TANITIM VE MEDYA BAŞKANLIĞI. kararimizevet.com

128  Download (0)

Tam metin

(1)

www.akparti.org.tr www.akparti.org.tr

(2)
(3)

R. Tayyip ERDOĞAN

(4)
(5)

Saygıdeğer Ak Parti Teşkilatı,

Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına gidecek ve anayasa değişikliğini oylayacaktır.

Partimiz, devletimize ve milletimize hizmet etmek amacıyla başlatılan anayasa değişikliği halk oylaması için tanıtım sürecini başlatmıştır.

Bu sürecin başarıyla tamamlanması ve pozitif bir sonuç alınabilmesi için teşkilat çalışanlarımız ve görevli arkadaşlarımızın uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

Bu kuralların başında; Halk Oylaması Kampanyası Kurumsal Kimliği’nin

muhafaza edilmesi gelmektedir. Ak Parti Kurumsal Kimliği’ne, Parti Programı’na, Parti Tüzüğü’ne, Kampanya Kılavuzu’na ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı davranışlar karşısında, partimiz taviz vermeyecek ve sorumluluk kabul etmeyecektir.

16 Nisan 2017 Halk Oylaması Kurumsal Kılavuzu, bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Kılavuzda, teşkilat çalışanlarımız ve görevli arkadaşlarımızın çalışmalarında dikkat edeceği hususlar ve partimizin kurumsal sembolleri ile bu sembollerin kullanım biçimlerine yer verilmektedir.

Binali YILDIRIM

GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN

(6)

İÇİNDEKİLER

İLETİŞİM STRATEJİSİ 07

KURUM KİMLİĞİ 21

01 LİDER FOTOĞRAFLARI 22

02 LOGONUN DİKEY RENKLİ KULLANIMI 23 03 LOGONUN YATAY RENKLİ KULLANIMI 24 04 LOGONUN BANTLI KULLANIMLARI 25 05 KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ 26 06 KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ 27 07 KURUM KİMLİĞİ YARDIMCI YAZI KARAKTERİ 28

08 KAMPANYA SLOGANI A 29

09 KAMPANYA SLOGANI B 30

10 KAMPANYA SLOGANI C 31

11 KAMPANYA OY PUSULASI 32

12 A4 BROŞÜR 2 KIRIM 33

13 BLOKNOT 34

14 CD ÜSTÜ VE CD KUTUSU 35

15 USB DİSK 36

16 KONUŞMA KARTI 37

17 NOT KARTI 38

18 BILLBOARD A 39

19 BILLBOARD B 40

20 BILLBOARD C 41

21 RAKET / CLP A 42

22 RAKET / CLP B 43

23 RAKET / CLP C 44

24 DİKEY AFİŞ A 45

25 DİKEY AFİŞ B 46

26 DİKEY AFİŞ C 47

27 YATAY AFİŞ A 48

28 YATAY AFİŞ B 49

29 YATAY AFİŞ C 50

30 EL İLANI 51

31 TAM SAYFA GAZETE İLANI A 52 32 TAM SAYFA GAZETE İLANI B 53 33 YARIM SAYFA GAZETE İLANI A 54 34 YARIM SAYFA GAZETE İLANI B 55

35 MEKTUP A4 56

36 SLOGANLI BAYRAK 57

37 LOGOLU BAYRAK 58

(7)

38 YELKEN VE OLTA BAYRAKLAR 59

39 BEZ - VİNİL AFİŞ 60

40 DİJİTAL AFİŞ A 61

41 DİJİTAL AFİŞ B 62

42 DİJİTAL AFİŞ C 63

43 OTOBÜS GİYDİRME 64

44 MİNİBÜS GİYDİRME 65

45 TIR GİYDİRME 66

46 ŞAPKA 68

47 T-SHIRT 69

48 SWEATSHIRT 70

49 GÖMLEK 71

50 MONT 72

51 YAĞMURLUK 73

52 ŞEMSİYE 74

DİJİTAL KURUMSAL KİMLİK 77

İLETİŞİM STRATEJİSİ 78

01 İNTERNET BANNER 86

02 FACEBOOK 89

03 TWITTER 98

04 YOUTUBE 105

05 GOOGLE+ 107

06 INSTAGRAM 108

MİTİNG DUYURULARI 111

01 BILLBOARD 112

02 RAKET/CLP 113

03 DİKEY MİTİNG AFİŞ 114

04 YATAY MİTİNG AFİŞ 115

05 EL İLANI A5 116

06 TAM SAYFA GAZETE İLANI A 117 07 TAM SAYFA GAZETE İLANI B 118 08 YARIM SAYFA GAZETE İLANI A 119 09 YARIM SAYFA GAZETE İLANI B 120 10 MİTİNG DİJİTAL AFİŞ 121

11 BEZ - VİNİL AFİŞ 122

12 TV REKLAM FİLMİ 123

13 RADYO SPOTU 124

(8)
(9)

İLETİŞİM STRATEJİSİ

(10)

2017 HALK OYLAMASI KILAVUZU

16 Nisan 2017 Halk Oylaması sürecinde, milletimizle doğru iletişim kurabilmek, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak;

belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır.

Bunun sağlanması “Evet” kampanyasını yürüten kadroların “takım ruhu”

ile hareket ettiğini gösterecek, bu da seçmenlerde olumlu bir algıya dönüşecektir.

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yürüteceğimiz kampanyada

kullanılacak materyaller ile “Evet” ofisleri çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, bir ahenk ve bütünlük oluşturması önemlidir.

Bu ahenk ve bütünlüğü sağlayacak olan temel kurallar şöyle sıralanmaktadır:

01 ÇOK FAZLA MESAJ İHTİVA EDEN MATERYALLERİN KULLANILMAMASI

Kampanya süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan

materyaller, Ak Parti Genel Merkezi’nden gelecek olanlar veya merkezin kullanılmasına müsaade ettiği dokümanlardan oluşacaktır. Bunun dışında hiçbir ekip kendi başına hazırladığı metin ya da sloganları kullanmamalı ve dağıtmamalıdır. Halk Oylaması kampanyamız ile ilgili konsept bütünlüğünün bozulmaması açısından bu konu büyük önem arz etmektedir.

02 KULLANILAN DOKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI

Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar; renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Özellikle

(11)

bu dokümanların tasarımında ve basımında, hazırlanan kurumsal kimlik kitabının esas alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı, seçmene dağıtılmamalıdır.

03 KULLANILACAK MATERYALLERDE ESTETİK DÜZEY İLE ALGILANABİLİRLİĞİN YÜKSEK OLMASI VE ÇEVREYE ZARARLI MALZEMELERİN KULLANILMAMASI

Kampanya süresince kullanılacak materyallerin estetik düzey ve algılanabilirliğinin yüksek olması, kampanyanın imajına olumlu bir katkı sağlayacak ve seçmenin yürütülen çalışmaları “düzenli ve disiplinli” olarak algılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılacaktır. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmayacaktır.

Kısaca, çevreye duyarlı bir Halk Oylaması kampanyası yürütülecektir.

04 KULLANILACAK MATERYALLERİN HEDEF KİTLEYE GÖRE MERKEZİ YERLERE ASILMASI

Kampanya süresince kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş ve broşür gibi enstrümanlar merkezi yerlerde sergilenip, dağıtılmalıdır. Aynı zamanda propaganda araçlarının da merkezi noktalarda olmasına dikkat edilmelidir.

En kısa zamanda, en fazla seçmene ulaşabilmenin yolları aranmalıdır.

05 “EVET” OFİSLERİNİN İŞLEVSEL VE KULLANIŞLI OLMASI

“Evet” ofisleri merkezi noktalarda kurulmalı ve büroların kullanımı mümkün olduğu kadar işlevsel hale getirilmelidir. Seçmenlerin “Evet” ofislerinde Halk Oylaması ile ilgili merak ettikleri sorulara en kısa zamanda cevap alması sağlanmalı ve bunun önceden belirlenmiş bir düzen içinde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.

(12)

06 “EVET” OFİSLERİNDEKİ GÖREVLİLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ Halk Oylaması kampanyası süresince aynı kişilerin görev alması, gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanması ve gelen seçmen profilinin doğru saptanması, koordinasyonun bütünlüğü açısından önem arz etmektedir. Bu sayede yetkili olmayan kişilerin sorumlu gibi algılanmasının önüne geçilecektir.

07 “EVET” OFİSLERİNİ ZİYARET EDEN SEÇMENLERİN KAYDEDİLMESİ

“Evet” ofislerine gelen seçmenlerin yaş, meslek ve öğrenim durumlarını içine alan bilgiler not edilmeli, düşünce ve istekleri doğru şekilde saptanmalıdır. Sorularını cevapsız bırakmamak, iletişimi sürekli kılmak için telefon numaraları ve e-mail adresleri temin edilmelidir. Seçmenlerin Halk Oylaması’ndan beklentileri de, kampanyanın gidişatında önemli bir etken olacağından, bunların da kaydı düzenli şekilde yapılmalıdır.

08 TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN FAYDALANILMASI Halk Oylaması Görevlilerinin dünyayı bilen, teknolojinin bütün

imkânlarından yararlanan, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek için günümüz iletişim cihazlarının “Evet” ofislerinde hazır halde bulundurulmasının önemi büyüktür.

09 GÜNLÜK AKTİVİTELERİ ANLATAN RAPORLARIN TUTULMASI

“Evet” ofisleri, yaptığı çalışmalarla ilgili olarak rapor tutmalıdır. Bu çalışma, kampanya etkisinin ölçülmesi, ileride oluşabilecek problemlere vaktinde önlem alınması ve hedef kitlenin sağlıklı bir şekilde tanımlanması açısından önemli bir rol oynayacaktır.

(13)

10 DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

“Evet” ofislerinin en etkin şekilde çalışması, koordinasyonun sağlanması, düzenli veri akışının gerçekleşmesi, seçmen tepkilerinin ölçülmesi ve çalışma disiplininin sağlanması açısından sabah-akşam günlük durumu değerlendiren toplantılar yapılmalı, seçmene ulaşabilecek kanal ve mecralar bölgenin durumuna göre yeniden ele alınmalıdır. Hedefimiz;

Anayasa değişikliklerinin getirdiği faydaların mümkün olduğunca daha fazla seçmene anlatılması olmalıdır.

11 PERSONELİN DİNAMİK VE HALKIN PROFİLİNİ YANSITAN KİŞİLERDEN SEÇİLMESİ

Halk Oylaması’nda gençlerin oluşturduğu kitle büyük önem taşımaktadır.

Bu önemi vurgulamak açısından “Evet” ofislerinde görev yapacak kadroların genç ve birikimli görevlilerden oluşmasında yarar vardır. Bu gençlerin aynı zamanda çabuk karar alabilen, yetenekli ve Anayasa Değişikliği sürecini doğru şekilde anlatabilecek kişiler olmasına ve bölgenin genel yapısına uygun olanlar arasından seçilmesine dikkat edilmelidir.

12 BELİRLENEN MÜZİKLERİN KULLANILMASI

“Evet” ofislerinde Genel Merkez’in belirlemiş olduğu müzikler

kullanılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir sanatçının parçası, doğrudan ilişkili olmayan görüntülerin gösterilmesi, kampanyanın genel konseptine aykırı olacak, kampanya kurgusunu ve imajını olumsuz yönde etkileyecektir.

13 ANONSLAR, MÜZİKLER, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Kampanya süresince seçilecek müziklerde ve anonslarda önceden belirlenmiş müzikler ve anonslar kullanılırken, gürültü kirliliği

(14)

oluşturmamaya özen gösterilmelidir. Okul, hastane, ibadethane vb. gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmelidir.

14 SEÇMEN PROFİLİNE UYGUN SÖYLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ Kampanya süresince kullanılacak söylemlerin dile getirilmesinde seçmen profili dikkate alınacaktır. Örneğin; gençlere hitap edilirken, onların ilgileri ve beklentileri doğrultusunda mesajlar verilmeli, esnaf veya işçilere verilen mesajlarda ise bu kesimi ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır.

15 SEÇMEN SORULARININ BELİRLENMESİ VE CEVAPLARIN HAZIRLANMASI

“Evet” ofisleri, yapacağı bir çalışma ile seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır. Kampanya süresince gelebilecek farklı sorular ise durum değerlendirme toplantılarında ele alınmalı, bu sorular kampanyamızı doğru yansıtan söylemler ile cevaplandırılmalıdır. Bunun dışında görevliler, kendi kişisel düşüncelerini seçmene aktarmamalıdır.

Kampanya stratejisinin mümkün olduğu kadar korunması, her aşamada sağlanmalıdır.

16 KIYAFETLERDE RENK VE UYUM BÜTÜNLÜGÜ

“Evet” ofislerinde görev alacak olanlar mümkün olduğu kadar aynı renk ve özellikte kıyafet giymelidirler. Bu, aynı zamanda takım ruhunu çağrıştıracak ve birlikte hareket edildiği imajını doğuracaktır.

(15)

17 KAMPANYA ROZET VE İŞARETLERİNİN KULLANILMASI

“Evet” ofislerinde çalışanların yetkili olduğunun anlaşılması, mesajın en etkili şekilde seçmen kitleye ulaştırılması açısından, kampanyamızın rozeti ve yaka kimlik kartları kullanılmalı, özellikle rozetler ve yaka kimlik kartları kıyafetlerin üzerinde gösterilmelidir.

18 SEÇMEN SORULARININ HİYERARŞİK YAPIYA GÖRE CEVAPLANDIRILMASI

Seçmenlerin Halk Oylaması ile ilgili soracakları sorularda, “Evet”

ofislerindeki görevliler yetersiz kaldıklarını hissettikleri anda, hiyerarşik yapıyı bozmadan diğer görevlilerden yardım almalıdır. Bu şekilde söylemlerimiz en yalın ve etkili şekilde seçmene iletilecektir.

19 YEREL MEDYA İLE OLAN İLİŞKİLER

Yerel medya, Halk Oylaması kampanyasında önemli bir role sahiptir.

Bu yüzden doğru ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Halk Oylaması kampanyası süresince farklı anlamlara yol açabilecek düşüncelerin dile getirilmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapanların yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Yerel medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır.

20 KURUMSALA AYKIRI GÖRSEL VE YAZILI MATERYALLERİN KULLANILMAMASI

Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, Genel Merkez’in belirlediği standartlar çerçevesinde yapılmalıdır. “Evet” ofislerinde bunun dışındaki çalışmalara yer verilmemelidir.

(16)

21 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE YAKIN İLİŞKİLER KURULMASI Sivil toplum örgütleri ile kurulacak ilişki, Halk Oylaması kampanyamız açısından önemlidir. Doğru ve inanılır bir kampanyanın yürütülmesinde bölgedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının mutlaka desteği alınmalı, fikirlerimiz bu örgütlere en doğru şekilde aktarılmalıdır.

22 HALK OYLAMASI ÇALIŞMALARINDA TARTIŞMADAN KAÇINILMASI

Kampanya süresi boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan biri de, güler yüzlü olmak, hem seçmenle hem de diğer partililerle tartışmaya girmemektir. “Evet” ofislerinde görev alacaklar bu konuda hassas olmalıdır.

Halk Oylaması kampanyası, aynı zamanda bütün toplumu kucaklayan bir çerçevede yürütülmelidir. Seçmenlere mesaj iletirken kararlı olunmalı, bu kararlılık nazik ve kibar bir şekilde iletilmelidir.

23 PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN PLANLANMASI

Kullanılacak promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmalıdır. Kadınların kullandığı promosyon ürünler erkeklere, erkeklerin kullandığı ürünler kadınlara verilmemeli; çocukların kullanabileceği promosyonlar ise gençlere dağıtılmamalıdır.

24 KUTLAMALAR VE TEBRİK MESAJLARI

Görevliler bölgedeki ve ülkemizdeki önemli olayları ve günleri

kaçırmamaya özen göstermeli, kutlama ve tebrik mesajları ile seçmene ulaşmaya çalışmalıdır.

(17)

25 GÖREVLİLERİN KIYAFETLERİ

Halk Oylaması Görevlileri seçim alanlarına ve katılacakları aktivitelere göre kıyafet belirlemelidir. Bu aktiviteler sırasında ve propaganda süresi boyunca mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçilmelidir.

26 GÖREVLİLER GÜLER YÜZLÜ OLMALI

Seçmenle kurulacak iletişimde hiçbir şekilde tartışmaya girilmemeli ve Halk Oylaması Görevlileri mümkün olduğu kadar sabır ve güler yüzle seçmene yaklaşmalıdır. Diğer partileri kötülememeli, sadece kampanyamızı ve çalışmalarımızı anlatmalıdır.

27 ZİYARET EKİBİNİN OLUŞTURULMASI

Halk Oylaması Görevlileri, kampanya süresince yapacakları ziyaretler için ekibini iyi kurmalı, ziyaret ekibinde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil edebilecek temsilciler bulunmalıdır.

28 GÖREVLİLER TOPLUMUN HER KESİMİYLE İLETİŞİM KURMALIDIR

Halk Oylaması Görevlileri, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olunmalı ve bu törenlere mutlaka gidilmelidir.

29 KANAAT ÖNDERLERİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMASI

Halk Oylaması kampanyamızda yer alacak görevliler, seçim bölgelerindeki kanaat önderleri ile sürekli iletişim halinde olmalı, onlar ile dirsek

temasında bulunmaya dikkat etmelidir. Kanaat önderleri ile iletişim

(18)

halinde olmak hem seçim bölgelerindeki insanların beklentilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu algısı sürecin kolay kabullenilmesini sağlayacaktır.

30 SEÇMENLERE ADIYLA HİTAP EDİLMESİ

Halk Oylaması Görevlileri, propaganda çalışmaları sırasında tanıdığı insanlara mutlaka adıyla hitap etmeli, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranmalıdır.

31 SEÇMENİN DİLE GETİRDİĞİ SORUNLARIN NOT EDİLMESİ

Halk Oylaması Görevlileri iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru tahlil etmeli ve onların dile getirdiği sorunları not almalıdır. Böylece seçmenlerle kurulacak iletişimin daha sağlıklı olması sağlanacaktır

32 BÖLGE SORUNLARININ ÖNCEDEN ARAŞTIRILMASI VE PROJELER

Halk Oylaması Görevlileri, propaganda amacıyla gideceği bölgenin sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili olarak sunulacak çözüm önerilerini tespit etmelidir. Seçmenin ortak mutabakatını sağlayacak konular üzerinde durmalıdır.

33 ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMALI Halk Oylaması Görevlileri, mümkün olduğu kadar çocuklarla ve gençlerle etkili iletişim kurmalıdır. Ayrıca gençlerle birlikte çeşitli spor aktivitelerine katılmalıdır. Basketbol, futbol vb. oyunlar bu aktivitelerden bazılarıdır.

Çocuklarla ve gençlerle kurulan etkili iletişim kadar kadın seçmenlerle de etkili iletişim kurulmalı, onların beklentileri özellikle dikkate alınmalıdır.

(19)

34 MESAJLARIMIZIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İLE DUYURULMASI

Mesajlarımız seçmene en etkili şekilde ulaştırılmalıdır. İnsanlarla yüz yüze görüşmeler yapılmalı, esnafla bire bir temas halinde olunmalı, ev ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Ancak bu iletişim çalışmalarında esnafın rahatsız olmasına, trafiğin tıkanmasına neden olacak davranışlardan uzak durmak gerekmektedir. Ayrıca daha önceden belirlenen mekân veya alanlarda özel halkla ilişkiler faaliyetleri de düzenlenmelidir.

35 MİTİNG VE TOPLANTI ORGANİZASYONLARI

Yapılacak miting ve organizasyonlar profesyonelce düzenlenmiş olmalıdır.

Yapılan miting ve toplantılarda düzen ön planda olmalı, miting ve toplantı alanları aday kılavuzundaki ilgili açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmelidir.

36 KRİZ ORTAMI OLUŞMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması Kampanyası süreci, ülkemizin birliğine kasteden şer odaklarının ve terör gruplarının kaos ortamı oluşturmak için fırsat bekledikleri bir ortamdır. Bu tür olaylar yaşanması durumunda “Evet”

ofisleri ve Halk Oylaması Görevlileri pozitif duruşlarını korumalıdır. Birlik ve beraberlik mesajları vermeli, dik bir duruş sergilemelidir.

37 TANITIM FAALİYETLERİNİN BİLİNEN MECRALAR DIŞINDA DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Kampanyamız süresince tanıtım faaliyetlerini bilinen mecraların dışına taşımak ve gerekirse yeni mecralar üretmek önemlidir. Bu bakımdan tanıtım faaliyetleri, yine belli bir disiplin ile yeni ve ilgi çekecek mecralara taşınmalıdır.

(20)

38 SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Günümüzdeki iletişim mecralarının başında sosyal medya gelmektedir.

Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, yöneticiler ile görevliler sosyal ve dijital medya araçlarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir.

Yöneticiler ve Halk Oylaması Görevlileri resmi hesaplardan güncel bilgileri seçmenle paylaşmalı, seçmenlerin sorularını cevapsız bırakmamalıdır.

39 HALK OYLAMASI’NDA AKİM’İN KULLANILMASI

Genel Merkez’e bağlı olarak çalışan il ve ilçe başkanlıklarının oluşturduğu AKİM (Ak Parti İletişim Merkezi), 16 Nisan Halk Oylaması kampanyasına büyük bir ivme kazandıracaktır. Vatandaşlarımız, kampanya hakkındaki görüşleri ile sorun ve önerileri AKİM aracılığı ile ileteceklerdir.

Sonuç olarak Halk Oylaması kampanyasında görev alan tüm kadrolarımız bilmelidir ki; 16 Nisan Halk Oylaması’nda istenilen sonuca ulaşmamız, çalışanların gayretleriyle mümkündür. Ancak bu gayretlerin belli bir disiplin ve ahenk içinde yürütülmesi önemlidir. Bunun için yukarıda sıralanan maddelere uyulması ve bunların en titiz şekilde uygulanması gerekmektedir.

40 SEÇİM YASAKLARINA UYULMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Halk Oylaması için belirleyip ilan ettiği seçim yasaklarını, www.ysk.gov.tr, www.akparti.org.tr ve

www.kararimizevet.com adreslerinden, il ve ilçelerdeki Seçim İşleri Başkanlıkları ile Seçim Koordinasyon Merkezlerinden öğrenebilirsiniz.

(21)

41 KAMPANYA WEB SİTESİ

Anayasa Değişikliği Halk oylaması ile ilgili tüm açıklayıcı bilgiler ve kampanya için üretilecek tüm materyallerin tasarımlarını

www.kararimizevet.com adresinden temin edebilirsiniz.

(22)
(23)

KURUM KİMLİĞİ

(24)

Halk Oylaması Kampanyası’nda kullanılacak lider fotoğrafları aşağıdaki gibidir.

Fotoğraflar CD içerisinde mevcuttur.

Ayrıca www.kararimizevet.com adresinden temin edilebilir.

01

LİDER FOTOĞRAFLARI

(25)

Ak Parti Logosu’nun dikey renkli biçimi aşağıdaki gibidir.

Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercih edilmelidir.

LOGONUN DİKEY RENKLİ KULLANIMI

02

70x

58x 41,5x

59x7x

(26)

LOGONUN YATAY RENKLİ KULLANIMI

Ak Parti logosunun yatay renkli biçimi aşağıdaki gibidir.

Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercih edilmelidir.

03

100x

32x 66x

33x11,4x

(27)

LOGONUN BANTLI KULLANIMLARI Ak Parti Logosu’nun köşelerde bantlı kullanımı aşağıda verildiği gibidir.

Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercihh edilmelidir.

04

SOL SAĞ

(28)

Ak Parti Logosu’nun temel renkleri aşağıda açıklanmıştır.

Bununla birlikte, kampanyada kullanılan diğer renkler de aşağıda belirtilmiştir.

05

KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ

% 0

pantone 144 C pantone 285 C pantone 3125 C pantone 485 C

% 87

% 79

% 0

% 47

% 43

% 0

% 100

% 100

% 0

% 23

% 100

% 0

% 0

% 0

% 0

(29)

Ak Parti kurum kimliği yazı karakteri Univers font ailesidir.

KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ

06

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890

UNIVERS

(30)

Ak Parti kurum kimliği yardımcı yazı karakteri Futura font ailesidir.

KURUM KİMLİĞİ YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

07

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890

FUTURA

(31)

KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI A

08

Kampanya sloganı ve tipografik uygulaması aşağıdaki gibidir.

Yazı karakteri Interstate Condensed Black fontudur.

Interstate Condensed Black

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

(32)

KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI B

09

Kampanya sloganı ve tipografik uygulaması aşağıdaki gibidir.

Yazı karakteri Norwester fontudur.

Norwester

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ 1234567890

(33)

Kampanya sloganı ve tipografik uygulaması aşağıdaki gibidir.

Yazı karakteri Hurme Geometric Sans 4 Black fontudur.

KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI C

10

Hurme Geometric Sans 4 Black

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890

(34)

11

Oy verme davranışına yönelik “evet” algısını güçlendirmek için kampanya ile ilgili bütün materyallerde oy pusulası kullanılmalıdır.

KAMPANYA OY PUSULASI

(35)

0(312) 204 50 00 (Pbx) kararimizevet.com

/akparti/akparti /akparti

A4 Broşür (21x29.7cm), 135gr mat kuşe veya 90gr 1.hamur kağıt,

12

4 renk baskı.

A4 BROŞÜR 2 KIRIM

(36)

13

Bloknot kapağı 250gr mat kuşe kağıt ve 4 renk baskı olmalıdır.

İç sayfada 90gr 1.hamur kağıt, 4 renk baskı, 50’li cilt ve üstten yapıştırma olmalıdır.

BLOKNOT

0(312) 204 50 00 (Pbx) kararimizevet.com

/akparti /akparti /akparti

(37)

CD kutusu için kullanılacak kağıt 300gr mat kuşedir.

14

Özel bıçak ve yapıştırması vardır. Baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır.

CD üzerine serigraf veya sticker etiket olarak baskı yapılabilir.

CD ÜSTÜ VE CD KUTUSU

0(312) 204 50 00 (Pbx) kararimizevet.com

/akparti /akparti /akparti

(38)

15

USB DİSK

USB disk üzerine serigraf baskı yapılmalıdır.

USB’lerin bir tarafına Ak Parti logosu, diğer tarafına slogan gelmelidir.

(39)

Konuşma kartı basın açıklamalarında, TV programlarında, kutlama ve

16

kongrelerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Konuşma kartı 350gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. Baskı 4 renkten oluşmaktadır.

KONUŞMA KARTI

(40)

NOT KARTI

Not kartı 200gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 0.1mm’dir. Baskı 4 renkten oluşmaktadır.

0(312) 204 50 00 (Pbx) kararimizevet.com

/akparti /akparti /akparti

17

(41)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

18

BILLBOARD A

(42)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

BILLBOARD B

19

(43)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

20

BILLBOARD C

(44)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

RAKET/CLP A

21

(45)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. RAKET/CLP B

22

(46)

23

RAKET/CLP C

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

(47)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

24

DİKEY AFİŞ A

(48)

25

DİKEY AFİŞ B

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

(49)

26

DİKEY AFİŞ C Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

(50)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

YATAY AFİŞ A

27

(51)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

YATAY AFİŞ B

28

(52)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

YATAY AFİŞ C

29

(53)

Ölçü A5 kağıt 115gr mat kuşe veya 80gr 1.hamur.

30

Tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

EL İLANI

(54)

31

Tam sayfa gazete ilanı, ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

TAM SAYFA GAZETE İLANI A

(55)

Tam sayfa gazete ilanı, ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde

32

mevcuttur.

TAM SAYFA GAZETE İLANI B

(56)

33

Yarım sayfa gazete ilanı, ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI A

(57)

Yarım sayfa gazete ilanı, ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde

34

mevcuttur.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI B

(58)

35

A4 Mektup (21X29.7cm) 135gr mat kuşe veya 80gr 1.hamur kağıda basılmalıdır. Baskı 4 renkten oluşmaktadır.

MEKTUP A4

(59)

Sloganlı Bayraklar aşağıda belirtilen şekildedir.

36

Tasarım ebatları 1,5mx2,5m oranında olup, orantılı olarak büyüyüp küçülebilir. Kumaşa veya brandaya basılabilir.

SLOGANLI BAYRAK

1,5m

2,5m

(60)

37

Logolu Bayraklar aşağıda belirtilen şekildedir.

Tasarım ebatları 1,5mx2,5m oranında olup, orantılı olarak büyüyüp küçülebilir. Kumaşa veya brandaya basılabilir.

LOGOLU BAYRAK

1,5m

2,5m

(61)

38

YELKEN VE OLTA BAYRAKLAR Yelken (100x400cm, 75x300cm, 50x200cm) ve oltalı (110x200cm,

120x230cm, 150x300cm) bayrak aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.

(62)

39

Tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

BEZ - VİNİL AFİŞ

(63)

40

DİJİTAL AFİŞ A Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

(64)

41

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

DİJİTAL AFİŞ B

(65)

42

DİJİTAL AFİŞ C Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

(66)

Otobüs üzeri uygulaması değişik marka ve model araçlar için aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır. Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde (photoshop psd belgesi olarak) mevcuttur.

OTOBÜS GİYDİRME

43

(67)

MİNİBÜS GİYDİRME Otobüs üzeri uygulaması değişik marka ve model araçlar için aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır. Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde (photoshop psd belgesi olarak) mevcuttur.

44

(68)

Tır üzeri ve içi uygulamaları değişik marka ve model araçlar için aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır. Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde (photoshop psd belgesi olarak) mevcuttur.

TIR GİYDİRME

45

(69)

Tır içi uygulama ve başbakanlı görünüm.

(70)

Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

Örme ya da serigraf baskı yapılabilir.

ŞAPKA

46

(71)

Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

Örme ya da serigraf baskı yapılabilir.

47

T-SHIRT

(72)

SWEATSHIRT

Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

Örme ya da serigraf baskı yapılabilir.

48

(73)

GÖMLEK Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

Örme ya da serigraf baskı yapılabilir.

49

(74)

MONT

Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

Örme ya da serigraf baskı yapılabilir.

50

(75)

YAĞMURLUK Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

Örme ya da serigraf baskı yapılabilir.

51

(76)

ŞEMSİYE

Tasarımlar ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

52

(77)
(78)
(79)

DİJİTAL

KURUMSAL KİMLİK

(80)

İLETİŞİM STRATEJİSİ

Ülkemizde 48 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet, geniş kitlelere ulaşmak isteyen tüm kurum ve kişiler için olmazsa olmaz medya araçlarından birisidir.

Teşkilatların ve halk oylaması görevlilerinin dijital ve sosyal medya platformlarının kullanımında uygulayacakları belirli standart, 16 Nisan Halk Oylamasında teşkilatların, “Evet” ofislerinin ve halk oylaması görevlilerinin kullanacağı materyal ve uyum, kılavuzun devamında anlatıldığı gibi olmalıdır.

Partimizin dijital ve sosyal medya stratejisinde konuşmak ve yayın

gerçekleştirmek kadar, kullanılan dijital platformlar yardımıyla anlık dinleme ve takip yapabilmek, kişiye özel çözümler üretmek ve seçmene anlık geri dönüşlerde bulunmak önceliklerimizdir.

Sosyal medyanın dili etkileşime dayalı olmalı ve içerik yönetimi süreci her bir mecranın kendi doğasına uygun yöntemlerle yönetilmelidir.

16 Nisan Halk Oylamasında “Evet” ofisleri’nin kullanacağı materyal ve uyum, kılavuzun devamında anlatıldığı gibi olmalıdır.

01 KULLANILAN DÖKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI

Kampanya süresince kullanılacak bütün materyaller, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu materyallerin tasarımında bu kılavuz esas alınmalıdır. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan materyaller kullanılmamalıdır.

(81)

02 İLETİŞİMİN GÜNLÜK RAPORLANMASI

İnternet, diğer mecralardan gerçek zamanlı ölçümlenebilmesiyle farklılaşmaktadır. Bu doğrultuda yapılan her aktivite, günlük olarak raporlanmalı ve seçmenlere erişimin performansı sık sık gözden

geçirilmelidir. Halk oylaması görevlileri her bir mecranın kendi istatistik ve raporlama servisinden faydalanabilir.

Örneğin; analytics.twitter.com, klout.com v.b

03 KULLANICILARDAN GELEBİLECEK SORULARA HAZIRLIK Kullanıcılardan gelen mesajlar, dijital seçim ekibi yetkilileri tarafından değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Kullanıcılarla herhangi bir polemiğe girmeden gelecek her soru ve yorum

yanıtlanmalıdır.

04 KUTLAMALAR VE TEBRİK MESAJLARI

Halk oylaması görevlileri sosyal medya hesaplarında, seçim bölgeleri ile ülkemizdeki önemli olaylarda ve günlerde dijital platformlarda seçmenlerle etkileşim halinde olmalıdır. Kutlama ve tebrik mesajları ile sosyal medya kullanıcılarına ulaşmaya çalışmalıdır.

05 SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA HİTAP ŞEKLİ

Halk oylaması görevlileri, seçmenlere sosyal medya üzerinden samimi ve sıcak bir üslupla hitap etmelidir. Diyaloğunu saygı çerçevesinde kurmalıdır.

(82)

06 SOSYAL MEDYA HESAPLARININ DUYURULMASI

Görevliler “Evet” ofislerinde Ak Parti sosyal medya hesaplarını duyurmalı ve seçmenleri hesaplar üzerinden etkileşime davet etmelidir. Teşkilatların tüm hesapları her an herkesin erişimine açık olmalıdır. Hiçbir gizlilik veya korumalı hesap opsiyonu kullanılmamalıdır.

07 TEŞKİLATLARIN GÜNDEMİ TAKİP ETMESİ

Halk oylaması görevlilerinin seçim kampanyaları boyunca ülke ve dünya gündemini takip etmesi büyük önem taşımaktadır. Görevlilerin gündemle ilgili oluşturacakları içerikler, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlayacaktır.

08 TAKİP EDİLECEK HESAPLAR

Görevliler, seçim kampanyası boyunca iletişimlerine katkıda bulanacak hesapları takibe almalıdır. Aşağıdaki hesaplar mutlaka takibe alınmalıdır;

• Cumhurbaşkanı

• Başbakan

• Ak Parti kurumsal hesapları

• Ak Parti milletvekilleri

• www.kararimizevet.com/takipedilecekhesaplar adresinde yer alan tüm sosyal medya hesapları

• Ulusal yayın organları

• Tüm bölgesel yayın organları

• Kanaat önderleri

• Diğer partilerin milletvekilleri

Görevliler, spekülasyona neden olacak hesapları takip etmekten kaçınmalıdır.

(83)

09 SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK GÖRSELLER VE FOTOĞRAFLAR

Teşkilatlar, kılavuzda örnek olarak verilen görsellerde yer alan Başbakan Binali Yıldırım fotoğraflarını belirtilen formatlarda kullanılmalıdır.

Halk oylaması görevlileri yaptıkları tüm ziyaret ve toplantı fotoğraflarını paylaşmalıdır.

Fotoğraf ve video paylaşımları yapılırken görsel materyallerin yüksek kalitede olmasına özen göstermelidir. Gerekirse yardımcı aparatlar ve cihazlar kullanmalıdır.

Sosyal ağlarda logo veya metin içeren profil resimleri ve kapak fotoğrafları için PNG formatı kullanımı daha iyi sonuçlar verecektir.

10 PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE VİDEOLARIN KULLANILMASI Sosyal medyada ve web sitelerinde Ak Parti’nin belirlemiş olduğu

müzikler kullanılmalı ve aynı şekilde önceden belirlenen tanıtım filmleri paylaşılmalıdır.

Ak Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin paylaşılması, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi kampanyanın genel stratejisine uygun olmayacak, Ak Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir.

11 ETKİNLİK SÜRECİ YÖNETİMİ

Halk oylaması görevlileri günlük yapacakları faaliyetleri sosyal medya ve web sitelerinden bir önceki akşam, Ziyaret/Etkinlik sabahı ve Ziyaret/

Etkinlikten yarım saat önce paylaşmalıdır.

(84)

Aynı zamanda paylaşımlardaki lokasyon bildirimi seçeneği aktif kullanılarak, ziyaret edilen yerler anlık olarak takip edilebilir olmalıdır.

Ziyaret/Etkinlik gerçekleştikten sonra görevli, deneyimlerinden kısaca bahsetmelidir.

Faaliyetler belirli etiketler (#) altında gruplandırılarak sosyal medya kullanıcıları ile etkileşim artırılabilir.

Eğer seçmenlerle çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarında kullanılacaksa seçmenler, ilgili görsellerde etiketlenmelidir.

Etkinlik esnasında kullanılacak Periscope, Facebook Live, Youtube Live, Instagram Stories, Snapchat gibi uygulamalar sayesinde, etkinlik içeriği hakkında kullanıcılar daha detaylı bilgilendirilebilir ve kullanıcıların da etkinliğin bir parçası olması sağlanabilir.

12 GÜVENLİK

Kampanya süresince kullanılacak dijital ve sosyal medya hesaplarının güvenliği büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden kullanıcı bilgileri ve şifrelerinin başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir.

Şifre doğrulama ihtiyacı ve hesapların başkaları tarafından ele geçirilmesi durumunda derhal profesyonel uzmanlar ve güvenlik birimleri konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve onlardan yardım alınmalıdır.

Spam mesajlar ve hesaplara karşı dikkatli olunmalıdır.

(85)

13 MAHREMİYET

Görevliler, seçim çalışmalarını sosyal mecralardan paylaşma yoluna giderken, özellikle fotoğraf ve video kullanımı sırasında insanların özel hayatlarına son derece dikkat etmelidir.

14 KURUMSALA AYKIRI GÖRSEL VE YAZILI MATERYALLERİN KULLANILMAMASI

Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, Genel Merkez’in belirlediği standartlar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunun dışındaki çalışmalara sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde yer verilmemelidir.

15 SOSYAL MEDYADA TARTIŞMADAN KAÇINILMASI

Dijital iletişim boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan birisi de hem seçmenle hem de diğer partilerle herhangi bir tartışmaya girmemektir.

Görevliler iletişim çalışmalarını tüm toplumu kucaklayacak bir çerçevede yürütmelidir.

Seçmenlerle diyalog esnasında kararlı olunmalı ve bu kararlılık nazik ve kibar bir dille iletilmelidir. Hakaret, kötü söz ve argo içeren sözler kullanılmamalıdır.

Bu türden mesajlara kesinlikle aynı tarzda cevap verilmemelidir.

(86)

16 SEÇMENLERİN DEĞERLERİNE TERS DÜŞECEK İÇERİKLERİN GİRİLMEMESİ

Teşkilat çalışanları, yaşam tarzı ve kültürel unsurlarla ilgili içerik paylaşırken farklı değerlere saygı göstermelidir.

17 SPOR MÜSABAKALARI İLE İLGİLİ İÇERİK GİRERKEN FANATİZMDEN KAÇINILMASI

Görevliler özellikle faaliyet gösterdikleri bölgenin spor takımlarını destekleyen içerikler oluşturmalı ve fanatizmden kaçınmalıdır.

18 GEREKSİZ İÇERİK PAYLAŞIMI

Görevliler içerik paylaşımı konusunda aşırıya kaçmamalı, kullanıcıların sosyal medya duvarlarını işgal eder derecede mesaj bombardımanından kaçınmalıdır.

(87)
(88)

01

300x250 piksel

160x600 piksel 200x600 piksel Web sitelerinde kullanılan jenerik boyutlar; 300x250, 728x90, 160x600, 200x600 standart bannerlar ve masthead banner şeklindedir.

Görsel şablonunu kararimizevet.com’dan indirebilirsiniz.

İNTERNET BANNER

(89)

970x250 piksel ( Masthead Banner ) 468x60 piksel

728x90 piksel

Teşkilatlar reklam kullanımlarında web sitelerinin en iyi görüntülenen alanlarını tercih etmelidir.

(90)

Masthead Banner örneği Masthead Banner örneği

(91)

02

Kapak Fotoğrafı

828x315 pixel Teşkilat

Profil Fotoğrafı

180x180 pixel

FACEBOOK Teşkilatların Facebook hesaplarında kullanacakları profil fotoğrafları 180x180 piksel, kapak fotoğrafları ise 828x315 piksel boyutlarında olmalıdır.

Görsel şablonunu kararimizevet.com’dan indirebilirsiniz.

(92)

Teşkilatların Facebook sayfalarındaki profil ve

kapak fotoğrafları aşağıdaki örnekteki gibi görüntülenecektir.

(93)

“Şirket, Kuruluş veya

Enstitü”

seçilir...

Kategorilerden

“Siyasi Kuruluş”

seçilir...

Hayran sayfasının

“Hakkında”

bölümü eksiksiz düzenlenmelidir.

Teşkilatlar “Facebook Hayran Sayfası” oluşturmak için https://www.facebook.com/pages/create adresini kullanabilir.

FACEBOOK HAYRAN SAYFASI OLUŞTURMA

(94)

Teşkilatlar, FACEBOOK HAYRAN SAYFASI’NIN adını teşkilatın ismine en uygun şekilde belirlemelidir.

Paylaşım İzinleri ayarı üstte gösterildiği gibi yapılmalıdır.

Başkalarının hayran sayfasında paylaşım yapması, olası kötü niyetli paylaşımlar dolayısıyla iletişimi negatif yönde etkileyecektir.

(95)

Facebook paylaşımları “Durum”, “Fotoğraf/Video”,

“Yer bildirimi” ve “Etkinlik, Kilometre Taşı” olarak dörde ayrılmaktadır.

Durum güncellemeleri kısa, öz ve direkt mesajların paylaşılması için uygun seçenektir.

Etkinlik Paylaşımları seçim programındaki etkinliklerin duyurulması için bir seçenektir.

Fotoğraf ve Video Paylaşımları ise teşkilatların en çok etkileşim alabilecekleri içerik paylaşım türüdür.

(96)

Hayran sayfası oluşturma adımları tamamlandığında teşkilatın sayfası aşağıdaki gibi görünmelidir.

(97)

Teşkilatlar, paylaşımlarının daha fazla kullanıcıya

erişmesini istiyorsa

“Gönderiyi Öne Çıkar”

seçeneğini kullanabilirler.

İçeriklerini bu sayede “Facebook

Reklam Alanlarında”

yayınlayabilirler.

FACEBOOK HAYRAN SAYFASINDA REKLAM VERME

(98)

Eğer paylaşılacak fotoğrafların üzerinde metin

bulunacaksa, metnin kapladığı alan Fotoğrafın

%20’sini geçmemelidir.

Aksi takdirde Paylaşımı Öne Çıkarma özelliği verimli

kullanılamayacaktır.

FACEBOOK HAYRAN SAYFASINDA REKLAM VERME

(99)

Halk oylaması görevlileri her gün bir durum güncellemesi yayınlamalı ve takipçiler günlük yaşama dahil edilmelidir.

Durum güncellemelerine fotoğraf eklemek gönderi etkileşimini artıracaktır.

Sayfaya gelen yorum ve sorulara cevap verilmelidir. Bu cevaplar kopyala / yapıştır cevaplar olmamalı, cevabın muhatabı kişiye ismi ile hitap edilerek soruya özel bir yanıt verilmelidir.

Sayfaya gelen yorumlar gibi, direkt mesajlar da kişiye özel cevaplanmalıdır.

(100)

03

Teşkilat Profil Fotoğrafı 400 x 400

Kapak Fotoğrafı 1500 x 500

piksel

Teşkilatların Twitter’daki kullanıcı adları, teşkilatın ismine en uygun şekilde belirlenmelidir. Profillerini oluşturmak için gerekenler ise aşağıda belirtilmiştir.

Görsel şablonunu kararimizevet.com’dan indirebilirsiniz.

TWITTER

(101)

Teşkilatların Twitter sayfalarındaki profil ve kapak fotoğrafları aşağıdaki örnekteki gibi görüntülenecektir.

(102)

Teşkilat hakkında kısa ve öz bilgiler

içermelidir.

Azami uzunluk 160 karakterdir.

Tweet, durum güncellemeleri gibi günlük paylaşımlara

verilen isimdir.

Bir Tweet en fazla 140 karakterden

oluşabilir.

(103)

Binali Yıldırım

Daima Millet #KararımızEvet

@BA_Yildirim

185 345 612

Tweet’lerde görsel ve video kullanımı oldukça önemlidir.

Multimedya kullanımı etkileşimi

büyük oranda artırmaktadır.

(104)

Binali Yıldırım

Daima Millet #KararımızEvet

@BA_Yildirim

345 612

RETWEET:

Başka Twitter kullanıcıları

tarafından yayınlanan bir Tweet’i takipçiler

ile paylaşmak.

MENTION:

Twitter üzerinde başka bir kullanıcıdan bahsetmek.

@kullanıcıadı şeklinde yapılır.

(105)

Binali Yıldırım

Daima Millet #KararımızEvet@BA_Yildirim

5 345 612

HASHTAG:

#KararımızEvet Tweet’leri kategorilere ayırmak ve Twitter Arama’da bunların daha kolay gösterilmesine yardımcı olmak için Tweet’te uygun anahtar sözcüğün veya sözcük grubunun (boşluksuz) önünde #etiket sembolü kullanılır.

Mesajda etiketlenmiş sözcüğün tıklanması bu etiketle işaretlenmiş diğer tüm Tweet'lere ulaşmamızı sağlar.

(106)

Binali Yıldırım

Daima Millet #KararımızEvet

@BA_Yildirim

345 612

BEĞENİ:

Beğenilen bir tweet’i Beğeniler

listesine

Beğeni: Bu özellik, içeriğin beğenildiğini ifade etmekle birlikte, “beğeni” olarak işaretlenen Tweet’in daha sonra değerlendirmek üzere arşivlenmesini sağlar.

İşaretlenen Tweet’ler adayın profil sayfasında görüntülenebilir.

(107)

04

Kapak Fotoğrafı 2560 x 1440

piksel Teşkilatlar, Youtube kanallarına profil fotoğrafı olarak 800x800 piksel boyutlarında görsellerini yüklemelidir. Halk oylaması görevlileri, Youtube kanallarındaki video yorumlarını moderasyon süreci eşliğinde açmalıdır.

Profil fotoğrafları 98x98 piksel boyutlarında masaüstü ve IOS ekranlarında kare Android’de ise yuvarlak şeklinde gözükecektir.

Görsel şablonunu kararimizevet.com’dan indirebilirsiniz.

YOUTUBE

(108)

Teşkilatların Youtube kanal sayfalarındaki profil ve

kapak fotoğrafları aşağıdaki örnekteki gibi görüntülenecektir.

(109)

05

Kapak Fotoğrafı 1600 x 900

piksel

Teşkilatların Google+ hesaplarının profil fotoğrafı 250x250 piksel boyutlarında, kapak fotoğrafları ise 1600x900 piksel boyutlarında olmalıdır.

Görsel şablonunu kararimizevet.com’dan indirebilirsiniz.

GOOGLE+

(110)

06

Halk oylaması görevlileri paylaştıkları fotoğraf ile ilgili açıklayıcı metin yazmalıdır.

Fotoğraf açıklamasında aşağıdaki 2 etikete mutlaka yer vermelidir;

#KararımızEvet

#AkParti Profil

Fotoğrafı 640 x 640

piksel

640x640 piksel boyutlarında yüklenecek profil fotoğrafı teşkilatlar için yeterli olacaktır.

Görsel şablonunu kararimizevet.com’dan indirebilirsiniz.

INSTAGRAM

(111)
(112)
(113)

MİTİNG

DUYURULARI

(114)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

BILLBOARD

01

(115)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

RAKET/CLP

02

(116)

03

DİKEY MİTİNG AFİŞ

Dikey Afiş (50x70 cm, 70x100cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir. Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

(117)

Yatay Afiş (70x50 cm, 100x70cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat kuşe

04

veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir. Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

YATAY MİTİNG AFİŞ

(118)

05

A5 El İlanı (148x210) kağıdı 135 gr mat kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıt olmalıdır. Baskı dört renkten oluşmaktadır.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

EL İLANI A5

(119)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece

06

miting yapılacak ilin ismi, yer, saat ve tarih bilgileri değişecektir.

Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde mevcuttur.

TAM SAYFA GAZETE İLANI A

(120)

07

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece miting yapılacak ilin ismi, yer, saat ve tarih bilgileri değişecektir.

Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde mevcuttur.

TAM SAYFA GAZETE İLANI B

(121)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece miting yapılacak ilin ismi, yer, saat ve tarih bilgileri değişecektir.

Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde mevcuttur.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI A

08

(122)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece miting yapılacak ilin ismi, yer, saat ve tarih bilgileri değişecektir.

Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde mevcuttur.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI B

09

(123)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece miting yapılacak ilin ismi, yer, saat ve tarih bilgileri değişecektir.

Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde mevcuttur.

MİTİNG DİJİTAL AFİŞ

10

(124)

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece miting yapılacak ilin ismi, yer, saat ve tarih bilgileri değişecektir.

Ekte bulunan tasarımlar CD içerisinde mevcuttur.

BEZ - VİNİL AFİŞ

11

(125)

TV REKLAM FİLMİ

12

Başbakan’ın milletle buluştuğu ve toplu açılış törenlerinden görüntüler art arda ekrana gelir.

Dış Ses:

Başbakan Geliyor, İzmir Evet Diyor!

Ak Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım İzmir’e geliyor, milletle kucaklaşıyor. 8 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım. Bu tarihi çoşkuya ortak olalım.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı

(126)

Başbakan Geliyor, İzmir Evet Diyor!

Ak Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım İzmir’e geliyor, milletle kucaklaşıyor. 8 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım. Bu tarihi çoşkuya ortak olalım.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı RADYO SPOTU

13

(127)
(128)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :