Salaklığın Manzum Hali III

Tam metin

(1)

S Bilişim Danışmanlık Bilgi Nakli 11 Nisan 2016

Sayfa

1

Siyasi İstikrar İndeksi (Sİİ) Saygıdeğer Kullanıcılarımıza İlgi: 14 ve 20.Ocak.2016 tarihli aynı başlıklı bilgi nakilleri.

Salaklığın Manzum Hali III

PKK/YDG-H ile girişilen meskûn mahal çatışmalarında parametrelerin, PKK ile önceki mücadele dönemlerindekilerden çok farklı olduklarına sık sık temas etmekteyiz. Barikat, hendek, tünel devreye girmişse çatışmaların müddeti, çatışanların arkalarındaki dayanma gücü, neticeyi belirleyicidir. Nitekim İdare de durumu aymış olmalı ki sıkıyönetim-olağanüstü hallerin fevkinde ağır tedbirle, sokağa çıkma yasakları uygulamaktadır. Yasakların bazısı dört ay uzunlukta süreyi zorlamıştır.

PKK/YDG-H ile girişilen meskûn mahal çatışmalarında sokağa çıkma yasakları devrede olduğuna göre, PKK’nın halkın arasına karışması, halkla alış-verişe girmesi, yaşam malzemesi sair temini güçleştirilmek istenmektedir. Bazı yerlerde erişim öylesine sıkılaştırılmak istenmektedir ki sokağa çıkma yasağına dâhil alanların etrafındaki köylerde de giriş-çıkış yasaklanmaktadır.

Hal böyleyken PKK’ya müzahir ROJOVA Derneği eliyle sokağa çıkma yahut erişim yasağı bulunan mahallerin (halen Yüksekova, Nusaybin, Şırnak-Merkez) İçişleri Bakanlık izniyle her birinde ortalama günde en az 1, sıklıkla 2 TIR yardım dağıtmaktadır. ROJOVA Derneği, 2014’te öne çıkmış, PKK’nın Kuzey Suriye’ye dönük yardım kampanyalarının başlıca üstlenicilerindendi.

Derneğin 2014-15’te Van-Kuzey akstan buğday toplama ve nakil kampanyalarında önemli miktarda buğdayı Diyarbakır’da ve Şırnak’ta stokladığını, bunun Suriye’ye dönük olamayacağını ikaz emiştik. Anlaşılan, Türkiye’de meskûn mahal çatışmaları içinmiş! Asker Suriye sınırını ne kadar sıkılaştırırsa sıkılaştırsın, bu dernek ve benzer etkinlikler, G. Doğu ve diğer merkezlerden topladığı yardımları Kuzey Suriye’ye ulaştırmıştı.

(2)

S Bilişim Danışmanlık Bilgi Nakli 11 Nisan 2016

Sayfa

2

İnsani noktada yapacak fazla şey yok, IŞİD karşısında durum tolore edilebilirdi. Sınırı güçlükle tutmaya-sıkılaştırmaya çalışan askere rağmen güvenlik-istihbarat, sınır kapılarını açmaktaydı. Bazısında, Mardin-Şenyurt, Başbakan Davutoğlu’nun övünerek bahsettiği kolaylaştırma/esneklikten yararlanan PKK’lılar geçmiş, bunlardan birisi, Ankara’da Genelkurmay servis bombalama eylemini gerçekleştirmişti!

Şimdi Türkiye’de söz konusu olan, asker-polis şehitler verilir çatışmalar şiddetle devam ederken, PKK’ya müzahir dernek eliyle yardımların dağıtımına göz yumulmasıdır. Faslın olumlu istinası İdil Kaymakamlığıdır. 2014-15’te Yapılanın benzeri yine yapılmaktadır fakat bu kez maliyet, sınırda geçiş yapanları sopayla kovalayan (insani müdahaledendi) asker manzarası değildir. Bu kez maliyet, gerçekten ağırdır.

PKK’ca yönlendirilen işleyişte ROJOVA Derneği’nin yurt içi ve dışında topladığı yardımlarla yürütülmesini “kanuni” düzeyde görmezden gelebilirsiniz. Rutubetten nem kaparak kitlevi tutuklamaların yürütüldüğü ortamda PKK’ya destek olmak için yardım toplayıp dağıttığını sahada ve görsellerinde açıkça ortaya koyan derneğe göz yumulması kabul edilemez.

Önceki raporlamalarımızda rahat anlaşılması için grafiklerle destekleyerek Meskûn Mahal Çatışmasında Kabine’nin Politik Aklı;

Sıralanma-Kademelenmesini nakletmiştik. Meskûn mahal çatışmalarına müdahalede Kabine politik aklı ağır hasarlıydı. Kabine, meskûn mahal çatışmalarında bakanlıkların müdahale sıralamasını düzgün teşkil ettiremediği gibi müdahale fasıl ve sürelerini de yanlış set etmekteydi.

PKK/YDG-H ile girişilen meskûn mahal çatışmalarında İçişleri Bakanlık silahlı-sert gücü yanında Aile-Sosyal Yardım Bakanlığı’nın şefkatli eli devreye süratle girmeliydi. Meskûn mahal çatışmasında karşı tarafın lojistiğini, halkla alış verişini önlemek kadar kitlevi ölçekte halkın

(3)

S Bilişim Danışmanlık Bilgi Nakli 11 Nisan 2016

Sayfa

3

iaşesi-zorunlu ihtiyaçlarının temini de devlet eliyle yürütülmeliydi.

Çatışmaların kritik unsurundan biri buydu!

Aile-Sosyal Yardım Bakanlık en büyük/kritik vakfının yönetimi, gidişatının belirlenmesi, İçişleri Bakanı uhdesindeydi! Aile-Sosyal Yardım Bakanlık elindeki kişi-aile-sokak-mahalle-ilçe verileri güncel ve hacimli olup Ak Parti iktidarının kilit taşlarındandı. Sosyal yardım vakıflarının saha hâkimiyeti muazzamdı. Ekim.2014’te Kobani eylemleri esnasında Ak Parti networkları bölgedeyken yardım dağıtımlarının gün/miktarları nakledilmiş, müşevvik tutum ve etkinlik yüksekti. Şimdi uygulanansa kötücül siyasi hedeflemeli coğrafi cezalandırmadır!

İçişleri Bakanlığı’nın üstünde belirleyici (Ankara’da ve taşrada iki ayrı düzeyde de) olduğu Aile-Sosyal Yardım Bakanlığı yerine bölgede yardım dağıtan, PKK’ya müzahir ROJOVA Derneği’dir. PKK’ya müzahir Dernek, İçişleri Bakanlık izniyle kampanya yürütmekte, İş Bankası ve Ziraat Bankası hesap numaralarını yayımlamakta, yardımlaşan kardeş aileler teşkil ettirmekte, G. Doğuda istisnasız her bir ilçede depolama ve sevk yapabilmektedir. Tekraren; karşı olunan yardımlaşma değil, meskûn mahal çatışma ortamında bunun sadece devlet eliyle yapılabileceğidir.

ROJOVA Derneği, G. Doğuda çok sayıda merkezde yerel marketlerde her bir alış-veriş karşılığı yardım toplamakta, erzak paket hissesi teşkil ettirerek yardımı kolaylaştırmaktadır. Aylık raporda mevcut meskûn mahal çatışmalarının temsilî olduklarına, bölgede sivil halkça dikkatle izlendiğine, henüz Tunceli-Bingöl-Van Kuzey aksında barikat-hendek çatılamadığına dikkat çekmiştik. Güney aksta (Nusaybin-Şırnak-Yüksekova) çatışmalarda PKK/YDG-H karşısında kati başarı yanında çatışmanın, sosyal dayanışma şeklinde Kürt sivil toplumunda işlettirilmemesi önemlidir.

PKK’ya müzahir ROJOVA Derneği değil İçişleri Bakanlık izniyle yardım dağıtmak, derhal durdurulup hukuki takibe alınması gereken işleyiştedir. PKK/YDG-H’nin yanından sivil halk sterilize edilmeksizin

(4)

S Bilişim Danışmanlık Bilgi Nakli 11 Nisan 2016

Sayfa

4

meskûn mahal çatışmasına girişmek büyük hatadır. Büyük hataya eklenen, teröristlerin geniş kitleleri uzun süreli elinde rehin tutabilecek işleyişte lojistik desteğini ve kitlelerin zorunlu ihtiyaç teminini yürütmesini kesmeksizin çatışmaktır.

2013-15’te Kuzey Suriye’de yaşanan çalkantıda sınır kapılarını açarak destek veren ve bunu çözüm sürecinin icabı yahut ahde vefa gibi gösteren başta Başbakan Davutoğlu olmak üzere siyasetçilerin, ileride; evet en sert biçimde çatıştık ama sizi aç-susuz da bırakmadık övünçlerini şimdiden görmekteyiz! Raporlama serimizi salaklığın manzum hal aldığını nakletmek için bu şekilde adlandırdık.

Saygılarımızla,

S Bilişim Danışmanlık

(5)

S Bilişim Danışmanlık Bilgi Nakli 11 Nisan 2016

Sayfa

5

Bu raporun barındırdığı ya da dayandığı bilgiler yazarlarının doğru ve güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan alınmış ve akademik denetime tabi tutulmuştur. Bununla birlikte üçüncü şahıslardan alınan hiçbir bilginin doğruluğu ve tamlığı bağımsız olarak onaylanmamış buna dair bir garanti verilmemiştir. Rapordaki ifadeler geleceğe dair güncel beklentiler temin edebilir ve doğrudan güncel veya tarihi bir gerçeğe ilişkin olmayan herhangi bir beyan içerebilir. İşbu ifadeler bilinen / bilinmeyen riskler, tereddüt ve kapsamlı olarak belirtilmemiş başka faktörler içerebilir. Bu rapora katkıda bulunanlar sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösterdiğinden devamlı yeni risklerin ortaya çıkması doğaldır. Okuyucu bu ifadelere aşırı bir güven sergileyerek yatırım ya da ticari bir işlem yapmamaları için uyarılmaktadır. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunanlar yeni bir bilginin doğuracağı sonucu müteakiben hiçbir ifade üzerinde halka açık bir güncelleme yapma zorunluluğu taşımaz. Raporu yazanlar bu bilgilerin kullanımına bağlı doğacak hiçbir zarar yahut kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.” Tüm hakları saklıdır. Bu raporun hiçbir parçası fotokopi, kayıt, bilgi depolama ve yeniden kullanımı mümkün kılacak araç / sistem dâhil olmak üzere alıntı yapılamaz, yeniden yayınlanamaz.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :