3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

177  Download (0)

Full text

(1)
(2)

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

Bu kitabın bütün hakları Mavi Deniz Yayıncılığa aittir.

Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2020

YAZAR

Ahmet KÜÇÜKAYDIN

DİZGİ - GRAFİK - KAPAK TASARIMI Resul KÖSE

Abdulkadir KARADURAN

YAYINEVİ

MAVİ DENİZ YAYINLARI

+90 553 382 47 72 - +90 538 944 34 09 www.mavidenizyayinlari.com

BASKI Özgür Web Ofset Sertifika No: 46821

BASIM YERİ ve TARİHİ ANKARA - 2020 ISBN: 978-605-9266-30-7

(3)

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

M. Akif ERSOY

(4)

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

ya da esaret ve sefalete terk eder.”

M. Kemal ATATÜRK

(5)

İÇİNDEKİLER

DOĞAL SAYILAR

3 Basamaklı Doğal Sayılar ...

RİTMİK SAYMALAR

2, 3, 4 ve 5’er Ritmik Sayma ...

6’şar Ritmik Sayma ...

7’şer Ritmik Sayma ...

8’er Ritmik Sayma ...

9’ar Ritmik Sayma ...

1’er, 10’ar, 100’er Ritmik Sayma ...

Değerlendirme - 1 ...

DOĞAL SAYILAR

Basamak Adları ...

Basamak Değeri ...

Etkinliklerle Bölüm Değerlendirmesi ...

Yakın Onluğa Yuvarla ...

Yakın Yüzlüğe Yuvarla ...

Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarla ...

Değerlendirme - 2 ...

Doğal Sayıları Karşılaştıralım ...

Doğal Sayıları Sıralayalım ...

ÖRÜNTÜ

Örüntünün Kuralı ...

Örüntüyü Genişletelim ...

Örüntüleri Tamamlayalım ...

DOĞAL SAYILAR

Tek ve Çift Sayılar ...

Tek ve Çift Sayıların Toplamı ...

ROMEN SAYILARI

Romen Rakamları ...

20’ye Kadar Romen Rakamları ...

Değerlendirme - 3 ...

TOPLAMA İŞLEMİ

Eldesiz Toplama ...

Eldeli Toplama ...

Toplananları Yer Değiştirelim ...

ÇIKARMA İŞLEMİ

Onluk Bozarak Çıkaralım ...

Zihinden Çıkarma İşlemi ...

Ünite Değerlendirmesi - 1 ...

Ünite Değerlendirmesi - 2 ...

TOPLAMA İŞLEMİ

Yuvarlama İle Toplamı Tahmin Edelim ...

Basamak Değeri İle Tahmin Edelim ...

Zihinden Toplayalım ...

Verilmeyen Toplananı Bulalım ...

Verilmeyen Rakamı Bulalım ...

Problem Çözelim ...

Değerlendirme - 4 ...

ÇIKARMA İŞLEMİ

Farkı Tahmin Edelim ...

Problem Çözelim ...

NESNE VE ŞEKİL GRAFİĞİ

Çetele ve Sıklık Tablosu ...

Şekil Grafiği Oluşturalım ...

Şekil Grafiğini Yorumlayalım ...

Değerlendirme - 5 ...

Ünite Değerlendirmesi - 3 ...

Ünite Değerlendirmesi - 4 ...

ÇARPMA İŞLEMİ

Çarpma İşlemini Hatırlayalım ...

Kat, Kere, Defa, Tane ...

2 ve 3 Çarpım Tablosu ...

4 ve 5 Çarpım Tablosu ...

6 ve 7 Çarpım Tablosu ...

8 ve 9 Çarpım Tablosu ...

Eldesiz Çarpma İşlemi ...

Eldeli Çarpma İşlemi ...

10 İle Kısa Yoldan Çarpma ...

100 İle Kısa Yoldan Çarpma ...

Problem Çözelim ...

Değerlendirme - 6 ...

Cevap Anahtarı ...

5 11 13 15 17 19 21 23 25 27 31 33 35 37 39 41 45 49 51 53 55 59 61 63 65 67 69 73

77 83 89 91 93 95 97 101 105 109 113 115 119 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 153 163 165 167 173 175

(6)

Soyadı:

A. Aşağıda yüzlük, onluk ve birliklerle modellenmiş olan sayıları yazalım.

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

SAYI :

1

2

4

1

1

3

2

4

1

5

3

5 2

1

3

0

3

4

5

0

4

1

6

0 5

2

0

6

2

1

0

4

3

3

0

8 a.

d.

g.

i.

b.

e.

h.

j.

c.

f.

ı.

k.

(7)

B. Aşağıda belirtilen sayıları yazalım.

101 : 110 : 143 : 199 : 205 : 260 : 303 : 590 : 616 : 770 : 404 : 821 : 340 : 900 : 615 : 174 : 906 : 391 : 842 : 585 : 216 : 790 : 102 : 403 : 652 :

Yüz dört : Yüz yetmiş : İki yüz sekiz : Üç yüz otuz dokuz : Dört yüz kırk dört : Beş yüz seksen iki : Yedi yüz kırk : Dokuz yüz yedi : İki yüz seksen : Altı yüz yirmi altı : Sekiz yüz on beş : Yüz yetmiş yedi : Beş yüz otuz iki : İki yüz kırk üç : Dokuz yüz doksan bir : Yüz doksan beş : Yedi yüz on sekiz : İki yüz yetmiş dokuz : Beş yüz beş : Sekiz yüz elli iki : Üç yüz otuz : Altı yüz altmış üç : Dört yüz seksen : Sekiz yüz yetmiş : Üç yüz altmış : Yüz bir

Yüz on 170

104

Yüz kırk üç 208

Yüz doksan dokuz 339

İki yüz altmış 582

Beş yüz doksan 907

Yedi yüz yetmiş 626

Sekiz yüz yirmi bir 177

Dokuz yüz 243

Üç yüz doksan bir 279

Yedi yüz doksan 663

Yüz yetmiş dört 195

Beş yüz seksen beş 852

Dört yüz üç 870

İki yüz beş 444

Üç yüz üç 740

Altı yüz on altı 280

Dört yüz dört 815

Üç yüz kırk 532

Altı yüz on beş 991

Sekiz yüz kırk iki 505

Yüz iki 480

Dokuz yüz altı 718

İki yüz on altı 330

Altıy yüz elli iki 360

(8)

Soyadı: Üç Basamaklı Doğal Sayılar A. Aşağıda abaküslerle belirtilen sayıları yazalım.

Onluk

Yüzlük Birlik Yüzlük Onluk Birlik Yüzlük Onluk Birlik Sayı: 3 8 5

Sayı: 7 4 0

Sayı: 6 3 8

Onluk

Yüzlük Birlik Yüzlük Onluk Birlik Yüzlük Onluk Birlik Sayı: 8 3 7

Sayı: 5 3 0

Sayı: 2 0 5

Onluk

Yüzlük Birlik Yüzlük Onluk Birlik Yüzlük Onluk Birlik Sayı: 4 0 4

Sayı: 7 7 7

Sayı: 9 0 9

Onluk

Yüzlük Birlik Yüzlük Onluk Birlik Yüzlük Onluk Birlik Sayı: 7 0 5

Sayı: 5 2 0

Sayı: 1 3 5

(9)

B. Aşağıda verilen bilgilere göre sayıları yazalım. Dikkatli olalım!

C. Yüzlük, onluk ve birlik olarak verilen sayıları ve okunuşlarını yazalım.

4 yüzlük 0 onluk 3 birlik Sayı: 4 0 3

a

7 yüzlük 0 birlik 5 onluk Sayı: 7 5 0

d

3 onluk 9 yüzlük 4 birlik Sayı: 9 3 4

g

6 onluk 2 yüzlük 4 birlik Sayı: 2 6 4

b

2 birlik 4 yüzlük 5 onluk Sayı: 4 5 2

e

4 birlik 4 yüzlük 0 onluk Sayı: 4 0 4

h

8 birlik 3 yüzlük 0 onluk Sayı: 3 0 8

c

7 onluk 0 birlik 2 yüzlük Sayı: 2 7 0

f

6 yüzlük 0 birlik 1 onluk Sayı: 6 1 0

ı

YÜZLÜK, ONLUK VE BİRLİKLER SAYI SAYININ OKUNUŞU

1 3 7 4 8 2 8 5 0 5 0 9 7 3 0 9 2 6 2 0 8 6 1 5 3 9 0 1

4 8 5 7 9 2 6 3

yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük

onluk onluk onluk birlik onluk onluk birlik onluk onluk

birlik birlik

birlik birlik

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3 8 5 9 3 2 8 1 9

7 2

6 5

yüz otuz yedi dört yüz seksen iki sekiz yüz elli

beş yüz dokuz yedi yüz otuz

dokuz yüz yirmi altı iki yüz sekiz

altı yüz on beş üç yüz doksan

(10)

Soyadı:

A. Aşağıda çocukların okul numaraları verilmiştir. Açıklamalardan yarar- lanarak çocukların isimlerini bularak yazalım.

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

... 307

... 770

... 737

... 370

... 703

... 550

... 377

... 505

1 Ebru’nun okul numarası üç yüz yetmiş yedidir.

4 Efe’nin okul numarası beş yüz beştir.

2 Arda’nın okul numarası beş yüz ellidir.

5 Mine’nin okul numarası yedi yüz yetmiştir.

7 Suna’nın okul numarası üç yüz yetmiştir.

3 Neşe’nin okul numarası yedi yüz üçtür.

6 Okan’ın okul numarası yedi yüz otuz yedidir.

8 Cenk’in okul numarası üç yüz yedidir.

Cenk

Mine

Okan

Suna Neşe

Arda

Ebru

Efe

(11)

C. Rakamları kullanarak yazılabilecek üç basamaklı tüm sayıları yazalım.

B. Aşağıdaki rakamları birer kez kullanarak istenilen sayıları yazalım.

En küçük üç basamaklı sayı:

En büyük üç basamaklı sayı:

2 9

7 7

9 2

En küçük üç basamaklı sayı:

En büyük üç basamaklı sayı:

En küçük üç basamaklı sayı:

En büyük üç basamaklı sayı:

En küçük üç basamaklı sayı:

En büyük üç basamaklı sayı:

1

2 3

4

6 8

0

0 5

1

2 5

4

6 8

0

0 3

a b

c d

8 3 a. 0

3 5 c. 0

1 7 e. 0

2 7 b. 4

6 4 d. 9

3 2 f. 6

9 2 7

8 5 3

1 4 0

6 2 0

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

308

247

305

469

107

236

380

274

350

496

170

263

830

724

503

649

701

326

803

742 472 427

530

694 946 964

710

362 623 632

(12)

Soyadı:

A. Aşağıdaki ritmik sayma çalışmalarını yapalım.

2, 3, 4 ve 5’er Ritmik Sayma

a. Tablodan 2’şer sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım. Kutulara yazalım.

2’şer:

3’er:

4’er:

b. Tablodan 3’er sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım. Kutulara yazalım.

c. Tablodan 4’er sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım. Kutulara yazalım.

1 11

4 14 2

12

5 15

6 16 3

13

7 17

9 19 8

18

10 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

3

4

6

9

12

10

15

20

14

21

28

18

27

36 4

6

8

8

12

16

12

18

24

16

24

32

20

30

40

(13)

B. Aşağıdaki kalemlerin üzerine diğer kalemleri sayalım ve yazalım.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

14

12

16

25

26

36

32

16

15

20

30

28

39

36

20

21

28

40

32

45

44

24

27

36

50

36

51

52 18

18

24

35

30

42

40

22

24

32

45

34

48

48

26

30

40

55

38

54

56

(14)

Soyadı:

A. Aşağıdaki tabloda 6’şar sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım, kutulara yazalım.

B. Otların üzerinde 6’şar yumurta vardır. Sepetteki yumurtaların üzerine otların üzerindeki yumurtaları sayalım ve yazalım.

6’şar Ritmik Sayma

3 6 9 12 15 18

21 24 27 30 33 36

39 42 45 48 51 54

57 60 63 66 69 72

75 78 81 84 87 90

6’şar Ritmik Sayma: ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

24

42

54

12 İleri Doğru

6’şar Ritmik Sayma

6 54 48

30

48

60

18

42

60

72

30

54

72

84

42 36

54

66

24

48

66

78

36

60

78

90

48 12

60

24 72

36 84 18

66

30 78

42 90

(15)

C. Milli kahramanımız Nasrettin Hoca, Keloğlan’a 6’şar ritmik saymayı öğretiyor. Keloğlan, Nasrettin Hoca’nın saydığı yerden devam ettiğine göre noktalı yerleri tamamlayalım.

6 12 ... ...

24 30 ... ...

12 18 ... ...

36 42 ... ...

30 36 ... ...

42 48 ... ...

18 24 ... ...

48 54 ... ...

18 24

36

48

54

60 24

42

30

42

54

60

66 30

48

36

(16)

Soyadı:

A. Aşağıdaki tabloda 7’şer sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım, kutu- lara yazalım.

7’şer Ritmik Sayma

B. Bardaklarda 7’şer kalem vardır. Verilen kalemlerin üstüne sayalım, yazalım.

7 ’şer

Ritmik Sayma İleri

doğru

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

16 17 18 19 20 21 22 23

8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7

7’şer Ritmik Sayma: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

21

35

28

56

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

7

28

42

35

63

42

56

49

77

56

70

63

91 35

49

42

70

49

63

56

84

63

77

70

98 35

21 49 63

14 28 42 56 70

(17)

C. Aşağıdaki ritmik saymalar 7’şerdir. Belirtilen sayıdan önceki ve sonraki sayıları yazalım.

D. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

...

...

...

...

7

35

...

...

...

...

...

...

Yukarıdaki 7’şer ritmik saymada A yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 35 B. 42 C. 49

3. İleri doğru 7’şer sayarken 49’dan önce söylediğimiz sayı hangisidir?

A. 35 B. 42 C. 45

4. İleri doğru 7’şer sayarken 63’ten önce söylediğimiz sayı hangisidir?

A. 54 B. 56 C. 57

5. Her gün 7 robotun yapıldığı fabri- kada 5 günde kaç robot yapılır?

A. 28 B. 33 C. 35 Yukarıdaki 7’şer ritmik saymada

E yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 63 B. 67 C. 70 1.

2.

A

E

a. ... ...28 ... b. ... ...42 ...

c. ... ...14 ... d. ... ...63 ...

e. ... ...35 ... f. ... ...77 ...

g. ... ...21 ... h. ... ...49 ...

ı. ... ...91 ... i. ... ...56 ...

21 35

7 56

28 70

14 42

84 49

35 49

21 70

42 84

28 56

98 61

(18)

Soyadı:

A. Aşağıdaki tabloda 8’er sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım, ku- tulara yazalım.

8’er Ritmik Sayma

8’er Ritmik Sayma: ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

B. Tabaklarda 8’er çilek vardır. Verilen çileklerin üstüne sayalım, yazalım.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

16

32

48

24

20

4 8 12 16

24 28 32 36 40

44 48 52 56 60

64 68 72 76 80

84 88 92 96 100

İleri Doğru

8’er Ritmik Sayma

8 24 40

56 72

24

40

56

32

40

56

72

48

56

72

88

64 32

48

64

40

48

64

80

56

64

80

96

72 88

16 32 48

64 80 96

(19)

C. Aşağıdaki kurbağalar her sıçrayışta 8cm zıplamaktadır. Kurbağaların kaç santimetre zıpladıklarını bulalım.

D. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

...

...

...

...

8

32

...

...

...

...

...

...

Yukarıdaki 8’er ritmik saymada N yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 40 B. 44 C. 48

3. İleri doğru 8’er sayarken 64’ten önce söylediğimiz sayı hangisidir?

A. 56 B. 54 C. 58

4. İleri doğru 8’er sayarken 32’den sonra söylediğimiz sayı hangisidir?

A. 36 B. 40 C. 44

5. Her gün 8 muz yiyen maymun 9 günde toplam kaç muz yer?

A. 64 B. 68 C. 72 Yukarıdaki 8’er ritmik saymada

Y yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 64 B. 72 C. 74 1.

2.

N

Y

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

8

8 24 40

24 40

16

16 32 48

72 56

40

24 32 48 64

16

16 32 48 64

8

8

8 16 24 32 40

40

24 56

32 48 56

(20)

Soyadı: 9’ar Ritmik Sayma

B. Küçük fanuslarda 9’ar misket vardır. Verilen misketlerin üstüne saya- lım, yazalım.

18

36

54

27

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

A. Aşağıdaki tabloda 9’ar sayarken söylediğimiz sayıları boyayalım, kutu- lara yazalım.

9’ar Ritmik Sayma

İleri doğru

9’ar Ritmik Sayma: ...

...

...

...

...

...

...

...

... ... ...

3 6 9 12 15 18

21 24 27 30 33 36

39 42 45 48 51 54

57 60 63 66 69 72

75 78 81 84 87 90 93 96 99

9 27 45 54

72 90

27

45

63

36

45

63

81

54

63

81

99

72 36

54

72

45

54

72

90

63

72

90

108

81

18 36

99

63 81

(21)

C. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını inceleyelim. Soruları ritmik sayma yardımıyla örnekteki gibi cevaplandıralım.

2 TL

6 TL

3 TL

7 TL

4 TL

8 TL

5 TL

9 TL

1 Ceren 8 kalem aldı. Aldıklarının toplamı kaç liradır?

4 Semra 9 tane makas aldı. Aldıklarının toplamı kaç liradır?

3 Oktay 8 tane cetvel aldı. Aldıklarının toplamı kaç liradır?

7 Bora 8 kalemtraş aldı. Aldıklarının toplamı kaç liradır?

2 Berna 9 tane silgi aldı. Aldıklarının toplamı kaç liradır?

6 Nermin 9 saat sattı. Sattıklarının toplamı kaç liradır?

5 Mahir 8 top sattı. Sattıklarının toplamı kaç liradır?

8 Satıcı 9 kalem kutusu sattı. Sattıklarının toplamı kaç liradır?

... TL ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... TL ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2

3

4

5

7

8

6

9

2

3

4

5

7

8

6

9

2

3

4

5

7

8

6

9

2

3

4

5

7

8

6

9 2

3

4

5

7

8

6

9

2

3

4

5

7

8

6

9

2

3

4

5

7

8

6

9

2

3 3 27

4 32

5 5 45

7 56

8 8 72

6 42

9 9 81

16

(22)

Soyadı:

A. Aşağıda belirtilen sayıların üzerine 1’er sayalım ve yazalım.

B. Aşağıda belirtilen sayıların üzerine 10’ar sayalım ve yazalım.

1’er, 10’ar, 100’er Ritmik Sayma

b. 297 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 c. 409 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 d. 556 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 e. 798 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 f. 807 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 g. 922 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 a. 178 179...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21

298 410 557 799 808 923

183 302 414 561 803 812 927 181

300 412 559 801 810 925

185 304

416 563 805 814 929 180

299 411 558 800 809 924

184 303 415 562 804 813 928 182

301 413 560 802 811 926

186 305

417 564 806 815 930

b. 264 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 c. 482 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 d. 579 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 e. 657 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 f. 888 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 g. 356 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 a. 143 153...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21

274 492 589 667 898 366

193 314 532 629 707 938 406 173

294 512 609 687 918 386

213 334

552 649 727 958 426 163

284 502 599 677 908 376

203 324 542 639 717 948 416 183

304 522

619 697 928 396

223 344

562 659 737 968 436

(23)

C. Aşağıda belirtilen sayıların üzerine 100’er sayalım ve yazalım.

b. 35 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 c. 47 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 d. 56 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 e. 61 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 f. 74 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 g. 90 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 a. 23 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21 ...21

D. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

... ... ... ...

Yukarıdaki sayının üzerine 1’er yazdığımızda A yerine hangi sayı gelir?

A. 251 B. 252 C. 253

1. 248 A ... ... ... ...

Yukarıdaki sayının üzerine 100’er yazdığımızda E yerine hangi sayı gelir?

A. 709 B. 809 C. 909

3. 409 E

... ... ... ...

Yukarıdaki sayının üzerine 10’ar yazdığımızda B yerine hangi sayı gelir?

A. 405 B. 415 C. 425

2. 385 B ... ... ... ...

Yukarıdaki sayıdan geriye doğru 1’er yazdığımızda Z yerine hangi sayı gelir?

A. 597 B. 598 C. 599

4. 601 Z

123 135 147 156 161 174 190

523 535 547 556 561 574 590 323

335 347 356 361 374 390

723 735 747 756 761 774 790 223

235 247 256 261 274 290

623 635 647 656 661 674 690 423

435 447 456 461 474 490

823 835 847 856 861 874 890

(24)

Soyadı: Değerlendirme - 1

22 24 ... ... ... ... A 273 ... ... ... E

Yukarıdaki 2’şer ritmik saymada A yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 32 B. 34 C. 36

Yukarıdaki sayının üzerine 100’er yazdığımızda E yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 503 B. 573 C. 673

1. 5.

297 298 ... ... ... ... B

Yukarıdaki 1’er ritmik saymada B yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 301 B. 302 C. 303 2.

475 485 ... ... ... C

Yukarıdaki 10’ar ritmik saymada C yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 525 B. 515 C. 535 3.

42 49

35 56 63

Yukarıdaki ritmik sayma kaçar ka- çardır?

A. 6’şar ritmik saymadır.

B. 7’şer ritmik saymadır.

C. 8’er ritmik saymadır.

4. 28

... Z

... ...

Yukarıdaki sayıdan ileri doğru 6’şar yazdığımızda Z yerine hangi sayı gelir?

A. 54 B. 60 C. 66 6. 36

... H

... ...

Yukarıdaki sayıdan ileri doğru 7’şer yazdığımızda H yerine hangi sayı gelir?

A. 65 B. 67 C. 70 7. 42

... K

... ...

Yukarıdaki sayıdan ileri doğru 8’er yazdığımızda K yerine hangi sayı gelir?

A. 72 B. 80 C. 88 8. 48

(25)

... L

... ...

Yukarıdaki sayıdan ileri doğru 9’ar yazdığımızda L yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 81 B. 90 C. 99 9. 45

... 48 ...

Yukarıdaki ritmik sayma ileri doğ- ru 6’şardır. Noktalı yerlere gele- cek sayıların toplamı kaçtır?

A. 92 B. 94 C. 96 10.

... ... 77

Yukarıdaki ritmik sayma ileri doğ- ru 7’şerdir. Noktalı yerlere gelecek sayıların farkı kaçtır?

A. 5 B. 6 C. 7 11.

12. İleri doğru 8’er sayarken 80’den önce söylediğimiz sayı hangisidir?

A. 72 B. 76 C. 88

13. Tanesi 5 kg olan 8 kavunun top- lamı kaç kg’dır?

A. 13 B. 40 C. 45

14. Uzunluğu 6 cm olan 7 kibrit çöpü- nün toplam uzunluğu kaç cm’dir?

A. 38 B. 40 C. 42

15. Her birinde 7 tavuk olan 9 kümes- te kaç tavuk vardır?

A. 49 B. 56 C. 63

16. Oto yıkamada saatte 8 otomobil yıkanmaktadır. Oto yıkamada 7 sa- atte kaç otomobil yıkanır?

A. 56 B. 58 C. 64

17. Tanesi 4 TL olan çikolatalardan 9 tane aldım. Satıcıya 40 TL verdim.

Ne kadar para üstü almalıyım?

A. 4 B. 5 C. 6 (Aşağıdaki soruları ritmik sayma

yardımıyla cevaplandıralım.)

(26)

Soyadı:

A. Aşağıda basamakları karışık olarak verilmiş olan sayıları yazalım.

B. Aşağıdaki sayılardan yüzler basamağı 8 olan sayıları maviye, onlar basamağı 4 olanları yeşile boyayalım.

Basamak Adları

Yüzler basamağı : Onlar basamağı : Birler basamağı :

4 7 2

Onlar basamağı : Birler basamağı : Yüzler basamağı :

8 0 5

Birler basamağı : Yüzler basamağı : Onlar basamağı :

3 9 0

Onlar basamağı : Yüzler basamağı : Birler basamağı :

5 1 6

Birler basamağı : Onlar basamağı : Yüzler basamağı :

0 5 2

Yüzler basamağı : Onlar basamağı : Birler basamağı :

8 0 7 Sayı: 4 7 2

Sayı: 9 0 3

Sayı: 2 5 0

Sayı: 5 8 0

Sayı: 1 5 6

Sayı: 8 0 7

a. b.

c. d.

e. f.

426

245 740 180

764

485 564 895

285

224 873 348

694

473 408 263

804

774 148 820 480

547 641 812

182

338 352 288 904

943 289 704

654

682 695 747

(27)

C. Aşağıdaki sayıların basamaklarındaki sayıları yazalım.

D. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1. 2.

4.

3.

Yukarıda belirtilen sayı hangisidir?

A. 460 B. 604 C. 640

Basamakları verilmiş olan sayı hangisidir?

A. 356 B. 635 C. 365

Okunuşu verilen sayıda “A” yerine hangisi gelmelidir?

A. 0 B. 1 C. 2 Yukarıdaki sayının onlar ve yüzler

basamağındaki rakamları yer de- ğiştirdiğimizde hangi sayı oluşur?

A. 437 B. 734 C. 743 a. birler basamağındaki rakam : b. onlar basamağındaki rakam : c. yüzler basamağındaki rakam :

745

a. onlar basamağındaki rakam : b. birler basamağındaki rakam : c. yüzler basamağındaki rakam :

280

a. yüzler basamağındaki rakam : b. birler basamağındaki rakam : c. onlar basamağındaki rakam :

346

a. birler basamağındaki rakam : b. yüzler basamağındaki rakam : c. onlar basamağındaki rakam :

807

4 onluk, 6 yüzlük

374

7A2 : Yedi yüz iki Onlar basamağı : Yüzler basamağı : Birler basamağı :

53 6 5

3

8

7 4

6

0

8 7

4

2

0

(28)

Soyadı:

A. Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazalım.

B. Aşağıda basamak değerleri verilmiş olan sayıları yazalım. Dikkatli olalım!

Basamak Değeri

a. 5 7 4

... ... ...

b. 8 5 7

... ... ...

c. 4 0 8

... ... ...

d. 7 4 6

... ... ...

e. 2 6 0

... ... ...

f. 9 8 5

... ... ...

a. SAYI

7 300

40

b. SAYI

500 8

30

c. SAYI

70 0

700

d. SAYI

900 9

0

e. SAYI

20 500

5

f. SAYI

400 8

10

500 70

0

60

40

80 50

400

200

700

900 800 4

8

0

6

5 7

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

3 5

9

4 7

5

4 3

0

1 7

2

7 8

9

8 0

5

(29)

C. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi çözümleyelim.

Yüzler Basamağı Basamak Değeri

SAYI Onlar Basamağı

Basamak Değeri Birler Basamağı Basamak Değeri

4 2 9 ... ... ...

2 0 4 ... ... ...

4 9 5 ... ... ...

1 0 8 ... ... ...

7 2 6 ... ... ...

9 0 9 ... ... ...

3 0 7 ... ... ...

7 5 0 ... ... ...

8 3 0 ... ... ...

8 8 8 ... ... ...

5 7 1 ... ... ...

6 0 3 ... ... ...

9 9 0 ... ... ...

1 1 1

400 20 9

700 50 0

100 0 8

500 70 1

200 0 4

800 30 0

900 0 9

900 90 0

700 20 6

600 0 3

400 90 5

800 80 8

300 0 7

100 10 1

(30)

Soyadı:

A. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilmiş olan sayıları yazalım.

B. Aşağıda basamak değerleri karışık olarak verilmiş olan sayıları yazalım.

Basamak Değeri

40 8 200 0 5 500

200 6 70 4 30 600

20020 200700 2003 20070 200100 2008 Sayı: 2

2

7

5

6

1 4

7

2

0

3

7 8

6

3

5

4

8 Sayı:

Sayı:

Sayı:

Sayı:

Sayı:

a. ... ... ... 2 yüzlük 8 onluk 5 birlik

c. 4 yüzlük 9 onluk 6 birlik

e. 8 yüzlük 4 onluk

b. 7 yüzlük 3 birlik

d. 5 yüzlük 2 birlik

f. 3 yüzlük 5 birlik

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

2 7 4

5 8 3

8 0 9 0 4 0

5 3 6 2 0 5

(31)

D. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

C. Aşağıdaki rakamları kullanarak istenilen sayıları yazalım.

Yukarıda okunuşu verilmiş olan sa- yıda noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. yedi B. seksen C. yüz

Yukarıdaki sayının onlar basama- ğındaki rakam 2 artırılırsa sayı kaç artar?

A. 2 B. 20 C. 200

Yukarıda basamakları verilmiş olan sayı hangisidir?

A. 205 B. 250 C. 520

Yukarıdaki sayının yüzler basama- ğındaki rakam 3 azaltılırsa sayı kaç azalır?

A. 3 B. 30 C. 300 2.

3.

1.

4.

a. 7 3 6 En küçük üç basamaklı sayı : En büyük üç basamaklı sayı :

...

...

...

...

...

...

b. 4 8 0 En küçük üç basamaklı sayı : En büyük üç basamaklı sayı :

...

...

...

...

...

...

c. 2 5 3 En küçük üç basamaklı sayı : En büyük üç basamaklı sayı :

...

...

...

...

...

...

d. 6 0 1 En küçük üç basamaklı sayı : En büyük üç basamaklı sayı :

...

...

...

...

...

...

e. 3 7 2 En küçük üç basamaklı sayı : En büyük üç basamaklı sayı :

...

...

...

...

...

...

758 875: Sekiz ... yetmiş beş 364

Birler basamağı: 5 Yüzler basamağı: 2

3 7 4

2

1

7 8

5

6

2

6 6 0

3

0

3 4

3

1

3 7 3 8

5

6

2 0

2

0

7

(32)

Soyadı: Etkinliklerle Bölüm Değerlendirmesi

A. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.

B. Aşağıda basamakları verilmiş olan sayıları yazalım.

C. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.

2 7 4 8 1

5 3 6 7 2 +

+ + + +

+ + + + + yüzlük

yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük

yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük yüzlük onluk

birlik onluk birlik birlik

onluk birlik onluk onluk birlik 5

4 9 8 1

5 9 1 5 6 :

: : : :

: : : : :

a. f.

b. g.

c. h.

d. ı.

e. i.

2 5 0 5 5 0

4 9 0 6 1 0

7 0 4 3 0 9

8 0 8 7 5 0

1 0 1 2 0 6

Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı

yüzler basamağı birler basamağı birler basamağı yüzler basamağı yüzler basamağı

onlar basamağı yüzler basamağı 5 ,

4, 8 , 5 , 7 ,

7 , 3, 6 2 4

2 9

: : : : : a.

b.

c.

d.

e.

7 2 5

8 0 6 9 4 3

2 5 0 4 0 7

100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10

100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1

a.

b.

c.

d.

: : : :

1 3 5

5 0 7 2 4 0

3 2 3

(33)

D. Aşağıda basamak değerleri verilmiş olan sayıları yazalım.

E. Aşağıdaki açıklamalara uygun sayıları yazalım.

500 8 30 10 1 100

30 7 300 10 400 9

200 0 5 70 0 600

a. Onlar basamağı 4 olan en büyük üç basamaklı sayı: ... ... ...

e. Yüzler basamağı 1 olan en büyük üç basamaklı sayı: ... ... ...

c. Birler basamağı 8 olan en küçük üç basamaklı sayı: ... ... ...

g. Yüzler basamağı 2, onlar basamağı 4 olan en büyük sayı: ... ... ...

b. Yüzler basamağı 7 olan en küçük üç basamaklı sayı: ... ... ...

f. Birler basamağı 9, yüzler basamağı 5 olan en küçük sayı: ... ... ...

d. Onlar basamağı 6 olan en büyük üç basamaklı sayı: ... ... ...

h. Onlar basamağı 8, yüzler basamağı 1 olan en büyük sayı: ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

5

3

2

1

4

6

9

1

1

2 7

9

5

1 3

3

0

1

1

7

4

0

9

4 0

6

0

8 8

7

5

1

9

0

9

8

9

9 0

9

9

9

(34)

Soyadı:

A. Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onluklara yuvarlayalım.

Yakın Onluğa Yuvarla

Birler basamağı 5 yada 5’ten büyük

ise sonraki onluğa yuvarla.

273 ...

666 ...

486 ...

352 ...

648 ...

497 ...

503 ...

397 ... 808 ...

195 ...

714 ... 337 ...

105 ...

465 ... 736 ...

646 ...

897 ... 374 ...

808 ...

502 ... 444 ...

792 ...

233 ... 945 ...

Birler basamağı 5’ten küçük ise önceki

onluğa yuvarla.

270

450

810 500

400

230

350

790 950

490

340 200

710

900

670

650 370

740 110

470

500

500

810 440

(35)

B. Aşağıdaki sayıları sırasıyla yakın olduğu onluğun tablosuna yazalım.

C. Sayıların yakın olduğu onluğu örnekteki gibi boyayalım.

414 385 404 393

388 412 397 408

395 394 405 402

390

... ...

... ...

400

... ...

... ...

410

... ...

... ...

a. 268 sayısı 260 , 270 sayısına yakındır.

d. 726 sayısı 720 , 730 sayısına yakındır.

b. 634 sayısı 630 , 640 sayısına yakındır.

e. 575 sayısı 570 , 580 sayısına yakındır.

c. 395 sayısı 300 , 400 sayısına yakındır.

f. 414 sayısı 410 , 420 sayısına yakındır.

g. 695 sayısı 690 , 700 sayısına yakındır.

385

395

405 388

402

412

393

397

408 394

404

414

Figure

Updating...

References

Related subjects :