• Sonuç bulunamadı

Bu dersin amacı, eğitim sosyolojisine ilişkin temelkavramların, sorunların ve kuramların bilinmesidir.Dersin Süresi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bu dersin amacı, eğitim sosyolojisine ilişkin temelkavramların, sorunların ve kuramların bilinmesidir.Dersin Süresi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi BMB103-Eğitim Sosyolojisi Dersin Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Hidayet Suha YÜKSEL

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi 2

Dersin Türü Zorunlu

Dersin İçeriği

Dersin kapsamı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve temel kavramlar. Çalışma alanları, eğitimin işlevleri, eğitimin toplumsal kurumlarla ilişkisi. Toplumsal sistem olarak okul, eğitim ve yabancılaşma, sosyal tabakalaşma, hareketlilik ve eğitim, göç ve eğitim, medya ve eğitim, Türkiye’de eğitim hareketleri, küreselleşme ve eğitim, okul ve şiddet

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, eğitim sosyolojisine ilişkin temel kavramların, sorunların ve kuramların bilinmesidir.

Dersin Süresi 14 Hafta

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul -

Önerilen Kaynaklar Özdemir M.Ç (2014) Eğitim Sosyolojisi.Pegem Akademi, Ankara

Laboratuvar -

Diğer-1 -

Referanslar

Benzer Belgeler

a) Kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vermek. b) Kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları

tanılama, değerlendirme ve geliştirme işlevlerini içeren bir süreçtir. Buna göre, denetmenin öncelikle denetleyeceği kişi veya eylem hakkında bilgi toplayarak sağlam

Mesajı gönderen kaynak alıcıyı edilgen kabul ederse onun duygularını yok sayabilir ya da manipülasyona açık bir. ortama

Sosyal tabakalaşma, belli bir nüfusun üst üste konumlanmış sınıflar halinde hiyerarşik olarak farklılaşması anlamına gelir.. Otorite, gelir ve saygınlık roller

Hızlı nüfus artışı ve iç göç oranları okullardaki öğrenci sayısını kapasitenin

Geleneksel medya dışında ortaya çıkan yeni medya ile birlikte sosyal medya denilen olgu ortaya

Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı, Kızılay Genel Müdürü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-

Sonuç olarak Ukrayna’dan Erzincan’a gelen Ahıskalı öğrencilerin eğitim problemlerini öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre tespit etmeye yönelik yapılan