Duygusal zekanız kaç?

Tam metin

(1)

Duygusal zekanız kaç?

Son yirmi yılda  başta iş hayatı  olmak üzere  hayatımızın her  alanına damgasını  vuran bir 

kavram duygusal  zeka. İlk başta  entelektüel zekanın  tamamlayıcısı olarak  gösterildi. Ama  artık iş dünyasında  başarının ve  toplumsal uyumun  en kritik unsuru… 

Duygusal zeka  ve iş hayatındaki  önemine mercek  tuttuk....

KARİYER

36 l İSMMMO YAŞAM

UMUT EFE

Çalıştığı insanları anlar ve onlarla işbirliği yapar,  stres altında çalışmayı sürdürebilir, iyi dinleyicidir, geri  bildirime daha açıktır, empati yapar, daha dikkatli ve  ayrıntılı kararlar verir... Bunlar duygusal zekası yüksek  insanların gösterdiği bazı olumlu davranışlardan sadece  birkaçı....

Evet, duygusal zeka yani Emotional Quotient  (EQ)  iş hayatının yeni trendi. Entelektüel zeka yani IQ, başarı- nın en büyük anahtarı olarak koca bir yüzyıla damgasını  vurdu. İşe alımlardan okul seçimlerine, eğitimdeki yön- lendirmelerden sosyal aktivitelere kadar hayatın pek çok  alanındaki temel belirleyici oldu. Ama artık onun son 20  yıldır oldukça güçlü bir rakibi var . Bu da duygusal zeka... 

Başlarda pek çok bilim insanı topluma adapte olmanın  ve başarının koşulunu hem entelektüel zekaya  hem  de duygusal zekaya sahip olmak şeklinde gösterirken,  son birkaç yıldır özellikle iş hayatında ‘duygusal zeka’ 

entelektüel birikimlere biraz daha fark atmış durumda…

Bilimsel tanımlamayla IQ,  kavramaya ilişkin  kapasiteyi ölçerken, EQ akademik zekanın destekleyicisi  olan yeteneği ifade ediyor. Bunun hayattaki karşılığına  bakıldığında ise EQ başta empati olmak üzere hem kişisel 

ilişkilerde hem de iş ilişkilerinde, kişinin kendi duygu- larını algılaması, tanımlaması ve duygularını kontrol  ederek kendini motive edebilme kapasitesine sahip  olması anlamına geliyor. İş hayatı ve ilişkiler üzerinde  büyük etkisi olduğu tespit edilen duygusal zeka, kişinin  kendi duygularının yanı sıra başkalarının da duygula- rının farkında olması, empati kurması, ilişkilerini buna  göre düzenlemesi, iş ve kişisel hayatında bu özelliğiyle  insanlarla arasında ortak  bir payda yaratması olarak da  özetlenebilir. 

İYİ BİR LİDERLİK İÇİN ŞART

Duygusal zekanın iş dünyasında öne çıkışı ise son  20 yıllık dönemi kapsıyor. İlk etapta, çalışanların duy- gusal zekaları çok fazla önemsenmezken, ilk yıllarda IQ  ile birlikte anılmaya başladı. Son 10 yıldır, IQ’dan daha  kritik bir özellik olarak öne çıkan EQ, artık şirketlerin işe  alım süreçlerinin vazgeçilmez bir testi ve eğitim program- larının öncelikli unsuru haline geldi… 

Yapılan araştırmalar kendisinin ve başkalarının  duygularını iyi anlayan ve kontrol edebilen kişilerin daha  iyi bir lider olduğunu ortaya koyuyor... Ayrıca yüksek  duygusal zekaya sahip çalışanlar takım çalışmasında  daha da başarılı oluyor. Bu alanda önemli araştırmalara 

(2)

Brighton School of Business  and Management tarafından hazırla- nan ‘Duygusal Zekâ ve Kariyeriniz’ 

adlı infografikte yer alan duygusal  zekanın avantajları şöyle:

l Zor durumları başarılı bir  şekilde yönetir.

l Kendini açıkça ifade eder.

l Diğerlerinin saygısını  kazanır.

l Diğer insanları etkiler.

l Diğerlerinden daha kolay  yardım alır.

l Baskı altında sakin kala-

rak çalışabilir.

l Diğer insanlara ya da  durumlara karşı kendi duygusal  tepkilerini bilir.

l Doğru sonuç almak için  doğru sözü nasıl söyleyeceğini bilir.

l Görüşme yaparken kendini  etkili bir şekilde yönetir.

l Görüşme yaparken diğer- lerini etkili şekilde yönetir.

l İşleri halletmek için  kendini motive eder.

l Zor durumlarda bile nasıl  pozitif olunacağını bilir.

Geçen yıl Dünya Ekonomik  Forumu tarafından hazırlanan 

‘İşlerin Geleceği Raporu’na göre,  yüksek duygusal zeka 2020 yılına  kadar işe alımlardaki en önemli 10  kriter arasında yer alacak. Geçmiş  yıllarda yapılmış araştırmalarda  ise  görüşülen toplam 2600 işe  alım müdürü ve insan kaynakları  sorumlusunun yüzde 71’inin işe  alım söz konusu olduğunda EQ’yu  (duygusal zeka) IQ’dan (mantıksal 

zeka) daha ön planda tuttuğunu  ortaya koydu. 

Yine araştırmaya göre  katılımcıların yüzde 75’ini terfi  için birden çok aday olduğunda  duygusal zekası yüksek olanı terfi  ettirmeyi tercih ediyor. Katılımcıla- rın yüzde 59’u ise işe başvurula- rında adayların mantıksal zekası  oldukça yüksek olsa bile duygusal  zekasının düşük çıkması durumun- da işe almamayı tercih ediyor. 

İŞE ALIMDA EN ÖNEMLİ KRİTER ZOR DURUMLARI

BAŞARILI YÖNETİRLER

KARİYER

İSMMMO YAŞAM l 37 imza atmış Amerikalı kariyer uzmanı Anne Riches tarafından yapılan 

bir çalışmada, biri sigorta, biri kozmetik, biri içecek olmak üzere 3  farklı sektörde faaliyet gösteren şirket çalışanlarına verilen duygusal  zeka eğitimi sonrası satış elemanlarının diğer satış elemanlarına göre  çok büyük başarı elde ettiği ortaya çıktı.

Yöneticilere verilen duygusal zeka eğitimi sonrasında ise üretim  yüzde 17 artarken, müşteri şikayetleri yüzde 15’ten yüzde 3’e indiril- di. Yine yapılan araştırmalara göre, EQ’su yüksek olan ve müşterinin  kaygılarını anlayabilen bir pazarlama uzmanı satış sürecinde daha  başarılı… 

Çalışanları ile iyi ilişkiler kurabilen, onlara kendilerini güvende  hissedecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam  sağlayan EQ’su yüksek liderlerin ise daha verimli iş süreçlerine imza  attığı görülüyor.

GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Peki, duygusal zeka nasıl geliştirilir? Bu soru artık hem bireyler  için hem de takım çalışmasının öne çıktığı şirketler için hayati öneme  sahip. Kariyer uzmanları bu noktada EQ eğitiminin uzun vadede kişiler  arası iletişim ve etkileşim gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. 

Bu etkileşimdeki temel noktalar ise karşılıklı diyalog ve empati… 

Pek çok şirket çalışanların EQ düzeyini yükseltmek için haftada  bir iki seanstan oluşan seminer programı hazırlıyor. Ancak uzmanların  önerisi farklı… Burada öncelikli olarak uzun vadeli ve EQ uzmanla- rının birebir gerçekleştireceği görüşmeler öneriliyor. Diğer taraftan,  liderlerin takımlarının işleyişiyle ilgili kurallar ve normlar koyması ve  bunların dürüst bir şekilde uygulanmasının sağlanması hayati önce- liklerden. Takım elemanlarından birkaçının değil takımdaki kişilerin  hepsinin birbiriyle iyi ilişkiler içinde olması ve tamamının dürüst olması  büyük önem taşıyor. Böyle bir ortamda takım kendini ilgilendiren  konu ve problemleri ortaya çıkarıp bunları tartışma imkanı bulabilir. 

DUYGULARDAN KORMAYIN

Bu noktada bireysel düzlemde de EQ gelişimi için uzmanların  bazı önerileri var… İlk etapta sizden yardım isteyen birini yüzüstü  bırakmayın… Kendinizi tanıyın ve kim olduğunuzu öğrenin. Kendi  duygularınızdan ve çevrenizdeki insanların duygularından korkma- yın, onları kontrol etmeye çalışın. Kendinizi ve kişisel özelliklerinizi  başkalarına açık tutun. İnsanlar arası iletişimi anlayın. Mümkün  olduğu kadar çok çeşitli olaylar ve problemler üzerinde düşünün ve  bunlara çözümler getirmeye çalışın. Eleştiriye açık olun, bırakın sizi  eleştirsinler. Bundan rahatsızlık duymayın. İnsanlar ile ilgilenmeyi  ihmal etmeyin. İnsanları harekete geçiren akımları, onların hayat  hikayelerini okuyun…

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :