• Sonuç bulunamadı

ÖZGEÇMİŞ. UZMANLIK ALANLARI : Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Fonksiyonel Süt Ürünleri TEL : / 5077 :

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖZGEÇMİŞ. UZMANLIK ALANLARI : Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Fonksiyonel Süt Ürünleri TEL : / 5077 :"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL

ÜNVANI ADI SOYADI : Yrd. Doç. Dr. Özge Duygu Okur

YAZIŞMA ADRESİ : Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ZONGULDAK

DOĞUM TARİHİ ve YERİ : Ankara, 23.07.1979 YABANCI DİL : İngilizce

UZMANLIK ALANLARI : Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Fonksiyonel Süt Ürünleri TEL : 0372 643 66 01-02-03 / 5077

E-POSTA : oduyguokur@beun.edu.tr

2. EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

07.07.2010 Doktora Süleyman Demirel Üniv.

Müh.-Mim. Fak.

Gıda Mühendisliği

09.02.2005 Yüksek Lisans Süleyman Demirel Üniv.

Müh.-Mim. Fak.

Gıda Mühendisliği

18.07.2001 Lisans Süleyman Demirel Üniv.

Ziraat Fak.

Gıda Mühendisliği (*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Tez Başlığı: Isparta İlinde Satılan Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Düzeylerinin ve Yağ Asidi Profillerinin Belirlenmesi

Doktora Tezi Başlığı:

Tez Başlığı: Geleneksel Dolaz Peyniri Ürün Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Üretim

(2)

Standardizasyonu (Determination of Traditional Dolaz Cheese Characteristics and Standardization of the Production)

3. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN ÜNİVERSİTE BÖLÜM

2002-2010 Araş. Gör. Süleyman Demirel

Üniversitesi

Gıda Mühendisliği

2010-2013 Arş. Gör. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi

Gıda Mühendisliği

2013- Yrd. Doç. Dr. Bülent Ecevit

Üniversitesi

Gıda Mühendisliği

4. İDARİ GÖREVLER

GÖREV ÜNVANI GÖREV YERİ GÖREV DÖNEMİ

Müdür Yardımcısı Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi

2013-

Bölüm Başkan Yardımcısı

Gıda Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi

2014-2015 Bölüm Başkanı Gıda Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit

Üniversitesi

2015- Anabilim Dalı

Başkanlığı

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi

2015-

5. DİĞER GÖREVLER

GÖREV GÖREV DÖNEMİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Eğitim Komisyonu Başkanlığı

2013-2015 Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Alt Yapı

ve Laboratuvar Komisyonu Başkanlığı

2013-2015 Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh.

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Başkanlığı

2013-2015 Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Web ve

Bölüm Tanıtım Komisyonu Başkanlığı

2013-2015 Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Strateji

ve Faaliyet Raporları Komisyonu Başkanlığı

2015-

(3)

6. ESERLER 6.1. Makaleler

a) Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded), Arts and Humanites Citation Index (AHCI) veya Social Science Citation Index (SSCI) gibi uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayınlanan makaleler

a1) Guzel-Seydim, Z., Sarıkuş, G., Okur, Ö.D. 2005. Effect of Inulin and Dairy-Lo as Fat Replacers on the Quality of Set Type Yogurt. Milchwissenschaft. 60(1):1-5.

a2) Ekinci, Y., Okur, O., Ertekin, B., Guzel-Seydim, Z. 2008. Effects of Probiotic Bacteria and Oils on Fatty Acid Profiles of Cultured Cream. European Journal of Lipid Science and Technology. 110:3 216-224.

a3) Okur, Ö.D., Guzel-Seydim, Z., 2012. Determination of Fatty Acid Profiles Including Conjugated Linoleic Acids in Various Dairy Products. Asian Journal of Chemistry. Vol. 24, No. 3, 1104-1106.

b) Uluslararası hakemli dergiler, diğer atıf indekslerinde yayınlanan makaleler

b1) Okur, Ö.D. ve Güzel-Seydim, Z.B., 2007. Kazeinin Yapısal ve Fizikokimyasal Özellikleri. Academic Food Journal. Akademik Gıda. Yıl:5, Sayı:25.

b2) Okur, Ö.D., Ertekin, B., Seydim, Z., 2007. Peynir olgunlaşması süresince proteolizi etkileyen faktörler. Academic Food Journal. Akademik Gıda. Yıl:5 Sayı:27.

b3) Sönmez, C., Ertaş, C., Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2010. UHT sütlerin bazı kalite kriterlerinin ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi. Academic Food Journal. Akademik Gıda. 8(1) 13-16.

c) Ulusal hakemli ve aynı zamanda uluslararası abstract larda taranan dergilerdeki makaleler

c1) Okur, Ö.D. ve Güzel-Seydim, Z.B., 2004. Gıdalarda Isıl İşlem Sonucunda Oluşan Kanserojen ve Mutajen Maddeler. Journal of Natural and Applied Sciences. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(3).

c2) Okur, Ö.D., Artan, E., Soyyiğit, H., Güzel Seydim, Z., 2008. Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş Yoğurt Üretimi. The Journal of Food. The Association of Food Technology.

GIDA. Gıda Teknolojisi Derneği. 33 (2): 57-67.

c3) Ertekin, B., Okur, Ö. D., Seydim-Güzel, Z., 2009. Peynirde Aminoasit Katabolizması ile Lezzet Bileşenlerinin Oluşumu. The Journal of Food. The Association of Food Technology.

GIDA. Gıda Teknolojisi Derneği. 34 (1):43-50.

(4)

c4) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Geleneksel Dolaz peynirinin üretim yönteminin, mikrobiyal ve uçucu aroma bileşen içerikleriyle duyusal özelliklerinin belirlenmesi. The Journal of Food. The Association of Food Technology. GIDA. Gıda Teknolojisi Derneği.

36(2): 83-88.

c5) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Geleneksel Dolaz peynirinde bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi. The Journal of Ege University Faculty of Agriculture. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 48, Sayı: 2. 111-115.

c6) Okur, Ö.D., 2015. Laktoz Türevi Olarak Laktobionik Asit. Karaelmas Science and Engineering Journal 5(1), 56-59.DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v5i1.150

d) Ulusal hakemli dergilerdeki makaleler

d1) Asurer, K., Okur, Ö. D., Seydim, A. C., Güzel-Seydim, Z., 2009. Isparta'da satılan Aseptik Karton Ambalajlı Süt'lerin kalite kriterleri üzerine araştırma. Gıda Teknolojisi, Mart sayısı, 13, (3), 68-72.

d2) Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z. Geleneksel Dolaz Peynirinin (Yörük peyniri) Üretim Karakteristikleri. Süt Dünyası. Yıl 4 Sayı 22. Eylül-Ekim 2009.

d3) Okur, Ö.D., Ertekin, B., Gün, İ., Güzel Seydim, Z., 2010. Süt ve süt ürünlerinde maillard reaksiyon ürünlerinin oluşumu. Süt Dünyası. Mayıs-Haziran 2010. Yıl:5, Sayı: 26.

d4) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., Seydim, A.C. 2011. Türkiye'de üretilen bazı geleneksel peynirler. Hasad Gıda. Mart-Nisan 2011. Yıl: 26, Sayı: 310. 32-37.

d5) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z. 2011. Peynir Altı Suyu Peynirleri. Süt Dünyası. Sayı 31, Mart-Nisan.

d6) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Akdeniz Bölgesinde Üretilen Geleneksel Peynirler.

Hasad Gıda. Eylül-Ekim 2011. Yıl 27. Sayı 316.

d7) Okur, Ö.D., 2014. Beslenmede Beyaz Bir İnci: Manda Sütü. Süt Dünyası. Yıl: 9, Sayı:

50, Mayıs-Haziran.

6.2. Bildiriler

a) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayınlanan bildiri metinleri

a1) Okur, Ö.D., Seydim, A.C., Güzel-Seydim, Z. Determination of Conjugated Linoleic Acid (CLA) in Dairy Products. 1. International Food and Nutrition Congress,p.34. 15-18 June 2005.

İstanbul, Turkey. (Oral presentation)

(5)

a2) Okur, O.D. ve Güzel-Seydim, Z.B. 2003. Presence of Acrylamide in Foods. International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues. Suleyman Demirel Üniversity, Isparta, Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment. 1(2):362.

a3) Okur, Ö.D., Sarıkuş, G., Kuleaşan, H., Güzel-Seydim, Z. 2004. Effects of Microparticulated Whey Protein as Fat Replacer on Proteolysis in White Brined cheese.

Proceedings of International Dairy Symposium "Recent Developments in Dairy Science and Technology", pp.231. Ed., Guzel-Seydim,Z., Ekinci Kitiş, Y., Seydim, A.C. Isparta, Turkey.

a4) Okur, Ö.D., Sarıkuş, G., Özdemir, G., Ekinci, F.Y., Güzel-Seydim, Z. 2005. Effects of Using Different Probiotic Bacteria on Conjugated Linoleic Acid (CLA) Content in Cream. 1.

International Food and Nutrition Congress, p.239. 15-18 June 2005. İstanbul, Turkey.

a5) Seydim, A.C., Okur, Ö.D. The Use of Radio Frequency Identification (RFID) Technology As Smart Food Packaging. 1. International Food and Nutrition Congress. 15-18 June 2005. İstanbul, Turkey. (Poster presentation)

a6) Okur, Ö.D., Artan, E., Soyyiğit, H., Seydim, Z., 2007. Production of Set Type Yogurt with Kefir Adjunct Culture. 2. International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. İstanbul.

a7) Okur, Ö.D., Ertekin, B., Seydim, Z., 2007. Improvement of Functional Properties of Cheese During Proteolysis. 2. International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. İstanbul.

a8) Özaydın, A.G., Okur, Ö.D., Seydim, Z., 2007. Traditional Dairy Products Produced in the Lakes Area. 2. International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007.

İstanbul.

a9) Budak, H.N., Kök-Taş, T., Okur, Ö.D., Seydim, Z. 2009. Determination of some quality criteria and antioxidant properties of Shalgam juice. 3rd International Congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya, Turkey.

a10) Okur, Ö.D., Seydim, A.C., Güzel-Seydim, Z. 2010. Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Geleneksel Dolaz Peyniri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 15-17 Nisan 2010. Tekirdağ, Türkiye.

a11) Okur, Ö.D., Altaş, A., Güzel-Seydim, Z., 2011. Determination of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents in Fruit Yogurts. 4. International Congress on Food and Nutrition to gether with 3. SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey.

a12) Okur, Ö.D., Kantar, M., Bulut, K., Kuşçu, A., Güzel-Seydim, Z., 2011. Determination of Quality Characteristics and Antioxidant Properties of Tomato Juices. 4. International Congress on Food and Nutrition to gether with 3. SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey.

a13) Okur, Ö.D., 2013. The Traditional Cheese of the Black Sea Region: Minzi (Minci) Cheese. The 2 nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

(6)

24-26 October 2013. Struga-Ohrid/Macedonia.

a14) Okur, Ö.D., 2013. Different Traditional Tastes of the Black Sea Region: Mıhlama (Muhlama) and Kuymak. The 2 nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013. Struga-Ohrid/Macedonia.

a15) Okur, Ö.D., 2014. Lutein and zeaxanthin: health-friendly nutrients. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry NAFI 2014. 26-29 May 2014. Kuşadası/Turkey.

a16) Okur, Ö.D., 2014. A traditional turkish tarhana with cornelian cherry. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry NAFI 2014. 26-29 May 2014.

Kuşadası/Turkey.

a17) Sütcü, H., Okur, Ö.D., 2014. A traditional dessert: white baklava. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry NAFI 2014. 26-29 May 2014. Kuşadası/Turkey.

a18) Okur, Ö.D., 2014. Bülent Ecevit Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı, 13 Mayıs 2014, Zonguldak. BEU-P26. Kestane Balı ve Probiotik Kültür İlaveli Fonksiyonel Yoğurt Üretimi.

a19) Okur, Ö.D., 2016. İnulin Ve Süt Endüstrisinde Kullanımı (Inulin and Its Use in the Dairy Industry). Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi (Sektörle İşbirliği). International Congress on Food of Animal Origin (Industry Partnership). 10-13 Kasım 2016. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Poster Sunum).

a20) Okur, Ö.D., 2016. Peynir Üretiminde Kullanılan Süt Pıhtılaştırıcı Enzimler Ve Proteolizde Etki Mekanizmaları (Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi (Sektörle İşbirliği).

International Congress on Food of Animal Origin (Industry Partnership). 10-13 Kasım 2016.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Poster Sunum).

b) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri

b1) Okur, Ö.D., Gün, İ., Seydim, Z., 2007. Süt ve Süt Ürünlerinde Orijin Belirleme Yöntemleri (Sözlü sunum). GAP V. Tarım Kongresi. 17-19 Ekim 2007. Şanlıurfa.

b2) Ertekin, B., Okur, Ö.D., Seydim, Z., 2007. Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretilen Koagülantların Süt Endüstrisinde Kullanımı (Sözlü Sunum). 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007. Antalya.

b3) Okur, Ö.D. ve Güzel-Seydim, Z.B. 2003. Gıdalarda Akrilamid’in Varlığı. Gıda Mühendisleri Kongresi. Ankara.

b4) Gün, İ., Okur, Ö.D., Seydim, Z., 2007. Gıdaların İzotop Oranı Analizi ile Coğrafik Olarak Karakterizasyonu. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, 8-10 Kasım 2007.

b5) Özaydın, A.G., Seydim, Z., Okur, Ö.D., 2007. Göller Bölgesinde Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri Üzerine Araştırma. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım, 2007.

b6) Okur, Ö.D., Kocaoğlu, E.A., Seydim, A.C., 2007. Akıllı Ambalajlama Teknolojisindeki

(7)

Son Gelişmeler. 5. Gıda Mühendisleri Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara.

b7) Karabacak, M., Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z. B., 2009. Ozon Uygulamasının Meyve ve Sebzelerde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi. 6-8 Kasım 2009. Antalya.

c) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri

c1) Güzel-Seydim, Z.B, Orhan, H., Seydim, AC., Okur, Ö., Aktürk, M. 2003. Türkiye` deki Beslenme Alışkanlıklarının Sağlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Sözlü sunum). Tübitak- MAM Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi. İstanbul.

c2) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z.B. 2003. Gıdalarda Konjuge Linoleik Asitin (CLA) Bulunuşu ve Önemi. Tübitak-MAM Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi. İstanbul.

c3) Okur, Ö.D., Ertekin, B., Seydim, Z., 2007. Peynir Olgunlaşması Süresince Lipoliz ve Yağ Kaynaklı Flavor Bileşikleri Oluşumu. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007.

Antalya.

c4) Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z., 2009. Geleneksel Dolaz Peynirinin (Yörük Peyniri) Üretim Karakteristikleri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009.

Denizli.

c5) Sönmez, C., Ertaş, G., Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z., 2009. Aromalı Sütlerde Bazı Kalite Kriterlerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Denizli.

c6) Okur, Ö. D., Güzel-Seydim, Z., 2009. Isparta İlinde Satılan Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009.

Denizli.

c7) Okur, Ö. D., Ertekin, B., Güzel-Seydim, Z., 2009. Süt ve Süt Ürünlerinde Maillard Reaksiyon Ürünlerinin Oluşumu. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Denizli.

c8) Okur, Ö.D., Güzel-Seydim, Z., 2011. Gıdalarda Melamin ve Tespiti. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara.

c9) Altaş, A., Okur, Ö.D., Küçükçetin, A., 2011. Anne sütünün immunolojik ve antienfeksiyonel özellikleri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara.

c10) Okur, Ö.D., 2012. Beslenmede Beyaz Bir İnci: Manda Sütü. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu. 15-16 Kasım 2012. Denizli.

c11) Okur, Ö.D., 2012. Gıdalarda Laktoz Türevi Olarak Laktobionik Asit Kullanımı. Süt

(8)

Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu. 15-16 Kasım 2012. Denizli.

c12) Okur, Ö.D., 2015.Kazein Kaynaklı Biyoaktif Peptitler. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs 2015. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.

c13) Okur, Ö.D., 2015. Gıda Ürünlerinde Eko-Etiketleme (Yeşil Etiket). 9. Gıda Mühendisliği Kongresi (Sözlü Sunum). 12-14 Kasım 2015. Club Hotel Ephesus Princess, Selçuk, İzmir. (TMMOB Gıda Mühendisleri Odası).

c14) Okur, Ö.D., 2015. Fonksiyonel ve Biyoaktif Bileşenlerin Kaynağı Olarak Peyniraltı Suyu (Poster Sunum). 12-14 Kasım 2015. Club Hotel Ephesus Princess, Selçuk, İzmir.

(TMMOB Gıda Mühendisleri Odası).

7. Hakem olarak görev yapılan dergiler Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology

8. Projeler

a) Yurt içi kaynaklı projede proje yürütücüsü olarak görev almak

a1) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Öğrenci Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının Kurulması, Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2016-7530012701 nolu Alt Yapı Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje devam etmektedir)

b) Yurt içi kaynaklı projede proje çalışanı olarak görev almak

b1) Süt Proteini Kökenli Yağ İkame Maddesi Kullanımının Beyaz Peynirin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri, Tübitak TOGTAG-3192 nolu Proje, 2003 (Yardımcı araştırmacı) (Tamamlanmıştır).

b2) SDÜ 2003/32 nolu Alt Yapı Projesi; Gıda Kalite Kontrol Laboratuarının Kurulması, Yardımcı araştırmacı (Tamamlanmıştır).

b3) SDÜ 592 nolu Münferit Proje. Gıda İşletmeleri Atıklarının Ozonlanarak Mikrobiyal ve Biokimyasal Özelliklerinin İyileştirilmesi. Yardımcı araştırmacı (Tamamlanmıştır).

b4) Elma ve Portakal Posalarından Yeni Yöntemlerle Modifiye Pektin Eldesi: Gıda ve Çevre Uygulamaları. Tübitak 110O600 nolu araştırma (1001) projesi. Yardımcı araştırmacı (2011-2014).

9. Proje Değerlendirmeleri İçin Hakem Olarak Görev Aldığı Kurumlar Bülent Ecevit Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

(9)

10. Atıflar

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’deki yayınlar için verilen atıflar

a1) Guzel-Seydim, Z., Sarıkuş, G., Okur, Ö.D. 2005. Effect of Inulin and Dairy-Lo as Fat Replacers on the Quality of Set Type Yogurt. Milchwissenschaft. 60(1):1-5 (Atıf sayısı:12).

a2) Ekinci, Y., Okur, O., Ertekin, B., Guzel-Seydim, Z. 2008. Effects of Probiotic Bacteria and Oils on Fatty Acid Profiles of Cultured Cream. European Journal of Lipid Science and Technology. 110:3 216-224 (Atıf sayısı: 15).

11. Bilimsel ve sanatsal toplantı düzenlemelerinde yer almak a) Uluslararası

a1) International Dairy Symposium, 24-28 Mayıs 2004, Suleyman Demirel University, Department of Food Engineering, Isparta.

12. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak

a1) Farmers’ Fair Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı. “En İyi Manda Yoğurdu”

yarışması. Jüri Başkanı. 30 Eylül 2016. Çaycuma/Zonguldak.

Eğitimler

-Laboratuar Güvenliği Eğitim Semineri. 28 Mart-2 Nisan 2004. S.D.Ü. Ziraat Fak., Gıda Mühendisliği Bölümü ISPARTA.

-HACCP Kursu, 19 Eylül-30 Aralık 2005 (Akredite edilmiş sertifika) Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü.

-2D (İki Boyutlu) Jel Elektroforezi İle Proteom Analizi Kursu. 5-7 Kasım 2008. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuarı ANKARA.

-"Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı".06- 10 Nisan 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (SDU-HADYEK). ISPARTA.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Bütirik Asit; Çok düşük miktarda olmasına rağmen süt yağına özgü kokuyu veren y.a...

Lezzet değişir, pişmiş süt lezzetini alır1.

Dünyada geleneksel yada endüstriyel tipte üretilen yaklaşık 400 çeşit fermente süt ürünü bulunmaktadır. Bunlardan pek çoğu lokal olarak üretildikleri

- Sweet lassi (Safroon lassi- en çok tercih edileni) - Bhang lassi ( cannabis-infused

Asit proteaz Pıhtılaştırma, çöktürme Nötral

Fermente süt ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Set Pıhtısı kırılmış Kefir Yoğurt Kımız Dahi (Hindistan) Ayran Zabadi (Mısır)

Yağlı veya yağsız sütün suyun % 30-50 buharlaştırılmasıyla üretilen şekerli veya şekersiz süt ürünü.. «kondens süt // evapore süt»

Meyveli set yoğurt üretiminde tatlandırıcılar ısıl işlem sonrası starter ile birlikte süte ilave edilirken, meyveli stirred (pıhtısı kırılmış) yoğurtlarda