BIZDEN HABERLERSAYI:

Tam metin

(1)

Felaketlere Karşı Büyük Dayanışma

İ S T A N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş A V İ R L E R O D A S I

A Y L I K D İ J İ T A L B Ü L T E N

BIZDEN HABERLER

SAYI: 339 1 EYLÜL 2021

.

SAYFA 4

4 Karadeniz Odalarından Su Yardımı 4 Okan Üniversitesi İle Lisansüstü İş Birliği

4 Anadolu’da Eğitim ve Bilgi Paylaşımı 4 Kurslarımız Sürüyor

4 İndirim Anlaşmaları

(2)

SUNUŞ

BIZDEN . HABERLER

2

Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz...

Değerli meslektaşlarım;

Türkiye’de kamusal alanında yarattığımız değer ve fayda tartışmasız ortadadır. Diğer meslek kollarından biraz fark- lı olarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak iş gücümüzü yoğun mesailerde harcıyoruz. Belki de bu sebeple, mevzuat denildiğinde akla ilk olarak ‘muhasebeciler’ geliyor.

Yıl boyunca ailelerimizden ayrı zaman geçirdiğimiz ofis- lerimiz hayatımızın en önemli yerinde bulunuyor. Peki, bizler tüm bu olumsuzluklara rağmen, kamusal alanda yapabile- ceğimiz en ufak değişiklik için hayatlarımızdan kısıyorken, neden sorunlarımız ve sıkıntılarımız ile ilgili dikkate alınmı- yoruz!

Sorunlara çareler bulmak adına yıllardır maliye ile ger- çekleştirdiğimiz görüşmelerden sonuç alamazken, artık ne kadar sessiz kalacağımızı düşünmemiz gerektiğine inanıyo- ruz. Değerli Dostlar,

Türkiye ve Dünya son aylarda felaketlere yol açan doğa olayları ile karşı karşıya kaldı. Son olarak Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketi ile Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yaşanan yangınlarda yüreğimiz bir kez daha dağlandı, derin üzüntüler yaşadık. Bu felaketlerde yaşamı yitirenleri bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. Yaşanan bu kötü olaylara ilişkin İSMMMO olarak elimizden geldiğince Anadolu’daki meslek odalarımızın yanında olduk ve sonuna kadar destek- lerimizi sunduk.

Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması, yaşamların yitirilmemesi, canlıların ölmemesi, yersiz, yurtsuz, doğasız kalınmaması için önceden gerekli çalışmaları yapılması ge- rektiğine inanıyoruz.

İSMMMO olarak; daha yaşanabilir bir dünya için bir arada olmaya, destek vermeye, dayanışmaya ve her şeyin üs- tesinden gelecek ortak bağı kurmaya devam edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle...

Yücel AKDEMİR

Başkan

(3)

İÇİNDEKİLER

BIZDEN . HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA

l Başkandan 2

l Felaketlere Karşı Büyük Dayanışma 4–5–6–7–8

l Karadeniz Odalarından Su Yardımı 9–10

l Okan Üniversitesi İle Lisansüstü İş Birliği 13

l Anadolu’da Eğitim ve Bilgi Paylaşımı 14

l Özlemle Anıyoruz 16–17–18

l Kurslarımız Sürüyor 19–20

l İndirim Anlaşmaları 22

3

(4)

DAYANIŞMA

4

BIZDEN . HABERLER

Felaketlere Karşı Büyük Dayanışma

ODAMIZ, yangınlardan ve sel

felaketinden etkilenen bölgelerdeki SMMM

Odalarına ve Büyükşehir Belediyelerine

destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

(5)

5

BIZDEN . HABERLER DAYANIŞMA

O damız, Muğla’nın ve Antalya’nın birçok ilçesinde 11 gün süren yan- gınlarla birlikte Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyelerini ve SMMM Odalarını destek ziyaretinde bu- lundu.

Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Oda

Sekreterimiz Erol Demirel, Oda Başkan

Yardımcımız Ali Haydar Tunç, Çevre Ko-

mitesi ve Sosyal Sorumluluk ve Doğal

Afetler Komitesi Başkanlarının da bulun-

duğu bir heyetle Manavgat, Fethiye, Alan-

ya, Muğla, Kastamonu ve Sinop SMMM

Odalarına destek ve dayanışma ziyaretle-

rinde bulundular.

(6)

DAYANIŞMA

6

BIZDEN . HABERLER

Oda heyetimiz ayrıca Muğla Büyük- şehir Belediyesi ve Alanya Belediyesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundular.

Yaşanan felaketlerle ilgili açıklamada bulunan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, doğal afetler nedeniyle yaşananların çok üzücü olduğunu ve İSMMMO olarak her türlü yardımda bulunacaklarını ifade etti.

Yücel Akdemir yaptığı açıklamada

şu ifadelere yer verdi: “Felaketlerin acı-

sını burada yaşayan yurttaşlarla birlikte

yüreğimizde hissettik. Yaşanan felaketler

zorlukları beraberinde taşırken aynı yurt-

taşlarımızı da birbirine bağlamaktadır. Biz-

leri kenetleyen bu bağ, her türlü afete ve

mağduriyete karşı ayakta tutan en önemli

unsurdur.”

(7)

DAYANIŞMA

7

BIZDEN . HABERLER

Türkiye’nin en büyük orman yan- gını olarak tarihe geçen Manavgat yan- gını, 28 Temmuz’da öğle saatlerinde çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına mü-

dahale için Türkiye’nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edildi. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel, yangınla mücadele etti.

NE OLMUŞTU?

(8)

DAYANIŞMA

8

BIZDEN . HABERLER

Yangın, 220 saat sonra, 10’uncu

günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını

yitirdiği yangında, 75 bin hektar or-

manlık alan ve tarım arazisiyle 2 binin

üzerinde ev ve iş yeri de yanıp kullanı-

lamaz hale geldi. Yangından etkilenen

45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye

psikososyal destek verildi, 160 aileye

konteyner kuruldu. Çalışmalarda, bin

352’si ağır olmak üzere, 2 bin 164 bina-

nın hasar gördüğü tespit edildi.

(9)

DAYANIŞMA

9

BIZDEN . HABERLER

Karadeniz Odalarından Su Yardımı

KARADENİZ Odaları Platformu Başkanı ve İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, dünya genelinde ve Türkiye’de birbiri ardına yaşanan afet olaylarının herkesi derinden etkilediğini belirterek, yaraların en kısa sürede sarılacağına inandıklarını bildirdi.

K aradeniz Odaları Platfor- mu’nda yer alan SMMM Odalarıyla organize edilen yardım kampanyası ile sel bölge- sine içme suyu desteğinde bu-

lunuldu. Organizasyon sonunda

toplanan yardımlar ile 10 tır dolusu

yardım paketi hazırlandı. Selin

vurduğu Kastamonu, Sinop ve

Bartın’a ulaşan yardımlar afetzede-

lere dağıtıldı.

(10)

DAYANIŞMA

10

BIZDEN . HABERLER

Konu ile ilgili konuşan Oda

Başkanımız ve Karadeniz Odaları

Platformu Başkanı Yücel Akdemir,

bölgelerde yaptıkları araştırma ile

ihtiyaca yönelik bir çalışma ger-

çekleştirdiklerini ifade etti. Yücel

Akdemir, “Kastamonu ve Sinop

SMMM Odalarıyla yaptığımız

görüşmelerle ihtiyacı belirleyerek

yanlarında olmaya çalıştık. Çok

büyük bir felaket yaşadık. Böyle

zor bir zamanda yurttaşlarımızın

ve meslek odalarımızın her zaman

yanlarında olarak dayanışma ve

desteklerimizi sonuna kadar gös-

teriyoruz. Yaralarımızı hep birlikte

saracağız ve her şey iyi olana dek

birlikte çalışmaya ve üretmeye, bir

arada olmaya devam edeceğiz” diye

konuştu.

(11)

KUTLAMA

11

BIZDEN . HABERLER

(12)

12

BIZDEN . HABERLER PANDEMİ

(13)

Okan Üniversitesi İle Lisansüstü İş Birliği

ODAMIZ, Okan Üniversitesiyle yaptığı

Lisansüstü Eğitim

Programları iş birliğiyle;

yüksek lisans programlarına ek olarak doktora programlarını da kapsayacak şekilde

genişletildi.

İŞ BİRLİĞİ

13

BIZDEN . HABERLER

O da Sekreterimiz Erol Demirel, Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim De- kanı Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer ve Okan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç.

Dr. Hüseyin Mert’in katılımı ile gerçekle- şen toplantıda, doktora programlarının da kapsam içerisine alınmasına yönelik yapılan

çalışmalar tamamlandı.

Yapılan iş birliği ile, meslektaşlarımızın yaralanabileceği çok özel şartlar ile Tezli/

Tezsiz Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans

ve Doktora Programları’na katılmak için

adayların üyelik bilgileri ile birlikte prog-

ramlara başvurmaları gerekmektedir.

(14)

Anadolu’da Eğitim ve Bilgi Paylaşımı

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ilişkin Anadolu’nun birçok ilinden

gelen eğitim taleplerine ‘Oda Eğitmenlerimiz’

yüz yüze ve çevirim içi programlar

aracılığıyla destek verdi.

EĞİTİM

14

BIZDEN . HABERLER

D üzce, Bolu, Kastamo-

nu, Çorum, Tokat,

Tekirdağ, Kırklareli,

Amasya illerinde gerçekleş-

tirilen eğitimlerde, Oda Baş-

kanımız Yücel Akdemir birer

konuşma yaparken, Oda Yöne-

tim Kurulu Üyemiz ve Eğitmen

Halim Bursalı ile birlikte Eğit-

men Yalçın Sütütemiz sunum-

larıyla katkıda bulundular.

(15)

ANMA

15

BIZDEN . HABERLER

(16)

VEFAT

16

BIZDEN . HABERLER

(17)

VEFAT

17

BIZDEN . HABERLER

(18)

VEFAT

18

BIZDEN . HABERLER

(19)

2021 / 3. DÖNEM

M A L İ M Ü Ş A V İ R L İ K

YETERLİLİK SINAVI

HAZIRLIK KURSLARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

Online

Hedeflerinize Hedeflerinize bizimle ulaşın bizimle ulaşın

E-KURSLARIMIZ

DİJİTAL UYGULAMALAR - 1

2021 / 3. DÖNEM

M A L İ M Ü Ş A V İ R L İ K

YETERLİLİK SINAVI

HAZIRLIK KURSLARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

Online

Hedeflerinize Hedeflerinize bizimle ulaşın bizimle ulaşın

E-KURSLARIMIZ

DİJİTAL UYGULAMALAR - 1

EĞİTİM

19

BIZDEN . HABERLER

2021 / 3. DÖNEM

M A L İ M Ü Ş A V İ R L İ K

YETERLİLİK SINAVI

HAZIRLIK KURSLARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

Online

Hedeflerinize Hedeflerinize bizimle ulaşın bizimle ulaşın

E-KURSLARIMIZ

DİJİTAL UYGULAMALAR - 1

(20)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

HAZIRLIK KURSLARI

UZAKTAN - ONLINE EĞITIM

2021/3. DÖNEM

Hedeflerinize bizimle ulaşın

EĞİTİM

20

BIZDEN . HABERLER

(21)

21

(22)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m

==> YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amaçları, kursiyerlerimizin sınav sistemini ve içeriğini tanımalarının yanı sıra, sınavlara hazırlamak ve Mesleki Vizyon kazandırmaktır.

GENEL BİLGİLER

l Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Hazırlık Kursumuz, Şişli Eğitim Birimimizde haftada 5 gün olarak devam etmektedir.

Kurs süresi toplam 228 saat olup, sınav tarihlerine paralel olarak, sınavlardan 3 ay önce başlamaktadır. Yılda 3 dönem düzenlediğimiz kursumuz 3 ay devam etmektedir.

l Kursa katılım için öncelikle web sayfamız üzerinden ön kayıt başvurusu alınmaktadır. Ön kayıt başvurularından sonra Oda merkezimizden kesin kayıt başvuruları alınmaktadır.

l Her kurs dönemi öncesi kurs ve kayıtlarla ilgili bilgiler web sayfamızdan ilan edilmektedir.

EĞİTİM KİTAPLARI

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları Hazırlık Kurslarımızda verilen eğitimlere paralel içerikte ilgili dersin hocaları tarafından hazırlanan eğitim notları, konu anlatımlı kitaplar kursiyerlerimize ücretsiz olarak basılı halde veya pdf şeklinde verilmektedir.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Bir çok üniversiteden öğretim üyesi ve görevlileri, Gelir Uzmanları, Hesap Uzmanları, YMM Sınavı Hazırlık Kurslarımızda bu eğitimleri vermektedir.

İÇERİK

DERS SAAT

Finansal Yönetim 18

Sermaye Piyasası Mevzuatı 12

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 21

Vergi Tekniği 24

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler 24 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 24

Revizyon 33

İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 24

Yönetim Muhasebesi 30

Denetim ve Raporlama -(Muhasebe Denetimi) 12 Denetim ve Raporlama -II (Vergi Denetimi) 6 EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

l l l l l l l l l l l

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL

KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m

==> İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir.

GENEL BİLGİLER

l Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda 2 dönem olarak açılmaktadır.

l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla görüşme, yazışma kuralları, pazarlama, genel istatistiki raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.

l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır.

l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. günleri saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 arasında gerçekleşmektedir.

l İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kurslarımızda katılımcılara Dinlediğini anlama (Listening Comprehension), Konuşma (Speaking), Metin Okuma, inceleme (Reading Comprehension), Yazma (Writing) becerileri kazandırılmaktadır.

Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır.

l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede olması eğitim açısından büyük önem taşımaktadır.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve üzerinde olması durumunda 2 ay staj süresinden sayılabilecektir.

İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6 aya kadar staj süresinden saydırabilir.

İÇERİK l Temel muhasebe terimleri,

l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akış Tablosu) l Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe kayıt tekniği l Hizmet ve ticaret işletmelerinde dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi

l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu yardımı ile analiz,

l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, l Yönetim muhasebesi terimleri, karar problemleri EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul - Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

SMMM STAJ BAŞLATMA

SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir.

Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir.

İÇERİK

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul - Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

==> SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın temel amacı, Stajyer Adaylarını sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

l Hafta İçi Kursları: Hafta içi her gün 18.30-21.30 saatleri arası ve tüm program süresince genellikle 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim birimlerinde devam etmektedir.

l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim birimlerinde devam etmektedir.

EĞİTİM KİTAPLARI

SMMM Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde verilmektedir.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Toplam 233 saat olan staja başlama sınavı hazırlık kursuna devam süresinin 200 saat ve üzerinde olması durumunda 5 ay, 166 saat

Finansal Muhasebe 27 İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Maliyet Muhasebesi 18 Ticaret Hukuku 9 Finansal Raporlama

Standartları 8

Muhasebe Denetimi 21 Finansal Tablolar Analizi 15

Meslek Hukuku 15

Vergi Mevzuatı 18

Matematik 7

Ekonomi-Maliye 21

İnkılap Tarihi 7

Borçlar Hukuku 9

Türkçe 6

İngilizce 7

ETÜD DERSLERİ 36

DERS SAAT DERS SAAT

(23)

CİLT: 31

VOLUME: 31 TEMMUZ - AĞUSTOS 2021

July - August 2021 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ISSN 1303 - 5444 E-ISSN 2667 - 6737

166

MALİ ÇÖZÜM 166

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

DENİZLERİMİZ DENİZLERİMİZ CAN ÇEKİŞİYOR CAN ÇEKİŞİYOR

YAS M A

İ S T A N B U L   S E R B E S T   M U H A S E B E C İ   M A L İ   M Ü Ş A V İ R L E R   O D A S I   İ K İ   A Y L I K   Y A Y I N I

l DOSYA: DOĞAYA UYANMAK l İSTANBUL YMM ODASI BAŞKANI VEHBİ KARABIYIK l HALK OYUNLARI VE MÜZİK TUTKUNU MESLEK MENSUBU   l TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN l PROF. DR. FERYAL ÇAM ÇELİKEL l YAPIMCI VE OYUNCU ORÇUN BENLİ l SEYAHATE İZİN VEREN ÜLKELER

SAYI

92

ISSN: 1306-5653 TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

YASAM92SON.indd 1

YASAM92SON.indd 1 29.07.2021 20:0029.07.2021 20:00

MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

DERGILERIMIZ YAYINDA . . . BIZDEN . HABERL ER

23 TARA OKU

YAYINLARIMIZ

DERGILERE ULAŞMAK IÇIN . .

https://goo.gl/2UnWjf

.

(24)

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

MUHEL

İLETİŞİM BİLGİSİ

KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00

EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

Sertifikalı eğitimlerle

hedefe koşun BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

MUHEL

(25)

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ  ORTAK AKIL 

BAŞARIMIZ ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 13:26 Page 26

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :