• Sonuç bulunamadı

Tanınız nedir 3'ün cevabı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tanınız nedir 3'ün cevabı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

www.turkderm.org.tr

The answer of "What is your diagnosis 3"

Tanınız nedir 3'ün cevabı

Granuloma fissuratum-akantoma fissuratum

Granuloma fissuratum nadir görülen, benign bir hastalık olup, ilk kez 1932 yılında Sutton tarafından bukkal mukozada ağız içi protezlerinin yarattığı basınca bağlı tanımlanmış bir antitedir1,2. 1965 yılında ise Ebstein uygun olmayan gözlük kullanımına

bağlı kulak arkasında bu antiteyi tariflemiştir2. Lezyonlar genelde burun kökünün iç kantusunda ya da kulak arkasında yerleşim

gösterirler. Bazı otörler bu tablonun prurigo nodularisin bir varyantı olduğunu düşünmektedirler. Lezyon ortasındaki oluklanma nedeni ile bazal hücreli kanser ya da derinin malign tümörleri ile karışabilir. Genelde tek taraflı yerleşim gösteren lezyon uygun gözlük ya da iyi oturan protez ile spontan gerilemektedir. Bizim olgumuzda da 5 ay öncesinde gözlük kullanımı ile lezyon oluşması tetiklenmişti ve gözlük sapının kronik bir irritasyonu bulunmaktaydı. Gözlüğünü değiştiren hastada lezyon 2-3 ay içinde kendiliğinden geriledi (Resim 1d). İnatçı olgularda cerrahi eksizyon önerilebilir.

Gözlük ya da ağız içi protez kullanan hastalarda kulak arkası, burun kökü ve ağız içinde asemptomatik bir papül-nodül varlığında, ortasında da fissür varlığında “Granuloma Fissuratum” akla gelmelidir.

Yazarlık Katkıları

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen hastadan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır, Konsept: Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Zeynep Altan, Dizayn: Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Zeynep Altan, Veri Toplama veya İşleme: Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Zeynep Altan, Analiz veya Yorumlama: Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Zeynep Altan, Literatür Arama: Şirin Yaşar, Yazan: Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Zeynep Altan, Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir, Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir, Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar

1. Richard L. Sutton. A fissured, granulomatous lesion of the upper labioalveolar fold. Arch Derm Syphilol 1932; 26:425-7. 2. Epstein E. Granuloma fissuratum of the ears. Arch Dermatol 1965; 91:621-2.

Referanslar

Benzer Belgeler

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır, Konsept: Mehmet Salih Sevdi, Meltem Turkay, Tolga Totoz, Serdar Demirgan,

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır, Konsept: Selma Korkmaz, Hakan Korkmaz, Ersin Akarsu, Dizayn: Selma Korkmaz,

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır, Konsept: Seval Erpolat, Serdar Yüce, Sibel Yenidünya, Dizayn: Seval Erpolat,

Olgumuzda da ellerin tenar ve hipotenar kısımlarında, el bilekleri iç yüzü ve ayakların plantar medialinde yerleşen küçük, sert, parlak sarı renkli hiperkeratotik

Hasta Onayı: Hastadan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır, Konsept: Müzeyyen Gönül, Seray Külcü Çakmak, Derya Yayla, Dizayn: Müzeyyen Gönül, Veri Toplama veya

Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (kan numunelerimin kullanılmasında denek) olarak yer alma

Sayın Feriha Karagözlü tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda

Sayın yüksek lisans öğrencisi Şule Tarhan tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları