• Sonuç bulunamadı

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası)

5. hafta

Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi

(2)

Gövde lateral fleksiyonu yürüyüşü (Trendelenburg gait)

Fizyolojik neden:

Kalça abduktör kas zayıflığı Kalça adduksiyon kontraktürü Kalça ağrısı (antaljik yürüyüş) Disloke kalça

Ortotik neden:

KAFO’da yüksek medial bar/duvar

HKAFO’nun abduksiyondaki kalça eklemi Yetersiz topık yükseltisi

Yürüyüş eğitimi almamış olması

(3)

Gövde fleksiyonu ve ekstansiyonu ile yürüyüş

Fizyolojik neden:

Kalça flex. kontraktürü Diz flex. kontraktürü Flex. spastisite

Diz ekstansör zayıflığı

Fizyolojik neden:

Kalça hareketlerinde limitasyon

Kalça ekstansör zayıflığı Ekstansör sinerji

(4)

Abduksiyon (Wadling)/Adduksiyon yürüyüşü

Fizyolojik neden:

Abd Yürüyüşü-Denge bozukluğu, Kalça abduksiyon kontraktürü, Ekstremiteler arası boy farkı

Add Yürüyüşü-Adduktör spastisite Ortotik neden:

KAFO’da yüksek medial yan bar HKAFO’da kalça ekleminin

abduksiyon/adduksiyon ayarı Ekstremite kısalığına bağlı yetersiz topuk yükselmesi Yürüme alışkanlığı

(5)

Toe drag/Drop foot ve Steppage yürüyüşü

Fizyolojik neden:

Paralitik DF Pes equinus

Zayıf kaça fleksörleri Kontralateral kısa bacak Ekstansor sinerji

Ortotik neden:

Yetersiz DF ve PF stopu

(6)

Hip hiking, Sirkumdüksiyon ve Vaulting yürüyüşleri

Hip Hiking

Kilitli diz eklemli KAFO Yetersiz DF

Yetersiz PF stopu

Sirkumdüksiyon

Kilitli diz eklemli KAFO Yetersiz DF

Yetersiz PF stopu

Vaulting

Kilitli diz eklemli KAFO Yetersiz DF

Yetersiz PF stopu

Fizyolojik nedeni: Ekstansör sinerji, DF zayıflığı, Kalça F zayıflığı ve Pes equinus

(7)

Ortotik neden:

Solid ayak bileği veya limitli PF KAFO diz bloklamasındaki

yetersizlik

GRAFO’nun hatalı ayarı

Ortotik neden:

Aşırı konkav bacak bandı Yetersiz diz kilidi

Kontralateral ayakkabı yükseltisi ile kompanse edilemeyen equinus

• Aşırı diz fleksiyonunda

Fizyolojik neden:

Diz ekstansörlerinin zayıflığı Diz fleksiyon kontraktürü Fleksör spastisite

Kısa kontralateral ekstremite Diz ağrısı

• Hiperekstansiyonda

Diz fleksiyonu ve Hiperekstansiyonda yürüyüşü

Fizyolojik neden:

Diz ekstansörlerinin zayıflığı Pes equinus

Ligament laksitesi Extensör sinerji

(8)

Calcaneal varus- Calcaneal varus yürüyüşü

Fizyolojik neden:

Pes planovalgus (hiperpronasyon)/

pes equinovarus

Ortotik neden:

Barların vey üzenginin yanlış ayarı Yetersiz longitudinal ark desteği/

Yetersiz topuk kaması

Yetersiz valgus/varus korreksiyon bandı

(9)

Calcaneal yürüyüş veya Syme’s yürüyüşü (Forefoot transferindeki zayıflık)

Fizyolojik neden:

Zayıf PF

Ayak bileği füzyonu Metatarsalji

Ortotik neden:

Solid ayak bileği veya PF’na limitli ayak bileği eklemi

Çözüm? Rocker bar gereksinimi

(10)

Foot slap yürüyüşü

Fizyolojik neden:

Ayak dorsi fleksörlerinin (DF) zayıflığı

AYAĞIN DORSİ FLEKSÖR KASLARI?

Örn.Ortotik neden

Yetersiz DF yay yardımı veya PF stopu

(11)

Fizyolojik neden:

Zayıf internal/eksternal rotatörler Spastik IR/ER

Kalça anteversion/retroversion Diz ekstansör zayıflığı

Ortotik çözüm:

Twister HKAFO

İnternal/eksternal rotasyonda yürüyüşü

(12)

Toe contact

Fizyolojik neden:

Zayıf DF kaslar, Equinus deformitesi Diz fleksiyon kontraktürü, İbsilateral ekstremite kısalığı ve Ağrılı topuk

Örn. Ortotic neden:

Yetersiz DF yayı veya PF (plantar fleksiyon) stopu

Yetersiz contralateral topuk yükselişi Ekstansör sinerji

(13)

Foot flat yürüyüşü

Fizyolojik neden:

Quadriceps zayıflığı

Proprioception ve denge bozukluğu

Örn. Ortotik neden

Diz eklemi kilitli KAFO veya stance kontrol

KAFO

Anterior diz destekli AFO

(14)

Tartışma

ALT EKSTREMİTE KISALIĞI VE YÜRÜYÜŞ BOZUKLUĞU

•Equinus yürüyüşü ?

•Pelvik depresyon ?

•Equinus+pelvik depresyon

Referanslar

Benzer Belgeler

gluteus maximus, piriformis, deep external rotator muscles..  Nordin M, Frankel VH.: Basic biomechanics of

• Dört barlı kalça eklemleri internal-eksternal stoplu ve fleksör yaylı kalça ekleminde fleksiyon-ekstansiyon, abduksiyon-adduksiyon ve rotasyon ayar opsiyonu vardır •

Patolojik yürüyüş ve özellikleri 4. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi.. 9) Ayağın yetersiz dorsifleksiyonu, 10) Anormal ayak teması,?. 11) Ayağın anormal rotasyonu, 12)

Kalça dezartikülasyonu protezi ile yürüyüşü anlamak için Canadian tip kalça dezartikülasyonu protezinin yürüş sırasında yer reaksiyon kuvveti ile ilişkisini bilmek ve

 5- Ilium uzunluğu: Ilium, ischium ve pubis kemiklerinin acetabulum içerisinde bir araya geldiği A noktasından crista iliaca’nın yukarıda en çok çıkıntı yaptığı noktası

GKD ANATOMİ Articulatio coxae Sferoid Eklem Hareketli Acetabulum Kranial kenar Dorsal kenar Kaudal kenar Eklem kapsülü Zona orbicularis... STANDART VD GERGİN BACAK

Ülkemiz koşullarında bunun maliyeti düşünül- düğünde, en azından riskli yenidoğanların ve pozitif fizik bakı bulgusu bulunan bebeklerin kalça eklemleri

Trokanter majör, femur başı, kıkırdak taban (asetabular , kemik çatı üzeri), kıkırdak tavan (asetabular köşe ile labrum arasında) ve Y kıkırdağı US