Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Yasal Konular (B

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi GRP406 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Dersin Sorumlusu Doç. Dr. İlhan YALÇIN

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi 2

Dersin Türü Zorunlu

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, meslek etiği ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, meslek etiğinin önemi, PDR alanındaki görev ve sorumlulukları düzenleyen yasa ve yönetmelikler, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, örnek olay ve uygulamalar, mesleki etik ve etiğe uygun karar verme süreci anlatılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları ile yasal sorunlara ilişkin bilgi ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi 2 saat/hafta

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul -

Önerilen Kaynaklar

Bond, T. (2016). Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Yasal Konular (B. Yeşilyaprak Çev. Ed.), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Eren Gümüş, A. ve Gümüş, M. A. (2010). Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar için Etik Kurallar Kitapçığı. Türk PDR Derneği

Corey, G. (2005). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene Çev.), Psikolojik Danışma Uygulamalarında Etik Konular adlı bölüm. Ankara: Mentis Yayınları.

Ergene, T. (2004). “Psikolojik Danışmada Etik İkilemler: Etik Karar Verme Süreci”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (15), 49- 55.

Laboratuvar -

Diğer-1 -

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :