• Sonuç bulunamadı

BİLGİSAYARDA ÖZEL KONULAR DERS NOTLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BİLGİSAYARDA ÖZEL KONULAR DERS NOTLARI"

Copied!
41
0
0

Tam metin

(1)

BİLGİSAYARDA ÖZEL KONULAR DERS NOTLARI

BİLGİSAYARDA ÖZEL KONULAR DERS NOTLARI

Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU Araş. Gör. Özlem TOYGAR

EskiŞehir osmangazi üniversitesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

(2)

SAYFA NUMARALARI

WORD

VERMEK

SAYFA NUMARALARI VERMEK

Metne sayfa numaralarının verilmesi daha sonraki adımlarda içindekiler dizininin oluşturulması açısından da kolaylık sağlar.

1

Menüden EKLE sekmesi açılır (1).

Sayfa numarası sekmesine tıklanarak konum ayarlanır ve gerekli

biçimlendirme yapılır (2).

2

(3)

MICROSOFT OFFICE

WORD

WORD

MICROSOFT OFFICE WORD

İyi bir rapor düzeni için kısa yönerge:

1. Metni yazıp bitirdikten sonra dikkatlice okuyunuz ki hiçbir yazım hatası kalmasın.

2. Noktalama işaretlerinden sonra mutlaka bir boşluk bırakınız.

3. Metin başlıkları içinde bir hiyerarşi kurunuz. 1. Derece başlıklar büyük harfle, 2.

derece başlıklar ilk harfleri büyük, 3. derece başlıklar italik (eğik) yazılır.

Numaralandırma 1., 1.1., 1.1.1 şeklinde gider.

4. Sayfa kenarlarından uygun boşluklar bırakınız. Bunda cilt payını ve göze hoş görünmeyi ölçü alınız.

5. Şekil ve çizelgeleri metne, metin kutuları içinde yerleştiriniz. Her şeklin açıklaması şekil altında, çizelgenin açıklaması ise çizelge üstüne konulmalıdır.

6. Metni önüne, Kapak sayfası, İçindekiler dizini, Şekiller dizini, Çizelgeler dizini sayfalarını koyunuz.

7. Metni numaralandırınız. Öyle ki, 6’daki metin önü sayfaları i, ii, iii şeklinde numaralanırken asıl metin 1, 2, 3 diye numaralanmalıdır.

8. Bütün metin 11 ya da 12 punto büyüklüğünde karakterlerden oluşmalıdır.

Ancak çizelgelerde ya da şekillerde yer sorunu varsa daha küçük puntolu harfler kullanılabilir.

9. İş bittiğinde yaslanıp eserinize bakın. Gerçekten güzel olmuş mu? Estetik mi?

Yoksa göze çirkin gelen yerler var mı?

(4)

ŞEKİL VE ÇİZELGE AÇIKLAMALARININ

WORD

YERLEŞTİRİLMESİ

ŞEKİL VE ÇİZELGE AÇIKLAMALARININ YERLEŞTİRİLMESİ

Metin içindeki şekillere ve çizelgelere açıklama eklemek için ilgili nesneye sağ tıklanır ve RESİM YAZISI EKLE sekmesi seçilir (1).

1 2

(2)Açıklaması yazılacak olan nesnenin türü ve açıklamanın konumu bu sekme kullanılarak ayarlanır. Eğer gerekiyorsa yeni etiketler de eklenebilir.

(5)

HAZIRLANAN METNİN PDF

WORD

OLARAK KAYDEDİLMESİ

HAZIRLANAN METNİN PDF OLARAK KAYDEDİLMESİ

Hazırlanan metnin .pdf uzantılı olarak kaydedilmesi, metnin düzenli bir şekilde saklanmasına olanak sağlar.

1. Microsoft Office düğmesini tıklatın ve FARKLI KAYDET’in üzerine gelin.

2. PDF’i tıklatın.

3. Dosya adı kutusuna bir isim yazın.

(6)

SURFER 8.0

NOKTASAL VERİLERİN COĞRAFİK İFADESİ: KOORDİNAT NEDİR?

NOKTASAL VERİLERİN COĞRAFİK İFADESİ: KOORDİNAT NEDİR?

Surfer programı, Golden Software firması tarafından hazırlanmış bir programdır. Bu program, hem bir çizim programı, hem de

verilen noktaların bir koodinat sistemine göre yerleştirilmesini yapabilen bir programdır.

Dolayısıyla jeoloji mühendisliğinde mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan bir programdır.

Koordinat: Arazi veya harita üzerindeki bir noktanın kabul edilen bir başlangıç sistemine göre yerini bulmak amacıyla çizilen

çizgilere koordinat sistemi denir.

Bu sistemde noktanın yerini belirlemeye yarayan elemanlara da koordinat denir.

???

(7)

SURFER 8.0

WORKSHEET ve PLOT DOCUMENT KULLANIMI WORKSHEET ve PLOT DOCUMENT KULLANIMI

Surfer programında Plot Document ve Worksheet şeklinde iki belge bulunmaktadır. Veri girişi için Worksheet sayfası kullanılır. Worksheet’ e girilen değerler daha sonra çeşitli komutlar yardımıyla Plot Document sayfasına çizdirilir.

Worksheet

Plot Document

(8)

SURFER 8.0

WORKSHEET’ TE

TRANSFORM KOMUTU WORKSHEET’ TE

TRANSFORM KOMUTU

Worksheet ile çalışırken bilgilerinizi

girmenizde kolaylık sağlayacak bir komut olan Transform, sütunlar arası yapılacak işlemleri (2) ve kaç satır bilgi girileceğini (3) kontrol etmenizi sağlar.

1

2

3

(9)

SURFER 8.0

GRİDLEME: NEDEN VE NASIL YAPILIR?

GRİDLEME: NEDEN VE NASIL YAPILIR?

NEDEN YAPILIR?

Gridleme için öncelikle Worksheet dosyasına istenilen veriler girilerek (ya da verilen dataları kullanarak) bir .dat uzantılı dosya oluşturulmalıdır.

1

Grid  Data Komutu veriniz (1) İstenilen dosyayı seçiniz.

2

Açılan pencereden (2) X, Y ve

gerekiyorsa Z eksenlerini ayarlayıp Spacing bölümünden istenilen aralığı girip .grd uzantılı bir dosya oluşturunuz.

(10)

SURFER 8.0

GRİDLENMİŞ VERİLER NASIL GÖSTERİLİR?

GRİDLENMİŞ VERİLER NASIL GÖSTERİLİR?

Oluşturulan .grd dosyası ile çeşitli

işlemler yapılabilir. Map sekmesi altında bunun için çeşitli komutlar vardır.

 Contour Map  New Contour Map .grd dosyası kullanılarak kontur haritası oluşturulur.

 Base Map

Altlık haritalar bu komut ile çağırılır.

 Post Map

Ham veriler (kuyu adları vb.) bu komut ile harita üzerine yerleştirilir.

 Image Map

???? Shaded Relief Map

????

(11)

SURFER 8.0

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

Map sekmesi altında kullanılacak olan komutlardan biri

Contour Map  New Contour Map’ tir.

Bu komut ile .grd uzantılı dosya kullanılarak topoğrafya haritaları oluşturulur.

1

2

3

(12)

SURFER 8.0

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

İstenilen işlemler şu şekildedir:

1. Map  New Contour Map

2. Açılan pencereden .grd uzantılı dosya seçilir.

3. Kontur haritası çizdirilir.

4. Haritaya iki kere tıklayarak açılan menüden eşyükseklik eğrileri için istenen düzenlemeler yapılır

General  Fill Contours & Color Scale (1) Level  Kontur çizgilerinin sıklığı ve

aralığı

Line  Kontur çizgilerinin kalınlığını ve rengini ayarlama

Fill  Kontur aralarını renk ve desenle doldurma

1

2

(13)

SURFER 8.0

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

Fill (3)  Foreground Color (4) Kontur aralıklarını istenilen renkle doldurma (5)

3 4

5

(14)

6 7

SURFER 8.0

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

KONTUR HARİTASI ÇİZDİRME

6. Foreground Color ayarlanır.

7. İstenilen şekilde renklendirilmiş harita elde edilir.

(15)

SURFER 8.0

POST MAP KOMUTU ? POST MAP KOMUTU ?

Post Map komutunu kullanarak çeşitli verileri hazırladığınız harita üzerine koyabilirsiniz (kuyu verileri gibi)

(16)

SURFER 8.0

SAYISALLAŞTIRMA SAYISALLAŞTIRMA

Verilen bir harita üzerinde istenilen nesneler Digitize komutu ile sayısallaştırılır ve daha sonra elde edilen verilerden çeşitli işlemler yapılabilir.

Base Map Komutu ile

sayısallaştırılacak harita çağırılır (1-2).

Verilen koordinatlar haritaya tıklanarak açılan menüden girilir.

1

2

3

Harita seçili durumdayken  Map  Digitize (3)

(17)

SURFER 8.0

SAYISALLAŞTIRMA SAYISALLAŞTIRMA

Digitize işlemi yapılırken sayıllaştırılan her bir eş yükselti eğrisi için yanda bir pencere

açılacaktır. Bu verileri sayıllaştırılan her bir eş yükselti eğrisi için ayrı ayrı kaydediniz.

1

2

900 eş yükselti eğrisi için  900.dat dosyası (2):

File  Save As  900.dat Bu şekilde tüm eş yükselti eğrileri

digitize edilip kaydedilir.

3

Tüm eşyükseklik eğrilerinin .dat

dosyalarının C sütununa o eşyükseklik eğrisinin değerini girmeyi unutmayınız (3).

(18)

SURFER 8.0

SAYISALLAŞTIRMA SAYISALLAŞTIRMA

Bütün eşyükseklik eğrileri

sayıllaştırıldıktan sonra oluşturulan .dat dosyaları Worksheet ile oluşturulan toplam.dat dosyasında toplanır. Ve toplam dosyası gridlendiğinde istenilen işlemler yapılabilir.

Toplam.grd dosyası ile çizilen Contour Map

Sayıllaştırma işlemi sonrasında elde edilen verilerden çeşitli işlemler yapılabilir:

 Kontur Haritası

 Bakı Haritası

 Eğim Haritası gibi.

(19)

SURFER 8.0

EĞİM VE BAKI HARİTASI OLUŞTURMA

EĞİM VE BAKI HARİTASI OLUŞTURMA

Digitize işlemi sonucunda elde edilen kontur haritasından çeşitli ikincil

haritalar oluşturulabilir. Bunlardan ikisi eğim ve bakı haritalarıdır. Eğim haritası oluşturmak için:

1

2

Terrain Modelling Terrain Slope

3

Dosya adını değiştiriniz.

Eğim.grd

(20)

SURFER 8.0

EĞİM VE BAKI HARİTASI OLUŞTURMA

EĞİM VE BAKI HARİTASI OLUŞTURMA

Bu işlemlerden sonra egim.grd

haritası (aynı işlem bakı haritası için de geçerlidir) Contour Map  New Contour Map komutuyla yaratılır ve harita üzerinde istenilen

düzenlemeler yapılır.

Bakı haritası oluşturmak için:

1

2

3

Terrain Modelling Terrain Aspect

Dosya adını değiştiriniz.

Bakı.grd

(21)

SURFER 8.0

OVERLAY İŞLEMİ OVERLAY İŞLEMİ

OVERLAY işlemi ile aynı koordinat sistemine sahip iki haritayı üst üste getirebilirsiniz. ...

1

Eğim ve kontur haritaları

2

(22)

SURFER 8.0

BLANK İŞLEMİ BLANK İŞLEMİ

Açıklama? Çizilen poligonun köşeleri

digitize edilir

3

Poligon.bln şeklinde farklı kaydedilir.

4

«POLİGON» SEÇ.

Haritadaki bir alanda kapalı bir alan oluştur.

1

2

(23)

SURFER 8.0

BLANK İŞLEMİ BLANK İŞLEMİ

Worksheet çalışma sayfası açılır ve poligon.bln dosyası çağırılır. Açılan

datanın ilk satırı son satıra kopyalanır. Ve A1 kolonundaki sayı bir arttırılırsa

poligonun içi, B1 deki 1, 0 olarak

değiştirilirse poligonun dışı blank edilir.

5 6

Blank komutu verildikten sonra:

1. Açılan pencerede Blank işlemi yapılacak harita seçilir.

2. Daha sonra gelecek olan pencerede poligon.bln dosyası alınır. (çıkarılacak alan) 3. Son olarak dosya adı

ve yeri belirlenir. (örn.

Blank.grd)

7 8

Map  Contour Map  New

Contour Map komutuyla blank.grd haritası çizdirilir.

(24)

SURFER 8.0

TOPOGRAGİK KESİT ALMA TOPOGRAGİK KESİT ALMA

Topografik kesit alma işlemi Surfer programı ve Excel programları

kullanılarak yapılır. Bunun için Excel’de grafik hazırlama konusuna hakim olmak gerekir.

Kesit alınması istenen doğrultuda,

polyline kullanılarak bir kesit doğrultusu çizilir ve harfler yazılır.

Kesit hattı.bln olarak kaydet.

1

2

3

1. Adım  Haritanın dosyasını seç.

2. Adım  kesithattı.bln seç 3. Adım  kesithattı.dat

olarak kaydet.

(25)

SURFER 8.0

TOPOGRAGİK KESİT ALMA TOPOGRAGİK KESİT ALMA

Bu işlemler tamamlandıktan sonra WORKSHEET dosyası açılır ve kesithattı.dat dosyası çağırılır.

Sonrasında izlenecek adımlar şu şekildedir:

1. kesithattı.dat dosyasında C ve D sütunları kopyalanır ve bir Excel çalışma sayfasına kopyalanır.

2. Üst kısma bir satır eklenir, A sütununa mesafe, B sütununa yükseklik yazılır.

3. En son işlem Excel’de grafik oluşturma işlemidir;

oluşturulan grafik Surfer Plot Document çalışma sayfasının (topografik haritanın) altına grafik

yapıştırılır.

(26)

SURFER 8.0

ALAN VE HACİM HESABI ALAN VE HACİM HESABI

Topoğrafik haritada kapalı bir yüzeyin alanının belirlenmesi???

1

1. Topoğrafik harita oluşturulur.

2. Kapalı bir poligon oluşturulur; köşe noktalarından digitize edilir.

3. Poligon.bln olarak kaydedilir.

2

4

4. Worksheet çalışma sayfası açılır  poligon.bln çağrılır.

5. Satırdaki 1’in yerine 0 yazılır ve kaydedilir.

(27)

NEDİR? NE İŞE YARAR?

NEDİR? NE İŞE YARAR?

 Corel Corporation tarafından üretilen CorelDRAW 1989 yılında kullanıcılarla tanışan vektörel tabanlı bir grafik tasarım

programıdır, tasarımcıların, grafikerlerin ve profesyonel sanatçıların çalışmaları için tasarlanmıştır. CorelDRAW,

CorelDRAW Graphic Suite adını taşıyan grafik yazılımı paketinin bir parçasıdır.

 CorelDRAW' ın kullanım alanları oldukça geniştir ama ağırlıklı olarak masaüstü yayıncılığı, dijital baskı yapanlar, matbaalar, tekstil firmaları, tabelacılar, açık hava reklamcıları ve reklam tanıtım firmaları kullanır.

 Jeolojide ise jeolojik harita çizimi, sondaj logu oluşturma, stratigrafik kesit çizme gibi yerlerde kullanılmaktadır.

CORELDRAW 9

(28)

BAŞLANGIÇ BAŞLANGIÇ

CorelDraw Programını açtığınızda karşınıza çıkacak olan menüden NEW GRAPHIC komutunu seçilir.

CorelDraw Programını açtığınızda karşınıza çıkacak olan menüden NEW GRAPHIC komutunu seçilir.

CORELDRAW 9

(29)

Bir haritanın CORELDRAW’ da yeniden çizilmesi için öncelikle ham haritanın taramasına (resim dosyasına) ihtiyaç vardır. Bu resim dosyası IMPORT komutu ile çağrılır (1). Ve resim sayfaya yerleştirilir (2).

Bir haritanın CORELDRAW’ da yeniden çizilmesi için öncelikle ham haritanın taramasına (resim dosyasına) ihtiyaç vardır. Bu resim dosyası IMPORT komutu ile çağrılır (1). Ve resim sayfaya yerleştirilir (2).

IMPORT KOMUTU IMPORT KOMUTU

1 2

CORELDRAW 9

(30)

Haritaya sağ tıklanır  Lock Object komutu verilir.

Tools Menüsü  Object Manager Çizim süresince ham haritanın yerinden

kımıldamaması önemlidir. Bunun için ham harita (resim dosyası) kilitlenir (1).

Çizim süresince ham haritanın yerinden kımıldamaması önemlidir. Bunun için ham harita (resim dosyası) kilitlenir (1).

LOCK OBJECT & OBJECT MANAGER

LOCK OBJECT & OBJECT MANAGER

1 2

Object Manager çizim sırasında yapılan işlemleri kontrol etmede kolaylık sağlayan bir menüdür (2).

Object Manager çizim sırasında yapılan işlemleri kontrol etmede kolaylık sağlayan bir menüdür (2).

CORELDRAW 9

(31)

Benzer özellikteki nesneler (formasyonlar, faylar, akarsular vb.) layer (katman) adı verilen ayrı gruplara yerleştirilir. Yeni bir katman yaratılabilir ya da varolanın adı değiştirilebilir.

Benzer özellikteki nesneler (formasyonlar, faylar, akarsular vb.) layer (katman) adı verilen ayrı gruplara yerleştirilir. Yeni bir katman yaratılabilir ya da varolanın adı değiştirilebilir.

LAYER (KATMAN) LAYER (KATMAN)

1 2

CORELDRAW 9

(32)

YENİ LAYER EKLEME YENİ LAYER EKLEME

Çalışmalarınızda her yeni işlemde farklı bir layer oluşturmanız önemlidir. Bunun için iki farklı komut vardır (1 veya 2).

Hangi layer içinde işlem yapıyorsanız o layer isminin yanındaki kutucuk kırmızı olur.

Çalışmalarınızda her yeni işlemde farklı bir layer oluşturmanız önemlidir. Bunun için iki farklı komut vardır (1 veya 2).

Hangi layer içinde işlem yapıyorsanız o layer isminin yanındaki kutucuk kırmızı olur.

1 2

1- New Layer komutu ile layer ekleme 2- Boşluğa sağ tıklayıp New Layer komutu ile layer ekleme

CORELDRAW 9

(33)

 Kesikli çizgiler ile gösterilmiş yerlerden (Cetvel) mouse’un sol tuşu ile tutup istediğiniz yere sürükleyip bırakınız, klavuz çizgi oluşacaktır.

 Bu işleme başlamadan önce Guidelines veya Kılavuz

çizgiler adında yeni bir layer açmayı unutmayınız.

Guideline

(Kılavuz Çizgisi) Guideline

(Kılavuz Çizgisi) Çizim sırasında klavuz çizgilerin kullanımı çok

büyük kolaylık sağlar. Böylece nesneleri kolayca hizalayabilir ve mesafeyi daha kolay ölçebilirsiniz.

Çizim sırasında klavuz çizgilerin kullanımı çok büyük kolaylık sağlar. Böylece nesneleri

kolayca hizalayabilir ve mesafeyi daha kolay ölçebilirsiniz.

KILAVUZ ÇİZGİLER (GUIDELINES)

KILAVUZ ÇİZGİLER (GUIDELINES)

CORELDRAW 9

(34)

Kılavuz çizgileri ile tablo sınırları oluşturduktan sonra

 View  Snap to Guidelines işaretlenir.

SNAP TO GUIDELINES KOMUTU

& TABLOLARI OLUŞTURMA

SNAP TO GUIDELINES KOMUTU

& TABLOLARI OLUŞTURMA

Snap to guidelines komutu tablo çiziminde kolaylık sağlayan bir komuttur. Bu komutu verdiğinizde çizdiğiniz şekiller daha önce oluşturulan kılavuz çizgilerine bitişik halde oluşturulacaktır.

Snap to guidelines komutu tablo çiziminde kolaylık sağlayan bir komuttur. Bu komutu verdiğinizde çizdiğiniz şekiller daha önce oluşturulan kılavuz çizgilerine bitişik halde oluşturulacaktır.

CORELDRAW 9

(35)

ÇİZGİ VE POLİGON

ÇİZİMİNDE «BEZİER» MODU ÇİZGİ VE POLİGON

ÇİZİMİNDE «BEZİER» MODU

CorelDRAW’ da çizim yapılırken Bezier Modu kullanılacaktır. Bezier Modu ile kapalı poligonlar oluşturarak istenilen alanların çizimi yapılabilir.

CorelDRAW’ da çizim yapılırken Bezier Modu kullanılacaktır. Bezier Modu ile kapalı poligonlar oluşturarak istenilen alanların çizimi yapılabilir.

1 2

1- Bezier Tool seçilir. 2- Formasyonların sınırları üzerinden geçilir.

CORELDRAW 9

(36)

Kapalı alanı oluşturduktan sonraki adımlar:

1. Shape Tool seçilir 2. Kapalı alan taranır.

3. Convert line to curve komutu 4. Make node smooth komutu

ÇİZGİLERİN

YUMUŞATILMASI ÇİZGİLERİN

YUMUŞATILMASI

Bezier Modu ile kapalı poligonlar

oluşturulduktan sonra çizgilerin Curve ve Smooth komutu ile düzeltilmesi ve

yumuşatılması önemlidir. Bu işlemler çizgilerinizin daha düzgün olmasını sağlayacaktır.

Bezier Modu ile kapalı poligonlar

oluşturulduktan sonra çizgilerin Curve ve Smooth komutu ile düzeltilmesi ve

yumuşatılması önemlidir. Bu işlemler çizgilerinizin daha düzgün olmasını sağlayacaktır.

CORELDRAW 9

(37)

Formasyonların dolgu işlemi için kullanılacak olan «Pattern Fill Dialog» Modu

Pattern Fill Dialog Menüsü Eğer istenilen şekil yoksa:

Create komutu verilir.

Create modu:

 İstenilen şekil mouse sol tuşu kullanılarak

oluşturulur.

 Silme işlemi: Sağ tuş ile.

Poligonları istediğiniz bir desenle (kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı vb. deseni) doldurmak için önce o desenin oluşturmak gerekir.

Poligonları istediğiniz bir desenle (kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı vb. deseni) doldurmak için önce o desenin oluşturmak gerekir.

KAPALI POLİGONLARIN

DESENLER DOLDURULMASI KAPALI POLİGONLARIN

DESENLER DOLDURULMASI

1 2 3

CORELDRAW 9

(38)

YAŞ İLİŞKİSİ YAŞ İLİŞKİSİ

Formasyon sınırları çizilirken yaş ilişkisine dikkat edilmelidir. Yaşlı olan birimin sınırı, genç olan birimin altından geçmelidir. Sınırlar çizilirken aynı sınır üzerinden iki kere geçilmemelidir.

Formasyon sınırları çizilirken yaş ilişkisine dikkat edilmelidir. Yaşlı olan birimin sınırı, genç olan birimin altından geçmelidir. Sınırlar çizilirken aynı sınır üzerinden iki kere geçilmemelidir.

1

Mor birim mavi birimden daha yaşlı olduğu için, mor birim mavinin altında kalmalıdır.

Ve mor birimin sınırı mavinin üstünden geçirilir. Bu şekilde mor birimin kapalı poligonu oluşturulduktan sonra, poligon seçilir, sağ tıklanır. Order menüsünden To back komutu verilir (2).

2

CORELDRAW 9

(39)

YAŞ İLİŞKİSİ YAŞ İLİŞKİSİ

Bu şekilde uygulanan adımlardan sonra, en yaşlı olan birim bütün birimlerin

altında olmalıdır. Bu kural bütün çizimlerde esas alınmalıdır.

Bu şekilde uygulanan adımlardan sonra, en yaşlı olan birim bütün birimlerin

altında olmalıdır. Bu kural bütün çizimlerde esas alınmalıdır.

3

To back komutundan sonra sınırın durumu.

CORELDRAW 9

(40)

METNİ NEREYE YAZMALI?

METNİ NEREYE YAZMALI?

Yazı yazma işlemi Text Tool kullanılarak yapılır. Text tool seçildikten sonra

METİN KUTUSU OLUŞTURULMAZ.

Sözcükler tek tek yazılır.

Yazı yazma işlemi Text Tool kullanılarak yapılır. Text tool seçildikten sonra

METİN KUTUSU OLUŞTURULMAZ.

Sözcükler tek tek yazılır.

Eğer yazı boyutunda bir ayarlama yapmak istenirse Text Tool SEÇİLMEDEN:

Text Menüsü  Format Text seçiniz (2).

Yazı boyutunu ve tipini ayarlayınız (3).

Eğer yazı boyutunda bir ayarlama yapmak istenirse Text Tool SEÇİLMEDEN:

Text Menüsü  Format Text seçiniz (2).

Yazı boyutunu ve tipini ayarlayınız (3).

1 2 3

CORELDRAW 9

(41)

FIT TEXT TO PATH FIT TEXT TO PATH

Fit to Path komutu ile kıvrılan çizgisel bir öğenin (dere, nehir vb...) üstüne yazı

yazılabilir. Yazı yazılıp shape tool ile yazı ve nesne seçildikten sonra istenilen adımlar uygulanır.

Fit to Path komutu ile kıvrılan çizgisel bir öğenin (dere, nehir vb...) üstüne yazı

yazılabilir. Yazı yazılıp shape tool ile yazı ve nesne seçildikten sonra istenilen adımlar uygulanır.

1

2

3

CORELDRAW 9

Referanslar

Benzer Belgeler

En mütevazı olanından (Irak’ın kuzeyindeki Musul ve Kerkük’ü Türkiye toprağı olarak gösteren) çok daha talepkâr olanına (Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Batı

•int() => Herhangi bir sayıyı veya sayı değerli karakter dizisini tam sayıya dönüştürür. •str() => Herhangi bir sayıyı karakter

törene katılan binlerce kişi ile Babıâliye, Cemal Nadir soka­ ğındaki Hürriyet matbaası ö- nüne getirilmiş ve burada üç dakikalık bir ihtiram duruşu

Java kontrol ifadesinin Boolean olma zorunluluğu dışında C ve C++’a benzer ve döngü yapısına sadece başlangıçta girilir.. Java’da

Novel techniques are described as Ultrasound assisted extraction (UAE), microwave assisted extraction (MAE), accelerated solvent extraction (ASE), pulsed electrical field

If teachers manipulate the procedures of the model effectively the model above is supposed to make adequate contribution to learners at elementary level as the

Eğer başta fonksiyon yapısı yerine bu komutlar veya başka bir komut yazılırsa Matlab bunu fonksiyon olarak algılamaz ve fonksiyon gibi çalıştırılmak istendiğinde

Beer-Lambert yasas¬ bir noktadaki ¬¸ s¬n ¸ siddetinin yer de¼ gi¸ skenine göre de¼ gi¸ sim oran¬n¬n, mevcut ¬¸ s¬n ¸ siddetiyle orant¬l¬oldu¼ gunu ifade

Mimari üretim dahilinde, düzenin transformasyonunu vaad eder gibi gözüken “ütopya” ya da “mimari otonomi” gibi kavramlar ile söz konusu formalizasyondan

buchneri 40788 katılan gruplarda maya düzeyi diğer gruplara göre önemli alarak azalmıştır (P<0.05). Burada dikkate değer bir konu aynı grupların asetik asit

# grepif.. if komutu genellikle kendine ‘test’ komutu ile birlikte kullanım bulur. Bu komut yardımıyla mantıksal işlemler yapılabilir, sayılar ve hatta

Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir.. “Ekle-İşlev” Komutu verdikten sonra

Bu çalışmada ücretsiz web harita hizmeti ve tek- nolojisi olan Google Maps ele alınmış, Google Maps hizmeti kısaca tanıtılıp, Google Maps ile birlikte sunulan ve üçüncü

Tüm bunlar için yapılması gereken ilk iş sitenizi Google'a kayıt ettirmek, böylece sitenizde bir Google haritası yayınlanmasına izin verilecek.. Kayıt işlemi için

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Dikdörtgenin diğer köşe noktası belirlenir ve Şekil 2.22’deki dikdörtgen çizilir. Çokgen Çizmek

Haritalar: İzmit Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki tüm ilçe, mahalle, cadde, sokak, diğer ulaşım yolları ve önemli binalar (hastaneler, devlet kurumları,

me Gelir Vergisi Kanunun 89'uncu maddesinin 13 numaralı bendinde gelir vergisi mükellefleri içinde yapılmış olup mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi

Program, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine

Elsayed, The Form of the Solutions and Periodicity of Some Systems of Difference Equations, Discrete Dynam.. Kurbanlı, On a system of difference equations,

Eğer netstat yazılımı -n seçeneği ile çalıştırılmamış ise IP adresi ve port numarası için çözümleme yapılır.. • Foreign Adress: Soketin uzak uçtaki IP adresi ve port

Öğrencilerin çoğunluğu oluşturan kısmı (%40), orta sosyoekonomik düzeydedir. Yığmalı değerlere dikkat edilecek olursa öğrencilerin 11'i üst sosyoekonomik

Her bir algoritma için yapılan şifreleme ve şifre çözme işlemleri ile beraber toplamda 6 farklı işlem, bir de bilgisayarın kripto işlemleri haricinde

Sabah yapılan miktar çalışmaları deneylerinden elde edilen yalancı birinci derece denklem sabitleri .... Öğlenden sonra yapılan miktar çalışmaları deneylerinden elde