• Sonuç bulunamadı

Bu yeni kan testinin dünya çapında kullanılmaya başlanmadan önce deneme çalışmalarının yapılması gerekiyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bu yeni kan testinin dünya çapında kullanılmaya başlanmadan önce deneme çalışmalarının yapılması gerekiyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

The International Journal of Neuropsychopharmacology dergisinde yayımlanan ve Londra King’s College’daki araştırmacıların yaptığı çalışma sonucunda geliştirilen bu yeni test ile hastanın iki yangı biyobelirteçi (hastada yangı olup olmadığını belirlemeye yarayan biyoişaret) taranıyor ve hastada hangi antidepresanın etkili olup olmayacağı tahmin ediliyor.

Test kişide bu biyobelirteçlerden kaç tane olduğunu doğru olarak ölçüyor. Eğer bu belirteçlerin miktarı belli bir eşik değerin üstünde ise doktorun önereceği ilk sıradaki antidepresanların işe yaramayacağı anlamı çıkıyor.

Biyobelirteçlerin tanımlanması, dolayısıyla da doğru tedavinin

tespit edilmesi depresyonun ekonomik ve sosyal

yükünün azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin artması açısından büyük önem taşıyor.

İngiltere’de ruhsal bozuklukların yıllık maliyeti 105 milyar sterlin ve Dünya Sağlık Örgütü de depresyonun 2020 yılında dünya çapında sağlık sorunlarının en büyük ikinci nedeni olacağını söylüyor. Bu yeni kan testinin dünya çapında kullanılmaya başlanmadan önce

deneme çalışmalarının yapılması gerekiyor.

Fakat uzmanlar bu testin depresyon tedavisinde atılan doğru bir adım olduğunu düşünüyor.

Kişiye Özel Depresyon Tedavisi

Özlem Ak

Bilim insanları kişiye özel depresyon tedavisi yapılmasını sağlayacak yeni bir kan testi geliştirdi. Bu kan testini doktorlar hangi hastada, hangi antidepresanın işe yarayacağını tespit etmek için kullanabilecek. Böylece doğru tedaviyi bulmak için farklı antidepresanlar denenmesine gerek kalmayacak.

Akaryakıt

Üreten Biyonik Yaprak

Mahir E. Ocak

Bitkiler fotosentez yaparak

Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Laboratuvar

ortamında Güneş ışığı kullanarak hidrokarbonların (karbondan ve hidrojenden oluşan bileşiklerin) sentezlenmesineyse yapay

fotosentez deniyor. Günümüzde pek çok araştırma grubu verimli bir biçimde yapay fotosentez yapabilmek

için bilimsel çalışmalar yapıyor.

Bu konuyla ilgili önemli bir makale yakın zamanlarda Science’ta yayımlandı.

Harvard Üniversitesi’nde çalışan Dr. C. Liu ve arkadaşları, Prof. P.

A. Silver ve Prof. D. G. Nocera önder- liğinde yaptıkları çalışmalar sonucunda güneş ışığını kullanarak akaryakıt üre- ten bir sistem geliştirdi.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve biyonik yaprak 2.0 olarak adlandırı- lan sistemde güneş ışığı kullanılarak su molekülleri ayrıştırılıyor ve elde edilen hidrojen bakteriler tarafından akaryakı- ta dönüştürülüyor. Sistemin verimliliği

%10 civarında ve bu değer hızlı büyüyen bitkilerin fotosentez verimliliğinin yak- laşık on katı. Gelecekte verimliliği daha da artırmak mümkün olabilir. Ancak şu an bile sistemin verimliliği ticari uygu- lamalar için yeterli.

Bilim ve Teknik Ağustos 2016

7

04_11_haberler_agustos_2016.indd 7 29.07.2016 12:02

Referanslar

Benzer Belgeler

Mini FLOWATCH ® 1 drenaj pompası, ISO 9001 sertifikalı fabrikalarında, 10 kw (36.000 Btu) soğutma kapasitesine kadar sahip klima cihazları için, kalite seviyesi her zaman

Andrew Connolly, kozmik mikro- dalga fondan ç›kan fotonlar›n birçok gökada ve karanl›k madde topa¤›n- dan geçti¤ini hat›rlatarak, mikrodal- ga fotonlar›n›n

AB ülkelerinde kanatlı etinde özel etiketlenmiş (Label Rouge) üretim düzeyinde önemli seviyelerde yer alan Fransa en yüksek üretim düzeyini sürdürmektedir..

Internet sitesi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bahar aylarında Türkiye'nin batı kesiminde “az” düzeyde seyredecek olan kuraklık, İç Anadolu'da ”orta

Kendine verimli ve kısmen verimli çeşitlerde tozlayıcı kullanıldığında meyve tutumu daha yüksek olur, verim artar, meyve daha iri ve gösterişli olur, çekirdek

Olayların den-geler metaforu ile değil süreç metaforu ile değerlendirilmesi; değişken uluslararası dinamikle-re uygun değişken çok boyutlu uluslararası politika

• Hem Kosta Rika hem de Perulu sincap maymunlarında, birçok lemur türünde olduğu gibi, yetişkin dişiler neredeyse tüm yıl boyunca erkeklerin üzerinde baskındır ve

Bu bize tehlike karşısında kendimizi ne kadar zayıf ve incinebilir hissetsek bile, yardımımıza gereksinim duyan daha savunmasız insanlarla çevrili olduğumuzu