• Sonuç bulunamadı

İşyerleri açık olmasına rağmen iş yapılmadı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İşyerleri açık olmasına rağmen iş yapılmadı"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖNCE CHP UYANMALI...

5. SAYFAMIZDA Ulaş Demiray

Enez Mektubu

5. SAYFAMIZDA

27 Mayıs

5. SAYFAMIZDA Cavit Deniz 6. SAYFAMIZDA

4. SAYFAMIZDA

4. SAYFAMIZDA

2. SAYFAMIZDA

2. SAYFAMIZDA 5. SAYFAMIZDA

3. SAYFAMIZDA 3. SAYFAMIZDA

3. SAYFAMIZDA

Emekli öğretmen Mehmet Engin hayatını kaybetti

Keşanlı emekli öğretmen Meh- met Engin, İstanbul’da tedavi gör- düğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzunköprü’de dehşete düşüren olay…

Kan dolduran ifadeler ortaya çıktı

Kocaman, esnafın sorunlarına dikkat çekti:

“İşyerleri açık olmasına rağmen iş yapılmadı”

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, esnafın yaşadığı sorunlar- la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kocaman, “Yaşanan salgın süreci, esnafı olumsuz yönde etkiledi. Esnafın işyerleri açık ol- masına rağmen iş yapamadılar. Ama elektrik ve diğer giderlerimiz devam etti. Ayrıca, pazarcı es-

nafımız yaklaşık 2,5 ay süreyle tezgâhını kapattı.

Geçmiş cumartesi günü tezgâhlarımız yeniden açıldı ve o gün belli bir hareketlilik yaşandı. Fakat Cumhurbaşkanımızın bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacağını bildirmesinden sonra in- sanlar evlerine döndü ve alışverişler durdu.” şek- linde konuştu.

Edirne Valiliği’nden, Keşan’da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama

Edirne Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çık- ma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kur- dukları masada içki içen gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında yaşanan ar- bedeye ilişkin açıklama yaptı.

6. SAYFAMIZDA

Köy muhtarının deposu kundaklandı

Keşan’a bağlı Gün- düzler Köyü’nün muhtarı Ahmet Özdemir’e (52) ait içerisinde büyük baş hayvan, traktör ve saman

balyaları bulunan depo kundaklandı. Kundaklama anları deponun güvenlik kamerası tarafından kay- dedildi.

Çiftçiler yasak sürecinde üretimlerine

devam etti

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yasak boyunca çiftçiler olarak üre- time devam ettiklerini söyleyerek yasak sürecinin nasıl geçtiğini anlattı.

Kazada yaralanan çift için seferber oldular

Dün, saat 14.30 sı- ralarında, Sanayi Kav- şağı’nda iki aracın çar-

pışması sonucu meyda- na gelen trafik kazasın- da 4 kişi yaralandı.

Keşan Belediyesi

500 adet çöp konteyneri aldı

3. SAYFAMIZDA

Açar, süne ile mücadeleye dikkat çekti:

“Etki süresi kısa olan ilaçlar tercih edilmelidir”

Yasak bitti işler kaldığı yerden devam etti

Hasan Kocaman

Mehmet Engin

(2)

AYGÜL KONAR

TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar, hububat üretiminin son devre uygulaması olan süne ile müc- adele hakkında bilgilendir- mede bulundu.

Açar, hububat üretiminde süne varlığının, ekonomik zarar anlamında önemli yeri olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle devlet bu zararlıya karşın önemli bir mücadele yürütmektedir. Öyle ki ba- kanlık, sünenin bir yıllık ha- reketini izlemekte ve zarar devresindeki eşik değerle- rine göre mücadele yapılıp yapılmaması konusunda ge- rekli tedbirleri almaktadır.

Bakanlığımız taşra birimle- rince sünenin bir yıllık ha- reketi izlenmekte ve nihaye- tinde ergin süne tarafından bırakılan yumurta paketle- rinden çıkan yavru süneler diğer bir tabir ile nift denilen yavru sünelerin kesafet ora- nına göre de ilaçlama kara- rı çıkmaktadır. Genel itibari ile bu karar; yavru sünelerin takriben 2 ve 4 yaş devre- lerine göre ve de M2 deki kesafetine göre verilmekte- dir. Nitekim bu yılki çalış- malardan da ilaçlama kararı çıkmıştır. Yavru sünelerin uçma kabiliyeti yoktur. Hızlı bir şekilde gelişme kabiliyeti vardır. Bu devrede hububat- ların dane yapısı süt olum devresinde olduğundan yav- ru süneler hayatiyetlerini

sürdürebilmeleri içinde süt olum devresindeki hububat danelerini emerek önemli düzeylerde ekonomik zarar- ların oluşmasına sebebiyet vermektedir” dedi.

“SÜNE

MÜCADELESİNDE KULLANILACAK İLAÇLARIN ETKİ SÜRELERİ UZUN VADELİ İLAÇLAR OLMAMALIDIR”

İlaçlama kararına göre üreticilerin, vakit geçirmeden ilaçlama yapmalarını öneren Lütfü Açar, “Önemli olan diğer bir konu da kullanıla- cak ilacın terkibidir. Süne mücadelesinde kullanılacak ilaçların etki süreleri uzun vadeli ilaçlar olmamalıdır.

Kapsül teknolojisi özelli- ğinde olan ilaçlar yavaş sa- lınımlarından dolayı uzun süre bulunduğu ortamı ze- hirlemektedir. Bu konu çok önemli bir konudur. Çünkü bu tür ilaçların kullanılma- sı ile ürün üzerinde olum- suz etkileri olabileceği gibi özellikle faydalı canlılara da zararlıdır. Nitekim başta arı ölümlerinin başlıca nedenle- rine de sebebiyet verilmek- tedir. Arıların ölmesi demek önemli bir gıda olan balın üretimine olumsuz olabile- ceği gibi, yağlık ayçiçekle- rinde tozlaşma noksanlıkları neticesinde verim kayıpları- na da neden olunmaktadır.

Bu itibar iledir ki teknik teş- kilatların ve de bakanlığın bu konudaki tavsiyeleri çok

önemlidir. Bu ilaçlar erken dönemlerde tamamen kon- trolsüz kullanıldığı gibi ger- çekten amacına ne kadar hizmet ettiği de bilinmemek- tedir. Bu tür ilaçların ergin süneye karşı kullanılması yönünde bir tavsiyenin olup olmadığı bilinmemektedir.

Neticesinde bu tür ilaçların kontrolsüz kullanılması ile özellikle sörvey çalışmala- rı olumsuz etkilendiği gibi çevre ve ürün kirlenmesine de etkileri açıkça belirtilme- lidir. Bu itibar iledir ki; etki süresi kısa olan ilaçlar ter- cih edilmelidir. Çünkü ilaçla- ma kararı; buğdayın gelişim devresi ile süne kesafeti ve de sünenin yaşı dikkate alı- narak verilmektedir. Bu ne- denledir ki etki süresi kısa olan ilaçlar tercih edilmeli- dir. Özellikle gerek çevreye, gerek ürün ve de gerek ise insan sağlığına en az olum- suz etki edecek insetktisit ilaçlar tercih edilmelidir”

diye konuştu.

Açar, süne ile mücadeleye dikkat çekti:

“Etki süresi kısa olan ilaçlar tercih edilmelidir”

Lütfü AÇAR

HABER MERKEZİ

Mayıs ayında sona erecek olan emlak vergisi, çevre te- mizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve katı atık bertaraf ücreti 1.taksit ödeme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona erecek.

Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamada mükellef- lerin cezalı duruma düşmeme- leri için vergi 1.taksitlerini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar ya- tırılması istendi.

Vergilerin 1.Taksit ödeme

süresi 1 Haziran’da sona erecek

HÜSEYİN ÜNSAL YÜCEL Keşan’da sokağa çıkma kı- sıtlaması sırasında durdurulan otomobilde yakalanan ve ara- ması olduğu belirlenen 1 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdür- lüğü ekipleri, Mustafa Kemal

Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan 2 kişinin bulunduğu oto- mobili durdurdu. Araçta bulu- nan A.Ç. ve İ.Ç.’ye kısıtlamaya uyamamalarından dolayı ceza yazıldı.

Öte yandan yapılan GBT

sorgulamasında ‘ruhsatsız ateş- li silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’

suçundan arandığı belirlenen İ.Ç., gözaltına alındı. Emniyette- ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı nö- betçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında yakalanan şüpheli tutuklandı

Emekli öğretmen

Mehmet Engin hayatını kaybetti

Mehmet ENGİN Bir süredir İstanbul’da tedavi

gören Keşanlı emekli öğretmen Mehmet Engin (66) 26 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören ve ameliyat olacağı öğrenilen

Engin, çeşitli organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Mer- huma Allah’tan rahmet, keder- li ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

MEDYA KEŞAN

AYGÜL KONAR

Keşan Çiftçi Malları Ko- ruma Başkanı Sedat Yoluç, süne ile mücadelede ilaçlama kararının alındığını söyledi.

Yoluç, 2020 yılı süne ile mücadelede ilaçlama kararı- nın alınarak, ilgili tutanağın kendilerine ulaştırıldığını be- lirterek şunları söyledi: “Ekili hububat alanlarında yapılan süne nimf sayımı sonucun- da, 27 Mayıs 2020 tarihin- den itibaren hububat ekili alanlarda süneye karşı ilaçlı mücadele yapılması gerek- tiği bildirildi. Süne ile mü-

cadelenin yapılması gerekli olduğu bildirilen hububat ekili alanlarda, en kısa süre- de mücadelenin yapılması gerekli olduğu, aksi halde hububatta süne tahribatının her geciken günde güderek artacağının bilinmesi ve mü- cadele esnasında mücade- leyi yürüten çiftçimiz, kendi ve çevre sağlığı tedbirlerini alması gerekliliğine de dik- kat etmelidir. Bu anlamda tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dilerken, yine çiftçilerimizin süne ile mücadele kapsamında kul-

lanacağı ilaçların kutularını araziye atmamaları konu- sunda uyarmak isteriz.”

Süne ile mücadelede ilaçlama kararı alındı

Sedat YOLUÇ

SONGÜL KONAR

Demokratik Sol Parti (DSP) eski İlçe Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, DSP’nin kurucu- su, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in doğum gününü kutladı.

Bülent Ecevit’in hayatı hakkında bilgi vererek sözlerine Başlayan Nalbantoğlu, konuş- masında şunlara yer verdi: “28 Mayıs Bülent Ecevit’in doğum günü nedeniyle onu bir kez daha anarak, hatırlatmak isti- yorum. Neredeyse tüm hayatı siyasal mücadele ile geçmiş- tir, Cumhuriyet’in Atatürk ve İnönü’den sonra 3. adamıdır.

Ancak o siyasete bir incelik bir saygınlık getiren kişidir, mücadeleden bir kör dövüşü- nü ya da didişmeyi değil çözü- mü hedefleyen ve bunu karşı- sındakini hiçe saymadan çaba göstererek yapmayı anlayan kişidir. Bülent Ecevit 1960 yı- lında CHP’de başlayan siyaset yolculuğunu 1961-1965 yılları arasında çalışma bakanı ola- rak sürdürdü. Sürekli demok- rasiden dem vuran, hatta par- tilerinin adında ‘demokrat’ iba- resini taşıyan partinin devamı niteliğindeki siyasi partilerin bir türlü hazmedemediği bu ya- salar Türkiye Cumhuriyeti’nin en özgürlükçü anayasası ola- rak bilinen 27 Mayıs anaya- sasının öngördüğü şekilde çıkartılmıştır. Ecevit’in demok- rasiye olan bağlılığı lafta değil özdedir. CHP Genel Sekreteri iken 12 Mart muhtırasına kar- şı çıkmış ve görevinden istifa etmiştir. 1972 yılında CHP ge- nel başkanı olan Bülent Ecevit 1974 yılında zihinlerimize ‘Kıb- rıs Fatihi’ olarak kazınmasını sağlayan Kıbrıs Barış Hare- ketini gerçekleştirdi. 1977’de aldığı yüzde 42 oy solun se- çimlerde aldığı en yüksek oy oranıydı. CHP Ecevit’le iktidar şansı bulmuştu. Azgın MC hü- kümetleri karşısında Ecevit’in liderliğindeki CHP bir sığınak görevi görüyordu. Ogünün CHP’si bugünkü gibi sade- ce kendisiyle meşgul değildi.

Geniş bir sol yelpazenin ade-

ta şemsiyesi rolünü üstleni- yordu. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hakkında tam 130 dava açılmıştır. Darbecilere direnmiş Parti genel başkan- larına konulan konuşma ya- sağına karşı özgürce yazıp ko- nuşmak için CHP genel baş- kanlığından ayrılarak ARAYIŞ dergisini kurmuştur. Bülent Ecevit’in sol anlayışı ötekini de gözeten, hesaba katan bir anlayıştı, o yüzden sonuçta aleyhine sonuçlansa bile de- mokrasiye ve halkın iradesine tam olarak güvenmekten asla geri durmadı. 1980 sonrası si- yasi yasaklı olduğu için 1985 yılında Rahşan Ecevit’in genel başkanlığında DSP’nin kuru- luş çalışmalarını parti üyesi olmadan dışarıdan izlemek zorunda kalmıştı. DSP’nin Ku- rucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’tir ne yazık ki bugünkü DSP yöneticileri bu gerçeği de çarpıtmışlar, Rahşan Ecevit’i siyasi bir şahsiyet olarak yok sayarak asıl saygısızlığı Bü- lent Ecevit’e yapmışlardır.”

“ONUN KOLTUĞUNA OTURANLAR

OTURDUKLARI YERİN KIYMETİNİ İDRAK EDEMEMİŞLER”

Nalbantoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bülent Ecevit’in 14 Kasım 1985 yılında kurdu- ğu DSP, 1991 seçimlerinde meclise 7 milletvekili ile gir- miştir. 1999’da DSP Bülent Ecevit’in genel başkanlığında en yüksek oyu almış ancak iktidar olacak çoğunluğu ya-

kalayamadığı için koalisyon yoluyla hükümet kurulabilmiş- tir. O günün koşullarında yani ülkenin ekonomisinin daha önceki hükümetler tarafından tarumar edildiği koşullarda, koalisyon hükümetini redde- dip bir sonraki seçimlerin yo- lunu gözlemlemedi. Ne yazık ki, ondan sonra onun koltuğu- na oturanlar oturdukları yerin kıymetini idrak edememişler, DSP’nin ve dolayısıyla Türk Milleti’ni büyük kaybına neden olarak DSP’yi bugünkü içler acısı duruma taşımışlardır.

Hem Bülent Ecevit hem de Eşi Rahşan Ecevit sağlıklarında bu kişiler yüzünden DSP’den ümidi kesmiş ve arayış içine girmişlerdir. Bu zatların Sarı- güller ve liboşlarla yedikleri içtikleri ayrı gitmezken, Bülent Ecevit ülkenin içine düşmüş olduğu sıkıntıyı aşabilmek umuduyla bunlardan ayrı ola- rak ulusal uzmanlar grubunu oluşturmuştu. Ne yazık ki, muhtemelen içine sürüklen- diği kahırdan ve yaşının ve sağlığının elvermemesinden dolayı gözü açık bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Bü- lent Ecevit daima hukuk içinde kalmış, devlet imkânlarını hiç- bir vakit kendisi, yakınları ve partisi için harcamamıştır. Bu- gün bütün ülke olarak dünya çapındaki bir lideri hep birlikte saygıyla anıyoruz. Sen her za- man kalbimizde yaşayacaksın ve yolumuzu aydınlatan bir fe- ner olmaya devam edeceksin.

Rahat Uyu, sayın liderim.”

Nalbantoğlu, Bülent Ecevit’in doğum gününü kutladı

“Bülent Ecevit daima hukuk içinde kalmıştır”

Yusuf Erdem NALBANTOĞLU Bülent ECEVİT

(3)

İlan

Zirve Konutları Yönetim Kurulu’ndan

253 dairenin doğalgaz tesisat döşemesi için ilgili firmalardan

teklif alınacaktır.

Son müracaat 03.06.2020 Çarşamba günüdür.

Müracaat: 0546 252 58 26

SONGÜL KONAR

23-24-25-26 Mayıs Rama- zan Bayramı süresi boyunca ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Bazı sektörlerin yanı sıra üretime devam etmek zorun- da olan çiftçiler de yasaktan muaf tutuldu.

Keşan Ziraat Odası Baş- kanı Hasan Şen, yasak bo- yunca çiftçiler olarak üretime devam ettiklerini söyleyerek yasak sürecinin nasıl geçtiğini anlattı.

“YASAK SÜReciNde ÜRetiM SeKteYe uğRAMAdi”

Çiftçilerin her zaman tar- lalarında ve arazilerinde ol- ması gerektiğini vurgulayan Şen, şunları söyledi: “Çiftçi- ler yasak sürecinde arazi- lerindeydi. Tarımla uğraşan çiftçilerimiz ekim dikimlerini gerçekleştirdiler. Bazı böl- gelerde ayçiçeği ve çeltik

ekimlerinin %80-90’ı gerçek- leşmiş vaziyette. Keşan’da da durum aynı. Çiftçi ke- simde büyük bir hareketlilik var. İlçe hıfzıssıhha kurulu- na çiftçilerimize yaptıkları olumlu hareketlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçimiz tarlasında arazisinde olmak zorundaydı. Hayvancılık ile uğraşan insanlar otluk ih- tiyaçlarını karşılamak zo- rundaydılar. Bunu sağlayan üreticiler de bunlarla meş- guldüler. Biz üreticiler bay- ramı çalışarak geçirdik. Bu yıl virüs sebebiyle köylerde de çok hareketlilik olmadı.

İnsanlar ayçiçeği ekimlerine ve arazilerini tırmıklamaya devam etti. Sulu arazilerde bahçesi olanlar bahçelerini ekmeye ve çeltik olan böl- gelerde çeltiklerin ekimleri- ne devam edildi. Bu konuda bizlere gösterilen özen için ilk olarak ilçe hıfzıssıhha

kuruluna teşekkür ederiz.

Yasak sürecinde üretim sekteye uğramadı. Son iki üç gündür yağışlar oluyor.

Yağışlardan engellenen çift- çiler evlerinde kaldı. Bazı tarım işlerinde yağmur da yağsa engellemeyen durum- lar var. Bu durumdan en- gellenmeyen çiftçiler tarım arazilerinde çalışmalarına devam ettiler.”

Çiftçiler yasak sürecinde üretimlerine devam etti

Hasan ŞeN

HABeR MeRKeZİ

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan yaz mevsim nedeniyle ilçe merkezi ve sahillerde kullanmak üzere 500 adet çöp konteyneri aldı.

Keşan Belediyesi’nin al- dığı konteynerlerin son parti- si 23 Mayıs 2020 Cumartesi

günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Baş- kan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran uslu ile Keşan Be- lediye Meclis Üyesi Barbaros tokgöz ile Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman’da teslimatlar sıra-

sında hazır bulundu.

Tanesi 919 TL artı KDV olan 500 adet konteynerin top- lam maliyetinin de 459 bin 500 TL olduğu açıklandı.

Paçaman, yeni gelen kon- teynerlerin sahiller ile Keşan merkezinde eksik olan nokta- lara konulacağını belirtti.

Keşan Belediyesi 500 adet çöp konteyneri aldı

Yasin PAÇAMAN Nuran

USLU Barbaros

tOKGÖZ

HÜSeYİN ÜNSAL YÜceL

Dün, saat 14.30 sıralarında, Sanayi Kavşağı’nda iki aracın çarpışması sonucu meydana ge- len trafik kazasında 4 kişi yara- landı. Kazada yaralanarak araç- ta sıkışan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

Keşan’dan, Gelibolu yönüne gi- den Veysel Ç. yönetimindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı’na geldiği sırada şehir merkezinden, özel hastane yönüne seyreden Sabri d. idare- sindeki 22 Ac 231 plakalı otomo- bille çarpıştı. Kazada, araç sürü- cüleri ile araçlarda yolcu olarak

bulunan Pakize Y. ve Kazibe d.

yaralandı. İhbar üzerine olay ye- rine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Sabri ve Kazibe d. çifti için hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaralı çift, ekipler ve vatandaşların da yardımıyla

sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Ka- zada yaralanan 4 kişi, ambulans- larla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nede- niyle bir süre kısmen kapalı kalan kavşak, araçların çekilmesinin ar- dından yeniden trafiğe açıldı.

Kazada yaralanan çift için seferber oldular

AYGÜL KONAR

23-24-25-26 Mayıs’ta 81 ilde de sokağa çıkma yasağı uygu- landı.

Tüm Türkiye’de Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı, salı günü gece yarısından itibaren sona erdi. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaş-

lar işlerini halletmeye devam etti.

Dün sabah saatlerinde dışarı çı- kan vatandaşlar, gün içinde ban- ka önlerinde, fatura ödeme nokta- larında ve marketlerde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan 0-14 yaş grubunun da 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktığı gözlendi.

Yasağın sona ermesiyle bazı noktalarda geçici trafik yoğunlu-

ğu da oluştu. İşe gitmek, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sokağa çıkan vatandaşlar yaya ve araçlarla kısa süreli yoğunluk- lar oluşturdu. Polis ekipleri koro- navirüsün devam ettiğini, tedbirler kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu ve sosyal me- safe kurallarına uyma konusunda vatandaşları uyardı.

Yasak bitti işler kaldığı

yerden devam etti

(4)

HÜSEYİN ÜNSAL YÜCEL Keşan’a bağlı Gündüz- ler Köyü’nün muhtarı Ahmet Özdemir’e (52) ait içerisinde bü- yük baş hayvan, traktör ve saman balyaları bulunan depo kundak- landı. Kundaklama anları depo- nun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 25 Mayıs gecesi, saat 02.30 sıralarında, Keşan’a bağlı Gündüzler Köyü’nde meydana gel- di. Köy muhtarı Ahmet Özdemir’e ait içerisinde büyük baş hayvan, traktör ve saman balyaları bulu- nan depo kundaklandı. Evinin ya- kınında bulunan depodan alevler yükseldiğini gören Özdemir, du- rumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üze- rine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler

sevk edildi. Depodaki 50 büyük- baş hayvan ile traktör ve 2 römork yanan depodan dışarı çıkartıldı.

Bu sırada Ahmet Özdemir, el ve ayaklarında oluşan yanıklar nede- niyle hafif şekilde yaralandı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo ve içerisindeki 900 saman balyası tamamen yanarken, 1 traktör ve 2 römork da yangında zarar gördü.

Kundaklama anları ise deponun güvenlik kamerası tarafından kay- dedildi. Jandarma olayla ilgili V.K., A.E. ve M.Ö.’yü yakalayarak, gözaltına aldı. A.E. ve M.Ö., ifa- delerinin ardından, V.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Köy muhtarının deposu kundaklandı

HABER MERKEZİ

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başka- nı Hasan Kocaman, esnafın yaşadığı sorunlarla ilgili de- ğerlendirmelerde bulundu.

“SALGIN SÜRECİ, ESNAFI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ”

Koronavirüs salgı- nı sürecinde esnafın ya- şadığı sorunlar hakkında değerlendirmelerde bu- lunarak, sözlerine başla- yan Kocaman, “Yaşanan salgın süreci, esnafı olum- suz yönde etkiledi. Esnafın işyerleri açık olmasına rağ- men iş yapamadılar. Ama elektrik ve diğer giderle- rimiz devam etti. Ayrıca, pazarcı esnafımız yaklaşık 2,5 ay süreyle tezgâhını kapattı. Geçmiş cumartesi günü tezgâhlarımız yeni- den açıldı ve o gün belli bir hareketlilik yaşandı. Fakat Cumhurbaşkanımızın bay- ramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacağını bil- dirmesinden sonra insanlar evlerinde döndü ve alışve- rişler durdu. Ama 22 Ma- yıs Cuma günü işlerimizde yeniden hareketlilik oldu.

Esnafımız en azından 3-5 kuruş da olsa, evine ekmek götürecek kadar kazancı oldu diyebiliriz. Bunun yanı sıra; pazara gitmeyen es-

nafımız için Keşan Belediye Başkanımızla, eski itfaiye- nin olduğu alanda etkinlik düzenlemiştik. Çok güzel gidiyordu ama hava buna müsaade etmediği için kısa sürmüştü. Bu tür etkinlikle- rin yeniden yapılabileceği- ni düşünüyorum. Halkımız ve esnafımız bu durumdan memnun kalmıştı. Hafta- nın belli günlerinde gece pazarı şeklinde bir şeyler yapılabilir” dedi.

“BORÇLARIN ERTELEME SÜRECİ DOLMAK ÜZERE”

Esnafın salgın nedeniyle uzun süre tezgâh açmadı- ğını fakat giderlerin devam ettiğini dile getiren Hasan Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: “3 aylık süreçte, ödenebilecek düzeyde olan borçları esnafımız ödeme- ye çalıştılar. Ama büyük kredileri ve çekleri olan es- naflarımız bunları erteleme yoluna gittiler. Ancak, er- teleme süreci dolmak üze- re. Bundan sonraki süreç- te esnafımız ne yapacak?

Ben bundan sonraki süreci merak ediyorum! Borçları her 3 ayda bir erteleyecek miyiz bilmiyorum. Esna- fın ertelediği borçlar var ve yeni ödeme kalemleri olacak. Bunun yanı sıra;

bankadan alınan kredilerin

ödemeleri de yaklaşmaya başladı. Ama virüs salgını ve yasaklar devam ediyor.

Esnaf olarak, bu süreçte ne yapacağımızı bilmiyoruz.

2020 yılı bizler için hiç iyi geçmedi.”

“HALKIMIZ ALIŞVERİŞ İÇİN YEREL ESNAFIMIZI TERCİH ETTİ”

Kocaman sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de bay- ram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasa- ğıyla birlikte bu virüsten in- şallah kurtuluruz. Bu kötü günlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz.

Bu süreçte, halkımız alış- veriş için yerel esnafımızı tercih etti. Bundan ötürü de, halkımıza teşekkür edi- yorum. Esnafımızın da, ya- saklara uymasından dolayı teşekkür ederim.”

Kocaman esnafın

sorunlarına dikkat çekti:

“İşyerleri açık olmasına rağmen iş yapılmadı”

Hasan KOCAMAN

(5)

KURUCUSU: YILMAZ ÖZKAYA KURULUŞ TARİHİ: 17 MAYIS 1993

* Resmi İlan Ücreti (1 sütun/cm) 15 TL + KDV

* Seri İlan Ücreti (1 Günlük) 10 TL + KDV

* Kayıp İlan Ücreti Şahıs (1 Günlük) 25 TL + KDV

* Kayıp İlan Ücreti Kurumsal (1Günlük) 50 TL + KDV

*Eski sayılar satış fiyatı 2,50 TL DİZGİ-GRAFİK-BASKI:

MEDYA KEŞAN GAZETECİLİK MATBAACILIK OFSET TESİSLERİ

Adres: Medya Caddesi No: 1 - KEŞAN Tel: (0284) 714 74 24 - (0284) 714 54 00

Faks: (0284) 714 74 62 www.medyakesan.com.tr e-mail: medyakesan@gmail.com

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MEDYA KEŞAN GAZETECİLİK YAYINCILIK MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ . ADINA

SAHİBİ:

MUSTAFA BEZBAŞ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:

BÜLENT SAYLAM EDİTÖR:

AYGÜL KONAR HABER MERKEZİ:

SONGÜL KONAR - SELÇUK GEZER BASKI:

Adres: Aşağı Zaferiye Mah. Namık Kemal Cad.

Ümmü Karaca Sitesi No: 85 İç kapı No: A 28.05.2020 Perşembe SAYI: 8228

KURUCUSU: YILMAZ ÖZKAYA KURULUŞ TARİHİ: 17 MAYIS 1993

* Resmi İlan Ücreti (1 sütun/cm) 15 TL + KDV

* Seri İlan Ücreti (1 Günlük) 10 TL + KDV

* Kayıp İlan Ücreti Şahıs (1 Günlük) 25 TL + KDV

* Kayıp İlan Ücreti Kurumsal (1Günlük) 50 TL + KDV

*Eski sayılar satış fiyatı 2,50 TL DİZGİ-GRAFİK-BASKI:

MEDYA KEŞAN GAZETECİLİK MATBAACILIK OFSET TESİSLERİ

Adres: Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Dinçman İş Merkezi

5/D Kat 1No:24 - KEŞAN Tel: (0284) 714 74 24 www.medyakesan.com.tr e-mail: medyakesan@gmail.com

Yıldız Tuğla’da çalışmak üzere forklift operatörleri aranıyor.

Başvurular şahsen yapılacak.

Adres: İstanbul yolu üzeri 2. km Tel: 0284 714 10 25

ELEMAN ARANIYOR Torna ve kaynak işinden anlayan

eleman aranıyor. Akıncı Torna K. Sanayi Sitesi 30. Blok No:14

Tel: 0542 695 53 05

ELEMAN ARANIYOR Bülent Özkul adına kayıtlı BEKO 220 TR ödeme kaydedici

ruhsatı kayıptır.

Vergi No: 27463577900 Seri No: AS0000086766

Coffee Table

KAYIP

Ulaş DEMİRAY / ulasdemiray@gmail.com

ÖNCE CHP UYANMALI…

ENEZ MEKTUBU

HABER MERKEZİ

Uzunköprü’ye bağlı Kavaka- yazma Köyü’nde annesini orman- lık alanda taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla başını kestiği id- dia edilen oğluyla birlikte şüpheli diğer iki kişinin ifadeleri ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri ta- mamlanan üç şüpheli dün gece adliyeye sevk edildi.

“ORMANLIK ALANA GÖTÜRMEM İÇİN AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE

TEHDİT ETTİ”

Cinayet kurbanı Fatma G’yi ormanlık alana götürdüğü- nü itiraf eden şüphelilerden J.A, Olaydan birgün önce Aykut G.’nin kendisini bıçakla tehdit etti- ğini söyledi. Korktuğu için Fatma G.’nin evine giden ve onu orman- lık alana götürdüğünü anlatan J.A ifadesinin devamında şunlara

yer verdi: “Ormana gittik ve Ay- kut önümüze çıktı. Annesinin kafasına defalarca taşla vurma- ya başladı. Midem bulanınca yüzümü çevirdim. Daha sonra döner bıçağıyla kafasını kesti.

Benimde işaret parmağımı ke- serek akan kanı annesinin ba- şına akıttı. Daha sonra cesedi sürükleyerek kanala attık ve farklı yollardan köye döndük”

“MİRAS BANA KALDI”

İfadesinde 6 haftadır Aykut ile aynı evde yaşadıklarını söy- leyen E.A da olay gecesi yan odada Aykut’un telefon görüş- mesi yaptığını ve ‘Ben senin için herşeyi yaparım göze alırım ve aldım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar miras bana kalacak’ di- ye konuştuğunu iddia etti.

İfadelerinin ardından üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gön- derildi.

Uzunköprü’de dehşete düşüren olay…

Kan dolduran ifadeler ortaya çıktı

HÜSEYİN ÜNSAL YÜCEL Keşan’da, geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda yasa dışı olarak geçtikleri Yunanistan’da askerlere yakalanan Filistin ve Bangladeş uyruklu 1’i kadın 17 göçmen, üzerlerindeki para, cep telefonları ve ayakkabıları alınıp, darp edildikten sonra geri gön- derildiklerini iddia etti. İpsala’dan, Keşan’a ayakkabıları olmadan yaklaşık 30 kilometre yürüyerek ulaşan göçmenlere bir işletmeci ayakkabı ve yiyecek yardımında bulundu.

Edirne’nin İpsala ilçesi ya- kınlarından yasa dışı yollarda Yunanistan’a geçen Filistin ve

Bangladeş uyruklu 1’i kadın 17 göçmen, Yunan askerleri tara- fından yakalandı. Yunan güven güvenlik güçleri iddiaya göre, göç-

menler para, cep telefonu ve ayak- kabıları alınıp, darp edildikten sonra geri gön- derildi. İpsala’dan İstanbul’a dön- mek isteyen göç- menler, ayakka- bıları olmadan yaya olarak yola çıktı. Göçmenler, yaklaşık 40 kilo-

metre yürüyerek Keşan ilçesine geldi. Yürüyemeyecek hale gelen göçmenler, İspat Cami mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir taksi durağına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edil- di. Polis, birçoğu maske takmayan göçmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli ola- rak taksi durağının yanındaki alan- da topladı. Bu sırada göçmenleri gören bir esnaf ise göçmenlere ayakkabı ve yiyecek yardımında bulundu. Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönde- rilmek üzere işlemleri için emniye- te götürüldü.

Yalınayak Keşan’a gelen göçmenlere, esnaf yardım etti

Ekonomi dibe çökerken AKP’nin imda- dına CORONA VİRÜS yetişti. Ekonomide kaybettikleri prestiji bu salgın döneminde yeniden kazanma çabasındalar. Hatta akıl- larından “Acaba bir erken seçim bizi kur- tarır mı?” diye geçirenler bile oluyor. Ger- çekten başarılı olarak yürüttükleri bu süre- ci öylesine nefret söylemleri ile sıfırlıyorlar ki, sonuçta erken seçimin bir derde deva olamayacağını kendileri de görebiliyorlar.

Sözde KILIÇDAROĞLU’na saldırırken tüm CHP tabanını, tüm demokrat kesimleri, hat- ta kendi sağ seçmeninin bir bölümünü de karşılarına aldıklarını göremiyorlar. Ahlak ölçütlerini aşan söylemlerle, hıyanet suç- lamalarıyla, provakatif eylemlerden medet umarak bir yere varmaya çalışıyorlar.. Dev- let Bahçeli’nin zararını görüyorlar ama on- dan da vaz geçemiyorlar. Bir telaş ve çırpı- nış gözlerden kaçmıyor.

***

Üstüne üstlük yeni kurulan DEVA ve GE- LECEK partileri Cumhur İttifakı’nın uykula- rını kaçırıyor. KILIÇDAROĞLU’nun yaptığı

“Gerekirse milletvekili veririz” çıkışı, er- ken seçim hesaplarını tümden değiştirmeye yetiyor. Bu iki yeni partinin eskiye dönük ve giderek artan suçlamaları AKP tabanında elbette CHP nin eleştirilerinden daha faz- la etkili oluyor. 3-4 yıl önce Başbakanlık yapmış, DAVUTOĞLU’nun ve 18 yıl yap- tığı Maliye bakanlığını 1-2 yıl önce bırak- mış BABACAN’ın eskiye dönük anlattıkları AKP’nin her taraftan kuşatılmış olduğunun ilginç örneklerini sergiliyor.

***

İyi de CHP örgütleri bu süreçte ne yapı- yor? Genel Merkez’de KILIÇDAROĞLU ve Özgür ÖZEL gibi birkaç yükselen ses dışın- da yapılan nedir CHP’de? Örgütler nelerle uğraşıyor? Ya da ÖRGÜT diyebileceğimiz bir varlık var mı? Hepimiz her şeyi AKP Te- levizyonlarından dinleyerek mi öğreneceğiz?

CHP örgütleri bu salgın dönemini nasıl de- ğerlendiriyorlar? Hükümetin bu salgın döne- minde başarısının yanında hiç mi yanlışları yok? Bu başarının altında, AKP döneminden çok önce ülkemizde yaratılmış sağlık alt ya- pısının, bugünkü bilim kurullarını oluşturan çok değerli profesörlerin, hatta Sayın Sağlık bakanının dahi yetiştiği Tıp Fakülteleri’nin, üniversite hastanelerinin hiç mi önemi yok?

Hepsini AKP mi yaptı? Benim CHP’li kardeş- lerimin; Cumhuriyet döneminde, hem de o günlerin imkanlarıyla trahom, sıtma, verem, kolera, çiçek gibi dünyayı sarsan salgınların nasıl önlendiği konusunda bir bilgisi var mı?

Örneğin bu konularda Edirne’nin icazetli İl Başkanı örgütünü toplayıp bir bilgilendirme ve yönlendirme yapmış mıdır?

Kendisi bilmeyen; kime, ne öğretecek?

Geçiniz..

***

Kaldı ki asıl sorun da bu değildir. Be- lediyelerin emrindeki CHP örgütleri bir süs eşyası gibidir. Bilseler de konuşamazlar.

Çünkü Belediye Başkanları’nın geleceği iktidarın iki dudağı arasındadır. Bu neden- le CHP’li belediye başkanları iktidarla iyi geçinmek ve sessiz kalmak zorundadırlar.

Başkanlar sessizliğe mecbur olunca onların emir ve komutası ile seçilmiş (!) örgütler sa- dece “Görüntü var ama ses yok” diyebile- ceğimiz eskimiş televizyon ekranları gibidir.

Yani isteseler de iktidarın aleyhinde konuşa- mazlar, çalışamazlar. Çünkü Belediye baş- kanları buna izin vermez.

***

Yapılması gereken ilk ve öncelikli iş; ör- gütleri, Belediyelerin vesayetinden kurtarıp özgürleştirmektir. Örgütlerin belediye işleri- ne karışmayacağı, Belediyenin de örgütleri esir alamayacağı bir sistemi oluşturmalıdır...

Bunun çok demokratik çareleri vardır. İste- nirse olur. İstenmelidir. Örneğin Belediye Başkanlığı’nın 2 dönemden fazla yapıla- mayacağı kuralı bir tüzük değişikliği ile ger- çekleşebilir. İl Başkanı’nın Milletvekili aday olamayacağı koşulu ile özellikle o çevrede seçilmiş eski milletvekilleri, ya da Belediye başkanları arasından ATAMA İLE GENEL MERKEZ ya da genel Başkan tarafından belirlenmesi düşünülmelidir. Ortaya sandık koyup delege pazarları kurarak demokrasi- den söz etmenin gülünçlüğünde ısrar etme- nin anlamı yoktur. İl başkan ve yöneticileri bölgelerindeki çok değerli pek çok insanı örgüte kazandırmanın çabası içinde olmalı, İlçeleri sahipsiz, denetimsiz bırakmamalı, günlük siyaseti yakından takip edip örgütün alt kademelerini sürekli diri tutup çalıştırıl- malıdır. Başarısız örgütler vakit geçirilme- den görevden alınmalıdır… Zor mu?

***

Hımmm… Biraz da AKP sistemine ben- zeyen bu sistemin adı parti içi demokrasi olur mu? Tartışılır. Bana kalırsa şimdiki Belediye Başkanlarının vesayetindeki göstermelik de- lege sistemine göre bence bu yöntem daha demokratiktir. Daha verimlidir.

***

Gerçi bu önerilerin CHP’nin Belediye başkanlığını kazandığı yerlerde tartışıldığı- nı, tartışılacağını düşünmek bile mümkün değildir. Ama “Hiçbir şey eskisi gibi ol- mayacak..” diyerek göreve gelen ve Edir- ne Merkez İlçe’den sonra en büyük örgüt olan Keşan CHP örgütünün Başkanı Recep Pekcan, bu konulardan rahatsızlık duyuyor mu? Duyuyorsa Edirne’nin CHP kanaat ön- derlerinden bu konuda yazılı tüzük önerileri istemeyi düşünüyor mu? Video konferans yöntemleriyle onlarla yüz yüze tartışmayı planlar mı? PEKCAN’ın gündeminde bu tür tüzük program çalışmaları yoksa “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..” iddiası ne işe yarıyor.. ? Bugüne kadar yapılanlardan ör- nekler verebilir mi? Merak ediyorum..

***

Bazen klavye başına geçip “UYAN TÜR- KİYE!” diye bağırıyoruz.. Bence önce CHP örgütleri uyanmalı…

(6)

Cavit DENİZ/ Emekli Öğretmen

27 Mayıs

27 Mayıs darbesinin sebebi olarak bazı çev- reler Türkiye’deki maaşlı asker ve sivil kesimin hayatlarından memnun olmadıklarını gösterdi- ler. Darbe sebebi olabilecek gerekçe olamaz bu yaklaşım. 1960 yılına gelindiğinde döviz rezerv- leri azalmış. Yatırımlar yapılamaz olmuştu.

Dönemin başbakanı 1959 Aralık ayında beyaz sarayda yirmi beş dakika bekletiliyor.

ABD’nin bu tavrı Menderes’in Demir Çelik Fabri- kasını sovyetlerle yapma niyetine tepkidir.

Menderesin sovyetlere Demir Çelik Fabrika- sı yapımı ile ilgili gezi planlaması bardağı taşırır.

Bugünler de üniversitelerde öğrenci hareketleri- nin yoğunlaşması rastlantımıdır?

Darbeden bir hafta önce iki ABD’li gaze- teci İzmir’e gider. Emekli olan ve evinde çizgili picamalarıyla kümeste tavuk besleyen Cemal Gürsel’in fotoğrafını çekerler. Amerikan Gazete- leri başlık atar. “İşte Türkiye’nin yeni lideri”

Genel Kurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’dur.

ABD’de özel eğitim alan subaylar 27 Mayıs dar- besini yaptılar. Genel Kurmay Başkanı tutuklan- dı. Cemal Gürsel başa getirildi.

27 Mayıs 1960 sabahı radyolarda “Türk Si- lahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Natoya bağlıyız diyen Alparslan Türkeş’ti. Darbenin her safhasında ABD vardır.”

Ardından darbecilere karşı ulusalcı subay- lar darbe yaptılar. 14’ler diyeanılan bu ekibi ülke dışına sürdüler. Alparslan Türkeş Yenidelhi’ye sürgün edildi.

Darbeyi üst rütbeliler yapmadı. Üst rütbe- li subayları sonradan içlerine aldılar. Bunu üst rütbelilerin ağırlığını yanlarında görme adına yaptılar.

Darbe sonrası 147’likler adı altında tasfiye- ler başladı. Üniversitelerden profesör ve öğretim

üyeleri görevlerinden atıldılar. Bu uygulamaya tabi tutulanlar dönüşlerinde 70’li yıllarda üniver- sitelerde sorumlu tuttukları meslektaşları ile ger- gin günler yaşadılar.

Darbede İsmet İnönü darbe yanlısı gösteril- di. Oysa darbenin bir numarası Alparslan Tür- keş, İnönü’yü sevmezdi. 1944’teki tabutluk olayı bunun nedeni olarak gösteriliyor. Celal Bayar, Adnan Menderes CHP’li idiler. İsmet Paşa idam- ları önleyemedi. Cuntacılar söz dinlemediler.

Menderes asılan başbakan olarak tarihe geçti.

Yargılamaların adil olması alanaksızdır.

Darbe koşullarında kurulan mahkemeler adil ve bağımsız karar veremezler. Nitekim vermediler.

Bunu 71 ve 80 darbelerinde de gördük yaşadık.

Darbe sonrası özgürlükçü bir Anayasa yapıl- dı. 61 Anayasası Temel hak ve özgürlükler açı- sından cömertti. Nitekim 71’de Tağmaç “Sosyal uyanış ekonomik uyanışın önüne geçmiştir. Bu gömlek topluma boldur” demek ve 71 darbesini yapmak zorunda kaldı.

1961 Anayasası yapılırken ciddi tartışmalar yapıldı. 1924 Anayasası’nda değişiklik yapılma- sını isteyenler epey direndiler. Ankara’da Siya- sal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Yargı- tay çevrelerince hazırlandı 61 Anayasası.

Darbeler ve yanlı talimatlı yargılanmalar 60-71-80’de devam etti. Sanıklara iyi davranıl- maması ortak paydalardandı. En önemlisi mah- kemelerin yansız ve bağımsız karar verememe- leriydi. 27 Mayıs darbesi ile Türk demokrasisi kesintiye uğramıştır. Darbelerin hiçbiri meşru görülemez. Sandıkla gelen süngü ile değil san- dıkla gitmelidir. Halkın demokratik talepleri baskı ile ötelenmemeli. Unutmayalım demokrasi silah taşıyanların silahsizların otoritesini kabul etme- sidir.

HÜSEYİN ÜNSAL YÜCEL Edirne Valiliği, Keşan il- çesinde sokağa çıkma kısıt- lamasına rağmen site bahçe- sine kurdukları masada içki içen gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Geçen pazar günü Musta- fa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki 700 Evler Konutları’nda topla- nan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesinde kurdukları masa- da içki içmeye başladı. Olay yerine giden Keşan İlçe Em- niyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kurulu masa etrafında oturarak içki içenlere sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik sordu. Bu sırada şüphe- lilerin zorluk çıkarması ve böl- gede kalabalığın toplanması üzerine olay yerine çok sayı- da polis ekibi sevk edildi. Uya- rılara rağmen kalabalığın da- ğılmaması ve taşkınlık çıkar- ması üzerine müdahale edildi.

Bu sırada masada içki içenler arasında bulunan S.H. (27), polise tehditte bulunarak, mu- kavemet göstermesi üzerine yakalanarak, gözaltına alındı.

425 promil alkollü olduğu be- lirlenen S.H.’nin yapılan üst aramasında ise 1 şarjör ve 5 kurusıkı mermi ele geçirildi.

Öte yandan polise mukave- met gösteren 7 kişinin kamera görüntülerinden tespit edildi- ği ve yakalanmaları için ça- lışma başlatıldığı kaydedildi.

Edirne Valiliği’nden konuy- la ilgili yapılan açıklamada, uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çı- karması üzerine olaya kade- meli olarak müdahale edildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

“Gözaltına alınan S.H. isimli şahsın 3 adet tehdit, 3 adet hakaret, 3 adet kasten yara- lama, 2 adet hırsızlık, 1 adet

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet mala zarar verme, 1 adet ko- nut dokunulmazlığının ihla- li, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet intihara teşebbüs ol- mak üzere toplam 12 adet suç kaydı bulunmaktadır.

Bölgede toplanan kalabalık kısa sürede dağıtılmış olup, ayrıca ekiplere mukavemet gösteren 7 şahıs kamera gö- rüntülerinden tespit edilmiş olup mezkur şahıslardan, D.B. (37), 14 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet kasten yaralama, 1 adet mala zarar verme, 1 adet ko- nut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet iftira olmak üzere toplam 23 adet suçtan kaydı bulundu- ğu, I.B.’nin (13), 2 adet yağ- ma, 13 adet hırsızlık, 5 adet mala zarar verme, 1 adet ko- nut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde kullan- mak olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunmakta, F.K.’nin (39), 3 adet kasten yaralama, 3 adet mala za- rar verme, 1 tehdit, 2 haka- ret, 3 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde kullan- mak olmak üzere toplam 13 adet suçtan kaydı olduğu,

K.K.’nin (36), 3 adet kasten yaralama, 3 adet hırsızlık, 3 adet mala zarar verme, 1 adet hakaret , 1 adet taksirle yaralama, 1 adet güveni kö- tüye kullanma olmak üzere toplam 12 adet suçtan kay- dı olduğu, F.Ç.’nin (39), 5 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 2 adet hakaret, 2 adet mala zarar verme, 1 adet çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturu- cu madde imal ve ticareti, 1 adet uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı- nın bulunduğu, N.K.’nin (30) 1 adet tehdit, 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık, 1 adet suç eşyasının satın alınması olmak üzere top- lam 4 adet suç kaydı oldu- ğu, H.D.’nin (15) 1 taksirle, 1 kasten yaralama olmak üze- re toplam 2 adet suçtan kay- dı olduğu tespit edilmiş olup şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili ola- rak şüpheli S.H. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, ‘gö- revli memura mukavemet’

suçundan tahkikata başlan- mış olup, ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili genel tahkikat yürütülmektedir.”

Edirne Valiliği’nden,

Keşan’da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama

HÜSEYİN ÜNSAL YÜCEL Keşan’da sokağa çıkma kı- sıtlaması bulunmasına ve se- yahat izin belgeleri olmamasına rağmen İzmir’den otomobille şehre geldikleri belirlenen 3 kişi- ye polis tarafından 9 bin 540 TL

ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdür- lüğü ekipleri, Keşan-Gelibolu karayolu 1’inci kilometredeki kontrol noktasında yaptıkları denetimde içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobildeki kişilerin İzmir’den seyahat izin belgesi olmadan kısıtlamaya rağmen yola çıka- rak Keşan’a geldikleri belirlendi.

Araçtaki 3 kişiye polis tarafından toplam 9 bin 540 TL idari para cezası kesildi.

İzmir’den, Keşan’a izinsiz gelen 3 kişiye 9 bin TL ceza

HÜSEYİN ÜNSAL YÜCEL

Keşan’da geçen Cumartesi günü, sokağa çıkma kısıtlaması- na rağmen motosikletle çarşıda dolaştıkları belirlenen N.G. (43) ve eşi H.G.’ye (54), kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme ya- pıldıktan sonra cezai işlem uy- gulandı. N. ve H.G., kendilerini uyaran ve ceza yazmak isteyen polislerle uzun süre tartıştı.

Türkiye genelinde koronavi- rüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çık- ma kısıtlaması gece yarısı itiba- riyle başladı. Keşan’da da polis ekipleri tedbirler kapsamında

şehir genelinde denetimlerini arttırdı. Polis, yasak olmasına rağmen çarşıda dolaştığı belir- lenen H.G. yönetimindeki moto- sikleti Alparslan Türkeş meyda- nında durdurdu. Sürücü H.G. ve arkasında oturan eşi N.G., ceza uygulamak için kimlik isteyen ve dışarı çıkma sebebini soran polisle tartışmaya başladı. Kı- sıtlamalardan haberi olmadığını iddia eden N. ve H.G.’ye, polis yasaklar hakkında bilgi verdi.

Ceza yazılmasına sinirlenen Neşe G., polislerin yanında eşi H.G. ile de tartışmaya başladı.

N.G., polise sinirlenerek,

“Eşimin kontörü bitmiş. Soka-

ğa çıkma yasağı mı var? Her- kes çıkıyor. Bizim haberimiz yok. Bize 10.00’dan, 17.00’ye kadar serbest dediler. Eşim devamlı telefonda görüşüyor.

Başkasının motoruna binerek mi gideyim?” dedi.

H.G. ise polise kimliğini ver- mek istemeyerek, cezaya itiraz etti. Neşe ve H.G.’ye, kısıtlama- ya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıt- lamasına uymayanlara, ‘Umumi hıfzıssıhha kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 789 TL’den, 3 bin 182 TL’ye kadar idari para cezası kesildiği bildirildi.

Yasağa uymayıp, ceza yazmak

isteyen polisle tartıştılar

Referanslar

Benzer Belgeler

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde sadece Bayraklı İBB istasyonunda 2 gün ölçüm yapılmadığı; sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı diğer gün-

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günleri 07.00-10.00 saatleri arasında

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız

a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Mersin Ticaret ve Sanayi

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları,

GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞINA HAZĠNE VE MALĠYE BAKANLIĞINA KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA. MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞINA

İlimiz genelinde geçerli olmak üzere; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde;