ARABULUCULUK WEBINAR

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

W E B I N A R

ARABULUCULUK

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

11.00 21 Ocak 2021 Perş.

21

youtube.com/ismmmoTV

İ S M M M O T V C A N L I Y A Y I N

AÇIŞ KONUŞMASI

MODERATÖR

KONUŞMACILAR

YÜCEL AKDEMİR

İSMMMO Başkanı

ADNAN BERBER

İSMMMO Mesleki Uzmanlaşma Komitesi Başkanı

HALİM BURSALI

İSMMMO Yönetim Krl Üyesi

ÖZGÜR KARABAT

SMMM/İstanbul 3. Bölge Milletvekili

CEMAL KARAOĞLU

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Bşk. Yrd.

MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE

ARABULUCULUĞUN YERİ ARABULUCULUK NEDİR?

NASIL UYGULANMAKTADIR?

İ S M M M O M E S L E K İ U Z M A N L AŞ M A KO M İ T E S İ Ç A L I Ş M AS I D I R

NEDEN ARABULUCULUK İSTİYORUZ?

ARABULUCULUK

KONUSUNDA İSMMMO ‘NUN BAKIŞ AÇISI

ARABULUCULUKTA

DÜNYA UYGULAMALARI EĞİTİM 5

www.ismmmo.org.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :