EN TEMİZ SINIF PROJESİ

Tam metin

(1)

EN TEMİZ SINIF PROJESİ

EZİNE YAHYAÇAVUŞ ORTAOKULU

2021-2022

Ahmet Oğuz EVRENOS Mehmet ASLAN

Özlem YALÇIN

Nevzat BADEM

Fatma UCA ÖZTÜRK

(2)

EN TEMİZ SINIF PROJESİ

Proje Adı : EN TEMİZ SINIF PROJESİ Proje Tanıtımı :

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ezine Yahyaçavuş Ortaokulu öğrencileri arasında önceden belirlenen kriterler doğrultusunda haftalık olarak en temiz sınıf seçilecektir.

1- Projenin başlatılma gerekçeleri

-Öğrencilere temizlik alışkanlığı kazandırmak.

-Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek.

-Öğrencilerin Pandemi sebebiyle yaşam alanlarındaki sağlık riskleri konusunda farkındalıklarını artırmak -Öğrencilerin çevresini ve okul eşyalarını korumasını teşvik etmek

2- Projenin amacı

Ezine Yahyaçavuş Ortaokulunda eğitim öğretime devam eden öğrencilerin çevre bilincini geliştirerek, kendi davranışlarının sorumluluklarını almaları ve akranlarına olumlu rol model olmaları amaçlanmaktadır.

Proje çıktıları ve başarı ölçütleri

-Öğrencilerin temiz çevre bilincine sahip olmaları -Öğrencilerin sorumluluklarının farkında olmaları -Öğrencilerin okul eşyalarını korumaları

-Öğrencilerin olumlu davranışlar ile model olmaları -Öğrencilerin empati becerilerini geliştirmeleri

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ

-Proje öğrencilerin olumsuz davranışlarına odaklanmak yerine yenilikçi olarak olumlu davranışları pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

-Öğrencilerin temiz sınıf konusunda ödüllendirilmesinin gerekçeleri açık bir şekilde belirtilmektedir.

(3)

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İşin Tanımı

2022

MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

1. Proje metninin oluşturulması 21

2. En Temiz Sınıf Öğretmen Formlarının kurula teslim edilmesi 23

30

6 20 27

11 18 25

1 8 15

3. En Temiz Sınıf Öğretmen Formlarının proje üst kurulu tarafından değerlendirilmesi 24 31

7 21 28

5 12 18 26

2 9 16

4. En Temiz Sınıfın ödüllendirilmesi ve okul web sayfasında yayınlanması 25

1 8 22 29

6 13 20 27

3 10 17

5. Proje değerlendirme toplantısının yapılması 23

(4)

EN TEMİZ SINIF İÇİN BELİRLENEN ÖLÇÜTLER

a) Sıra gözlerinin, üst ve alt kısımlarının temizliği b) Sıraların ve çantaların düzeni

c) Öğretmen masasının temizliği ve düzeni d) Sınıf içi temizlik (zemin ve köşeler) e) Sınıfın düzenli havalandırılması f) Yazı tahtasının temizliği

g) Sınıf panolarının temizliği ve düzeni h) Cam ve cam pervazlarının temizliği i) Duvarların temizliği ve perdelerin düzeni

j) Çöp kutusunun ve çevresinin temizliği ve geri dönüşüme verilen önem

k) Sınıfın bulunduğu kısımdaki koridorun temizliği.

(5)

PROJENİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Tüm öğretmenler temiz sınıf önerisinde bulunacaklardır.

-Öğretmenler haftalık olarak 1 sınıf önerisinde bulunacaklardır.

-Proje üst kurulu temiz sınıf önerisinde bulunmayacaktır.

-Herhangi bir temiz sınıfı seçilen sınıf sonraki haftalarda da aday gösterilebilir.

-Temiz sınıfa verilecek ödül proje üst kurulu ve okul aile birliğinin yapacak olduğu toplantıda belirlenir.

-Temiz sınıf önerisinde bulunmak için o sınıfta derse girmeye gerek yoktur.

(6)
(7)

PROJEDE KULLANILACAK FORMLAR Form 1 : En Temiz Sınıf Teklif Formu

Teklif Edilen Sınıf;

Teklif Edilme Gerekçesini Kısaca Belirtebilirsiniz (Zorunlu Değil) :

Teklif Eden Öğretmen

Adı SOYADI

İmza

(8)

PROJEDE KULLANILACAK FORMLAR

Form 2 : Proje Üst Kurulu Tarafından En Temiz Sınıf Belirleme Formu Hafta :

A L İY E İL A Y BA K İ Z E RRİN K A RT A L Ö Z L E M Y A L ÇIN Ö Z L E M BA D E M F A T M A Z Ü M R A N S E V İM FA T M A BE K T A Ş BE T Ü L Ö Z A S L I IRA K ŞA D İY E İN CE E RD E M Y Ü CE L FA T İH T O M RU K A RZ U K IL IÇ SE RH A T Ö Z A L K A K E N G İN Ö Z D E M İR M U RA T A Y G Ü N

5-A

5-B

6-A

6-B

7-A

7-B

8-A

8-B

(9)

Form 3 : Proje Üst Kurulu Tarafından En Temiz Sınıf Belirleme Tutanağı

Toplantı Tarihi :

Toplantıda Ele Alınan Konular :

Fatma UCA ÖZTÜRK

Nevzat BADEM Özlem YALÇIN Mehmet ASLAN Ahmet Oğuz EVRENOS Bilişim Teknolojileri

Öğretmeni

Okul Psikolojik Danışmanı

Fen Bilimleri Öğretmeni

Müdür Yardımcısı Müdür

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :