeye çalışan insanlarımızı hemşehrilerimizi gördük. Dolandırılma konusu özellikle alışverişlerde değerinden az fiyat verilen ürünlere ciddi manada rağbetin bir gayretin alma içgüdüsün olmasından dolayı dolandırıcılar bunu kullanıyor. Kapora alıyorlar ürünü göndermiyorlar yada parayı aldıktan sonra sahte ürün gönderiyorlar şahıslara ulaşamıyorsunuz. Özellikle

telefon dolandırıcılığında hızlı ve seri bir şekilde konuşarak mağdurların benliğini

kendilerinden alarak onları bir an önce parayı elden vermeleri yada sizlerin bulunduğu

bankalarda gişelerde seri bir şekilde hesaba yatırılması yada bir şekilde verilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Sizlerden ricamız gişedeki çalışan arkadaşlarımız sevgili hemşehrilerimizin hal ve hareketlerine gerçekten dikkat etsinler. Bir baskı bir korku içerisinde elinde cep telefonu ile konuşup yada heyecanla bir an önce parayı çekiyim de o şahsa veriyim gibi hal ve hareketler içerisinde olan müşterilerimize karşı duyarlı olalım. Biz suçlularla toplum desteği sizlerle kamu görevlileri ile el ele verirsek bunların önüne geçeriz.

Çünkü art niyetli insanlar çok yeni şeyler üretiyorlar ve düşünüyorlar ve biz sadece görevimiz suçu işleyen şahısları yakalayıp adalete teslim etmek değil.

Çünkü suç olduktan sonra bizim hemşehrilerimiz mağdur olduktan sonra parası gittikten sonra o travma yaşadıktan sonra bizim adalete teslim etmemizdeki süreç sadece mağduriyetlerin giderilmesi. Bir nebze olsun adaletin yerini bulmasından önemli. Bizim önemsediğimiz konu Yozgat Emniyet Müdürlüğü olarak da Emniyet Genel

Müdürlüğü olarak da koruyucu polisliğin önleyici polislik dediğimiz kavramın yerleşmesi.

Suç olmadan önce suçluların şüphelilerin amaçlarına

ulaşamaması” şeklinde konuştu.

Kadir GÖRGÜLÜ

(6)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

6 GÜNCEL

İstiklâl mücadelemizin önderi,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta

olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Hanifi KIZILTAŞ – Oğuzhan KIZILTAŞ - Aziz KIZILTAŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyor, Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa

Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Hayati TUNCAL

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı

BöLGEYi KALKINDIRACAK

SEMPOZYUM

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Konya Ovası

Projesi (KOP) İdaresi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) iş birliğiyle ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yozgat, Nevşehir, Aksaray,

Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Niğde’yi kapsayan, bölgesindeki 13 üniversitenin birlikteliğiyle oluşan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) iş birliğiyle ‘Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nun 8’incisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

Sempozyumun açılışına; 2021 UNİKOP Dönem Başkanı ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Ahmet Karadağ, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Hasan Ali Karasar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Emrullah Eken, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin

Arslan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu açılış konuşmasını NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptı.

Rektör Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın

Kalkınma Bakanlığı iş birliğiyle hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla üniversitelerin ihtisaslaşmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Rektör Aktekin, 2016-2019 yıllarında 15 üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı üniversite olarak seçildiğini ve söz konusu çalışmaların YÖK Başkanlığı'nın koordinasyonunda devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sempozyumun açılışında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise özellikle YÖK tarafından hayata geçirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen çeşitli projelere yaklaşık 29 milyon TL’lik bir destek sağlandıklarına vurgu yaptı.

Üç gün sürecek sempozyum kapsamında ayrıca düzenlenecek

oturumlarda alanında uzman bilim insanları ‘Küresel Ekonomik Güvenlik (Gıda Güvenliği)’, ‘Tarım Araştırmaları (Bitkisel ve Hayvansal Üretim)’, Turizm Araştırmaları (Gastronomi), ‘Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik’ ve

‘Alternatif Enerji Kaynakları’ üzerine konuşacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, program öncesinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karadağ, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) iş birliğiyle ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu açılış programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi:

“Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi başta olmak üzere, bu programa katılım sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP)’ne

üye bölge üniversitelerinin bölgenin kalkınmasına dönük olarak sunacakları katkılar büyük önem arz etmektedir.

Bölgenin Kalkınması için Üniversitelerimizin bir araya

gelmesi de ortaya konan bu iradenin sonucudur. Sempozyumda sunulacak tebliğler de bu noktada ön açıcı bilimsel çalışmalar olacaktır. Yapılan çalışmaların bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

İŞLETMELERE DENETiM

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi

seferberliği kapsamında il genelinde gıda işletmeleri denetlenmeye başladı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri dün itibariyle başladı.

4 gün sürecek denetimlerde 2 bin 785 işletmenin

denetimi gerçekleştirilecek.

Denetimlerde 30 gıda denetim personeli görev yapacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Bakanlığımızın asli görevlerinden olan gıda denetimleri konusu zaten aralıksız olarak devam etmektedir.

Bu Denetim Seferberliğinin amacı kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak,

konunun hassasiyetini bir defa daha vurgulamak maksadıyla seferberlik düzenlenmiştir.

İl merkezimiz ve

ilçelerimizde yaklaşık 30 adet kontrol görevlisi personelimizin katıldığı denetimlerimiz

sırasında işletme sahiplerinin genel olarak hijyen kurallarına uyduklarını tespit etmiş olmamızla beraber görülen aksaklıklarla ilgili gereken işlemler yapılmıştır.

İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan yaklaşık 417 adet gıda üretim yerlerinin tamamı denetim seferberliği içinde denetlemeyi hedefliyoruz.

Ayrıca denetlemelerin 3. ve 4. günlerinde ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 2 bin785 adet gıda satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin de titizlikle denetlenecek” dedi.

İHA

YOZGAT'TA RENK CÜMBÜŞÜ

İlkbahar ve yaz mevsimi boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Yozgat’ın Aydıncık

ilçesinde ormanlardaki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Yurdun dört bir yanı sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Yozgat’ın Karadeniz ve Akdeniz ikliminin yaşandığı ender bölgelerden Aydıncık ilçesi ve ilçede bulunan saklı cennet Kazankaya kanyonunda farklı renklere bürünen ağaçların bir araya gelerek oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

Yozgat’ta sonbaharın gelmesiyle

renk cümbüşü yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kazankaya kanyonunda eşsiz sonbahar manzarasının tadını çıkartmak için vatandaşlar da kanyona akın etti.

Yasin Gökhan, “Yozgat İç Anadolu Bölgesinde olmasına rağmen Aydıncık ormanları tamamen Karadeniz iklimine benzer özellikler taşıyor. Şu anda da sonbaharın renk cümbüşünü yaşıyoruz. İlkbaharı farklı

sonbaharı farklı bir güzel. Ağaçlar da son baharla birlikte sararmaya, yapraklar dökülmeye başladı"

dedi. İHA

(7)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE 28 EKİM 2021 PERŞEMBE GÜNCEL 7

Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor,

şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz.

Çayıralan Esnafspor Kulüp Başkanı Yıldırım iddialı konuştu:

“YOZGATSPOR’U

YENECEGiZ”

Bu sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan temsilcimiz Erfa Çayıralan Esnafspor’da gözler lige çevrildi. Sarı-lacivertli takım ilçe halkının desteği ile bu sezon ligde iyi işler yapmak istiyor.

Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım, takıma sponsor olan iş insanı İbrahim Hazer’e teşekkür etti.

Yıldırım, takım olarak lige hazır olduklarını belirtti.

Yeni sezon için iddialı olduklarını dile getiren Hasan Hüseyin Yıldırım, “Ligdeki ilk maçımızı ikinci hafta da deplasmanda Yozgatspor 1959 FK ile oynayacağız. Ben takımıma güveniyorum. Yozgatspor’u yenip lige galibiyetle başlayacağız” dedi.

HERKES DESTEK OLMALI

İlçe halkını takıma destek olmaya davet eden Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım,

“Takımı sadece İbrahim Hazer beyin omuzlarına bırakmamamız lazım. İsteğimiz odur ki; tüm Çayıralanlı iş adamlarımız, esnaflarımız, siyasilerimiz, bürokratlarımız takımımızı benimsesinler ve yeterli desteği sunsunlar.

Parasal olarak yardım edemeyenler de manevi desteklerini bizlerden esirgemesinler. Bu sayede tüm

oyuncularımız da görür ki; Çayıralan halkı takımının yanında” diye konuştu.

Ligin 9 takımdan oluştuğunu söyleyen Yıldırım; “Toplamda 16 maç oynanacak.

Bu maçların 8’i bizim sahamızda, diğerleri ise deplasmanda olacak. Deplasmanda

olduğu haftalarda çok uzak yerlere de gitmek zorunda kalacağız. Hatta bir gün öncesinden gidip konaklamak zorunda kalacağımız günlerimiz de olacak.

Sağolsun İbrahim Hazer bey ulaşım sorunu da omuzluyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çayıralan’daki bütün siyasilerin, bürokratların ve tüm halkımızın böyle bir hayırsevere, böyle bir değere

sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.

KAPTAN İDDİALI KONUŞTU

Çayıralan Esnafspor’un takım kaptanı Hamit Çetinkaya iddialı konuştu. Çetinkaya, ilk maçta Yozgatspor’u yenerek alacakları galibiyeti iş insanı İbrahim Hazer beye hediye edeceklerini söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Kaptan Hamit Çetinkaya,

“Çayıralan küçük bir ilçe olduğu için bizleri pek önemsemiyorlar. Unutulmamalı ki futbol 11+11 = 22 kişiyle oynanır. Onların da iki ayağı var. Bizim de iki ayağımız var.

İlerleyen haftalarda daha net görecekler.

Bizler Erfa Çayıralan Esnafspor olarak öyle kolay bir lokma olmadığımızı herkese ispat edeceğiz” dedi.

Bütün ihtiyaçlarının karşılandığı için İbrahim Hazer ve klüp yönetimine teşekkür eden kaptan Hamit; “Genç ve güçlü bir ekibimiz var.

Ufak tefek sakatlıklarımız oluyor. Ama üstesinden geleceğiz. Tüm Çayıralan halkı bize güveniyor.

Bizlerde nasip olursa Çayıralan halkına bir şampiyonluk hediye edeceğiz. En iyi olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Murat KARATEKİN

HÜSEYİN YILDIRIM

YOZGAT TAKIMI

LİGE KATILMAMA

KARARI ALDI

Yozgat 1. Amatör küme takımlarından Çamlıkspor, ligden çekilme kararı aldı. Kulüp, 2021-2022 sezonunda yer almayacağını açıkladı.

Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, yönetim kurulu ile yaptıkları toplantı sonrasında lige katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Bölükbaşı yaptığı açıklamada, “Yozgat Çamlık Spor Kulübü olarak 2021-2022 Yozgat 1.Amatör futbol sezonuna yönetim kararı ile katılmama kararı alınmıştır. Bizi bu karara iten ve hiç istemediğimiz bu kararı almamıza neden olan başta Yozgat ASKF olmak üzere, Yozgat Futbol İl Tertip Komitesine Teşekkür ediyoruz” dedi.

Murat KARATEKİN

YOZGATLI GÜREŞÇİ

ÜLKEMİZİ

TEMSİL EDECEK

U23 Dünya Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılacak.

1-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona da ASKİ Spor Kulübünün sporcusu Yozgatlı Beytullah Kayışdağ’da katılacak. 97 kiloda Milli Mayo ile Ülkemizi temsil edecek olan Kayışdağ şampiyonada madalya hedefliyor. Murat KARATEKİN

TECRÜBELERİNİ

PAYLAŞTI

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün tanıtım ve bilgilendirme toplantıları sürüyor.

İŞKUR’un etkinlikleri kapsamında Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

Gökmen Yağal, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İnsan Kaynakları Platformlarında görev alan İş ve Meslek Danışmanları ile ‘insan kaynakları yönetimi’ konulu çevrimi içi eğitimde bir araya eldi.

Yağal, tecrübelerini iş ve meslek danışanları ile paylaştı.

İl Müdürü Taner Yıldız, işbirliği

eğitimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Yıldız, Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın insan kaynaklarına yönelik oluşturulan Platformda, İŞKUR'un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulması, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konuların yer aldığını belirtti. Yıldız, "İnsan

Kaynakları Platformu İŞKUR - İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi

akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan

katkıyı pekiştirecektir” dedi.

Yıldız ayrıca, ‘Yozgat'ta faaliyet gösteren, İŞKUR'un

hizmet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde

yararlanmak isteyen tüm firmalar Yozgat

İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler’

sözlerine yer verdi.

Murat KARATEKİN

(8)

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

www.yozgatcamlik.com

28 EKİM 2021 PERŞEMBE FİYATI: 1.00 TL Yozgatcamlik.com/webtv facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV twitter.com/CamlikGazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan

eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi

Dr. Osman COŞKUN

29 EKiM

CUMHURiYET BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Figure

Updating...

References

Related subjects :