• Sonuç bulunamadı

Öğrencinin: Adı:... Soyadı:... Okulu:... Öğretmenin: Adı:...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Öğrencinin: Adı:... Soyadı:... Okulu:... Öğretmenin: Adı:..."

Copied!
59
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Öğretmenin:

Adı:...

Öğrencinin:

Adı: ...

Soyadı: ...

Okulu: ...

(2)
(3)

Aşağıda verilen kelimelerle kurallı ve anlamlı cümleler oluşturunuz.

Aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına uygun şekilde numaralandırarak sıralayınız.

Geri dönüşüm kutularına atılan cam şişeler cam kırığı haline getirilir.

Kum, soda ve kireç.

Erimeye hazır hale gelen kırık camlar 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir.

Bu şişeler kullanıldıktan sonra geri kazandırılabilir.

Günlük hayatta kullandığımız cam şişeler 3 ana maddeden oluşmuştur:

İşlenerek yeniden cam şişelere dönüştürülür.

TÜRKÇE

VII. mevsim kıştı.

VIII. Çetin

IX. serin yaz akşamlarını X. fark ettiğinde

XI. gökyüzüne bakarak gezdiği XII. özlediğini

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlı ve kurallı bir cümle olacak şekilde sıralayıp aşağıya yazınız.

………

………

I. sabahın II. kalkmıştı III. ilk saatlerinde IV. bir şekilde

V. tren VI. gürültülü

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlı ve kurallı bir cümle olacak şekilde sıralayıp aşağıya yazınız.

………

………

...

...

...

...

...

...

(4)

Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamla karşısındaki boşluğa yazınız.

a. Altı bin beş yüz kırk dokuz b. Dört bin altı yüz elli dört

c. Seksen beş bin üç yüz yetmiş sekiz d. Yüz yirmi beş bin dört yüz yirmi dokuz e. Dokuz yüz elli yedi bin yüz altmış beş

1,0,2,4,9,6 rakamlarını birer kez kullanarak aşağıdaki özellikleri verilen doğal sayıları oluşturunuz.

En büyük doğal sayı En küçük çift doğal sayı

Dört basamaklı en büyük doğal sayı

Beş basamaklı 26 000’den küçük en büyük doğal sayı Altı basamaklı 600 000’den büyük en küçük doğal sayı Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

MATEMATİK

Beş yüz binlik + 6 on binlik + 3 yüzlük + 5 birlik olarak çözümlenen sayı kaçtır?

Yüz binler basamağında 4, binler basamağında 6 ve birler bölüğünde 197 olan sayı kaçtır?

823 S45 altı basamaklı bir sayıdır. Bu sayıyı oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 28’dir.

Buna göre ”S” yerine yazılması gereken rakamın basamak değeri kaçtır?

2

...

...

...

...

...

(5)

Yeni kimlik belgemizin ön yüzü, arka yüzü ve çipte yer alan bilgileri yazınız.

ÖN YÜZ ARKA YÜZ ÇİP

Resmi kimlik belgemizin dışında kullanabildiğimiz başka belgelerimiz de var. Bu belgeleri aşağıdaki boşluğa yazınız.

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

• ………. kuşaktan kuşağa iletilen , yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar , alışkanlıklar ve davranışlardır.

• Kıyafetler, figürler bölgeden ………. değişir.

• Din, dil, gelenekler, oyunlar, yemekler ………. öğelerindendir.

• 30 Ağustos Zafer Bayramı ……… bayramlarımızdandır.

• Milli bayramlarımızı coşkulu ……… kutlarız.

• Ramazan Bayramı ………. bayramlarımızdandır.

• Kumaş dokumacılığı, halıcılık, kilimcilik, dericilik, ebru sanatı geleneksel ………

olarak örnek verilebilir.

SOSYAL BİLGİLER

dini – törenlerle – bölgeye – gelenek – milli kültür – Türk el sanatları – milli

(6)

BULMACA

Aşağıda bitkisel ve hayvansal ürünler verilmiştir. Bitkisel ürünleri sarıyla,

hayvansal ürünleri kırmızıyla işaretlememe yardım eder misin?

Peynir Nane Yumurta Tereyağ

Havuç Süt Bezelye Erik

Balık Şeftali Bal Enginar

4

(7)

Aşağıda verilen sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleştiriniz.

a temiz

ZIT ANLAMLI KELİMELER

kısa

b soğuk kirli

c yukarı sıcak

d yumuşak mağlubiyet

e galibiyet alçak

f uzun sert

g yüksek yavaş

h hızlı aşağı

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını bulup cümleleri yeniden yazınız.

Kendisine verilen görevi zamanında yerine getirmemiş.

………

Sınıfın kapısı açıldığında öğretmen seslendi: “Çabuk olun!”

………

Bugün denetlenen kantine para cezası uygulandı.

………

Okula giderken sebebini bilmediğim bir kalabalığa şahit olmuştum.

………

Ablamın mezuniyet törenine geç kaldık.

………

Çabuk bir şekilde masayı toplamaya çalışırken bardaklar kırıldı.

………

Bu yıl barajlardaki su seviyelerinde ciddi azalma yaşanmış.

………

İstanbul’un fethi ile yeni bir çağ başlamış oldu.

………

TÜRKÇE

(8)

Aşağıdaki tabloda numaralı sayılar en yakın oldukları onluk ve yüzlüklere yuvarlanmıştır. Yuvarlama işlemi yanlış olanların yanına doğrusunu yazınız.

Sayı En yakın onluk En yakın yüzlük

1 3642 3640 3700

2 7856 7860 7900

3 4218 4210 4300

4 1075 1070 1100

5 6501 6510 7000

Aşağıda verilen doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız.

Sayı En yakın onluk En yakın yüzlük

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazınız.

2342 < ………. < ………. < 3546 134 758 < ………. < ………. < 999 989 465 234 > ………. > 431 344 > ……… 1637 > ………. > 1095 > ……….

Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

❖ 287 789, 59 8670, 98 986, 435 735

Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

< < <

MATEMATİK

156 3189 7674

………

………

………

456 849

76 890 265 123 97 654

………

………

………

6

(9)

Aşağıda verilen yönergeleri izleyerek kaç numaralı çıkıştan çıkılacağını bulunuz.

En iç katman ateş küredir.

1 2 3 4 Aşağıdaki verilen cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Yer kabuğunun yapısında toprak, su, fosil ve kayaçlar vardır.

Kayaçlar, yer kabuğunun altında bulunan magmanın yer kabuğunda bulunan boşluklardan ısınarak katılaşmasından oluşur.

Toprağın üst kısımları, insanların ve diğer canlıların beslenmesi için çok önemlidir.

Yer kabuğunun kara kısmı temel olarak topraktan oluşur.

Cıva ve petrol sıvı madenlerdendir.

Fosiller, nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

FEN BİLİMLERİ

Canlıların üzerinde yaşadığı katman yerkabuğudur.

Yer küre, iç içe geçmiş katmanlardan oluşur.

D Y D Y

Yer kabuğuna taş küre de

denir.

Yer kabuğunun kalınlığı ya da yoğunluğu farklı

olabilir.

Hava küreye atmosfer de denir.

Yer kürenin en ince ve en hafif tabakası

yer kabuğudur.

(10)

BULMACA

RESFEBE, bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük grupları ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir oyundur. Hadi, birlikte şifreleri çözelim!

8

(11)

Aşağıda verilen eş sesli sözcüklerin her iki anlamıyla cümleler kurunuz.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerine göre (gerçek anlam, terim anlam ve mecaz anlam) belirleyerek işaretleyiniz.

Cümleler Gerçek Terim Mecaz

Mert defterine paralel iki doğru çizer misin?

Eve kadar bana eşlik etmen çok ince bir davranıştı.

Yeni takılan perdelerin rengi çok güzel.

Pazardan aldığın biber çok acıydı.

Ceren hava soğuk olmasına rağmen ince bir bluz giymiş.

Sınavda verdiği tüm cevaplar doğruydu.

Oyunun ikinci perdesi başlamak üzereyken salona girdi.

Kuru bir veda edip gitti.

Yaşadıkları acı tecrübe onları olgunlaştırdı.

Kuruduysa kıyafetleri toplar mısın?

TÜRKÇE

...

...

..

...

...

..

...

...

..

...

...

..

...

...

..

...

...

..

...

...

..

...

...

..

ATLET

YAZ

YÜZ

GÜL

(12)

Aşağıda sayı örüntülerini yönergelere göre tamamlayınız.

Tahtadaki eşitsizliğe göre

Δ

yerine yazılabilecek en küçük doğal sayının kutucuğunu işaretleyiniz.

MATEMATİK

3, 6, 12, 24, 48, ………. , ……… , ………. , örüntüsünü tamamlayınız.

2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz.

………

Bu kurala göre: 3, ……… , ……… , 31 , ………. örüntüsünü tamamlayınız.

15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.

………

Yukarıdaki kurala göre ……… , ……… , 37 , ……… , ……… , ……… , 65 örüntüsünü tamamlayınız.

25 628 + 9 752 + 3 854 = ? İşleminin sonucu kaçtır?

5645 + 2A5B = 8502

8 700 + 3 697 <

Δ

Yanda verilen toplama işlemine göre A + B‘nin toplamı kaçtır?

10

(13)

Aşağıda Milli Mücadele dönemi bazı önemli olayları gösterilmektedir. Önemli olayların ilişkili oldukları illeri açılır kutucuktan seçiniz.

Kerem, yapacakları doğum günü partisi için arkadaşlarına evlerini tarif eden aşağıdaki krokiyi vermiştir. Doğum günü davetiyesine açık adres olarak ne yazmış olabilir?

SOSYAL BİLGİLER

………

………

19 MAYIS 1919

ERZURUM KONGRESİ 4-11 EYLÜL

1919

23 NİSAN 1920

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI

23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS

1919

SİVAS KONGRESİ İLK MECLİSİN

AÇILIŞI Seç

Seç Seç

Seç Seç

Seç

Seç

Seç

(14)

BULMACA

Hadi, aşağıdaki deyim ve atasözlerinde boş bırakılan kelimeleri bulup bulmacadaki ilgili yere yazalım!

Soldan-Sağa Yukarıdan-Aşağıya

2. ... yatan şaşı kalkar. 1. Sabreden ... muradına ermiş.

4. Can çıkar ... çıkmaz. 2. Kulağına ... olmak 6. Baltayı ... vurmak 3. ... zil çalmak 7. Gülme ... gelir başına. 4. ... kul olmaz.

9. Sütten ağzı yanan ... üfleyerek yer. 5. Ağzından çıkanı ... duymamak 10. Bugünün ... yarına bırakma. 8. Ateş olmayan yerden ... çıkmaz.

12

(15)

Aşağıdaki ifadeler doğru ise başına “D” yanlış ise “Y” yazınız.

Deyimlerde genellikle mecaz anlam vardır.

Atasözlerinin söyleyeni belli değildir.

“İpe un sermek” atasözlerine örnektir.

Hem atasözleri hem de deyimler kalıplaşmışlardır.

“Sır saklamak” bir deyimdir.

Deyimlerde ders verme amacı vardır.

Deyimler cümle şeklinde de olabilir.

“El elden üstündür” atasözünde gerçek anlam vardır.

Aşağıdaki metinde bazı noktalama işaretleri eksiktir. Bu işaretleri tamamlayınız.

30 Ekim 1923 sabahı Türkiye Cumhuriyeti( )nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk() Türkiye Cumhuriyeti( )nin ilk başbakanı İsmet İnönü( )ye şöyle yazdı( )

( ) Sevgili paşam( ) Cumhuriyet()in ilk başbakanı olarak seni düşünüyorum( ) Dur( ) hiç itiraz etme( ) Niye seni seçtiğimi şimdi anlayacaksın( )

Ben sana şimdi bildiğinden daha da acıklı olan genel durumu özetleyeceğim( ) Bize geri( ) borçlu( ) hastalıklı bir vatan miras kaldı( ) Yoksul bir köylü devletiyiz( )

Dört mevsim kullanılabilir kara yollarımız yok denecek kadar az( ) 4.000 km( ) kadar demir yolu var( ) Bir metresi bile bizim değil( ) Üstelik yetersiz( ) Ülkenin kuzeyini güneyine( ) batısını doğusuna bağlamamız( ) vatanın bütünlüğünü sağlamamız şart ( ) Denizciliğimiz acınacak

durumda( )

Her yerde tefeciler halkı eziyor( ) Güya tarım ülkesiyiz ama ekmeklik unumuzun çoğunu dışarıdan getirtiyoruz( ) Sığır vebası hayvancılığımızı öldürüyor( ) Doktor sayımız 337( ) sağlık memuru 434( ) ebe sayısı 136( ) Pek az şehirde eczane var( ) Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıyor( ) Üç milyon insanımız trahomlu. Sıtma( ) tifüs( ) verem( ) frengi( ) tifo salgın halinde( ) Bit ciddi sorun( ) Nüfusumuzun yarısı hasta( ) Bebek ölüm oranı %60( )ı geçiyor.

Ama yılmamak( ) ucuz( ) geçici çarelerle yetinmemek( ) halkı kurtarmak için sorunları çözmek( ) kalkınmak( ) ilerlemek( ) milli egemenliğe dayalı( ) uygar ve özgür bir toplum oluşturmak( ) yüzyılımızın düzeyine yetişmek( ) kısacası çağdaşlaşmak( ) bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız( ) Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik( ) Bundan sonra daha hızlı yürümek

zorundayız( ) Bunun için gerekli yöntemi( ) yolu birlikte arayıp bulacağız( ) Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız( ) Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu( ) Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim( ) Allah yardımcımız olsun( ) ( )

(Mektup, Turgut Özakman’ın yazmış olduğu ‘Cumhuriyet: Türk Mucizesi 2 ’ kitabından alınmıştır.) (Kısaltılmıştır.)

TÜRKÇE

(16)

Aşağıdaki bisikletin fiyatı 900 TL’dir.

Kumbarasından 648 TL çıkan Kaan’ın bisikleti alabilmesi için kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır?

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.

2015 - 1765 = ……… 3863 - 1253 = ………. 9746 - 2336 = ………

1075 - 1023 = ……… 6512 - 2444= ……… 8700 - 3412 = ……….

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki çıkarma ve toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz.

245 + 154 = 921 – 365 =

451 + 132 = 654 – 125 =

742 + 223 = 878 – 632 =

254 + 681 = 318 – 257 =

369 + 357 = 487 – 324 =

Selin’in kitabı tahmini kaç sayfadır? Doğru cevabın bulduğu kutucuğu işaretleyiniz.

MATEMATİK

124 sayfa okudum, 86 sayfa daha okumam gerekiyor.

200 210 190 220

2845 - 600 = 2245 3586 - 2300 = 1386 1579 - 400 = 1279 4975 - 3600 = 1375

Asya yukarıdaki zihinden çıkarma işlemlerini yaparak her doğru için 5 puan kazanmıştır.

Buna göre Asya kaç puan alır?

14

(17)

Verilen kelimelere uygun ekleri getirerek uygun şekilde cümleleri tamamlayınız.

Dünya kendi ekseni etrafında ……… , ……… döner.

Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucu ……… oluşur.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi bir yılda ……… kez tekrarlanır.

Dünya’nın merkezinden geçen hayali çizgi ………dir.

Dünya güneş etrafında ………. yönünün tersine döner.

Dünya’nın güneş etrafında izlediği yol ……… şeklindedir.

Dünya ……… ekseni etrafında ve ………. etrafında döner.

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri ait olduğu besin öğelerinin altına numaraları ile yazınız.

1. Et, tavuk ve balıkta bulunur.

2. Enerji için ilk kullanılandır.

3. Vücudun korunmasını ve sıcak tutulmasını sağlar.

4. Düzenleyici görevi vardır.

5. Makarna ve pilavda bulunur.

6. Fazla tüketilirse vücuda depolanır ve zarar verici olabilir.

7. A, B, C, D, E ve K olmak üzere çeşitleri vardır.

8. Bütün yiyeceklerde olmasına rağmen en çok sebze ve meyvelerde bulunur.

9. Bitki tohumları, mısır ve susamda vardır.

PROTEİNLER KARBONHİDRATLAR YAĞLAR VİTAMİNLER

FEN BİLİMLERİ

mevsimler – elips – doğuya – 365 – eksen – saat – kendi – güneşin – batıdan

(18)

BULMACA

Hey! Şekilli sudoku çözmeye ne dersin?

Her satıra ve her sütuna şekiller birer defa çizilebilir. Şekil çizemeyen şeklin

ismini yazabilir.

16

(19)

TÜRKÇE

BİR YUDUM SU

Kitap okumanın hayal dünyasında yarattığı renkli düşünceleri düşünen Umba, banyodan gelen su sesiyle aniden ayağa kalktı. Banyoda kimin olduğunu anlamak için kapıya vurmuştu.

Banyoda kimse yoktu. Fakat musluk açık bırakılmıştı. Umba, musluğu kapattı.

Hemen annesinin yanına gitti. Annesine “Anne, banyonun musluğunu sen mi açık bıraktın?” diye sordu. Annesi musluğu kendisinin açık bırakmadığını söyledi. O sırada kardeşi Yisa yanlarına geldi. Umba’ya “Musluğu ben açık bırakmışım. Sanırım unuttum.” diye cevap verdi.

Umba “Benim minik kardeşim, boşuna akan her su damlası bizim için çok kıymetlidir. Musluktan akan gereksiz sulara engel olmalıyız. Eğer gereksiz yere su akıtırsak ilerde içmek için bile su bulmakta zorluk yaşayabiliriz.” diye cevap verdi.

Yisa, musluğu açık bıraktığı için üzülmüştü. Bundan sonra gereksiz su akıtmamaya dikkat edecekti. Umba ise kardeşine öğrettiği faydalı bir bilginin verdiği gururla gülümsedi. Boşuna akıp giden bir yudum su bütün canlıların geleceğini korumak için çok önemliydi.

Yukarıdaki metninin konusu nedir?

………

………

Yukarıdaki metnin ana fikri nedir?

………

………

Siz de ana fikri “İşleyen demir pas tutmaz.” atasözüne uygun kısa bir metin yazınız.

………

………

………

………

………

………

(20)

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

4 8 6 1 2 Yandaki bölme işleminde S + T kaçtır?

6 7 8 7 3 6 5 5 5 4 7 4 7 8 6 8 MATEMATİK

25 X 50 = 35 X 25 = 83 X 10 =

36 X 200 = 40 X 50 = 100 X 50 =

Okulumuz 4 katlı, her katta 8 sınıf var ve tüm sınıflar 24 kişiliktir.

Yukarıdaki bilgiye göre, bu okulun mevcudu toplam kaçtır?

20 X 4 X 5 = 10 X 8 X A Yukarıda verilen eşitliğe göre A kaçtır?

S T

307 6 508 3 159 3 345 3

18

Aşağıdaki bölme işlemlerinden bölümü üç basamaklı olanların yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.

(21)

Aşağıda verilen tablo bir haftalık İstanbul hava durumu raporudur. Değerlere ve görsellere göre soruları cevaplayınız.

1. Açık havada vakit geçirmek isteyen bir aile hangi günleri seçmelidir?

2. Şemsiyesiz dışarı çıkılmaması gereken gün ya da günler hangileridir?

3. Cuma ve cumartesi günleri için dışarda işi olan Ayşe neler yapmalıdır?

Aşağıda verilen yeryüzü şekilleriyle doğru ifadeleri açılır kutucuktan seçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

Çevrelerindeki araziye göre daha yüksek olan, geniş yer kaplayan yer şekilleridir.

vadi

Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu "U" veya "V" şeklindeki uzun çukurluklardır.

Büyük bir alanı kaplayan, birbirleriyle bağlantısı olan ve genellikle tuzlu olan su birikintileridir.

Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su kütlesidir.

deniz

dağ göl

seç

seç

seç seç

(22)

BULMACA

RESFEBE, bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük grupları ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir oyundur. Hadi, birlikte şifreleri çözelim!

20

(23)

Çiçek açmış ağaçlara bak,ne güzel;

Gel bizim olsun serçelerin neşesi!

Gel seninle kırlara açılalım,gel!

Neler vadetmiyor akarsuyun sesi!

(Cahit Sıtkı T.)

………

TÜRKÇE

Her gün bu kadar güzel mi bu deniz Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

Her zaman güzel mi bu kadar;

Bu eşya, bu pencere? (Orhan Veli K.)

Bu şiirde şairin içinde bulunduğu duyguyu anlatan ifadenin kutucuğunu işaretleyiniz.

Bir şeyin gerçekleşeceğine duyulan inanç Bir şeyi görme ve ona kavuşma isteği Kurulan hayallerin peşinde koşma isteği

Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç

Yerlere çöp atmayalım, Hayvanları koruyalım.

Yaşamak istiyorsak;

Çevreyi temiz tutalım.

Aşağıda verilen sözcük gruplarında yandaki şiirimizin başlığı olabilecekleri işaretleyiniz.

Çevre Bilinci Orman Sevgisi Doğa Sevgisi Ülke Sevgisi

Sağlıklı bir çevrede yaşamak için görevlerimizi yerine getirmeliyiz.

Çünkü bu herkesin hakkıdır. Çevremize gereken önemi vermeliyiz.

Mesela; biten pilleri atık pil kutularına atmak, kağıt, cam ve plastik olanları da ait oldukları geri dönüşüm kutularına atmak gibi

önlemlerle çevremize çok katkıda bulunmuş oluruz.

Yukarıdaki metne en uygun başlık ne olabilir?

Yandaki dörtlüğün ana duygusu nedir?

………

………

(24)

Aşağıda yazılışları verilen kesirlerin okunuşlarını yazınız.

4 ………. 8 ……….

3

Aşağıda modellenen kesirlerin ifade ettiği kesrin okunuşunu yazınız.

………. ……….

……… ……….

Aşağıda verilen kesirlerin okunuşlarını yazınız.

3 7 5

8 4 3

MATEMATİK

Yandaki bölme işlemlerinde, bölünen en yakın yüzlüğe yuvarlanarak sonuç yazılmıştır.

Buna göre tahmini sonucu doğru yazılanların başındaki harfi yuvarlak içine alınız.

a. 869 ÷ 9 = 100 b. 517 ÷ 50 = 100 c. 488 ÷ 10 = 50 d. 607 ÷ 3 = 200 e. 749 ÷ 7 = 70

Aşağıdaki çarpma işlemlerinde, çarpanları en yakın onluğa yuvarlayarak sonuçları bulunuz.

a. 47 x 9 = b. 34 x 23 =

c. 69 x 13 = d. 104 x 50 =

e. 32 x 45 = f. 245 x 98 =

22 7

………. ……….

……….

(25)

Aşağıda verilen cümlelerin numaralarını ait oldukları kutucuğa yazınız.

SİGARA ALKOL

1. İçildiği ortamın havasını kirletir.

2. İçindeki nikotin bağımlılık yapar.

3. Bu maddeye bağımlılık bir hastalıktır.

4. İçen kişi araba kullanırsa trafik kazalarına neden olabilir.

5. En çok karaciğere zarar verir.

6. Solunum yollarını tahriş eder.

7. Akciğerlere zarar verir.

8. Kişinin kendini kontrol etmesi zorlaşır.

Aşağıda belirtilen durumları kuvvet etkisiyle ortaya çıkan hareket çeşidini

• Şemsiyeyi açmak

• Piste inen uçak

• Masa tenisinde gelen topa vurmak

• Araba kullanan kişinin firene basması

• Bardağın kırılması

• Bisikletin pedalını çevirmek

• Pencereyi açmak

• Kırmızı ışığı gören arabanın yaptığı hareket

• Havaya atılan topun yere düşmesi

• Kutu meyve suyunun ezilmesi

• Kapıyı kapatmak FEN BİLİMLERİ

Hızlanma

Döndürme Yavaşlama Yön değiştirme Şekil değiştirme Seç

Seç Seç Seç Seç Seç Seç Seç Seç Seç Seç

(26)

BULMACA

Bu oyunda amaç piramidin tepesinden birbirine bağlı çemberlerden ilerleyerek en alta ulaşmaktır.

Her rakam bir defa kullanılabilir.

Hadi, birlikte aşağıya ulaşalım!

24

(27)

Aşağıdaki 5N 1K sorularını karşılarında karışık olarak verilen cevapları açılır kutucuktan seçiniz.

A Ne? Asel Lina, takım olarak Fenerbahçe takımını tutuyor.

B Nerede? Mart ayında, ilkbahar mevsimine giriyoruz.

C Ne zaman? Emre Kaan dönem sonunda olacak olan sınav için hazırlanıyor.

D Niçin? Evdeki elektrik süpürgeleri için yeni bir torba aldı.

E Nasıl? Asena, koşarak eve ilerliyordu.

F Kim? Anneannem pazarda eski arkadaşlarıyla karşılaşmış.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere yazılması gereken ifadenin bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz.

bilgilendirici metin şiir

hikaye edici metin günlük

Yukarıdaki metnin türü nedir?

………

TÜRKÇE

Duygu ve düşüncelerin ahenkli bir şekilde anlatıldığı yazı türüne ………. denir.

Hayatımızda hoşgörü olmadan dostluk, arkadaşlık, sevgi ve barıştan söz edilemez.

Hoşgörülü olmak, kazanabileceğimiz en güzel kişilik özelliklerinden biridir. Bu özellik sayesinde arkadaşlarımızla ve çevremizle daha iyi ve kalıcı ilişkiler kurarız.

Arkadaşlarımıza karşı daha anlayışlı olur, onları daha çok severiz.

Seç

Seç

Seç

Seç

Seç

Seç

(28)

Aşağıdaki A,B,C,D kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

………

Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

4 , 10 , 6, 9 ………. 5 , 5 , 5 , 5 ………

12 12 12 12 6 7 9 12

Aşağıda kesirle gösterilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

5 10

3 10

15 9

6 9

4 8

3 8

25 4

13 4 MATEMATİK

2

5 si 20 eden sayı kaçtır?

Sınıfımızdaki öğrencilerin 163 ‘ü matematik,

1

4 ‘i Türkçe kursuna katılıyor. Sınıfımızda 48 öğrenci olduğuna göre kursa

katılmayan kaç kişi vardır?

Hangi sayının 1

4 ‘i ile 1

3 ‘inin toplamı 35 eder?

26

(29)

Kaynağını yer kabuğu veya yerin derinliklerinden alan doğal afetler jeolojik kökenli doğal afetlerdir.

Aşağıdaki doğal afetlerden kaynağı jeolojik kaynaklı olanı işaretleyiniz.

Sel Fırtına Deprem Erozyon

Doğa olayları sonucunda meydana gelen doğal afetler meteorolojik kökenli doğal afetlerdir.

Aşağıdaki doğal afetlerden kaynağı meteorolojik olanı işaretleyiniz.

Tsunami Orman Yangını Yanardağ patlaması Heyelan

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Noktalı yerlere uygun doğal afeti yazınız.

Aşırı yağan yağmur suları ve hızla eriyen kar sularından ……… meydana gelir.

Yağışlar sonucunda eğimli yamaçlarda, toprak ve üzerindeki bitki örtüsünün kayarak sürüklenmesiyle ………. meydana gelir..

Toprağın su ve rüzgârın etkisiyle denizlere taşınması olayına ………. denir.

Levhalar zamanla kırılarak ……… neden olur.

Dik yamaçlarda biriken kar tabakalarının kayması sonucuyla ……… oluşur.

Aşağıda mucitlerin ürettikleri icatlar verilmiştir. İcadı, kullanım alanını açılır kutucuktan seçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

sel depremlere heyelan çığ erezyon

Amerikalı Josephine Cochrane, 1889'da elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesini icat etti.

1876’da Alexander Graham Bell, sesin teller aracılığıyla iletilmesini sağlayan telefonu icat etti.

Nicolas Conte (Nikılıs Kantey), 1794 yılında kurşun kalemi icat etmiştir.

Igor Sikorsky, helikopteri icat etti.

John Logie Baird, televizyonu icat etmiş ve 1926 yılında ilk televizyon yayınını yapmıştır.

Wilhelm Conrad, röntgeni icat etti.

Alessandro Volta, pili icat etmiştir.

sağlık

iletişim

haberleşme

eğitim

ev aletleri sanayi

ulaşım seç

seç

seç

seç

seç

seç

seç

(30)

BULMACA

Aşağıda bazı ülkelerin bayrakları ve ülke isimleri verilmiştir. Bayrakların ait oldukları

ülkeleri açılır kutucuktan seçiniz.

28 SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

(31)

Yukarıdaki paragrafta sonuç bölümünü ifade eden cümleyi boş bırakılan yere yazınız.

...

1. Hem de üçüncü defa…

2. Umba’nın Maceraları’nı yeniden okuyorum.

3. Konuyu biliyorum, kahramanları da tanıyorum ama bu durum merakımı hiç azaltmıyor.

4. Bu tür eserleri her okuyuşta yeni bir tat alır, yeni bir şeyler öğreniriz.

Yukarıdaki cümlelerden oluşturulabilecek anlamlı paragrafı boş bırakılan yere yazınız.

...

...

...

...

Yukarıdaki paragrafta hikaye unsurlarından (yer, zaman, olay, kahramanlar) belli olanları aşağıya yazınız.

...

...

Yukarıdaki metne göre “Ne zaman?” ve “Nasıl?” sorularına cevap olabilecek ifadeleri yazınız.

...

...

TÜRKÇE

1) Sınıfımda birçok kişi şiir, öykü ya da mektup yazıyordu. 2) Ben de şiir yazmak istedim. 3) Hayalimde çok güzel şiirler yazıyordum, ne var ki gerçekte boş sayfanın başında kalem bile oynatamıyordum. 4) Kötü bir şey yazacak bile olsam yazmaya başlarsam gerisi gelir.

Melis, sabahleyin erken kalktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra iş yerine gitmek için evden çıktı. Araba ile işe giderken aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Cemre’yi de aldı. Birlikte iş yerine vardıklarında patronları Ensar, onları iş yerinin kapısında bekliyordu.

Kurban Bayramı sabahı bütün aile dedemin evinde toplandık. Dedem çok hastaydı. Babam ve dayılarım bayram namazına gitmişlerdi. Ben hemen dedemin odasına gittim. Uyanmıştı. Beni gülerek yanına çağırdı.

(32)

Her gün 30 dakika ders çalışan bir öğrenci haftada kaç saat ders çalışmış olur?

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Okuldan Son 6 Yılda Mezun Olan Öğrenci Sayıları

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarihten 19 Mayıs 20 20’ye kadar kaç yıl geçmiştir?

Aşağıdaki problemi çözünüz.

Aşağıdaki sütun grafiğinde, bir okuldan son 6 yılda mezun olan öğrenci sayıları gösterilmiştir.

Soruları grafiğe göre cevaplayınız.

1. En çok öğrenci hangi yılda mezun olmuştur?

2. Hangi yılda en az öğrenci mezun olmuştur?

3. 2016 yılında kaç öğrenci mezun olmuştur?

4. 2020’de mezun olan öğrenci sayısı 2015’ten kaç fazladır?

5. 2017 yılında kaç öğrenci mezun olmuştur?

6. En son yılda kaç öğrenci mezun olmuştur?

7. Okulda son altı yılda kaç öğrenci mezun olmuştur?

MATEMATİK

Yıllar Öğrenci Sayısı

30

Ayşe saat 21:45'te uyudu. 9 saat 50 dakika sonra uyandı. Ayşe uyandığında saat kaçtır?

... ...

(33)

Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” kutucuklarını sırayla işaretleyerek şifreyi çözünüz.

1. Mıknatıs demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeker.

2. Tahta kaşık manyetik maddedir.

3. Zıt kutuplar birbirini çeker.

4. Uzaklık arttıkça manyetik kuvvetin etkisi artar.

5. Bazı karışımları ayırırken mıknatıs kullanılır.

6. Manyetik alan cep telefonlarına zarar verir.

7. Pusula ve buzdolaplarında mıknatıs kullanılır.

8. Mıknatısın doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.

D M A K P A T I T

Y D I E N İ B R S

Aşağıdaki maddelerin yanındaki boşluklara sahip oldukları özellikleri tablodan işaretleyiniz.

suda zen suda batan suyu çeken suyu çekmeyen zlü zsüz saydam opak parlak mat esnek berk kırılgan kırılgan olmayan

kalem kömür poşet sünger

çelik tahta kumaş

cam metal elmas silgi plastik

top zımpara

FEN BİLİMLERİ

(34)

BULMACA

Şeyyy…

Yolumu kaybettim de evime gitmeme yardım eder misiniz?

32

(35)

Satır sonuna sığmayan sözcüklerden doğru bir şekilde ayrılmış kelimelerin altındaki “D”

harfinin, yanlış ayrılmış kelimelerin altındaki “Y” harfinin olduğu kutucuğu işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çizip karşısına nedenini yazınız.

Cümle Nedeni

Murat, balıkesirden dönmedi. Şehir adları büyük harfle yazılır.

Dün kartal sokakta oturan arkadaşımı gördüm.

Ülkemizin en büyük gölü van gölüdür.

Kedimiz boncuk oldukça haylazdı.

Yaz aylarında akdeniz bölgesi çok kalabalık oluyor.

Atatürk tdk’yı kurdu.

Yarın sabah İngilizce dersimiz vardı.

Bu yıl eğitimgen ilkokulunda okuyacağım.

TÜRKÇE

_____Harun’- un

_____ sıra- nın

_____hanım- eli

_____ kar- t

_____ gelec- ek

_____A- merika

D Y

D D

D D

D

Y

Y Y

Y

Y

(36)

Aşağıda verilen sütun grafiğine göre çetele ve sıklık tablosu oluşturunuz.

Grafik: ... Tablo: Meyvelerin çetele tablosu

Tablo: Meyvelerin sıklık tablosu

Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlendirmelerini yapınız.

D E K N

F G L M

6 cm 6 cm

5 cm MATEMATİK

Meyveler Satış Miktarı

Meyveler Satış Miktarı

DEGF dikdörtgeni

……… dikdörtgeni

……… dikdörtgeni

……… dikdörtgeni

Yandaki üçgenin türü nedir?

………

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Armut Erik Şeftali Çilek

Satış Miktarı (Kg)

Meyveler

KNML karesi

……… karesi

……… karesi

……… karesi

34

(37)

Aşağıdaki ifadelerin üretim, dağıtım, tüketim faaliyetlerinden hangisi olduğunu x ile işaretleyiniz.

Üretim Dağıtım Tüketim Kıyafetleri mağazalara götürmek.

Koyundan süt elde etmek.

Çiftçinin tarlasına karpuz ekmesi Fırıncının ekmek yapması

Tahta parçalarından masa, sandalye yapmak Kargo şirketinin paketleri adrese ulaştırması.

Pazardan portakal almak.

Satılan hayvanları alan kişiye götürmek.

Fabrikada domates salçası yapmak.

Deftere yazı yazmak.

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

(...) Boş kaplardan, kutulardan saksı yapmalıyız.

(...) Sebze ve meyveleri su dolu bir kaba koyup biraz bekletip yıkarsak daha az su tüketmeliyiz.

(...) Bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz.

(...) Bayatlayan ekmekleri çöpe atmalıyız.

(...) Küçük gelen giysilerimizi çöpe atmamalıyız.

(...) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.

(...) Televizyonu izlemediğimizde kapatmalıyız.

(...) Giysilerimizi tamir ettirip tekrar giyebiliriz.

(...) Yemekte tabağımıza istediğimiz kadar yemek doldurabiliriz.

(...) Makarna ve sebze haşlama sularını lavaboya dökmek yerine çorbalarımızda kullanmalıyız.

(...) Sınıfımızda ders yaparken elektrik lambaları her zaman açık olmalıdır.

(...) Televizyon, bilgisayar ve diğer cihazları aynı anda kullanmalıyız.

(...) Babamızın cep telefonuyla oynayarak internet limitini hemen bitirmeliyiz.

SOSYAL BİLGİLER

x x

(38)

BULMACA

Bulmacada verilen görsellerin ne olduğunu bulup bulmacaya yazmama yardım eder misin?

36

(39)

Aşağıda kısaltmalara gelen ekler ve kısaltmalar yanlış yazılmıştır. Doğrusunu yazınız.

YANLIŞ DOĞRU

Devlet Demir Yolları D.D.Y.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB’na

Türkiye Büyük Millet Meclisi T.B.M.M.

Öğrenci Seçme Sınavı Ö.S.S.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ’ne

Türk Hava Yolları THY’na

Türkiye Cumhuriyeti T.C.

Aşağıdaki kelimelerin kısaltılmış halini yazınız.

Eczane Türk Dil Kurumu

Hastane Avukat

Sokak Doçent

Cadde İngilizce

Numara Profesör

Aşağıdaki cümlelerde “-ki” ve “-de” bağlaçlarının yazımıyla ilgili yanlışlık yapılanları işaretleyiniz.

Bugün sinemayada gittik.

Babamın arkadaşlarıda maça gelmişti.

Okul da kermes vardı.

Kalemini çıkarki yazabilesin.

Benimki kırmızı bir kutudaydı.

Ali de Çağan da havuza girdi.

Okulun ilk günü Umutda gelmişti.

Bugün sinemayada gittik.

Öyle bir sıçradıki herkesin ağzı açık kalmıştı.

Ödevini de yapmamıştı.

Sedat da bezelyeyi çok severdi.

TÜRKÇE

(40)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çeşitlerini altlarına yazınız.

VY kenarı = 5 m YZ kenarı = 8 m VZ kenarı = 7 m

AB kenarı = 4 m BC kenarı = 2 m AC kenarı = 4 m

DE kenarı = 6 cm EF kenarı = 6 cm DF kenarı = 6 cm

KL kenarı = 5 m LM kenarı = 4 m KM kenarı = 5 m

PR kenarı = 9 m RS kenarı = 2 m PS kenarı = 6 m

Aşağıda çeşitleri belirtilen üçgenlere uygun kenar uzunlukları örnekteki gibi yazınız.

Aşağıda verilen şekillerden küpün açınımı olanları işaretleyiniz.

MATEMATİK

Çeşitkenar üçgen Eşkenar üçgen İkizkenar üçgen Çeşitkenar üçgen 9 cm

38

(41)

Verilen maddelerden katı olanlara ''K'', sıvı olanlara ''S'', gaz olanlara da ''G'' yazınız

Aşağıda verilen saf maddelerle oluşturulabilecek karışımları örnekteki gibi yazınız.

FEN BİLİMLERİ

su kolonya

doğalgaz

süt

su buharı

tencere sis

buz

demir tozu

su

demir tozu

talaş yoğurt

tuz

sirke

su + yoğurt + tuz = ayran

(42)

Örnek

BULMACA

ABC Bağlamaca oyununda amaç harfleri çiftleri ile eşleştirmektir. Harfleri bağlarken yatay ya da dikey çizgiler kullanmamız gerekir. Çizgiler birbirini kesmemelidir. Harfleri

bağladıktan sonra tek bir nokta bile açıkta kalmamalıdır.

Çizgiler harflerin değil noktaların üzerinden geçebilir. Birlikte yapmaya ne dersin?

40

(43)

Aşağıdaki kelimeleri ait olduğu gruba göre uygun şekilde işaretleyiniz.

TEKİL ÇOĞUL TOPLULUK

sıra

grup ulus şişeler okul kitap duvarlar kiler takım ordular telefon düzine

Aşağıdaki öğrencilerin söylediği cümlelerde varlıkların özelliklerini bildiren sözcükleri cümlenin altına yazınız.

TÜRKÇE

Babam pazardan iri iri elma ve ayva almış.

Etli, sulu ve renkli kirazın ana yurdu Türkiye’dir.

Dörtte bir elma ve kavun bana düştü.

İhtiyar, ağacı kesmiş.

...

...

...

...

(44)

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki harfi, sonundaki kutucuğa yazınız.

D Sınıfın duvarı düzlem ise duvardaki Atatürk düzlemsel şekildir.

Ü Yeşil elmanın yüzeyi düzlem parçasına örnek olamaz.

N Tangram düzlem parçası ise tangramı oluşturan şekiller düzlemdir.

Z Banyo duvarı düzlem ise duvarı oluşturan fayanslar düzlem parçasıdır.

L Kalınlığı olmayan yüzeyler düzlemdir.

Y Düzlem ve düzlemsel parça aynı şeyi ifade eder.

E Düzlemin eni ve boyu sınırsız olabilir.

M Kitabın kapağı düzlemdir.

Aşağıda verilen açıların çeşitlerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

AÇI AÇI ÇEŞİDİ

45 58 90

152 Geniş Açı

116 180 64 90 1 360

120 91

MATEMATİK

42

(45)

Aşağıdakilerden çocuk hakları ile ilgili doğru olanların başındaki şeklini işaretleyiniz.

Her çocuğun vatandaşlık hakkı okula ilk gidişiyle başlar.

Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında kabul edilmiştir.

Devlet, çocuk haklarının uygulanması konusunda görevlerini yerine getirmelidir.

Her çocuk farklı haklara sahiptir.

Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.

Aşağıda verilen çalışmaların hangi sosyal kulübe ait olduğunu boşluklara yazınız.

Aşağıda verilen haritada kıtaların isimlerini ve her kıtadan üç ülke ismini yazınız.

SOSYAL BİLGİLER

………

1.

2.

3.

………

1.

2.

3.

……….………..

1.

2.

3.

………

1.

2.

3.

………

1.

2.

3.

………..

1.

2.

3.

“Kulüp çalışmalarımızda, insanların yaşamını olumsuz etkileyen sosyal sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz.

İhtiyacı olan insanlar için kampanyalar düzenliyor, kermesler yapıyoruz.”

………

“Şehirden uzak ortamlarda yürüyüş yapmayı severim. Ormanda kamp yapmak

en büyük tutkumdur. Ağaçlar, kuşlar, böcekler çevremizde gördüğümüz tüm canlılar ilgimi çeker, onların yaşamlarını

ve yaşam alanlarını çok merak ederim.”

………

(46)

BULMACA

Hey! Sudoku çözmek için hazır mısın?

Her satırda, her sütunda ve 3×3 boyutluk her karede, 1’den 9’a kadar olan rakamları birer defa yazabilirsiniz.

44

(47)

Aşağıdaki verilen cümlelerin hayal ürünü mü yoksa gerçek mi olduğunu belirleyip işaretleyiniz.

Cümle Hayali Gerçek

Masadaki bilgisayar bir anda uçmuştu.

Kirazlar utancından kızarmıştı.

Kırmızı kabın içi meyve doluydu.

Bulutların ardına gizlenen güneş, bir anda ortaya çıktı.

Suluk yere düşünce paramparça oldu.

Karadeniz bugün çok sakindi.

Tilki ile leylek sohbet ediyorlardı.

Balkondan aşağıya bakınca başı döndü.

Pembe bulutlar gülümsüyordu.

1. Yağmur yağmadığı için ………

2. Dersime çalıştığım için ………

3. Akşam misafir geldiğinden ……….

4. Hava çok soğuk olduğundan ………

Aşağıdaki öğrencilerin söylediği cümleleri okuyunuz. Sebep sonuç cümlesi olanları işaretleyiniz.

TÜRKÇE

Aşağıda verilen cümleleri uygun sonuçlar yazarak tamamlayınız.

Bana neden kızdın? Defterimi kaybettiğim için yazamadım.

Annem akşama yemek yapmamış. Kalın giyinmediği için çok üşümüş.

x

(48)

Aşağıda simetri doğruları doğru çizilen şekilleri işaretleyiniz.

Aşağıdaki mesleklerle ilgili uygun ölçü birimlerini işaretleyiniz. MATEMATİK

İstanbul – Ankara arası 450 km’dir.

Ankara yönüne hareket eden bir sürücü, yolun 373.000 metresini gittikten sonra mola vermiştir. Bu sürücünün Ankara’ ya ulaşması için kaç km yolu kalmıştır?

Üç yıl önce evimizin bahçesine diktiğim fidanın boyu 130 cm’ydi. Bugün

ölçtüğümde fidanın boyunun 2 metre olduğunu gördüm. Fidan, üç yıl boyunca kaç cm uzamıştır?

46

... ...

(49)

Verilen karışımları doğru olan ayırma yöntemi açılır kutucuktan seçiniz.

Aşağıda verilen aydınlatma araçlarını geçmişten günümüze sıralayarak numaralandırınız.

……… kandiller

……… halojen lambalar

……… ateş

……… ampul

……… meşale

……… floresan

……… uzun ömürlü ampul

……… gaz yağıyla çalışan sokak lambaları

……… sokak lambaları FEN BİLİMLERİ

ELEME

YÜZDÜRME

BUHARLAŞTIRMA MIKNATIS toplu iğne + plastik ataş

zeytinyağı + su

Mıknatıs tozu + pirinç makarna + su

su + talaş taş + un

tuzlu su SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

SEÇ

(50)

BULMACA

48

(51)

Aşağıda verilen cümleleri uygun karşılaştırma sözcükleriyle tamamlayınız.

Karpuz Hindistan cevizinden ……… büyüktür.

Senin hırkanın ……… bende de var.

Ablam ve ben ……… şeyler yapmaktan hoşlanırız.

Selin, ……… ben de Türkçe dersini çok severim.

Yavuz da en az Mustafa ……… iyi tenis oynar.

Kardeşimden ……… planlı çalışırım.

Annem, halam ……… güzel yemek yapar.

Yunuslar, balıklardan ………. memeli hayvanlardır.

Benim kalemime ……… o da almış.

Kaplumbağa kediden ……… yavaş koşar

Aşağıda verilen cümlelerde benzetme cümlesi olanların yanına “B” yazınız.

Emre Amca’nın altın gibi bir kalbi vardı. Takım elbiseyi giyince iş adamları gibi olmuşsun.

Soğuk su içersen hastalanırsın.

Güneş, gezegenlere ısı ve ışık verir.

Pazardan aldığım biberler zehir gibi acıymış.

Kendine yeni bir güneş gözlüğü almalısın.

Babam, keçi gibi inatçı bir adamdır.

Yolculuk epey yorucu geçti.

Bulutlar, pamuk balyaları gibi gökyüzüne yayılmışlardı.

TÜRKÇE

benzer olarak aynısı farklı olarak benzer

-den daha gibi kadar

(52)

Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.

Aşağıda verilen şekillerin alanlarını hesaplayınız. Cevabı açılır kutucuktan seçiniz.

30 36 20 19 22 28 14 13 24

MATEMATİK

Yandaki karelerden bir tanesinin kenarı 10 cm olduğuna göre, büyük dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

Kısa kenarı 25 m, çevre uzunluğu 200 m olan bir yüzme havuzunun uzun kenarı boyunca üç kez gidip gelen bir yüzücü kaç metre yüzmüştür?

18 cm boyutunda bir mum yakılıyor. Mumun boyu her bir saatte 12 mm eriyerek kısalıyor. Mumun boyu 6 cm kaldığında mum kaç saat yanmış olacaktır?

50 ...

...

...

...

Seç Seç Seç

(53)

Aşağıda verilen Türk Cumhuriyetlerinin başkentlerini yazınız.

Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan Kazakistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Aşağıda verilen soruları araştırıp cevaplarını yazınız.

Türk kültürüne ait beş örnek yazınız.

SOSYAL BİLGİLER

Yanda verilen Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangi sınır komşumuz olduğunu yazınız.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Kültür nedir?

Kültüre ait üç özellik yazınız.

1.

2.

3.

(54)

BULMACA

Hey! Görünüşe göre bu iki resim arasında 7 fark var. Hadi, iki resim

arasındaki farkları bulalım!

52

(55)

EVE GELEN MİSAFİR

Serin yaz geceleri pencereyi açık bırakmak Umba’nın çok hoşuna gidiyordu. Pencereden gelen esinti onu dinlendiriyordu. Fakat bu sefer pencereden sadece esinti girmemişti. “Cik cik cik cik…” sesleriyle gözlerini açtı. Bir misafiri vardı. Minik bir serçe odasından içeri girmişti.

Umba, bu küçük serçeyi korkutmamak için şaşkınlığıyla bağırmak istemiyordu. Yavaşça hareket ediyordu. Minik serçe, Umba’nın oyuncaklarının arasında dolaşıyordu. Umba “Zavallı minik kuş, sende nereye geldiğini bilmiyorsun.” diye içinden geçirdi. Umba, minik kuşu ürkütmeden pencereyi iyice açtı. Bu sayede yolunu

bulabilmesi için ona yardım edeceğini düşündü. Fakat minik serçe hızlıca odanın içerisinde uçmaya başladı. Her yere gidiyor ama pencereden dışarı çıkamıyordu. Umba, minik serçenin bu haline çok üzülmüştü. Ayağı kalkıp minik serçeyi pencereye doğru gitmesi için kovalamaya başladı. Minik serçe iyice şaşırmıştı. Umba’nın dolabının üzerine saklandı.

Tam o sırada Umba’nın babası Yuyu, gürültüleri duymuş olacak ki Umba’nın odasına gelmişti.

Durumu anlayan Yuyu, minik serçeyi ürkütmeden dolabın üzerinden aldı. Ait olduğu yere, gökyüzüne gönderdiler.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Umba, o sabah nasıl bir farklılıkla gözlerini açtı?

………

2. Eve gelen misafir kimdir?

………

3. Umba’nın davranışları karşısında misafiri nasıl tepki verdi?

………

4. Yuyu ve Umba, misafiri neden gökyüzüne gönderdiler?

………

5. Umba gibi bir sabah davetsiz bir misafirle uyansaydınız nasıl davranırdınız?

………

………

TÜRKÇE

(56)

Aşağıda verilen kütleleri uygun ağırlıkları kullanarak örnekteki gibi dengeleyiniz.

500g 200g 200g 100g 50g 20g 10g 10g 5g 2g 2g 1g 820 g

441 g 592 g 155 g 1035 g

970 g

Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) harfi koyunuz.

Sıvı maddelerin ölçü birimi litredir.

Bir litrenin yarısına tam litre denir.

Benzin, mazot maddelerini litre ile ölçeriz.

Üç litrede 6 yarım litre vardır.

Süt, su, zeytinyağı maddelerini kilogram ile ölçeriz.

Bir kaşık su ile bir fincan su miktarı eşittir.

Bir fincan su ile bahçedeki çimleri sulayabiliriz.

Bir bardak su ölçüsü standart bir ölçü birimi değildir.

Bir damacananın içindeki suyu kilogram ile ölçebiliriz.

4 litre 8 yarım litreye eşittir.

MATEMATİK

54

✔ ✔ ✔

(57)

Aşağıdaki teknolojik araçları uygun sepetlere numaraları yardımıyla yerleştiriniz.

Aşağıda yanan ve yanmayan olmak üzere bazı elektrik devreleri verilmiştir. Yandaki kutucuklara yanma ve yanmama durumlarını nedenleriyle birlikte yazınız.

FEN BİLİMLERİ

SES ŞİDDETİNİ ARTTIRAN ALETLER SESİ KAYDEDEN ALETLER

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

(58)

BULMACA

Hey! Şekilli sudoku çözmeye ne dersin?

Her satıra ve her sütuna şekiller birer defa çizilebilir. Uygun kutucuğa şeklin

adını da yazabilirsiniz.

56

(59)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 4705, çıkan 1289 olduğuna göre fark

1-A Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi müfredata uygun olarak hazırladığımız ders planımız ve tüm kazanımlar verilmiş ve tamamlanmıştır.

2-A Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi müfredata uygun olarak hazırladığımız ders planımız ve tüm kazanımlar verilmiş ve tamamlanmıştır.

Gurrr, diye öttü turna kuşu, bir hakem düdüğü yutmuş gibi.. Gurrr

b) Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesre bölündüğünde sonucun bu sayıdan küçük bir sayı, 1’den küçük bir kesre bölündüğünde ise bu sayıdan büyük bir sayı

A={0,1,2,3,4,5} kümesinin elemanları kullanılarak 100’den büyük 400’den küçük üç basamaklı rakamları farklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir.

Beş basamaklı 26 000’den küçük en büyük doğal sayı Altı basamaklı 600 000’den büyük en küçük doğal sayı Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan

yazılışlarını bulmacadan bularak işaretlememe yardım eder misin?.. Aşağıdaki karışık olarak verilmiş cümleleri oluş sırasına göre sıralayınız. Aşağıdaki