Svar på interpellation 7-2018 om blodprov för alkohol- och drogtest

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONFULLMÄKTIGE SVAR Sida 1 (1)

Dnr 03902-2018

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-496 0.1

Svar på interpellation 7-2018 om blodprov för alkohol- och drogtest

Jens Sundström Liberalerna frågar mig om tillgängligheten i primärvården när det gäller blodprov vid misstänkt drog- eller alkoholonykterhet i trafiken.

1. Vilka riktlinjer gäller för när och hur vården ska finnas tillgänglig för blodprovstagning åt polismyndigheten?

2. Hur säkerställer man att detta efterlevs och hur kan man förbättra till- gängligheten på kvällar, nätter och helger i de kommuner som inte har dygnet runt vård?

Svar av Glenn Berggård (V)

1. Om blodprov behöver tas vid misstänkt drog- eller alkoholonykterhet i trafiken (inte alltid nödvändigt att ta blodprov) måste det utföras av sjukvårdspersonal. Provtagning sker på sköterskebasis. Lokala överens- kommelser finns mellan varje polisområde och närsjukvårdsområde om var provtagningen ska göras för varje ort.

2. Provtagning sker dag- och jourtid på hälsocentraler i glesbygd, i tätort dagtid på hälsocentral. I Luleå tas blodprovet på missbruksenheten. När berörd hälsocentral är stängd tas provet på jourcentral eller närmaste sjukhus akutmottagning.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :