(1)İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL Kurtuluş Cad

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş Şişli/İSTANBUL Telefon: (212) 315 84 00 Faks: (212) 343 47 80 E-Posta: ismmmo@ismmmo.org.tr Web: http://www.ismmmo.org.tr

İstanbul. 17.03.2020 Sayı:8930

TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Ülkemizde yaşanmakta olan Corona Virüsü salgını nedeni ile meslek mensuplarımızın ve müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için bazı önlemler alınması gerekir.

Bilindiği üzere vergi mükelleflerinin defterleri genel de muhasebe bürolarında tutulmaktadır. Defter kayıtlarına esas olan evraklar ise müşterinin kendisi, elemanı veya büro çalışanlarımızca toplanarak ofislere getirilmektedir. On binlerce evrak elden ele dolaşmakta olup, bu evrakları taşıyanlar, kayıt yapanlar virüs tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Riskin asgariye indirilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği görüşündeyiz;

1. Şimdilik, Mart-Nisan/2020 aylarına ilişkin olarak tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarına (Maliye, SSK, Ticaret Sicili vb.) Beyanname, Bildirim, Bildirge ve Raporların verilmesinin ileri bir tarihe ertelenmesi, 2. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere diğer Kurumlarca yapılan veya

yapılacak Vergi ve diğer incelemelerin durdurulması,

3. Bu süreç de tahsilât sıkıntısı yaşayacak meslek mensuplarımızı Vergi dairelerine ve SGK’na olan takipteki borçların veya vadesi yaklaşan borçların ileri bir tarihe ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerine bir müddet ara verilmesi,

Yukarıda belirttiğimiz konuların çözümü için; Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili kurumlara taleplerimizin iletilmesini istemekteyiz.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

İstanbul SMMM Odası Başkanı

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :