• Sonuç bulunamadı

KAYNAK YAPMA –KAYNAKLA BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAYNAK YAPMA –KAYNAKLA BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2 ayrı metalin birleştirilmesi işine kaynak denir.2 ayrı parça birbirine kaynak yapılırken ; • Sert ve yumuşak kaynak alaşımı hazırlanır.

• Kaynaklanacak metal parçalar tesviye işlemlerinden geçirilir.

• Tesviye ile yüzey temizliği yapılan parçalar ateş tuğlasına yerleştirilir. • Şalümo alevi yakılır.

• Kaynak yapılacak yüzeye kaynağın dağılması için boraks sürülür.(Alevle birlikte) • Alev ve ateş çifti yardımıyla kaynağın dağılması sağlanır.

• Parça birleştiğinde alev parçadan çekilir ve metal soğumaya bırakılır.

(2)

KAYNAK YAPMA

Kaynak Yapma İşlemi

Kaynak Yapımında Kullanılan Malzemeler

(3)

• Levha-Levha kaynak yapımı • Levha-Tel kaynak yapımı • Tel-Tel kaynak yapımı

• Halka yapımı ve kaynak yapma • Halka-Levha kaynak yapımı

• Tel-Halka kaynak yapımı • Halka-halka kaynak yapımı

• Motfili Levha-lehva kaynak yapımı

PARÇALARI KAYNAK YAPMA UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Motifli Levha-Levha-Halka Kaynak Yapımı

Referanslar

Benzer Belgeler

● 2020’nin ilk yarısında en büyük ekonomik hasara neden olan doğal afet ise mayıs ayında Hindistan’da 133 kişinin ölümüne ve tahmini 15 milyar dolarlık doğrudan

Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlemiş olduğu turizm stratejisine göre turizm bölgelerindeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda 2023 yılında

Ortopedik muayenede aynı hastada bir ya da daha fazla bulgu olmak üzere 5 hastada tenar atrofi, 10 hastada Tinel, 5 hastada Phalen Testi..

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi’ni yürüten İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ba şkenti Ajansı’nın, (AKB)

Kaynaklı Numunelerin Sertlik (HV) Sonuçları.... Demir Sementit Denge Diyagramı... Normalizasyon, Tam Tavlama Ve Küreselleştirme Tavı İçin Önerilen Tavlama

Bir tohumun ya da meyvenin şekline bakarak nasıl yolculuk yaptığını yani nasıl dağıtıldığını tahmin

 Bir arayüzey filmi oluşturmak ve koalesansa karşı mekanik bariyer sağlamak..  Bir elektriksel çifte tabaka oluşturmak ve elektriksel

Şarnel boyunca, şarnelin büyüklüğüne göre ayarlanmış kaynak alevi gezdirilerek kaynak metalinin eriyip kaynak bölgesine dağılması sağlanır.. Kaynak