Düşün, düşün Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 7/15, 13

Tam metin

(1)

Düşün, düşün…

         

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 7/15, 13 Şubat 2015)

 

Geçen  hafta  neler  oldu?    

 

***  Genel  seçimlerde  milletvekili  adayı  olmak  isteyen  çok  sayıda  üst  düzey  bürokrat  ve   akademisyen  birbiri  ardına  görevlerinden  ayrıldı.  Hakan  Fidan’ın  MİT  müsteşarlığından   istifa   ederek   Ak   Parti’den   milletvekili   aday   adayı   olması   ise   tartışmalara   neden   oldu.  

Cumhurbaşkanı   Erdoğan,   “sır   küpüm”   dediği   Fidan’ın   istifasını   yanlış   bulduğunu   açıklarken,  Hükümet  sözcüsü  Bülent  Arınç  konu  ile  ilgili  takdir  yetkisinin  Başbakan’da   olduğunu   belirtti.   Fidan’ın   adaylığı   konusunda   2   farklı   yorum   var:   “Erdoğan   ile   Davutoğlu   arasında   yetki   çekişmesi   krizi”   mi,   yoksa   ‘Davutoğlu’nu   güçlendirmek   için   danışıklı  döğüş’  mü?  

 

***   Başbakan   Davutoğlu,   İç   Güvenlik   Paketi’nin   Meclis’teki   görüşmelerinin   ertelenmesinin   “vazgeçildiği”   anlamına   gelmediğini   belirterek,   “İç   güvenlik   reformu   paketi   çıkacaktır”   dedi.   Davutoğlu,   en   öncelikli   konularından   birinin   de   Çözüm   Süreci   olduğunu  söylerken,  DTK  Eş  Başkanı  Hatip  Dicle  Newroz'da  önemli  bir  mesaj  vermeye   yönelik  bir  çabanın  olduğunu  ifade  etti.    

 

***   Hükümet   sözcüsü   Bülent   Arınç,   AKP’ye   oy   vermeyen   yüzde   50’nin   kendilerine   nefretle   baktığını   söylerken   “Bu   bizim   yüzde   50   oyumuza   engel   olmaz.   Ama   Türkiye   yönetilebilir  bir  ülke  olmaktan  çıkabilir”  dedi.  

 

***   18-­‐19   Şubat’ta   İstanbul’da   yapılması   kararlaştırılan   Türkiye-­‐AB   Karma   Parlamento   Komisyonu   toplantısı   iptal   edildi.   Ankara’nın   bu   kararı,   AP’nin   Türkiye   raporuna   ve   verilen  soru  önergelerine  diplomatik  bir  tepki  olarak  değerlendirildi.  

 

***   Mardin'e   bağlı   Midyat   ilçesindeki   Alagöz   mahallesinin   ismi   Bethkustan   olarak   değiştirildi.  Böylelikle  Türkiye'de  ilk  kez  bir  Süryani  köyünün  özgün  ismi  iade  edildi.  

 

***   Başbakanlık,   farklı   inanç   gruplarına   yönelik   reformlar   kapsamında   bugüne   kadar   1014  azınlık  vakfı  arazisinin  iade  edildiğini  duyurdu,  Ermenice  ders  kitapları  hazırladığı   ve   2011’den   bu   yana   altı   azınlık   gazetesinin   ekonomik   durumunu   güçlendirmeye   yönelik  destek  verildiği  belirtildi.  Ayrıntılı  bilgi  için;    

http://kdk.gov.tr/haber/turkiyedeki-­‐farkli-­‐inanc-­‐gruplarina-­‐yonelik-­‐reformlar/523    

***  İHD,  Makine  Mühendisleri  Odası  ve  Türkiye  Tabipler  Birliği’nin  de  arasında  yer  aldığı   30   sivil   toplum   kuruluşunun   oluşturduğu   Biber   Gazı   Yasaklansın   İnisiyatifi,   2014   yılı   biber  gazı  raporunu  açıkladı.  Raporun  tamamına  erişim  için;    

(2)

 

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  

   

DÜN  BUGÜN  YARIN  -­‐  İfade  Özgürlüğünün  son  20  yılı  forumu  

 

Düşünce   Suçu(?!)na   Karşı   Girişim   20.   yılında,   Türkiye’de   ifade   özgürlüğünün   1995   yılından   bu   yana   geçirdiği   evrelerin   tartışılacağı   “DÜN   BUGÜN   YARIN   -­‐   İfade   Özgürlüğünün  son  20  yılı”  başlığıyla  bir  forum  düzenliyor.    

 

14   Şubat   Cumartesi   günü   saat   13:00’de   İstanbul   Ticaret   Üniversitesi   Eminönü   yerleşkesinde   yapılacak   forumda,   20   yıl   boyunca   yaşanan   değişimler   hukuksal,   siyasal   ve  toplumsal  boyutlarıyla  değerlendirilecek,  bu  süreç  içerisinde  yer  alan  ifade  özgürlüğü   konularına  ait  tanıklıklar  paylaşılacak.  

 

Forumun   hukuk   başlığı   altındaki   oturumunu   Avukat   Engin   Cinmen,   siyaset   başlığı   altındaki   oturumunu   gazeteci,   yazar   Celal   Başlangıç   ve   toplumsal   değişim   başlığı   altındaki  oturumunu  ise  sosyal  bilimci  Nil  Mutluer  yönetecek.  

 

   

RSF’den  2014  Basın  Özgürlüğü  Raporu  

 

Sınır   Tanımayan   Gazeteciler   Örgütü   (RSF)   “2015   Dünya   Basın   Özgürlüğü   Endeksi”  

(3)

 

Ekim  ayına  kadar  meydana  gelen  gelişmelerin  değerlendirildiği  raporda  önceki  yıl  180   ülke  arasında  154.  sırada  olan  Türkiye,  2014  yılında  149.  sırada  yer  aldı.  

 

Türkiye’nin  beş  sıra  yükselmesinin  nedeninin  tutuklu  olan  40  gazetecinin  cezaevinden   çıkması   olduğu   belirtilirken,   raporu   değerlendiren   örgütün   yetkilisi   Delphine   Halgand,   Türkiye’de  basına  yönelik  baskıların  geçmişe  göre  çok  daha  şiddetli  olduğunu,  “terörle   mücadele”   gerekçesiyle   ifade   özgürlüğünün   kısıtlandığını   ve   gazetecilere   baskı   uygulandığını  söyledi.  

 

Raporun  tamamına  (İngilizce)  erişim  için;  

http://en.rsf.org/world-­‐press-­‐freedom-­‐index-­‐2015-­‐12-­‐02-­‐2015,47573.html    

   

CPJ’den  Davutoğlu’na  mektup  

 

Gazetecileri   Koruma   Komitesi   (CPJ),   Başbakan   Davutoğlu’na   bir   mektup   göndererek,   haklarında   dava   açılan,   gözaltına   alınan,   tutuklanan   gazetecilere   ve   yayın   yasaklarına   dikkat  çekti.  

 

Komite,   hükümetten   basın   özgürlüğü   ve   ifade   özgürlüğü   ihlallerinin   önlenmesini,   gazetecilere   yönelik   saldırıların   karşısında   durulmasını   ve   medya   için   daha   hoşgörülü   bir  atmosfer  yaratılmasını  istedi.  

 

   

Türkiye  Facebook'un  en  çok  sansürlediği  2.  ülke  

 

(4)

(Government  Requests  Report)  açıkladı.  

 

Raporda,   Türkiye;   Hindistan’ın   ardından   sosyal   paylaşım   sitesinin   en   çok   sansür   uyguladığı   ikinci   ülke   oldu.   Açıklanan   verilere   göre   Facebook,   2014   yılında   Türkiye’de   yayınlanan   1.893   sayfa   ve   fotoğrafı,   “hükümeti   eleştirdiği”   veya   “dine   saldırıda   bulunduğu”  gerekçesiyle  sildi.    

 

Ülkelerin   hukukuyla   ve   içtihatlarıyla   çatışmamak   üzerine   kurulu   olan   şirket   politikası   nedeniyle  Facebook,  hükümetlerin  rahatsızlık  olabileceği  her  türlü  içeriği  kaldırarak  bir   nevi  otosansür  uyguluyor.  

 

   

Türkiye  AİHM’de  bir  kez  daha  mahkum  oldu    

 

Avrupa   İnsan   Hakları   Mahkemesi   (AİHM),   Demokratik   Halkın   Partisi’nin   (DEHAP)   düzenlediği  bir  konser  öncesi  yaptığı  konuşma  nedeniyle  para  cezasına  mahkum  edilen   sanatçı   Ferhat   Tunç’un   adil   yargılanma   hakkı   ve   ifade   özgürlüğü   hakkının   ihlal   edildiğine  hükmetti.  

 

Tunç,   4   Ağustos   2003   tarihindeki   konserde   hükümeti   eleştirerek   Türkiye’nin   özgür   ve   demokratik   bir   ülke   olmadığını   ifade   etmişti.   AİHM,   bu   konuşma   nedeniyle   ceza   alan   sanatçıya  4  bin  250  Euro  tazminat  ödenmesine  karar  verdi.  

 

Diğer  yandan  AİHM,  “Balyoz  davası”  sanığı  6  rütbeli  askerin  “adil  yargılanma  haklarının   ihlal   edildiği”   gerekçesiyle   yaptığı   başvuruyu,   “Haklarında   yargılama   sürecinin   devam   etmesi”  nedeniyle    reddetti.    

   

(5)

   

Vicdani  Retçi  Tarhan’a  hapis  ve  para  cezası  

 

Sivas  Askeri  Ceza  Mahkemesi,  vicdani  retçi  ve  LGBTİ  aktivisti  Mehmet  Tarhan  hakkında,   15  ay  hapis  ve  9  bin  TL  para  cezası  verdi.  

 

Tarhan,   2001   yılında   askerlik   yapmayı   reddetmiş   ve   vicdani   reddini   açıklamıştı.   2005   yılında   ise   zorla   askere   alınmış,   hakkında   “emre   itaatsizlik”   suçlamasıyla   iki   ayrı   dava   açılmış,  askeri  hapishanede  tutuklu  bulunduğu  süreçte  kötü  muameleye  maruz  kalmıştı.  

 

AİHM  ise,  Tarhan’ın  yaptığı  başvuruda  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi’nin  düşünce  ve   inanç   özgürlüğünü   düzenleyen   maddelerinin   ihlali   nedeniyle   Türkiye’yi   10   bin   Euro   tazminat   ödemeye   mahkum   etmişti.   Askeri   mahkeme,   verdiği   ceza   ile   AİHM’in   bu   kararını  da  dikkate  almamış  oldu.  

 

   

Gazeteci  Kırıkkanat’a  para  cezası  

 

Adnan   Oktar'a   “basın   yayın   yoluyla   hakaret”   ettiği   iddiasıyla   3   yıl   4   aya   kadar   hapis   cezası  istemiyle  yargılanan  Cumhuriyet  gazetesi  yazarı  İclal  Mine  Kırıkkanat,  2  bin  180   lira  adli  para  cezasına  mahkum  oldu.  

 

(6)

gazetede   yayımlanan   2   ayrı   yazı   ile   Twitter   hesabındaki   paylaşımlarıyla   Kırıkkanat’ın   müştekiye  “hakaret”  ettiğine  hükmetti.  Hakim  verilen  cezayı  erteledi.  

 

   

Berkin  Elvan  için  pankart  açanlar  tutuklandı  

 

Bakırköy   Sulh   Ceza   Hakimliği,   Berkin   Elvan’ın   katillerinin   halen   yargı   önüne   çıkarılmamasını   protesto   eden   Hicri   Selviler   ve   Leyla   Erdoğan’ı   “örgüt   propagandası”  

yaptıkları  suçlamasıyla  tutuklayarak  cezaevine  gönderdi.  

 

20   yaşındaki   iki   genç   Başbakan   Davutoğlu’nun   AKP   İstanbul   İl   Kongresi’ndeki   konuşması  sırasında  salonda  "Berkin'in  katilleri  yargılansın  -­‐  Adalet  istiyoruz  /  Dev-­‐Genç"  

yazılı  pankart  açmış,  darp  edilerek  gözaltına  alınmıştı.    

 

   

Davutoğlu,  Twitter  mesajından  şikayetçi  oldu    

 

Başbakan   Ahmet   Davutoğlu,   Twitter   paylaşımlarında   kendisini   Cumhurbaşkanı   Recep   Tayyip   Erdoğan’ın   gölgesinde   kalmakla   eleştiren   sanatçı   Atilla   Taş   hakkında   “hakaret”  

iddiasıyla  dava  açtı.    

 

Davutoğlu'nun   Ankara   2.   ve   5.   Sulh   Ceza   Mahkemeleri’ne   şikayette   bulunduğunu   söyleyen  Taş;  “4  Tweetime  yasak  getirmişler.  susturamazlar!"  dedi.  

 

Diğer  yandan  sosyal  medyada  üniversite  içerisinde  polis  müdahalelerine  göz  yumduğu  

(7)

paylaşımlarından   şikayetçi   oldu.   Ankara   4.   Sulh   Ceza   Hakimliği,   “objektif   olmayan   bir   biçimde   suçlayıcı   ifadeler   içerdiği   ve   hakaret   edildiği”   gerekçesiyle   paylaşımların   engellenmesine  karar  verdi.  

 

   

Mahkemeye  göre  1  Mayıs  “terör  eylemi”    

 

Tunceli  Ağır  Ceza  Mahkemesi,  5  Şubat  tarihinde  verdiği  kararla  Gezi  Parkı  eylemlerine   katılan   beş   kişiden   üçüne   yedişer   yıl   altışar   ay,   iki   kişiye   de   altışar   yıl   üçer   ay   hapis   cezası  verdi.  

 

Mahkeme,  “Partizan”  adlı  sol  derginin  okurları  olan  sanıkları  “yasadışı  örgüt  üyeliği”  ile   suçlarken,   1   Mayıs’ı,   Newroz’u   ve   İbrahim   Kaypakkaya   anmasını   “terör   eylemi”   saydı,   yasal  gösterileri  örgüt  üyeliğinin  delili  olarak  kabul  etti.    

 

Diğer   yandan   Bitlis   Ağır   Ceza   Mahkemesi,   Tatvan   ilçesinde   PKK   Lideri   Abdullah   Öcalan'ın   Türkiye'ye   getiriliş   yıldönümü   olan   15   Şubat'ı   protesto   eylemine   katıldıkları   için  yargılanan  7  genç  hakkında  toplamda  100  yıl  6  ay  hapis  cezası  verdi.  

 

Kararda,   “Polise   mukavemet",   "toplantı   ve   gösteri   yürüyüşüne   silahlı   katılma"   ve   "örgüt   üyeliği"   ile   suçlanan   gençlerin   polise   attıkları   iddia   edilen   taş,   “silahlı   eylemin”   delili   olarak  kabul  edildi.  

 

   

Alevilerin  13  Şubat  boykotuna  yasak  

 

Alevi   örgütleri   ve   Eğitim-­‐Sen’in   başta   olmak   üzere   çok   sayıda   parti   ve   siyasi   grubun,  

“Laik  ve  Bilimsel  Eğitim”  talebiyle  çağrıcısı  olduğu  ve  13  Şubat'ta  yapılan  okul  boykotu   eylemi  İzmir'de  Valilik  tarafından  yasaklandı.  

(8)

İzmir   Vali   Yardımcısı   Mustafa   Harputlu,   söz   konusu   kurumları   “Cumhurbaşkanı,   Başbakan   ve   Ak   Parti   politikalarının   karşıtı”   olmakla   suçladı,   “Gezi   Parkı   eylemlerini   yeniden   canlandırmak”   istendiğini   savundu.   Harputlu;     İl   Milli   Eğitim   Müdürlüğü’ne   gönderdiği  yazıda  örgütlü  bir  şekilde  eş  zamanlı  olarak  yapılacak  eylemlere  iştirak  eden   kamu  çalışanlarının  ve  öğrencilerin  tespit  edilerek  haklarında  disiplin  işlemi  yapılmasını   istedi.  

 

Diğer   yandan   Artvin   Cumhuriyet   Savcılığı,   okul   boykotuna   ilişkin   bildiri   dağıtırken   gözaltına  alınan  Eğitim-­‐Sen  üyesi  dört  öğretmenin,  “cebir  veya  tehdit  kullanılarak  eğitim   ve   öğretime   engel   olma”   ve     “Halkın   bir   kesiminin   benimsediği   dini   değerleri   alenen   aşağılama”   suçlamasıyla   tutuklanmasını   istedi.   Sulh   Ceza   Hakimliği   savcılığın   talebini   uygun  görmeyerek  öğretmenleri  serbest  bıraktı.  

 

Boykot   eylemi   13   Şubat   sabahı   okul   önlerinde   yapılan   eylemlerle   başlarken   bir   çok   kentte  polis  gösterilere  müdahale  etti.  Başta  Artvin,  İstanbul,  İzmir,  Edirne  ve  Antalya'da   olmak   üzere   çok   sayıda   eylemci   gözaltına   alındı.   Ayrıca   İzmir’de   okul   boykotuna   çağrının  yapıldığı  11  Ocak  tarihli  eylemde  “Hırsız  katil  Erdoğan”  diye  slogan  atan  Birleşik   Haziran   Hareketi   yürütme   kurulu   üyesi   Onur   Kılıç,   Cumhurbaşkanı’na   hakaret   ettiği   gerekçesiyle  tutuklandı.  

 

   

Vahdet  Gazetesi  KAOS-­‐GL’yi  hedef  gösterdi  

 

Vahdet   Gazetesi   LGBTİ   bireylerin   oluşturduğu   Kaos-­‐GL'yi   “sapkın   kuruluş”   diye   nitelendirerek  hedef  gösterdi.  

 

Nefret  söylemi  içeren  ifadelerin  yer  aldığı  haberi  yazan  Osman  Yiğit;  LGBTİ  derneklerini  

“ahlaksızlıkla”   suçladı,   BM   Mülteciler   Yüksek   Komiserliği,   Avrupa   Birliği   ve   batılı   ülkelerin   Müslüman   coğrafyasında   “sapkınlığı”   yaymak   amacıyla   bu   oluşumları   desteklediği  savundu.    

   

(9)

   

DÜŞÜNCE  SUÇLARI  MÜZESİNDE  BU  HAFTA  

 

***   Düşünce   Suçları   Müzesi’nde   bu   hafta   “Je   suis   Charlie”   pankartını   ve   TBMM   Yolsuzlukla   Mücadele   Komisyonu’nun   dört   bakan   hakkında   araştırmaya   gerek   görmeyen   ve   yolsuzluk   kanıtı   olan   ‘tape’leri   yok   etmeyi   öngören   kararını   eleştiren  

“Halının   altına   süpürme”     animasyonu   öne   çıkıyor.   Ayrıca   2.   kattaki   GIRGIR/JOKE   ekranının   arkasında   sizi   “Şarlo”   bekliyor.   Kim   yapmışsa   çok   ustaca   yapmış,   mutlaka   öneririz.    Ayrıntılar  için;  http://dusuncesuclarimuzesi.net  

   

  DÜŞÜNCE  SUÇU  DURUŞMALARI  

   

İstanbul’un   Beyoğlu   İlçesi’nde   17   Temmuz   2008’de   gözaltına   alan   M.B.’yi   darp   eden   polislerin   yargılandığı   davaya   10   Şubat   2015   tarihinde   devam   edildi.   İstanbul   19.   Ağır   Ceza   Mahkemesi,   temyiz   sürecinde   Yargıtay’ın   polislerin   işkence   suçu   işledikleri   yönünde   verdiği   karara   uyarak   sanıklara  TCK’nin  94.  maddesi  uyarınca  ikişer  yıl  altışar  ay  hapis  cezası  verdi.    

Ankara’da  13  Mart  2014’te  düzenlenen  bir  gösteriye  katılan  12  kişi  ile  polisin  müdahalesine  tepki   gösteren  gazeteci  Rahmi  Yıldırım  hakkında  “2911  sayılı  Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşleri  Yasası’na   muhalefet  ettikleri”  ve  “polise  direndikleri”  gerekçesiyle  3  yıla  kadar  hapis  cezası  talebiyle  açılan   davaya  10  Şubat  2015’te  başlandı.  Ankara  33.  Asliye  Ceza  Mahkemesi’ndeki  duruşma  8  Haziran   2015’e  ertelendi.    

Ardahan   Göle   ilçesinde,   PKK'lıların   gömüldüğü   olduğu   mezarlığın   valilik   tarafından   yıkılmasını   yol  kapatıp  oturma  eylemi  yaparak  protesto  eden  20  kişi  hakkında  “silahlı  örgüt  propagandası”  ve  

“Toplantı   ve   Gösteri   Yürüyüşleri   Kanunu’na   muhalefet”   suçlamasıyla   açılan   davaya   Ardahan   Ağır   Ceza   Mahkemesi’nde   10   Şubat   tarihinde   başlandı.   Sanıkların   ifadesini   alan   mahkeme   heyeti   duruşmayı  erteledi.  

İzmir’de  16  Temmuz  2011’de  gözaltında  işkence  gören  Fevziye  Cengiz  hakkında  “polise  direndiği”  

suçlamasından  ve  Cengiz’e  işkence  yaptıkları  tespit  edilen  4  polis  hakkında    da  “basit  yaralama”  

suçundan   açılan   davaya   11   Şubat   2015’te   devam   edildi.   İzmir   6.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada  mahkeme  başkanının  değişmesi  nedeniyle  duruşma  Mayıs  ayına  ertelendi.    

Van’ın  Çatak  ilçesinde  2011  yılında  bulunan  ve  17  yıl  önce  öldürülen  gerillaların  gömülü  olduğu   toplu   mezarla   ilgili   davanın   altıncı   duruşması   Çatak   Sulh   Hukuk   Mahkemesi’nde   12   Şubat     görüldü.  Dava  6  Mayıs  tarihine  ertelendi.    

Meslektaşlarına  yönelik  operasyon  ve  tutuklamayı  adliye  içerisinde  pankart  açarak  protesto  eden   ÇHD   üyesi   5   avukat,   “2911   sayılı   Toplantı   Gösteri   Yürüyüşleri   Kanunu’na   muhalefet   etmek”  

suçlamasıyla   İstanbul   36.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde   yargılandıkları   davanın   12   Şubat   tarihli   duruşmasında  beraat  etti.  

(10)

Gelecek  Haftanın  Duruşmaları  

 

Cumhurbaşkanı   Recep   Tayyip   Erdoğan'ın   oğlu   Bilal   Erdoğan   hakkında   kaleme   alınan   “Türgev'e   Hediye   Konak”   başlıklı   yazı   nedeniyle   hakkında   ”soruşturmanın   gizliliğini   ihlal”,   “iftira”   ve  

“hakaret”   suçlamasıyla   dava   açılan   Cumhuriyet   Gazetesi   muhabiri   Canan   Coşkun'un   yargılanmasına  19  Şubat  2015  tarihinde  İstanbul  2.  Asliye  Ceza  Mahkemesi’nde  devam  edecek.    

Çanakkale'de   bir   protesto   sırasında   Recep   Tayyip   Erdoğan   aleyhinde   slogan   atan   4   çocuğun    

“kamu   görevlisine   görevinde   dolayı   hakaret   ettikleri”   iddiasıyla   yargılanmasına     Çanakkale   1.  

Asliye  Ceza  Mahkemesi’nde  19  Şubat  2015  tarihinde  devam  edecek.  

Muğla'da  üniversite  öğrencisi  21  yaşındaki  Şerzan  Kurt'u  öldüren  polis  memuru  Gültekin  Şahin’in   yargılanmasına  20  Şubat  2015  tarihinde  Eskişehir  1.  Ağır  Ceza  Mahkemesinde  devam  edilecek.  

   

İfade   özgürlüğü   ile   ilgili   olaylara   ilişkin   haberleri   (   http://www.antenna-­‐

tr.org/sites.aspx?SiteID=21&mod=cat&ID=705   )   takip   edebilir   ve   haftalık   bültene   ulaşabilirsiniz.    

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :