Doğanın altın gücü; ruşeym

Tam metin

(1)

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014

38 lİSMMMO YAŞAM

S A Ğ LI K

Doğanın altın gücü; ruşeym

Buğdayın özü olan ruşeymin

değerini insanlık yeniden keşfediyor.

Bir ton buğdayda yalnızca 1 kilo bulunan ruşeym, enerji kaynağı olmanın ötesinde sinir

rahatsızlıklarından kısırlığa kadar birçok rahatsızlıkla başa çıkmakta yarar sağlıyor.

I L G I N   Ş E N Y Ü Z

Sağlıklı beslenme konusunda ya- pılan tavsiyelerin başında üç beyazdan uzak durmak gelir. Sağlıklı yaşamak is- teyenlerin un, tuz ve şeker üçlüsünü ha- yatından çıkarması şarttır. Oysa yüzyıl- lardır Türk milletinin en büyük yiyeceği ekmek… Ekmek de undan yapıldığına göre bu işte bir çelişki yok mu? Belki 50

yıl önceki unlarla ekmekler yapılsaydı, uzmanlar ‘iki beyazdan uzak durun’ de- yip, unun itibarını geri iade ederlerdi. Oysa sanayileşmeyle birlikte unlar beyazladı;

raf ömrü uzatıldı. Eskiden değirmenler- de öğütülen buğdaylardan yapılan unlar üç ayda acırdı. Endüstri unun raf ömrü- nü  uzatmak  için  acımasını  engelledi.

Bunu da buğdayın özü olan ‘ruşeymi’ çı- kartıp kenara atarak yaptı.  Geriye ise

(2)

S A Ğ LI K

İSMMMO YAŞAM l 39 nişasta ve şekeri kaldı. Böylece de beyaz

unlarla yapılan ekmekleri yiyip de sağlıklı kalmak hayal oldu.

ENERJİ KAYNAĞI

Endüstrinin  eski  haline  dönmesi mümkün değil ama Avrupa ve Amerika’da ruşeymin değeri yeniden anlaşıldı. Ruşeym bitkisel takviye ürünü olarak kullanılıyor.

Son yıllarda Türkiye’de de ruşeymin öne- mi anlaşılmaya başlandı. Peki ruşeymin önemi nereden geliyor? Ruşeym, buğda- yın en tepesindeki embriyosu… Bu mad- de tohumun üremesini ve çimlenmesini sağ- lıyor. Diğer bir deyişle ruşeym buğdayın kalbi ve hayat kaynağı. “Doğanın altın sır- rı” olarak kabul edilen ruşeym,  buğday tanesinin embriyo kısmı olup, filizlenme için gerekli tüm enerji ve besin kaynak- larını bünyesinde barındırıyor. Bu neden- le ‘doğal enerji kaynağı’ olarak adlandı- rılıyor.  Yüksek  enerji  ihtiyacı  hisseden sporcular, yoğun tempoda çalışanlar ve yor- gunluk problemi olan kişilerin her gün ru- şeymi  besin  programlarına  eklemeleri öneriliyor. 

HÜCRELERİ YENİLİYOR

Ruşeymin genelde yağı çıkartıla- rak kullanılıyor. Ruşeym yağı, Omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri bakımından da zengin.

Mucizesi bunlarla da sınırlı değil. Yapısın-

da A ve D vitaminleri bulunan ruşeym, E vitamini açısından da oldukça zengin. Bu nedenle de yaşlanma etkileri geciktiriyor;

bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ruşeymin sinir sistemi hastalık- larında olumlu etki gösterdiği de saptan- mış durumda. Gözde katarakt oluşumunu geciktirdiği, cildi güzelleştirip kırışıklıkla- rı önlediği ve kısırlık tedavisinde etkin ol- duğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş. 

NASIL KULLANILIR?

Buğdayın kalbi olan ruşeym altın kadar değerli. Değeri de az olmasından kaynaklanıyor. 1 ton buğdayda maksimum 1 kilo ruşeym bulunuyor. Yağı çıkartıldı- ğında ise bu çok daha azalıyor. Az olan her şeyin değerli olması gibi ruşeym yağı da değerli. Zaten bu yüzden ‘doğanın altın gücü’ olarak kabul ediliyor. Ruşeymi ye- tişkinler de çocuklar da kullanabiliyor. Bir tek gulüten alerjisi olanlar, çölyak hasta- ları ruşeym yağını içerek ya da sürerek tü- ketmemeli.  

Yetişkinlerin günde bir tatlı kaşığı, çocukların ise günde bir çay kaşığı ruşeym yağı tüketmeleri yeterli görülüyor. Ruşeymi arzu edenler soğuk süt ve yoğurt ile de ka- rıştırabilir. Taze ve kuru meyvelere ilave ederek kullanabilir. İsteyenler de çorba ve salata gibi yiyeceklerin üzerine baharat gibi serperek de kullanabilir.

RUŞEYMİN 10 MUCİZESİ

1-) Ruşeym, enerji verir, tokluk hissini artırır.

2-) Omega 3, 6 ve 9 yağları açısından zengindir.

3-) Bağışıklık sistemini destekler.

4-) Cilt lekelerine ve yaralara iyi gelir.

5-) İçindeki E vitamini nedeniyle yaşlanmayı geciktirir.

6-) Yüksek kolestrol düzeyini düşürmede faydalıdır. 

7-) Egzama ve sedef gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. 

8-) Gözde katarakt oluşumunu geciktirir.

9-) Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

10-) Kısırlık tedavisinde de ruşeym kullanılıyor.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :