Faaliyet Raporu 2012 YILI

Tam metin

(1)

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

Türkiye Noterler Birliği Ziyar eti

(2)

376

(3)

377

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

Türkiye Noterler Birliği Ziyar eti

Türkiye Noterler Birliği Ziyareti

Türkiye Noterler Birliği Odamıza ziyarette bulundular. Oda Başka- nımız Yahya Arıkan’ın konuk ettiği Noterler Birliği temsilcileri, dilek ve temennilerini ileten bir görüşme gerçekleştirdiler.

Mali Müşavirler ile No- terlerin yıllardır beraber çalışarak mücadele ettikle- rini ifade eden mesajların verildiği görüşme sırasında, ayrıca defter girişleri ve uy- gulamaya yönelik konular konuşuldu.

(4)

378

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :